Obchodná spolupráca 1.-15.11.2013

C14 Výroba odevov


20120717005 BO

Turecká spoločnosť špecializujúca sa na výrobu dámskeho oblečenie hľadá distribútorov v európskych krajinách. 

C16 Spracovanie dreva, a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu


20130510015 BR

Spoločnosť zo Srbska špecializujúca sa na spracovanie dreva hľadá partnerov, ktorý potrebujú zastúpenie/distribúciu produktov na srbskom trhu. 

C25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení


20130405042 BR

Poľská spoločnosť, ktorá je známym výrobcom ľahkých konštrukcií, kovových skríň, elektrického príslušenstva atď. ponúka obchodné sprostredkovateľské služby pre zahraničných producentov z rovnakého sektora.

C27 Výroba elektrických zariadení


BOBA20130829001

Bosnianska spoločnosť zaoberajúca sa výrobou voľno stojacích rozvodných skríň, ľahkých silumin pólov a kief pre elektrické rotačné stroje hľadá distribútorov, spoločný podnik pre vzájomnú výrobu. 

C28 Výroba strojov a zariadení i.n.


BRUK20130926001

Britská spoločnosť hľadá subdodávateľa na výrobu svojich plechových strojov na opracovanie kovov, ako napríklad gilotíny a plechové skladacie stroje podľa ich návrhu. 

C31 Výroba nábytku


20130517033 BO

Talianska spoločnosť vyrábajúca luxusný nábytok na Sicílii hľadá sprostredkovateľské služby(dovozcov, distribútorov a agentov alebo odborníkov v oblasti dizajnu) so záujmom o predaj produktov spoločnosti na nové trhy, spoločnosť je tiež k dispozícii na zriadenie spoločných podnikov s podobnými spoločnosťami v záujme rozšíriť oblasti trhu. 

C32 Iná výroba


BRRS20131015002

Srbská spoločnosť založená v roku 1993, sa špecializuje na výrobu silikónových profilov a ponúkajú viac ako 400 rôznych druhov silikónových profilov. Spoločnosť hľadá sprostredkovateľa na predaj na európskom trhu. Produkty sú vyrábané z vysoko kvalitných surovín.

20120312017 BR

Francúzsky výrobca senzorov a prístrojov pre kvapaliny hľadá fúzijné a akvizičné príležitostí na kúpu európskej spoločnosti v rovnakom odbore. 

20081211030 BR

Maďarská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu elektronických súčiastok, batérií a akumulátorov, hľadá výrobcu hlbokoťažných, tvarovaných za studena, pretlačovaných hlinikových plechoviek z Chorvátska, Rumunska, Slovenska a Slovinska. 

BRUK20131001001

Britská spoločnosť je jedným z najväčších výrobcov plastových spojovacích prostriedkov a ich komponentov na svete. Ponúka štandardný sortiment s viac než 26 000 produktov s vedúcim postavením na trhu a s viac než 50 ročnými skúsenosťami v plastovom spojovacom priemysle. V súčasnosti spoločnosť vyžaduje spoločný podnik alebo akvizíciu so spoločnosťou v strednej a východnej Európe, za účelom zriadenia výrobnej základne na poskytovanie svojich európskych služieb. 

C33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov


20120301010 BO

MSP zo severného Nemecka, ktorý sa špecializuje ako servisný partner (údržba a oprava) pre potravinársky priemysel s odborným know-how v oblasti údržby a opravy zariadení pre spracovanie čokolády a v oblasti bezpečnostných predpisov pri spracovaní potravín ponúka pôsobenie ako subdodávateľ. 

G46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov


BOES20130801001

Španielska spoločnosť špecializujúca sa na obchodovanie so španielskymi likérmi a vínami s označením pôvodu hľadá distribútorov pre komercializáciu svojich produktov v Európe a pridružených krajinách. 

J62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby


BOPL20131107001

Poľská spoločnosť ponúka širokú škálu služieb v oblasti návrhu a realizácie IT riešení, ako napríklad:
* návrh IT systémov
* realizácia
* testovanie 
Spoločnosť hľadá IT partnerov na nadviazanie dlhodobej spolupráce ako subdodávateľ. 

M71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy


BOCZ20130821002

Český nezávislý architekt hľadá spoluprácu s organizáciami a súkromnými subjektmi, ktoré požadujú tvorbu realistických architektonických vizualizácií. 

20120910009 BO

Nemecký podnik pôsobiaci ako prvotriedny poskytovateľ inžinierskych služieb pomáha svojím obchodným partnerom so skrátením ich vývojových a výrobných cyklov, ako aj so zvýšením pružnosti kapacít ich pracovnej sily, kompetencií a nákladov. Podnik je prítomný vo všetkých technických odvetviach strojárenstva. Ponúka spoluprácu ako subdodávateľ pre inžinierske služby, ktorá má byť externá alebo vo forme spoločných podnikov.

 

Prílohy

expression of interest [  DOC - 74,5 kB]
  10.12.2013 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Obchodná spolupráca | zobrazené: 1318 krát | Zdieľajte na facebooku