DO POZORNOSTI


Výzvy na uvedenie nového alebo inovovaného produktu na trh, realizovanie inovácie produkčného procesu
MH SR pripravuje ďalšiu výzvu pre MSP na obstaranie výrobných zariadení, zariadení na poskytovanie služieb alebo softvéru.
Cielená revízia spotrebiteľského práva EÚ - zapojte sa

VYHĽADÁVANIE

Obchodná spolupráca 1.-15.11.2013

C14 Výroba odevov


20120717005 BO

Turecká spoločnosť špecializujúca sa na výrobu dámskeho oblečenie hľadá distribútorov v európskych krajinách. 

C16 Spracovanie dreva, a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu


20130510015 BR

Spoločnosť zo Srbska špecializujúca sa na spracovanie dreva hľadá partnerov, ktorý potrebujú zastúpenie/distribúciu produktov na srbskom trhu. 

C25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení


20130405042 BR

Poľská spoločnosť, ktorá je známym výrobcom ľahkých konštrukcií, kovových skríň, elektrického príslušenstva atď. ponúka obchodné sprostredkovateľské služby pre zahraničných producentov z rovnakého sektora.

C27 Výroba elektrických zariadení


BOBA20130829001

Bosnianska spoločnosť zaoberajúca sa výrobou voľno stojacích rozvodných skríň, ľahkých silumin pólov a kief pre elektrické rotačné stroje hľadá distribútorov, spoločný podnik pre vzájomnú výrobu. 

C28 Výroba strojov a zariadení i.n.


BRUK20130926001

Britská spoločnosť hľadá subdodávateľa na výrobu svojich plechových strojov na opracovanie kovov, ako napríklad gilotíny a plechové skladacie stroje podľa ich návrhu. 

C31 Výroba nábytku


20130517033 BO

Talianska spoločnosť vyrábajúca luxusný nábytok na Sicílii hľadá sprostredkovateľské služby(dovozcov, distribútorov a agentov alebo odborníkov v oblasti dizajnu) so záujmom o predaj produktov spoločnosti na nové trhy, spoločnosť je tiež k dispozícii na zriadenie spoločných podnikov s podobnými spoločnosťami v záujme rozšíriť oblasti trhu. 

C32 Iná výroba


BRRS20131015002

Srbská spoločnosť založená v roku 1993, sa špecializuje na výrobu silikónových profilov a ponúkajú viac ako 400 rôznych druhov silikónových profilov. Spoločnosť hľadá sprostredkovateľa na predaj na európskom trhu. Produkty sú vyrábané z vysoko kvalitných surovín.

20120312017 BR

Francúzsky výrobca senzorov a prístrojov pre kvapaliny hľadá fúzijné a akvizičné príležitostí na kúpu európskej spoločnosti v rovnakom odbore. 

20081211030 BR

Maďarská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu elektronických súčiastok, batérií a akumulátorov, hľadá výrobcu hlbokoťažných, tvarovaných za studena, pretlačovaných hlinikových plechoviek z Chorvátska, Rumunska, Slovenska a Slovinska. 

BRUK20131001001

Britská spoločnosť je jedným z najväčších výrobcov plastových spojovacích prostriedkov a ich komponentov na svete. Ponúka štandardný sortiment s viac než 26 000 produktov s vedúcim postavením na trhu a s viac než 50 ročnými skúsenosťami v plastovom spojovacom priemysle. V súčasnosti spoločnosť vyžaduje spoločný podnik alebo akvizíciu so spoločnosťou v strednej a východnej Európe, za účelom zriadenia výrobnej základne na poskytovanie svojich európskych služieb. 

C33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov


20120301010 BO

MSP zo severného Nemecka, ktorý sa špecializuje ako servisný partner (údržba a oprava) pre potravinársky priemysel s odborným know-how v oblasti údržby a opravy zariadení pre spracovanie čokolády a v oblasti bezpečnostných predpisov pri spracovaní potravín ponúka pôsobenie ako subdodávateľ. 

G46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov


BOES20130801001

Španielska spoločnosť špecializujúca sa na obchodovanie so španielskymi likérmi a vínami s označením pôvodu hľadá distribútorov pre komercializáciu svojich produktov v Európe a pridružených krajinách. 

J62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby


BOPL20131107001

Poľská spoločnosť ponúka širokú škálu služieb v oblasti návrhu a realizácie IT riešení, ako napríklad:
* návrh IT systémov
* realizácia
* testovanie 
Spoločnosť hľadá IT partnerov na nadviazanie dlhodobej spolupráce ako subdodávateľ. 

M71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy


BOCZ20130821002

Český nezávislý architekt hľadá spoluprácu s organizáciami a súkromnými subjektmi, ktoré požadujú tvorbu realistických architektonických vizualizácií. 

20120910009 BO

Nemecký podnik pôsobiaci ako prvotriedny poskytovateľ inžinierskych služieb pomáha svojím obchodným partnerom so skrátením ich vývojových a výrobných cyklov, ako aj so zvýšením pružnosti kapacít ich pracovnej sily, kompetencií a nákladov. Podnik je prítomný vo všetkých technických odvetviach strojárenstva. Ponúka spoluprácu ako subdodávateľ pre inžinierske služby, ktorá má byť externá alebo vo forme spoločných podnikov.

 

Prílohy

expression of interest [  DOC - 74,5 kB]
  10.12.2013 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Obchodná spolupráca | zobrazené: 1102 krát | Zdieľajte na facebooku

Obchodná spolupráca