DO POZORNOSTI


Výzva zameraná na podporu podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle (Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5)
Aktuálne výzvy pre začínajúcich a existujúcich podnikateľov na uvedenie nového alebo inovovaného produktu na trh alebo realizovanie inovácie produkčného procesu a ďalšie.
1.3.2017: CULTURE ROCKS v čase 15:00-20:00 hod.

VYHĽADÁVANIE

Verejná konzultácia o systéme označovania pravosti kože na úrovni EÚ

Európska komisia začala verejnú konzultáciu s cieľom zhromaždiť názory na rozsah problému označovania výrobkov z kože a významu a vplyvov navrhovaných možností. Táto konzultácia sa premietne do pokračujúceho procesu posudzovania vplyvov, s ohľadom na prípadné návrhy Komisie o systéme označovania pravosti kože na úrovni EÚ.

Môžete sa podieľať na konzultácii do 31. januára 2014.

Bližšie informácie o konzultácii nájdete TU.

Vaše názory môžete zdieľať prostredníctvom formulára.

Cieľová skupina:

Občania a spotrebiteľské organizácie, orgány dohľadu nad trhom, ostatné vládne inštitúcie, organizácie pre normalizáciu, skúšobné laboratóriá, medzivládne organizácie, záujmové skupiny (priemysel, maloobchodníci, spotrebitelia, ekológovia), odbory, jednotliví výrobcovia, individuálny obchodníci, výskumné ústavy a poradenské inštitúcie.

Viac informácií o kožiarskom priemyslu v Európe je k dispozícii TU.
 
  17.12.2013 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Spätná väzba MSP ... | zobrazené: 1023 krát | Zdieľajte na facebooku

Podpora podnikania v EÚ