DO POZORNOSTI


Výzva zameraná na podporu podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle (Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5)
Aktuálne výzvy pre začínajúcich a existujúcich podnikateľov na uvedenie nového alebo inovovaného produktu na trh alebo realizovanie inovácie produkčného procesu a ďalšie.

VYHĽADÁVANIE

NOVINKY

PODPORA PODNIKANIA V EÚ 


a

AKTUÁLNE VÝZVY 

OBCHODNÁ SPOLUPRÁCA 
TECHNOLOGICKÁ SPOLUPRÁCA