Monitorovanie technológie a konkurencie prostredníctvom patentových dokumentov, program Horizont 2020 a Nástroj pre MSP

Dátum: 2.4.2014

Miesto: Reimanova 9, Prešov (bývalá vojenská nemocnica)

Čas: 8:30

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s možnosťami bezplatného získania prehľadu a orientácie o nových technológiách, riešeniach pre technické problémy a trendoch vývoja konkurencie v danej oblasti a ako ich využiť v prospech rozvoja podniku.

Počas seminára budú mať účastníci možnosť uplatniť získané informácie priamo pri počítačoch a vyhľadať si im prospešné dáta. Odporúčame si priniesť aj vlastné notebooky/tablety s wifi.

Účastníci sa zároveň oboznámia s novým programom Horizont 2020, ktorý bol spustený na úrovni EÚ pre obdobie rokov 2014-2020. Je určený aj na podporu rozvoja podnikov s inovačným potenciálom.

Využite prácu konkurencie vo svoj prospech!

Cieľová skupina:

Seminár je určený pre tých pracovníkov malých a stredných podnikov, ktorí sa zaoberajú vývojom a inovovaním výrobkov vo firme.

Účastnícky poplatok:

Seminár sa realizuje v rámci aktivít siete Enterprise Europe Network spolufinancovanej zo zdrojov EÚ. Účasť na ňom je pre podnikateľské subjekty bez poplatku.

Prihlásiť sa je potrebné on-line do 31.3.2014.

 

Prílohy

Pozvánka [  PDF - 499,3 kB]
  20.3.2014 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Semináre, worksho... | zobrazené: 1930 krát | Zdieľajte na facebooku