Technologická spolupráca 1.-31.8.2014

TRPL20140709001 Hľadá sa technológia na spracovanie LCD monitorov. 

Líder v recyklovaní a spracovaní odpadu zo severozápadnej provincie Poľska hľadá technológiu na spracovanie LCD monitorov. Riešenie by malo byť aspoň v pred realizačnej fáze. Očakáva sa, že technológia bude bezpečná a šetrná k životnému prostrediu. Požadovaná je spolupráca vo forme licenčnej zmluvy, spoločného podniku alebo dohody o technickej spolupráci.

TRRU20140721001 Vývoj a výroba ultrafialových LED (svetelná dióda) polí

Inovatívna spoločnosť z Ulianovska vyvinula ultrafialový svetelný diódový (UV-LED) žiarič pre vytvrdzovanie kompozitných materiálov a zriadila malovýrobu. Spoločnosť hľadá dizajnérov a výrobcov pre použitie tejto technológie na spoluvyvinutie UV LED polí s vlnovou dĺžkou 390-410nm a emisnou schopnosťou zaťaženia na 0.4m vzdialenosti najmenej 40w/m pre obchodnú zmluvu s technickou asistenciou a spojenými výskumnými a vývojovými projektmi.

TONL20140521004 Odľahčené konštrukcie/profily z kompozitných materiálov vyrábané pultruziou

Holandský MSP ponúka technológiu na produkciu vláknami vystužených kompozitných profilov vyrobených pultruziou. Spoločnosť sa špecializuje na vývoj a výrobu vysoko kvalitných kompozitných profilov, na báze sklených, uhlíkových a aramidových vlákien vystužených plastov. Okrem sortimentu štandardných produktov spoločnosť taktiež vyvíja špecifické na mieru šité profily. Spoločnosť hľadá partnerov majúcich záujem o obchodnú a technickú kooperáciu zahŕňajúcu štandardné ako aj špecificky upravené profily.

TOSE20140710001 Celulózová pena – obnoviteľná a rozkladu schopná alternatíva. 

Švédsky MSP vyvinul škálu nových ostrých materiálov z dreva. Jeden materiál je celulózová pena – nízka hustota, vysoko porézny materiál pozostávajúci z nanocelulózy vyrobenej z drevnej buničiny. Spoločnosť hľadá priemyselných partnerov s vysokým ekologickým profilom pre implementáciu materiálu do svojich produktov. Možnými partnerstvami sú licenčné zmluvy a technické kooperácie.

TORU20140721002 Flexibilné rotačné brány so zlepšenou účinnosťou

Inovatívna spoločnosť zo Stavropolu (Rusko) vyvinula poľnohospodárske zariadenie pre povrchové spracovanie ťažkých pôd. Dizajn brán umožňuje zvýšenú produktivitu, účinnosť a kvalitu opracovania kamenistých a skalnatých pôd. Spoločnosť požaduje licenčné zmluvy, obchodné zmluvy s technickou asistenciou a technickou kooperáciou.

TRCN20131111001 Žiadosť o progresívne technológie a zariadenia pre spracovanie biologicky nerozložiteľných organických látok a dusičnanov v kanalizačných a priemyselných odpadových vodách. 

Čínska environmentálna spoločnosť je komplexným poskytovateľom riešení pre úpravu vody v oblasti výskumu a vývoja, dizajnu, výroby, projektových dodávok a prevádzky. Spoločnosť hľadá progresívne technológie a zariadenia pre spracovanie biologicky nerozložiteľných organických látok a dusičnanov v kanalizačných a priemyselných odpadových vodách. Typom spolupráce môže byť spoločný výskum a vývoj, predaj licencie, technická spolupráca a obchodná spolupráca v rámci technickej pomoci.

TRKR20140730003 Najnovšia tlaková senzorická technológia so vstavanou mini kamerou

MSP v Južnej Kórei pracujúci v oblasti výroby a poskytovania produktov založených na bezdrôtovej senzorickej sieti (WSN) hľadá tlakovú technológiu, ktorá môže byť vybavená subminiatúrnou kamerou za účelom rozvoja nového produktu/systému. Spoločnosť sa zaujíma o licenčné dohody.

TODE20140722001 Plazmová leštiaca technológia pre odolnosť proti korózii kovov
Nemecký neziskový výskumný a servisný inštitút, pôsobiaci v oblasti procesných reťazcov rýchleho prototypovania vyvinul v spolupráci so strednými podnikmi plazmovú leštiacu technológiu ako posledný krok vo výrobe kovových dielov. Spoločnosť hľadá partnerov z oblasti strojárskeho inžinierstva pre technickú spoluprácu, výrobnú dohodu a/alebo obchodnú dohodu s technickou pomocou.

