Technologická spolupráce 1.-30.6.2014

12 FR 34K2 3PD7 Hľadá sa priemyselný subdodávateľ vstrekovania plastov pre výrobu veterinárnych inseminačných katétrov

Francúzska spoločnosť s vedúcou pozíciou na trhu v oblasti chovu zvierat hľadá priemyselných partnerov schopných vyrobiť veterinárne inseminačné katétre plastovým dvojstrekovaním (bi-injection). Každý katéter pozostáva z dvoch plastových častí: polotvrdá trubica z priesvitného polypropylénu a farebného hrotu. Hrot je vyrobený priamym vstrekovaním plastov. Je požadovaná výrobná dohoda pre priemyselnú spoločnosť vyrábajúcu katétre pre zvieratá na umelé oplodnenie.

TRDE20140430002 Hľadajú sa technológie pre optimalizáciu energie počas procesu rafinácie zeleniny a pre použitie pri nízkych teplotách

Nemecký podnikateľ, ktorá sa špecializuje na spracovanie čerstvých a mrazených poľnohospodárskych komodít, hľadá inovatívne technológie na zlepšenie efektívnosti energie počas procesu rafinácie a mrazenia zeleniny, napr. technológie, ktoré používajú nízke teploty pri chladení. Spoločnosť prevádzkuje niekoľko zariadení na spracovanie, mrazenie a skladovanie zeleniny. Možné typy spolupráce sú technologická spolupráca alebo obchodná spolupráca s technickou asistenciou.

TRIT20131231002 Hľadá sa repelent a ošetrenie proti odtlačkom prstov pre kovové výrobky

Talianska spoločnosť zaoberajúca sa výrobou železa a ocele, ako subdodávateľ, hľadá odpudzovač nečistôt a riešenie proti odtlačkom prstov (procesy alebo materiály). Spoločnosť hľadá partnerov pre uskutočnenie licencie alebo dohody o technickej spolupráci.

TRNO20140513001 Nórsky výrobca keramiky hľadá poskytovateľov zariadenia na sušenie

Nórska spoločnosť vyrába riad zo sklo porcelánu pre profesionálne kuchyne. Ich produkty sú rôznych tvarov a veľkostí, proces vypaľovania môže byť zmenený a niekoľko typov zariadení na sušenie sú požadované na podporu produktov pri vypaľovaní. Spoločnosť hľadá spoľahlivého dodávateľa rozličných typov zariadení na sušenie, niektoré môžu byť „bežné“ -produkty kým niektoré musia byť vyvinuté špeciálne pre špecifické výrobky.

TRLV20140508001 Technológia pre textilné vystúženie

Lotyšská spoločnosť z textilného priemyslu hľadá technológiu, ktorá by mohla vystúžiť textil. Technológia bude použitá v textilnej výrobe a mala by byť pripravená pre použitie. Spoločnosť hľadá technologické alebo technické riešenie. Spoločnosť hľadá obchodnú spoluprácu.

13 IL 80ER 3SLH Inovatívne ošetrenie pre chemické organické odpady

Izraelský podnikateľ ponúka nový technologický proces na ošetrenie & recyklovanie organických odpadov z chemickej, farmaceutickej rafinérie a iným priemyslom používajúcich chemické procesy. Výhody zahŕňajú spotrebu energie, v súlade s najprísnejšími predpismi vo svete a schopnosť on-line spracovania organického odpadu, tak ako sú tvorené (pokiaľ ide o miesto, čas a koncentrovanie). Hľadá sa technická a finančná spolupráca, ktorá by mohla implementovať ponúkanú technológiu.

TOPL20140425003 Pokročilý mechanizmus umožňujúci veľmi presné skosenie plechov

Poľská spoločnosť aktívna vo výrobe a dizajne rezacích strojov vyvinula, patentovala a predstavila pokročilý mechanizmus založený na digitálne riadenom servopohone a presnej prevodovke. S nízkou toleranciou vzdialenosti to umožňuje veľmi presné frézovanie plechov počas jedného procesu. Spoločnosť hľadá partnerov z priemyselného sektora. Úlohou partnera je zaviesť túto technológiu do výroby podľa obchodnej zmluvy.

