DO POZORNOSTI


Cielená revízia spotrebiteľského práva EÚ - zapojte sa
MH SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro a MSP v najmenej rozvinutých okresoch SR
Nájdeme Vášmu produktu cestu do zahraničia

VYHĽADÁVANIE

Verejná konzultácia o systéme označovania pravosti kože na úrovni EÚ

Európska komisia začala verejnú konzultáciu s cieľom zhromaždiť názory na rozsah problému označovania výrobkov z kože a významu a vplyvov navrhovaných možností. Táto konzultácia sa premietne do pokračujúceho procesu posudzovania vplyvov, s ohľadom na prípadné návrhy Komisie o systéme označovania pravosti kože na úrovni EÚ.

Môžete sa podieľať na konzultácii do 31. januára 2014.

Bližšie informácie o konzultácii nájdete TU.

Vaše názory môžete zdieľať prostredníctvom formulára.

Cieľová skupina:

Občania a spotrebiteľské organizácie, orgány dohľadu nad trhom, ostatné vládne inštitúcie, organizácie pre normalizáciu, skúšobné laboratóriá, medzivládne organizácie, záujmové skupiny (priemysel, maloobchodníci, spotrebitelia, ekológovia), odbory, jednotliví výrobcovia, individuálny obchodníci, výskumné ústavy a poradenské inštitúcie.

Viac informácií o kožiarskom priemyslu v Európe je k dispozícii TU.
 
  17.12.2013 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Spätná väzba MSP ... | zobrazené: 1185 krát | Zdieľajte na facebooku

Podpora podnikania v EÚ