Technologická spolupráca 1.-31.7.2014

TRBG20140616001 Bulharská spoločnosť hľadá technológiu na recyklovanie použitých pneumatík

Bulharská spoločnosť hľadá technológiu na recyklovanie použitých pneumatík. Konečný materiál po recyklácii by mal byť vhodný pre výrobu gumených podlahových dlaždíc alebo podobných produktov. Spoločnosť má záujem o obchodné dohody s technickou asistenciou.

TRFR20140520001 Hľadajú sa flexibilné a tenké batérie alebo superkondenzátory na integrovanie do čipových kariet

Francúzsky podnikateľ, špecializujúci sa na flexibilnú vstavanú elektroniku v akýchkoľvek napájaných zariadeniach najmä čipových kartách, hľadá partnerov schopných vyvinúť flexibilné a tenké batérie alebo superkondenzátory. Tento požadovaný produkt je určený pre napájanie elektroniky do čipovej karty. Sú požadované technická spolupráca alebo dohody o licencii.

TRPL20140626001 Poľská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na tlač reklamných materiálov hľadá UV digitálnu technológiu tlače

Poľská reklamná spoločnosť ponúka širokú škálu tlačových a reklamných produktov, ktoré sú vyhotovené z rôznych materiálov od tkanín po kovy. Spoločnosť hľadá UV digitálnu technológiu tlače, ktorá je nevyhnutná pre rozvoj podnikania a zvýšenie ponuky spoločnosti. Spoločnosť by chcela nadviazať kontakt s výrobcami a priamymi distribútormi technológií.

TRDE20140630001 Vysokoaktívna polyesterová priadza na výrobu textílií používaných v interiéroch automobilov

Nemecká centrála nadnárodného dodávateľa pre automobilový priemysel s výskumnými a vývojovými miestami v Európe, Severnej Amerike a Ázii, hľadá dodávateľa priadze s kapacitou na výrobu priadze na báze bio polyesteru. Cieľom je nahradiť petrochemickú polyesterovú textíliu úplne alebo čiastočne s textíliou na báze bio polyesteru, ktorá spĺňa požiadavky pre masovú výrobu automobilového priemyslu. Dnes ponúkaná priadza môže byť v laboratórnej fáze s vysokou úrovňou zrelosti alebo už vo výrobe.

TORS20140625001 Inovatívny konštrukčný systém – montovanie stavebných prvkov a budovanie veľkých halových objektov

Inovatívna srbská spoločnosť vyvinula unikátny konštrukčný systém založený na montovaní stavebného železobetónu, izolovaní, sendvičových prvkoch. Prvky a domy postavené z rovnakého nemajú žiadne tepelné mosty, ktoré poskytujú vysokú energetickú účinnosť. To umožňuje veľmi krátku dobu výstavby (cca 1000 m2 za 15 dní s 12 robotníkmi), úsporu surovín (min 30%), výrazne znižuje údržbu a náklady na využívanie atď. Spoločnosť hľadá partnera pre licencovanie a spoločný podnik.

TODE20140618002 Premena celulózy na vysoko kvalitnú zmes pre vstrekovacie diely

Vysoko inovatívna nemecká spoločnosť vyvinula špičkovú technológiu, ktorá umožňuje nový spôsob použitia celulózy z nápojových kartónov, grafických a vrstvených lepeniek ich premena na vysoko kvalitnú zlúčeninu. Toto zloženie môže byť použité najlepšie pre výrobu vytláčaných profilov alebo vstrekovacích dielov. 
Sú požadovaní partneri pre ďalší vývoj technológie ako aj produkty vznikajúce z procesu recyklácie v režime spoločného podniku.

TOIT20140616002 Inovatívny systém pre sušenie potravín

Spoločnosť zo severo-východu Talianska vyvinula zelenú a vhodnú technológiu založenú na solárnej energii pre sušenie potravín (ovocie, zelenina, ryby, mäso) na zlepšenie skladovania pre obchod alebo pre extrahovanie éterických olejov používaných v chemickom a kozmetickom priemysle. Sú vyhľadávané verejné alebo súkromné organizácie/spoločnosti, ktoré majú záujem vyskúšať a implementovať technológiu.

TODE20140627001 Elektricky ohrievaná tkanina

Nemecká spoločnosť vyvíja a konštruuje elektricky ohrievané textílie s použitím širokej škály rôznych systémov vodivej priadze, a využíva všetky dostupné textilné technológie, ako je tkanie, pletenie, vyšívanie tkaniny a je schopná dodávať ich zákazníkom presne prispôsobené ohrievané textílie, ktoré vyžadujú. Spoločnosť hľadá partnerov z výskumu a priemyslu pre technologickú spoluprácu a/alebo obchodnú dohodu s technickou asistenciou.