TRPL20140731001 Hľadá sa technológia na zvýšenie čistiacej odolnosti zdravotníckych papierových pomôcok. 

Poľská spoločnosť vyrába jednorázové zdravotnícke pomôcky ako obličková miska, fľaša na moč pre mužov, miska na umývanie pacientov vyrobené z celulóznej buničiny. Spoločnosť potrebuje substanciu, ktorá v spojení so základnou zmesou bude zvyšovať životnosť ponúkaných papierových pomôcok pre čistiace prostriedky. Požadovaná je obchodná zmluva s technickou pomocou.

TRKR20140806001 Technológia na výrobu alternatív k cementovým materiálom, použitím vysokopecnej trosky

Kórejský MSP zaoberajúci sa stavebníctvom hľadá pokrokové alternatívne materiály namiesto existujúceho cementového materiálu. Spoločnosť hľadá spevňujúcu prísadu, ktorá je vyrobená z vysokopecnej trosky. Spoločnosť sa zaujíma o licenčnú alebo obchodnú zmluvu.

TOHU20140801003 Nová metóda pre kompostovanie tuhých a kvapalných živočíšnych hnojív

Maďarský MSP vyvinul novú metódu pre kompostovanie tuhých a kvapalných živočíšnych hnojív. Metódu môžu použiť všetky spoločnosti chovajúce dobytok. Cieľom vývoja bolo zameniť drahé a environmentálne škodlivé umelé hnojivá za environmentálne vhodný kompost na báze pôdnych hnojív pre výživu rastlín pri rôznych pôdnych podmienkach. Spoločnosť hľadá priemyselných partnerov zaujímajúcich sa o licenčnú a obchodnú zmluvu.

TOIT20140804002 Ekologicky vhodný systém na výrobu oxidu horečnatého, brómu a ďalších zlúčenín pre priemysel. 

Taliansky vynálezca vyvinul inovatívny vysoko ekologický priemyselný proces pre spracovanie mineralizácie alkalických solí pre žiaruvzdorné materiály používané vo vysokých peciach z oxidu horečnatého s veľmi vysokým stupňom čírosti, z kovu pre ľahké zliatiny, hnojivo, z brómu pre farmaceutický priemysel, z lítia pre elektroniku. Hľadá sa ťažobné/chemické priemyselné odvetvie zaujímajúce sa o štúdium a rozvoj skúšobného priemyselného závodu pre rozvoj a použitie procesu.

TOBG20140702002 Laserový diaľkomer – elektronická jednotka

Bulharský výskumný inštitút, s viac ako 40-ročnými skúsenosťami vo výskume a vývoji špeciálnych technológií a produktov, vyvinul laserový diaľkomer – elektronickú jednotku s vysokou meracou škálou, meraniami za minútu, presnosťou meriania a veľkou pamäťou pre ukladanie merania. Inštitút sa snaží dosiahnuť obchodné zmluvy s technickou pomocou.

TOPL20140805002 Ponúkaná je technológia bioaktívneho modifikátora ovzdušia pre balené jedlo. 

Vedci z Poľska vyvinuli bioaktívny modifikátor ovzdušia určený pre balené jedlo. Zlúčenina pozostávajúca z kvasiniek, roztoku pre kvasinky, baktérie kyseliny mliečnej, cukru a bakteriálneho rastového aktivátora spôsobuje spotrebu kyslíka a tvorbu oxidu uhličitého a etanolu. V dôsledku tohto procesu sa čerstvosť baleného jedla predĺži. Spolupráca je ponúkaná vo forme licenčnej zmluvy a obchodnej zmluvy s technickou pomocou.

TOHU20140801005 Nová technologická platforma pre farebne meniaci sa lak na nechty

Maďarský MSP vyvinul technologickú platformu pre lak na nechty. Nový lak na nechty môže byť zmiešaný s niektorým komerčne dostupným lakom na nechty. Konečný produkt je zmes, ktorá udrží priaznivé vlastnosti novo vyvinutého laku na nechty. Produkt žiari, mení farby, rýchlo schne a vyživuje pokožku. Spoločnosť hľadá výrobcov so záujmom o licencovanie platformy laku na nechty.

TRPT20140811001 Ekologicky efektívna technológia pre priemyselné spracovanie vlašských orechov, od žatvy po sušenie, poskytnutie a riadenie racionálneho využitia vody počas procesu a opätovné použitie odpadovej vody. 

Portugalská spoločnosť zaoberujúca sa poľnohospodárskou činnosťou hľadá linku pre priemyselné spracovanie tvrdých orechov (vlašské orechy, lieskové orechy, mandle). Technológia by mala byť osvedčená referenciami na trhu. Spoločnosť má osobitný záujem týkajúci sa ekologickej efektívnosti vody použitej v procese a produkcie odpadovej vody. Hľadanými partnermi sú výrobcovia s vybavením zaujímajúci sa o technickú spoluprácu alebo obchodnú zmluvu s technickou pomocou.

