DO POZORNOSTI


Výzva zameraná na podporu podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle (Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5)
Aktuálne výzvy pre začínajúcich a existujúcich podnikateľov na uvedenie nového alebo inovovaného produktu na trh alebo realizovanie inovácie produkčného procesu a ďalšie.

VYHĽADÁVANIE

Posledná výzva na prihlásenie projektov do súťaže o Európsku cenu udržateľnej energie 2014

Prihlasovanie projektov prebieha do 28. marca 2014

Oceňuje sa v piatich kategóriách:
  • komunikácia – šírenie informácií a zvyšovanie povedomia o téme udržateľnej energie, 
  • vzdelávanie - vzdelávacie programy na tému hospodárnosti a využitia obnoviteľných zdrojov, 
  • ekologické riešenie budov – efektívna implementácia a rozširovanie technológií v sektore budov, 
  • spotreba - úspora energie a energeticky efektívne produkty, 
  • mobilita - ekologicky šetrná doprava. 
Účasť v súťaži je bezplatná a otvorená pre súkromné firmy, obchodné komory, verejné inštitúcie, obchodné združenia, mimovládne organizácie, univerzity a iné.
Kritériá
Vzhľadom na prebiehajúcu stratégiu Európa 2020 zameranú na inteligentný a udržateľný rast podporuje Európska Únia aktívny prístup, ktorý prispieva k napĺňaniu tohto cieľa. Zapojením sa do tejto súťaže máte možnosť predstaviť svoj projekt v niektorej z týchto oblastí: 
  • ekologické kancelárie 
  • inteligentná a čistá doprava
  • technológie či programy šetriace energiu
  • zníženie spotreby energie v oblasti jej výroby, využitia alebo prevádzky služieb
  • a mnohé iné. 
Vami prihlásený projekt musí byť v súčasnosti realizovaný v praxi a v súlade s konceptom stratégie EU 2020. Podrobnejšie informácie o podmienkach účasti nájdete tu
Projekty budú dôkladne posúdené na základe piatich hodnotiacich kritérií, zohľadňuje sa ich originalita, inovatívnosť ako aj transferabilita myšlienky a replikovateľnosť výsledkov. Viac o kritériách hodnotenia sa môžete dozvedieť na tomto odkaze.
Ceny pre víťazov
Odmenou pre najambicióznejšie a najinovatívnejšie projekty budú prestížne Európske ceny udržateľnej energie, ktoré Komisia slávnostne udelí v Bruseli počas Európskeho týždňa udržateľnej energie (23. -27.júna 2014) za účasti komisára pre energetiku Günthera H. Oettingera. Výhercovia získajú spolu s ocenením aj publicitu pre ich projekt v tlači a na internete vrátane produkcie audiovizuálnych propagačných materiálov. 

Pre vyplnenie registračného formulára kliknite sem.
 
  20.3.2014 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Podpora podnikani... | zobrazené: 1090 krát | Zdieľajte na facebooku

Podpora podnikania v EÚ