DO POZORNOSTI


Cielená revízia spotrebiteľského práva EÚ - zapojte sa
MH SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro a MSP v najmenej rozvinutých okresoch SR
Nájdeme Vášmu produktu cestu do zahraničia

VYHĽADÁVANIE

Individuálne poradenstvo

Individuálne poradenstvo predstavuje užšiu alternatívu tejto služby v kontexte riešenia priameho zadania klientom.  

Jedná sa hlavne o:

  • podnikateľské plány,  
  • žiadosti o nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov,  
  • finančné analýzy,  
  • feasibility study (štúdie realizovateľnosti) a podobne.
 
  25.6.2013 | Autor: RPIC Prešov | Individuálne pora... | zobrazené: 2186 krát | Zdieľajte na facebooku

Poradenstvo