TRPL20140811001 Vylepšené nástroje pre výrobu technických polypropylenových profilov. 

Poľský MSP špecializovaný na implementáciu a riadenie inovačných technológií hľadá partnera schopného poskytovať vylepšené nástroje pre výrobu technických polypropylenových profilov. Technológia je potrebná pre jeden z projektov spoločnosti. Spoločnosť sa zaujíma o akúkoľvek dohodu s cieľom implementácie technológie s osobitným dôrazom na obchodnú zmluvu s technickou pomocou.

TODE20140812002 Testovanie tesnosti a stability strojov rôznych aplikácií

Malá nemecká strojárenska spoločnosť vyvinula špeciálne know-how testovania tesnosti vodivých častí v oblasti plynu a vody. Krátky časový cyklus, vizualizácia skúšobného zariadenia a automatický postup garantuje efektívny a kvalitu zabezpečujúci proces testovania tesnosti strojov. Spoločnosť hľadá priemyselných partnerov a výskumné inštitúcie pre obchodnú zmluvu a/alebo výskum a technickú spoluprácu alebo držiteľov licencie.

13 GB 43O3 3ST5 Nový vrchnák na fľaše vhodný pre aplikácie a trhové segmenty, a obzvlášť vhodný pre nápojový trh. 

Britský MSP vyvinul inovatívny plastový vrchnák na fľašu, aby vyhovoval väčšine nápojových fliaš. Ponúka vstavanú plastovú pružinu s nepriepustným vrchnákom fľaše, ktorá umožní tekutinám preliať sa cez vrchnák. Patentovaný uvoľňovací pohyb sa uskutočňuje cez hrdlo fľaše ako bežný pohyb nahor. Uvoľňovanie plastovej pružiny okamžite zastaví tok. Spoločnosť hľadá partnerov pre licenciu, spoločný podnik alebo výrobnú dohodu.

13 AT 0108 3RQN Kompaktné mechanické zariadenie pre spracovanie odpadového tepla na elektrinu

Rakúska spoločnosť vyvinula kompaktné mechanické zariadenie pre spracovanie odpadového tepla na elektrinu. Zariadenie umožňuje použiť značne nevyužitý a odpadový zdroj energie. Môže byť vyrábaná hromadne, je vysoko spoľahlivá a môže byť použitá pre širokú škálu aplikácií vrátane ťažkých vozidiel, stacionárnych strojov (bioplyn), solárnych termálnych systémov a pecí na biomasu. Spoločnosť hľadá konzorcium pre spoločný výskum a vývoj a prvé štádium uvedenia na trh.

TRUK20140812001 Nové prírodné riešenia ako efektívne predĺžiť uchovateľnosť pekárenských produktov

Britská konzultačná spoločnosť spolupracujúca s uznávanou austrálskou pekárňou hľadá prirodzené spôsoby, v najpresnejšom význame slova, ako predĺžiť životnosť ich produktov na mesiace. Môže to zahŕňať materiály alebo metódy. Typ dohody bude závisieť od štádia rozvoja a môže zahŕňať spoločný technický rozvoj, obchodnú zmluvu s technickou pomocou alebo licenciu.

TONL20140814002 Technológia v spreji pre dermatologickú a kožnú starostlivosť

Holandský MSP vyvinul vlastnú technológiu v spreji pre dermatologické použitie. Technológia je vhodná pre transformáciu väčšiny bežných farmaceutických krémov do sprejovej emulzie pre starostlivosť o pokožku alebo do podoby bezvodých, mastnejších sprejových foriem. Spoločnosť hľadá priemyselných partnerov pre spoločný rozvoj nových aplikácií alebo licenčné zmluvy.

TOSI20140327004 Inteligentný monitorovací systém dverí

Slovinskí výskumníci vyvinuli elektronický inteligentný bezpečnostný systém pre dvere schopný rozpoznávať užívateľov, odhaľovať nezvyčajné vstupy/výstupy, vlámania a pokusy o vlámanie, predvídať používateľskú prítomnosť a ponúka personalizované služby a diaľkové kontrolné používanie intuitívneho grafického užívateľského rozhrania (GUI) alebo virtuálneho asistenta, ktorý rozumie prirodzenému jazyku. Výskumníci hľadajú spoločnosti zaujímajúce sa o predaj licencie s technickou spoluprácou.