TRDE20140623001 Kompostovateľné profily pre LED aplikácie

Nemecký vývojár a výrobca svetelných a elektrických systémov hľadá riešenie náhrady hliníkového vlákna zlievania profilov s mechanicky rovnocennými ale kompostovateľnými profilmi. Tieto profily by mali byť použité pre prijímanie rôznej svietivosti zahŕňajúc systémy šošovky pre vytváranie svetelných povrchov pre vnútorné použitie a pre vlhké miestnosti. Spoločnosť hľadá partnera pre obchodné dohody s technickou asistenciou.

TOIT20140306001 Kontrolný systém schopný detekovať chyby v obrábacích strojoch

Talianske laboratórium vyvíja univerzálny a ľahko programovateľný kontrolný systém pre obrábacie stroje, ktorý je schopný odhaliť chyby, a hľadajú partnerov v IKT sektore pre prototypovanie fázy vývoja.

TRCH20140618001 Hľadajú sa partneri na návrh a výrobu miniatúrnej sondy pre snímanie pôdnych vlastnosti

Švajčiarsky podnikateľ sa špecializuje na monitorovanie pôdy a vody, plánuje vybudovať miniatúrne snímacie zariadenie na meranie, monitorovanie a pomoc pri rozhodovacom procese v poľnohospodárstve sledovaním vlhkosti, hnojív a pesticídov nachádzajúcich v podzemných vodách. Spoločnosť hľadá organizácie so skúsenosťami v mikroelektronike na návrh sondy. Existujúce know-how v oblasti chémie súvisiace s pesticídmi by mohlo byť užitočné. Je vyhľadávaná výrobná, technologická spolupráca a spoločný podnik.

TOHR20140523001 Nová koncepcia holenia pre mužov a ženy

Chorvátsky podnikateľ vyrobil inovatívne depilačné zariadenie, ktoré má dlhší 12 hodinový účinok ako ostatné riešenia holenia na trhu. Vďaka inovatívnemu riešeniu, v ktorom sa čepele holiacieho strojčeka pohybujú zľava-doprava, vlas je zrezaný a preto je tvár oveľa hladšia a bez chlpov dlhší čas. Spoločnosť hľadá partnerov, ktorí majú záujem prevziať technológiu podľa licenčnej zmluvy, ale tiež partnerov, ktorí majú záujem o výrobnú dohodu.

TOES20140625002 Gumový kryt pre bezpečnejšie deliace pásy a zábradlia

Španielska spoločnosť vyvinula novú metódu pre pokrytie deliacich pásov a zábradlí z recyklovaných pneumatík. Technológia robí tieto prvky bezpečnejšie v prípade nárazu, najmä pre jazdcov na bicykli a motorke, a zároveň slúži ako veľká zvuková izolácia. Skutočnosť, že použitie recyklovaných pneumatík dáva tejto technológii tiež environmentálnu hodnotu. Spoločnosť by chcela podpísať licenčnú dohodu.

TOES20140624004 Efektívna metóda zachytávania CO2 pre odvetvie výroby cementu

Španielsky výskumný subjekt vyvinul energeticky efektívnu metódu pre CaCO3 kalcináciu (pálenie) schopnú pre použitie pre cementársky priemysel. Proces pozostáva z fáz, kde je generovaný prúd prehriatej hustej pevnej látky, nasleduje ďalšia fáza, kde je kalcinácia, zníženie hustej pevnej látky a konečné oddeľovanie hustých látok z vyrobeného CaO. Sú vyhľadávaní partneri, ktorí majú záujem o licenčné dohody.

TRIT20140613001 Zigbee riešenia pre aplikácie domácej automatizácie

Talianska spoločnosť aktívna v sektore domácej automatizácie hľadá inovatívne zigbee riešenia, ktoré majú byť včlenené do portfólia ich produktov. Spoločnosť sa špecializuje na riadenie prístupu a hľadá Zigbee technológie, ktoré umožnia zámkom dverí bezdrôtovo komunikovať s inými zariadeniami v dome. Spoločnosť hľadá dohodu o technologickej spolupráci.