TOKR20140521003 Výkon optimalizácie technológie pre 25% nárast energetickej účinnosti fotovoltaického systému

Kórejská začínajúca spoločnosť vyvinula optimalizáciu výkonu technológie pre fotovoltaický system, ktorý môže napraviť nesúlad problémov často dejúcich sa v tradičnom systéme. Tým, že využíva výkonovú elektroniku, polovodiče, a bezdrôtové komunikačné technológie, systém pomôže zvýšiť energetickú účinnosť až o 25%. Firma hľadá partnerov pre dohodu o licencii, technologickú spoluprácu, spoločný podnik, výrobnú dohodu alebo obchodnú dohodu s technickou asistenciou.

TOPL20140425002 Technológia pre rezanie kameňa, kovu, skla, keramiky, plastov

Poľský podnikateľ vyvinul presný, CNC riadené zariadenie pre rezanie s prúdom vody. Spoločnosť hľadá partnerov z priemyslu. Partneri sú žiadaní pre obchodnú dohodu s technickou asistenciou.

11 IL 80ER 3LTG Nová generácia, inovatívne triediace zariadenie pre ovocie a zeleninu

Izraelský výrobca špecializujúci sa na výrobu riešení na kľúč pre zaobchádzanie s ovocím a zeleninou vyvinul novú generáciu triedičov pohárov s najpokročilejším rozhraním pre riadenie, ktoré je prispôsobené, rýchle a zahŕňa najmodernejší kamerový system kompatibilný s väčšinou ovocia a zeleniny. Spoločnosť hľadá partnerov pre ďalší vývoj produktu, testovanie nových aplikácií alebo vstup do spoločného podniku.

12 NL 60AH 3RDT Technológia generátora chladného plynu nahradí stlačené plynové fľaše

Holandská spoločnosť vyvinula plynový generátor založený na technológii tuhého raketového paliva, ktorý umožňuje vyrábať rozličné typy plynu pri teplote miestnosti. Pri spustení, pevný náboj sa chemicky rozloží a plyn je uvoľnený. Chemická pohonná hmota a vzorka môže produkovať oxid uhličitý, dusík, kyslík, metán, vodík alebo výhrevný plyn. Holandská spoločnosť má záujem o kontakt s priemyselnými partnermi pre technologickú spoluprácu a vývoj nových aplikácii.

TOTR20140522001 Nízko nákladová vysoko kvalitná technológia zvárania s drôtom

Podnikateľ z Turecka vyvinul inovatívne laserové zváranie kde formy sú vyplnené drôtmi, ktoré majú rovnakú tvrdosť. Vďaka tejto technológii, hlboké dutiny a bočné steny foriem sú riešené bez akéhokoľvek obmedzenia. Spoločnosť hľadá priemyselných partnerov pre ďalší vývoj systému za účelom uplatnenia technológie na rozličných materiáloch pri rôznych prevádzkových podmienkach v rámci dohody o technickej spolupráci.

TOPL20130725002 Inovatívna viacvrstvová izolácia budov na báze tepelného odrazu

Poľská spoločnosť z juhovýchodu vyvinula viacvrstvovú izolačnú fóliu na báze tepelného odrazu pre izoláciu budov. Určená pre použitie v miernych klimatických podmienkach, poskytuje optimálne vykurovanie a účinné chladenie.

11 ES 252K 3LDN Odstraňovanie dusičnanov z vody a opätovné využitie odpadu ako hnojivo

Katalánsky podnikateľ vyvinul novú metódu odstraňovania dusičnanov z vody, získaný odpad z dusičnanov môže byť použitý ako hnojivo. Znečistenie pitnej vody dusičnanmi je akútny problém v poľnohospodárskej oblasti. Súčasná metóda odstraňovania dusičnanov produkuje soľný odpad, ktorý musí byť odmietnutý. Táto nova technológia je založená na modifikovanej ionexovej živici a poskytuje pitnú vodu a odpad z dusičnanov, ktorý je hodnotený ako hnojivo. Spoločnosť je otvorená rôznym typom dohôd o spolupráci.

TOKR20140521005 Výrobná technológia fotolitografického vybavenia pre polovodiče, displeje z tekutých kryštálov (LCD) a svetelných diód (LED)

Kórejský podnikateľ špecializujúci sa na výrobu polovodičov, displejov z tekutých kryštálov (LCD) a svetelných diód (LED) vyvinul inovatívnu technológiu sledovacieho systému, skupinové sety vybavenia pre fotolitografické procesy. Vďaka kompaktnému dizajnu, celkové náklady na vlastníctvo zariadenia je nižšia ako u súčasných existujúcich. Niektoré hlavné výrobné linky tiež ukazujú jeho stabilitu a vysokú produktivitu. Firma hľadá partnera zo zahraničia pre licenčnú dohodu alebo obchodnú dohodu.

