DO POZORNOSTI


Výzvy na uvedenie nového alebo inovovaného produktu na trh, realizovanie inovácie produkčného procesu
MH SR pripravuje ďalšiu výzvu pre MSP na obstaranie výrobných zariadení, zariadení na poskytovanie služieb alebo softvéru.
Cielená revízia spotrebiteľského práva EÚ - zapojte sa

VYHĽADÁVANIE

Výzva pre podnikateľov, ktorí majú záujem o spoluprácu s Čínskymi firmami

Projekt DragonSTAR je zameraný na podporu vzájomného dialógu a spolupráce medzi EÚ a Čínou. Projekt bude podporovať túto spoluprácu na 5 úrovniach:

• Zvyšovanie kvality účasti Číny v rámcových programoch a obzvlášť posilnenie účasti z menej rozvinutých. 
• Podporovanie vzájomnosti vychádzajúca z podpísania vedeckej dohody o spolupráci medzi EÚ a Čínou
• Podporovanie obojstrannej spolupráce v širšej oblasti inovácií a najmä technologickej spolupráce medzi priemyselnými subjektmi. 
• Doloženie prebiehajúceho bilaterálneho vedeckého kooperačného dialógu podpornými štúdiami a správami 
• Podporovanie výskumnej spolupráce a dialógu o kľúčových prioritných oblastiach. 

Jednou z najdôležitejších úloh projektu DragonStar je implementácia grantovej schémy cestovania. Táto schéma poskytuje možnosť pre európske firmy objavovať čínsky trh a identifikovať vhodných partnerov na technologickú a/alebo výskumnú spoluprácu. Zároveň poskytuje finančnú pomoc oprávneným európskym firmám, aby mohli do Číny vycestovať. Cestovná grantová schéma je zložená z dvoch častí: (1) Individuálne Vouchery a (2) Účasť na kooperačných podujatiach (tzv. B2B) a/alebo podnikateľských misiách. 

Informácie o výzve

Jedná sa v poradí už o druhú výzvu grantovej schémy projektu a je zameraná na pokrytie cestovných výdavkov firiem, ktoré majú záujem o účasť na kooperačnom podujatí, ktoré bude organizované paralelne s EU-China Obchodným & Technologickým kooperačným veľtrhom, ktorý sa organizuje v Chengdu, Čína dňa 21-23 Október 2014. 

Výzva je otvorená od 4 Marca do 30 Apríla 2014. Účasť na tomto podujatí je to ideálnou príležitosťou nadviazať diskusiu a spoločnú prípravu projektových návrhov v rámci programov HORIZON 2020 alebo pre uzavretie technologickej spolupráce. 

Témy veľtrhu a kooperačného podujatia budú nasledovné:
1. Moderné poľnohospodárstvo
2. Úspora energie - Ochrana životného prostredia
3. Bio - Liečivá
4. IT
5. Nové Energie
6. Všeobecné letectvo

Financovanie

• Projekt Dragon Star bude financovať pokrytie cestovných nákladov a ubytovania do max. výšky €2,500, pre EÚ firmy hľadajúce spoluprácu s jednou alebo viacerými vopred definovanými čínskymi firmami.
• Očakáva sa, že z projektu bude podporených minimálne 15 organizácií v rámci EÚ, čo znamená , že bude celkovo pridelených €37,500. 
• V prípade, že nebudú vyčerpané všetky prostriedky bude vyhlásená ďalšia výzva. 

Časový harmonogram výzvy

 
04/03 do 30/04 2014   Otvorenie výzvy
 15/04 2014  Konečný termín prihlásenia 
 01/05 do 30/05 2014  Vyhodnocovanie prihlášok
 02/06 2014  Finálny výber hodnotiacou komisiou 
 16/06 2014  Informovanie účastníkov výzvy o výsledkoch výberu
 24/12 2014  Uzávierka pre doručenie finálnej správ a finančnej správy

Viac informácií získate od pracovníkov sekcie Podpory podnikania v EÚ.
 
 
  12.2.2014 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | Veľtrhy, výstavy ... | zobrazené: 1673 krát | Zdieľajte na facebooku

Podpora podnikania v EÚ