TOHU20140702001 Inteligentné podlahové dlaždice s krokovým senzorom

Maďarská spoločnosť sa zaoberá vývojom inteligentných podlahových dlaždíc s krokovým senzorom. Spoločnosť hľadá priemyselného partnera a/alebo dodávateľa služieb, aby prispôsobil vynález požiadavkám pre vonkajšie použitie, pre inštaláciu technológie na mieste a vykonať sériovú výrobu senzorov a elektronických modulov. Technológia je vhodná na zisťovanie/detekciu jednotlivcov stúpajúcich na daný povrch, presunutie ich z toho alebo zostať na tom určitý čas.

TOUA20140702001 Reflexné kontrolné systémy technických zariadení

Univerzita v Kyjeve (Ukrajina) ponúka technológiu pre budovanie reflexných kontrolných systémov technických zariadení, ktorá poskytne odraz interakcie užívateľov s technickým zariadením v pamäti intelektuálnych systémov a vývoja adekvátnej reakcie na vplyvy užívateľov (ako živé bytosti). Technológia znižuje náklady na vývoj systémov, ktoré reagujú na hlas človeka, vizuálny obraz, atď.

TOTR20140630001 Nástroj pre správu údajov pre priemyselné podniky

Španielská spoločnosť sa špecializuje na informatiku ponúka nástroj na mieru pre správu dát pre veľké výrobné závody. Systém je špecificky vyvinutý pre priemyselné podniky umožňujúci úpravy na mieru užívateľov. Spoločnosť hľadá priemyselných partnerov pre technologickú spoluprácu a licenčnú dohodu.

TOUK20140712001 Flexibilný upínač pre bezpečnosť človeka opravujúceho okná bez vonkajšieho prístupu zariadenia

Britská spoločnosť navrhla a vyrobila inovatívny flexibilný upínač pre jedného človeka na údržbu a opravu dvojitých okien, takže nie je potrebné použiť lešenia a umožňuje bezpečné a rýchle opravy. Produkt je odporúčaný Zastupiteľským orgánom Spojeného kráľovstva pre presklievanie, Federáciou skla a zasklievania, v Kódexe postupov pre prácu vo výškach. Už osvedčený na trhu, licenčné dohody a obchodné dohody s technickou asistenciou sú ponúkané výrobným spoločnostiam.

TODE20130702001 Nové zariadenie pre antimikrobiálne otvorenie dverí

Vedci z nemeckej univerzity vyvinuli zariadenie pre antimikrobiálne otvorenie dverí, aby sa znížilo mikrobiálnej šírenie baktérií v klinických inštitúciách a niekoľkých oblastiach výroby potravín. Sú hľadaní partneri pre ďalší vývoj, pre prototypovanie alebo pre licencovanie vo všetkých regiónoch pokrývajúcich sieť Enterprise Europe Network.

TOPL20140628001 Je ponúkaná technológia motocyklu so spôsobom/režimom lietania a riadenia

Spoločnosť z Poľska vyvinula lietajúci motocykel, ktorý má dve režimy pohybu – lietanie a riadenie. Motocykel mení režimy/spôsoby z lietania na riadenie automaticky. Motocykel môže štartovať a vzlietavať vertikálne. Spoločnosť hľadá partnerov, ktorí majú záujem o finančnú podporu pre skonštruovanie prototypu. Ďalšia spolupráca na projekte je možná s licenčnou dohodou alebo predajom práv.

11 BG 0536 3L28 Ľahká tehla – inovatívne tehly

Bulharský vynálezca vyvinul inovatívne tehly, ktoré umožňujú rýchlejšiu, lacnejšiu a účinnejšiu výstavbu fasádnych stien. Vynález bol vyrobený spoločne s Technickou univerzitou v Holandsku. Vynálezca hľadá partnerov pre licenčné dohody.

TOIT20140616004 Prestaviteľné držadlá pre riadidlá bicykla

Taliansky vynálezca vyvinul a patentoval prestaviteľný systém držadla pre riadidlá bicykla umožňujúci jeho celkové otáčanie a možnosť ľahko prepnúť z polohy “pretekársky“ do polohy „turistický“, viac relaxačne. Vynálezca hľadá partnerov, ktorí majú záujem o licenčnú dohodu alebo dohodu o technologickej spolupráci pre ďalší vývoj daného objektu, aby bolo možné pokračovať s výrobou systému a navrhnúť na trh bicyklov a športových potrieb.

TRMK20140710001 Robotický systém na dojenie kráv

Macedónska spoločnosť, špecializujúca sa na obnoviteľné zdroje energie, hľadá partnerov na vybudovanie malých fariem v Macedónsku na zavedenie novej robotickej technológie dojenia kráv. Spoločnosť hľadá dohodu o technologickej spolupráci.