TRGR20140526001 Rezací a čistiaci stroj pre sušené byliny (kvety, listy, korene), korenie

Grécka spoločnosť hľadá technológiu na rezanie sušených bylín a korenia (1-15 mm)bez zvyšovania teploty počas procesu rezania a bez vytvárania prachu v prostredí a oddelenia páperia a prachu. Spoločnosť hľadá obchodného partnera na vytvorenie výrobnej dohody.

10 IT 55W9 3JRH Platforma B2B technológie na zlepšenie procesov spolupráce medzi podnikmi v nábytkárskom priemysle

Talianska spoločnosť, vedúca vo výrobe príslušenstva z bukového dreva najvyššej kvality pre kuchynské zásuvky, hľadá partnera, ktorý je schopný vyvinúť B2B systémy podpory spolupráce, špeciálne na mieru pre klastre nábytkárskeho priemyslu. Spoločnosť má záujem o licenčnú dohodu a technickú spoluprácu.

TRUK20140609001 Je žiadaný spoločný vývojový partner s CAM/CAD schopný vyrobiť prototyp dynamicky ergonomický systém sedenia

Britský vynálezca vyvinul nový sklápací systém sedenia pre osobné vozidlá ako autá, sanitky, lietadlá a vlaky. Koncepcia sľubuje väčšiu pozornosť vodiča, zdravšie miesto na sedenie pre širokú škálu veľkostí tela, lepšiu odolnosť proti havárií a potenciál pre vodiča dynamicky integrovať ovládanie vozidla do pohybu sedadla. Vynálezca hľadá spoločného vývojového partnera, ktorý vie navrhnúť a vyrobiť komponenty prototypu v CAD/CAM.

10 PL 63AX 3G7A Hľadá sa nová technológia pre zváranie mosadze a medi

Podnikateľ zo západného Poľska, ktorý vyrába kovové súčiastky pre stavby a konštrukcie, hľadá riešenie pre zváranie súčiastok vyrobených z mosadze a súčiastok vyrobených z medi. Spoločnosť hľadá partnera pre technickú spoluprácu, výrobnú dohodu a obchodnú dohodu s technickou asistenciou.

TRNO20140521001 Nórska spoločnosť hľadá vysokoteplotný izolačný materiál pre pece

Nórsky výrobca keramických výrobkov hľadá partnera s obložením pece, ktoré neobsahuje nebezpečné látky. Spoločnosť prevádzkuje rad pecí. Súčasne používané obloženie pecí má byť uvedené na REACH zoznam nebezpečných látok. Všetky známe náhrady, ktoré sú dostupné, obsahujú uvedené látky , a spoločnosť preto hľadá dodávateľov, ktorí môžu rozvíjať a poskytnúť vhodnú tepelnú izoláciu, ktorá je v súlade s REACH.

TRUK20140610002 Odstraňovanie prachu z vnútra elektromechanických zariadení

Britská pobočka európskeho výrobcu hľadá inovatívne technológie pre prevenciu plastových prachových častíc z usadzovania na optických komponentoch. Prípadne je žiadaný, spôsob zaobchádzania alebo pokrytia súčiastok aby boli prachu odolné na dlhšiu dobu. Neexistuje žiadne osobitné usmernenie o použitej technike, ale treba dôkaz o koncepcii. Povaha dohody bude závisieť na stupni vývoja a môže zahŕňať licencovanie a spoločný ďalší rozvoj.

09 MK 82EW 3FAB Efektívna technológia pre výrobu tvrdého syra

Macedónsky podnikateľ zaoberajúci sa spracovaním a výrobou rôznych mliečnych výrobkov hľadá technológiu na výrobu tvrdého syra typu gouda, pre účel uvedenia nových produktov a dosiahnutie nových regionálnych trhov. Spoločnosť hľadá priemyselných partnerov, ktorí majú skúsenosti s technológiou na výrobu a spracovanie mlieka pre výrobnú a obchodnú dohodu (presun novej technológie, poradenstvo v oblasti strojárenstva, inštalácia a údržba).

09 HU 50S0 3ELY Testovacie zariadenie na tlakové skúšky rôznych hydraulických valcov

Malá maďarská spoločnosť vyvinula testovacie zariadenie na tlakové skúšky hydraulických valcov. 
Zariadenie je frekvenčný menič riadenia, preto je tichý. Je schopný dokončiť testy s dvomi druhmi prevádzkovej kvapaliny, bez toho aby bol demontovaný pre prepínač. Táto technológia je vhodná pre firmy, vyrábajúce hydraulické valce. Spoločnosť hľadá priemyselných partnerov pre ďalšie zlepšenie technológie, na vývoj a výrobu zariadení pre testovanie generátorov.

