Obchodná spolupráca 1.-15.7.2014

C10 Výroba potravín


BORU20140319008
Ruská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu pekárskych a cukrárskych výrobkov hľadá európske spoločnosti na vytvorenie spoločného podniku alebo zabezpečenie vzájomnej dohody. 
Krajiny
Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia, Chorvátsko, Čierna Hora, Nórsko, Švajčiarsko

BRGR20140604001
Dobre zavedená grécka (mlieko, jogurty & zmrzlina) spoločnosť má záujem o zriadenie spoločného podniku s iným výrobcom mliečnych produktov pre rozvoj a výrobu nových výrobkov a prienik na nové trhy.

C11 Výroba nápojov


BRFR20140619002
Francúzsky plnič fliaš pramenitej vody špecializujúci sa na 5 galónové fľaše (HOD= dodávka domov a do kancelárií) hľadá výrobcu PET predliskov na vykonanie subdodávateľských aktivít vo všetkých európskych krajinách.

BOHR20140605001
Chorvátska rodinná farma zaoberajúca sa výrobou organického ovocia, spracovaním ovocia a zeleniny za studena lisovaných 100% organických džúsov, džemov a jablčného octu, požaduje dohodu o obchodnom zastúpení a dohodu o distribučných službách.

C13 Výroba textilu


BRUK20140624001
Podnikateľ zo severozápadného Anglicka je v záverečnej fáze vývoja unikátnej škály textilných produktov pre zvieratá, ktoré zahŕňajú tašky pre zvieratá, obojky a kabáty/plášte, pre ktoré hľadajú profesionálneho textilného výrobcu, s ktorým vytvoria výrobnú dohodu. Výrobca by mal mať súvisiace skúsenosti v textilnej výrobe a prednostne skúsenosti vo vývoji batožiny, produktoch pre zvieratá alebo podobne.

C21 Výroba strojov a zariadení i.n.


BODE20140721003
Nemecký výrobca vertikálnych dopravníkov hľadá distribučné firmy v Čechách a na Slovensku. Nemecký stredný podnik sa špecializuje na projektovanie, výrobu a predaj vertikálnych dopravníkov pre kusový a hromadný náklad. Firma hľadá distribučných partnerov (obchodný zástupca, predajca) pre širokú škálu vertikálnych dopravníkov (S-dopravníky, obehové a piestové výťahy, pásové dopravníky, kyvadlový pásový dopravník a pod.). 

C22 Výroba výrobkov z gumy a plastu


BRES20140110001
Španielska (Katalánska) spoločnosť zaoberajúca sa výrobou figurín hľadá spoľahlivého dodávateľa na outsourcing časti súčasnej produkcie. Dodávateľ musí mať znalosti vo výrobe figurín a musí mať záujem o spoluprácu s vedúcou spoločnosťou v sektore. Sú preferované krajiny z východnej Európy.

C25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení


BRSI20140612001
Slovinský stredný podnik, známy svojou výrobou a montážou oceľových komponentov a konštrukcií, hľadá dodávateľa spojovacích materiálov a skrutiek. Spoločnosť potrebuje znížiť svoje náklady, takže potrebujú flexibilného dodávateľa, ktorý môže dodať veľké alebo menšie množstvá a zaistiť dobrý pomer kvality/ceny.

C26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov


BRRU20140327001
Ruská spoločnosť hľadá dodávateľov elektronických súčiastok pre LED informačné tabule, ukazovatele meracích prístrojov, hodinky a video obrazovky. Základnou potrebou spoločnosti je LED ovládač. Je to špeciálny mikročip, do ktorého sú zapojené elektroluminiscenčné diódy. Tieto mikročipy umožňujú nastaviť jas elektroluminiscenčnej diódy v závislosti na prichádzajúcich príkazoch riadenia. Riadiace príkazy prichádzajú z externého prístroja alebo počítača. Typ partnerstva: Subdodávka

BOIL20140612001
Izraelská spoločnosť vyvinula inovatívny spôsob dizajnu a výroby planárnych transformátorov a induktorov. Výhody oproti konvenčným technológiám zahŕňajú výrazné zníženie vo veľkosti, objeme a hmotnosti, lepší odvod tepla, vyššia energetická účinnosť a extrémne vysoká opakovateľnosť. Hľadajú sa miestny obchodní zástupcovia na propagáciu výrobkov spoločnosti a planárnej technológie.

C27 Výroba elektrických zariadení


20120809013 BR
Španielská spoločnosť, ktorá sa nachádza na severozápadnom pobreží Španielska, zameriava sa na poskytovanie profesionálnych technologických riešení pre operátorov, výrobcov, integrátorov a montérov, požaduje partnerov pre spoločný podnik (vzájomný rozvoj inžinierskych projektov). Spoločnosť má rozsiahle skúsenosti v dizajne, rozvoji a výrobe širokej škály elektrických systémov a zariadení pre bezpečnosť, zamerané na kontrolu prístupu a ochranu a kontrolu tovaru.

BRSI20140612001
Španielska spoločnosť nachádzajúca sa v Galícii, na severozápadnom pobreží Španielska, pôsobiaca v elektronickom sektore má záujem o subdodávku. Spoločnosť ponúka svojim partnerom silnú priemyselnú infraštruktúru s bohatými skúsenosťami vo výrobnom priemysle a telekomunikačných systémoch a zariadeniach.

C32 Iná výroba


BRNL20140606001
Holandská spoločnosť má dobre zavedenú pozíciu na trhu v Holandsku v stavebníctve a do-it-yourself sektore za posledných 50 rokov pôsobenia. Majú záujem o kontakty s potenciálnymi partnermi, ktorí navrhujú a vyrábajú stavebné, nábytkové a šatňové kovanie a súvisiace výrobky na rozšírenie a doplnenie ich produktovej rady. Holandská spoločnosť je v pozícii vyjednávať rôzne druhy obchodných dohôd o distribúcii.

BRHU20140619001
Malá maďarská spoločnosť sa zaoberá rozvojom technológie pyrolýzy pre recyklovanie odpadových pneumatík. Hlavnou výhodou technológie je potrebné vidieť v tom, že vytvára obchodovateľný materiál pri recyklácii pneumatík. Maďarská spoločnosť hľadá partnerov, ktorí môžu poskytnúť veľké množstvo odpadových pneumatík, prostredníctvom subdodávateľských aktivít.

BOCZ20140530001
Český výrobca kotlov hľadá obchodného zástupcu zo Slovenska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny na uvedenie svojich služieb na tieto trhy. Ponúkaná spolupráca je na základe dohody o obchodnom zastúpení.

BOLV20140605002
Táto lotyšská spoločnosť, ktorá vyrába pílové kotúče pre drevospracujúci priemysel, ponúka svoje služby ako subdodávateľ pre výrobcov drevoobrábacích strojov a tiež aj údržbu pílových kotúčov. Distribútori sa taktiež hľadaní.
 

Prílohy

expression of interest [  DOC - 71,5 kB]
  15.7.2014 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Obchodná spolupráca | zobrazené: 1487 krát | Zdieľajte na facebooku