TOFR20140729001 Pridávanie hodnoty žiaruvzdorným kovovým priemyselným odpadom ich konvertovaním na vysoko hodnotné chemické produkty

Francúzska spoločnosť, ktorá rozvíja výskumné a vývojové projekty na riešenie environmentálnych otázok, vyvinula nové riešenie pre niektoré žiaruvzdorné kovy z odpadu metódou sušenia a používa svoje odborné znalosti vo fluórovej chémii pre rozvoj nových procesov na obnovu materiálov z kovov a plastov. Spoločnosť hľadá partnerov v kovovom priemysle pre výskumné kooperačné zmluvy alebo licenčné zmluvy pre zjednotenie budúcich cenových ponúk na financovanie a rozvoj nových procesov.

11 PL 64BE 3LFA Zmenšená centrálna procesorová jednotka pre kontrolovanie stavu detektorov plynu

Poľský MSP vyvinul zmenšenú centrálnu procesorovú jednotku. Jednotka je použitá pre kontrolovanie stavu detektorov plynu. Vďaka modularite zariadení, množstve ovládaných kontrolných kanálov môže byť jednotka ľubovoľne prispôsobená špecifickým požiadavkám zákazníka. Spoločnosť hľadá partnerov z oblasti protipožiarnej ochrany. Ako druh partnerstva je požadovaná licenčná zmluva a obchodná zmluva.

13 AT 0108 3S42 Nové enzýmy pre lacnejšiu výrobu aldehydov pre použitie v čistých chemikáliách a pre chemickú výrobu aromatických esencií a príchutí. 
Rakúska univerzita ponúka jedinečný enzým, ktorý štiepi alkény na zodpovedajúce aldehydy na úkor molekulárneho kyslíka. Tento spôsob oxidácie môže byť použitý pri príprave aldehydového medziproduktu alebo pre chemickú výrobu aromatických esencií a príchutí. To umožňuje zníženie chemických rozpúšťadiel a oveľa lacnejší a bezpečnejší výrobný proces. Univerzita hľadá partnera pre licencovanie/spoločný výskum.

TRDE20140818001 Sú hľadaní vývojári pre počítačovú športovú hru

Podnikateľ z Nemecka v oblasti kreatívneho priemyslu (umelecká tvorba) vypracoval novú športovú hru. Spoločnosť hľadá partnerov, ktorí sú schopní a majú záujem o rozvoj počítačovej a / alebo on-line verzie hry. Zúčastnení klienti musia mať know-how pri tvorbe športových interakcií. Počítačová hra bude jedným z prvkov produktového portfólia, ktorá súvisí so športovou hrou. Partneri sú vyhľadávaní pre dohodu o technickej spolupráci.

TRDE20140818002 Nové typy svetelných diód (LED)

Nemecký dodávateľ pre automobilový priemysel pre vysoko kvalitné a opticky účinné svetelné diódy (LED) má záujem o vývoj nového LED osvetlenia. Hľadajú výsledky výskumu a prototypov, ktorú môžu byť vyskúšané na ich výrobnej linke, ktoré zahŕňajú chip-on-board technológiu a PCB ( doska plošných spojov)sústavu. Technológia nemeckej spoločnosti môže byť prispôsobená špeciálnym technológiám v rámci technickej alebo výskumnej spolupráci, napríklad ako priemyselný partner/konečný užívateľ vo výskumnom projekte.

TOPL20140819001 Technológia čistenia vody od zlúčenín fosforu

Vedec z Poľska vyvinul technológiu na odstraňovanie fosforu z vody. Fosfátové horniny, hlavný zdroj fosforu v krajine, sú neobnoviteľným zdrojom. Hnojivá na báze fosforu umožňujú udržať produkciu potravín na patričnej úrovni. Ponúkaná technológia pomáha obnoviť fosfor z vody a opakovane ho používať na poľnohospodárske účely. Spolupráca vo forme obchodnej dohody s technickou pomocou alebo licenčná dohoda je k dispozícii.

TONL20140724003 Hustota a technológia merania vlhkosti pre sypké materiály v potravinárskom, stavebnom a poľnohospodárskom odvetví

Holandská spoločnosť vyvinula presné a vysoko reprodukovateľné technológie automatizovaného merania objemovej hmotnosti a vlhkosti (nie) homogénnych výrobkov, napr. v potravinárskom a poľnohospodárskom sektore. Meranie je v súlade s právnymi predpismi a môže byť pripojené na vyúčtovacej faktúre alebo ako kontrolný vstup v pokračujúcom procese. Spoločnosť má záujem o stretnutie strategických partnerov k integrácii tejto technológie vo výrobných procesoch a prispôsobiť ju konkrétnym potrebám s technickou podporou.
 

Prílohy

expression of interest [  DOC - 71,5 kB]
  2.9.2014 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Technologická spo... | zobrazené: 1187 krát | Zdieľajte na facebooku