TOHR20140505001 Inovatívny podporný vankúš

Chorvátsky novátor žiada spoluprácu prostredníctvom licenčnej dohody pre podporný vankúš, ktorý zníži tlak hmotnosti hlavy pri vedomom alebo nevedomom stave počas spánku alebo odpočinku. Dohoda o spoločnosť podniku je tiež požadovaná.

TRIE20140527002 Nátery pre vyfukované plastové nádoby/kontajnery

Írsky výrobca fúkaných plastových nádob/kontajnerov hľadá vnútorné riešenie náteru, ktoré by umožnilo nádobám/kontajnerom používanie v špecializovaných odvetviach ako potravinárske prísady, farmaceutiká, nápojové koncentráty atď. Riešenie by malo byť pripravené na licenciu.

09 TR 95LA 3FV3 Turecký podnikateľ chce presun technológie v oblasti prachotesnosti, zníženia hluku, vyvažovania, znižovania trenia a testovania dopravných kotúčov

Turecký podnikateľ vyrába dopravné kotúče na základe špecifických objednávok. Spoločnosť tiež vyrába náhradné diely pre dopravné kotúče. Spoločnosť chce nájsť partnera na presun technológie v oblasti prachotesnosti, zníženia hluku, vyvažovania, znižovania trenia a testovania. Spoločnosť bude používať nové technológie na vytvorenie pridanej hodnoty a zvýšenie podielu na trhu. Technológie by mali mať primeraný vplyv na náklady. Licenčná zmluva a spojenie výskumu a vývoja je preferované.

09 PL 63AX 3FWS Automatické leštenie (obsluha strojov na leštenie) zložitých prvkov z kovu

Podnikateľ zo západného Poľska, ktorý vyrába kovové prvky pre konštrukciu a dizajn hľadá riešenie pre leštenie prvkov vyrobených z ocele, hliníka a medi v plne automatizovanom procese. Spoločnosť hľadá partnerov pre technologickú spoluprácu, výrobnú dohodu, obchodnú dohodu s technickou asistenciou.

TORU20140606002 Technológia pre výrobu nehygroskopických horečnatých materiálov pre stavebné aplikácie, pomocou chemických odpadov

Ruská spoločnosť z Čeľabinska, sa špecializuje na výskum a vývoj v stavebníctve, vyvinula zdrojovo-efektívnu technológiu pre výrobu horečnatých materiálov na základe recyklácie odpadu zo žiaruvzdorných materiálov a chemických závodov. Získané teplo-izolačné materiály s vysokou pevnosťou možno použiť pre vnútorné a vonkajšie povrchové úpravy; sú ohňovzdorné a šetrné k životnému prostrediu. Spoločnosť hľadá partnerov pre technologickú spoluprácu a/alebo obchodné dohody s technickou asistenciou.

06 ES SERT 0EVV Inovatívne kompozity z mandľových škrupín na výrobu nových výrobkov

Španielské výskumné centrum z hračkarského odvetvia vyvinulo inovatívny materiál vyrobený zo zmesi plastu a mandľových škrupín s dreveným vzhľadom. Touto čiastočnou náhradou, všeobecné vlastnosti sa výrazne zlepšujú používaným prírodných, šetrných a obnoviteľných materiálov. Centrum hľadá profesionálov pracujúcich s vytláčaním a vstrekovaním plastov s cieľom vytvoriť technickú spoluprácu.

08 IL 80ER 27N0 Inovatívna technológia vstrekovania plastov pre výrobu plastových kontainerov s krytom zatvorením mimo

Izraelský podnikateľ vyvinul novú technológiu pre výrobu plastových kontainerov uzavretých mimo a získaných pomocou vstrekovania plastov. Výhody oproti súčasnej technológii zahŕňajú jeho nákladovú efektívnosť, vyššiu rýchlosť a produktivitu procesu a vyššiu kvalitu konečného výrobku. Spoločnosť hľadá strategického partnerov, ktorí majú záujem o nové trhy a testovanie nových aplikácií.

 

Prílohy

expression of interest [  DOC - 71,5 kB]
  30.6.2014 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Technologická spo... | zobrazené: 1085 krát | Zdieľajte na facebooku