Webinár: Možnosti pre MSP z Európskej Únie na čínskom trhu energetickej efektívnosti.

Typ udalosti: webinár
Kedy: 8. máj 2014 (štvrtok)
Čas konania: 10:00-11:00 (SEČ)
Kde: online
Kontakt: info@eusmecentre.org.cn

Účasť na webinári je pre európske MSP a sprostredkovateľov (vrátane obchodných komôr a agentúr pre podporu obchodu) zdarma.

Dôležitosť energetickej efektívnosti a odstraňovania plytvania zdrojmi si čoraz väčšmi uvedomujú nielen čínske firmy, ale aj politickí predstavitelia krajiny. Celková spotreba energie v posledných desaťročiach rapídne rástla ako dôsledok rozvoja priemyslu (v roku 2010 predstavovala spotreba energie 40% z celkovo spotrebovanej energie) a energetiky (37% z celkovo spotrebovanej energie za rok 2010). Predpokladá sa, že na základe plánov na rýchly rozvoj a podporu energeticky úsporných technológií, porastie odvetvie ochrany životného v nasledujúcich rokoch o 15%.

Zaregistrujte sa na tento webinár a budete mať možnosť dozvedieť sa viac o týchto témach:
  • čínsky trh energetickej efektívnosti, hnacie sily a hlavní hráči na čínskom trhu;
  • legislatíva a právna regulácia;
  • výzvy, ktorým musia čeliť firmy vstupujúce na čínsky trh;
  • firmy špecializujúce sa na energetický manažment (EMCs) v Európe a Číne;
  • transfer technológií ako súčasť podnikateľského modelu.
 
  30.4.2014 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Semináre, worksho... | zobrazené: 1035 krát | Zdieľajte na facebooku