TRHU20140715001 Maďarská spoločnosť špecializujúca sa na odpadové hospodárstvo hľadá partnerov pre technickú alebo výskumnú dohodu

Maďarský podnikateľ environmentálneho inžinierstva hľadá partnerov pre návrh systému odpadového hospodárstva a jeho vypracovanie pre obce. Spoločnosť sleduje výskumné a vývojové činnosti súvisiace s obnoviteľnými zdrojmi v rámci technickej dohody alebo výskumnej spolupráce. Spoločnosť má tiež záujem o využívanie obnoviteľných zdrojov energie podrobnejšie, najmä energetické zhodnotenie biomasy teda maďarský podnik má záujem o technickú alebo výskumnú dohodu o spolupráci.

TRLV20140711001 Podnikateľ z Lotyšska hľadá zinkovú technológiu tepelného postreku a vybavenie

Podnikateľ z Lotyšska vyrába rôzne druhy kovových výrobkov. Na zvýšenie kvality produktov, spoločnosť hľadá technológiu povrchovej úpravy zinkom kovových výrobkov metódou tepelného postreku. Technológia by mala byť pripravená na implementáciu. Spoločnosť hľadá obchodnú dohodu s technickou spoluprácou.

TOKR20140702001 Integrovaný proti prachový stupeň krytia a spätný poklop

Kórejská začínajúca spoločnosť, ktorá vyrába dažďové skladovacie materiály šetrné k životnému prostrediu nedávno vyvinula inovatívnu technológiu, ktorá sa nazýva „Integrovaný proti prachový stupeň krytia a spätný poklop“, ktorá je vybavená tyčami s mriežkovým vzorom a elastickou blokovacou doskou. Očakáva sa, vyriešenie problémov spôsobených súčasným systémom skladovania dažďovej vody. Spoločnosť sa snaží vstupovať do licenčných dohôd a nájsť spôsoby, ako uviesť na trh túto technológiu.

12 DE 1067 3O0H Nová protipodvodová technológia neviditeľného pokrývania na povrchu výrobku

Nemecká spoločnosť aplikovaného výskumu zaoberajúca sa povrchovou úpravou vyvinula novú protipodvodovú technológiu založenú na špecifickom neviditeľnom procese pokrývania. Inovácia pomáha bojovať proti produktovému pirátstvu, priemyselní a výskumní partneri sú hľadaní na testovanie a ďalšie aplikácie, napr. výrobcovia hodnotných výrobkov v strojárenstve a strojnom inžinierstve, masoví výrobcovia elektronického, automobilového, kozmetického, farmaceutického a medicínskeho sektora. Je preferovaná licencia a dohoda o technickej spolupráci.

TOES20140715001 Vývoj funkčných potravín, doplnkov výživy a zažívacích doplnkov

Španielsky podnikateľ ponúka prístup na nové potravinárske trhy, trhy doplnkov výživy a zažívacích doplnkov identifikujúc biomedicínske vlastnosti produktov, vedľajších produktov a extraktov alebo ďalšie vlastnosti ktoré vedú k rozvoju nových aplikácii. Obchodné dohody s technickou asistenciou, licenčné dohody a dohody o technologickej spolupráci sú vyhľadávané.

TOFR20140721001 Nová metóda magnetickej separácie pre získanie správnej magnetickej frakcie

Francúzsky podnikateľ sa špecializuje na koncepciu systému magnetickej separácie pre nakladanie s odpadmi, vyvinul novú metódu magnetickej separácie pre získanie správnej magnetickej frakcie. Vyvinutá technika je založená na oddelení v „rotujúcom poli“ a poskytuje veľmi čisté magnetické frakcie s veľkou extrakčnou intenzitou. Technologické alebo obchodné dohody s technickou asistenciou sú požadované so spoločnosťami špecializujúce sa na spracovanie odpadu.

13 DE 1067 3S28 Inovatívny samohybný vonkajší zdvíhací systém pre strmé miesta a lokality

Malá nemecká spoločnosť zaoberajúca sa mechanickým strojárstvom vyvinula veľmi univerzálny terénny vonkajší zdvíhací systém ponúkajúci niekoľko nových a unikátnych vlastností pre trh výťahov. Vonkajší výťah je použiteľný pre extrémne strmé miesta a lokality. Spoločnosť hľadá partnerov pre spoločný podnik, ďalší rozvoj produktu a prispôsobenie aplikácie. Sú preferované dohody o technologickej spolupráci.
 

Prílohy

expression of interest [  DOC - 71,5 kB]
  4.8.2014 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Technologická spo... | zobrazené: 1051 krát | Zdieľajte na facebooku