DO POZORNOSTI


Výzvy na uvedenie nového alebo inovovaného produktu na trh, realizovanie inovácie produkčného procesu
Výzva na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

VYHĽADÁVANIE

Individuálne poradenstvo

Individuálne poradenstvo predstavuje užšiu alternatívu tejto služby v kontexte riešenia priameho zadania klientom.  

Jedná sa hlavne o:

  • podnikateľské plány,  
  • žiadosti o nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov,  
  • finančné analýzy,  
  • feasibility study (štúdie realizovateľnosti) a podobne.
 
  25.6.2013 | Autor: RPIC Prešov | Individuálne pora... | zobrazené: 2083 krát | Zdieľajte na facebooku

Poradenstvo