Technologická spolupráca 1.-30.9.2014

TRUK20140818001 Londýnsky špecialista v SharePoint and . NET hľadá predajné príležitosti v UK

Táto londýnska spoločnosť pracuje s malými a strednými podnikmi a verejným sektorom v oblasti poradenstva, dizajnu, rozvoja a podpory systémov založených na Microsoft SharePoint a . NET. SharePoint Online je rastúca oblasť podnikania. Spoločnosť má záujem rozšíriť škálu riešení, ktoré môžu ponúknuť svojim klientom a pracovať s ďalšími expertmi v rozvoji nových príležitostí prostredníctvom obchodných zmlúv s technickou podporou alebo technickou spoluprácou.

TRPL20140724001 Implementácia technológie lisovania polyamidu pre štandardné a zosilnené typy sklenených vlákien. 

Poľský MSP sa špecializuje na implementáciu a manažment inovatívnych technológií hľadá partnera schopného zabezpečovať realizáciu technológie lisovania polyamidu pre štandardné a zosilnené typy sklenených vlákien. Technológia je potrebná pre jeden z projektov spoločnosti. Spoločnosť sa zaujíma o akúkoľvek dohodu, ktorej cieľom je implementácia technológie s osobitným dôrazom na obchodnú zmluvu s technickou pomocou.
TRNL20140825001 Holandský inštitút hľadá riešenia čistej energie pre historické budovy a štvrtí. 
Tento holandský inštitút sa špecializuje na zachovávanie a ochranu historických budov hľadá potenciálnych partnerov, ktorí majú skúsenosti a inovatívne schopnosti nájsť riešenia pre alternatívne formy výroby energie a zvyšovanie energetickej efektívnosti historických budov, spätne odkúpených dedičských budov a múzeí.

TRUK20140731001 Inovatívny rad injekčných nástrojov pre použitie v zdravotníctve na zvýšenie bezpečnosti

Cieľom spoločnosti je vytvoriť pre používateľa priateľský a bezpečnejší rad zdravotníckych svoriek, filtrov a injekčných striekačiek, ktoré môžu byť tvarované počas výrobného procesu s existujúcimi produktmi s cieľom eliminovať riziká pre pacientov tým, že zabraňujú nesprávnemu podávaniu lieku počas ošetrovania. Spoločnosť teraz hľadá technických partnerov pre CAD dizajn a vizualizáciu, vytvorenie prototypu a testovanie, ktorí zároveň zodpovedajú súčasným lekárskym predpisom a štandardom.

TRPL20140813001 Poľská spoločnosť hľadá stavebnú metodiku pre nástroje a technológiu lisovania, ktorá umožňuje výrobu hladkých a priehľadných polykarbonátových svetelných profilov. 

Poľská spoločnosť zameraná na navrhovanie a výrobu plastových profilov hľadá partnera schopného poskytnúť stavebnú metodiku pre nástroje a technológiu lisovania, ktorá umožní výrobu hladkých a priehľadných polykarbonátových svetelných profilov. Spoločnosť sa zaujíma o akúkoľvek zmluvu, ktorej cieľom je implementácia technológie s osobitným dôrazom na obchodnú zmluvu s technickou pomocou.

TRPL20140818001 Technológia na impregnáciu obnovených tehiel pre opätovné použitie na fasádach budov

Malá poľská spoločnosť zabezpečuje demolácie a obnovu starých stavebných materiálov. Spoločnosť hľadá technológiu na impregnáciu obnovených tehiel pre ich opätovné použitie na fasádach budov. Spoločnosť hľadá spoluprácu vo forme licenčných zmlúv.

TRUK20140905001 Hľadajú sa nové indikátory konca životnosti pre plniteľné spotrebné produkty

Globálna spoločnosť so spotrebným tovarom s pobočkami vo Veľkej Británii hľadá riešenia použiteľné pre indikáciu konca životnosti pre plniteľné spotrebné produkty, ako napríklad repelent na hmyz. Spoločnosť hľadá spoločnosti alebo výskumníkov s komerčne dostupnými technológiami pre technickú spoluprácu a výrobné zmluvy.
TRLV20140714001 Technológia úpravy mäsa na výrobu plnených mäsových roliek. 

Malý podnik z Lotyšska pôsobiaci v potravinárskom odvetví hľadá technológiu úpravy mäsa na výrobu plnených mäsových roliek. Technológia by mala vylúčiť ručnú prácu v akomkoľvek štádiu. Spoločnosť hľadá obchodnú zmluvu s technickou pomocou, ak ponúkaná technológia je plne vyvinutá, alebo dohodu o technickej spolupráci, ak technológia nie je plne vyvinutá.

TOSE20140829001 Švédska spoločnosť ponúka nový technologický prielom pre kompresiu polystyrénovej peny (Styrofoam)

Švédska strojárenská spoločnosť je na pokraji rozvoja novej metódy pre kompresiu rozšírenej polystyrénovej peny (používanej najmä ako výplňový materiál pre baliaci priemysel), ktorá môže zabezpečiť efektívnejšie recyklovanie a zaobchádzanie. Spoločnosť teraz hľadá partnera, ktorý sa zaujíma o spoločný rozvoj tejto metódy do komerčnej technológie.

11 CZ 0746 3M6Z Speňovanie PVC profilov pre plastové okná – nový spôsob izolácie

Česká spoločnosť s dlhou tradíciou v oblasti rozvoja a zhotovovania strojov pre spracovanie polyuretánových materiálov vyvinula inovatívne technologické riešenie speňovania PVC profilov pre plastové okná umožňujúce nový spôsob izolácie. Spoločnosť hľadá výrobcov profilov plastových okien zaujímajúcich sa o komerčnú zmluvu s technickou pomocou.

TOHU20140902001 Operačný notifikačný systém pre výrobcov

Notifikačný systém je produktom vyvinutým maďarským podnikom. Je navrhnutý pre priemyselné podniky tak, aby zdokonalili svoj logistický systém. Hlavnou výhodou systému je komunikácia v rámci uzavretej siete, zamestnanci tak môžu priamo oznamovať ich materiálové požiadavky tímovému vedúcemu. Spoločnosť hľadá priemyselných partnerov v rámci technickej spolupráce alebo výrobnej zmluvy.

09 TR 98OB 3G1T Hľadajú sa inovatívne herné technológie

Turecká spoločnosť hľadá existujúce alebo nedávno vytvorené online hry. Po lokalizácii a integračnej fáze budú hry ponúknuté na online portáli zriadenom spoločne s hlavným poskytovateľom internetového pripojenia (ISP), s portfóliom viac ako 1 milión členov. Spoločnosť sa zaujíma o obchodné zmluvy s technickou pomocou. Taktiež zvažuje aj licenčnú zmluvu.

TRPL20140829001 Hľadá sa trojrozmerná kovová výrobná technológia

Malý podnik z juhovýchodného Poľska je výrobcom krátkodobej série produktov pre letecký sektor a zdravotníctvo. Za účelom rozšírenia svojej ponuky a škály produktov, spoločnosť hľadá trojrozmernú kovovú výrobnú technológiu.
TRIN20140808001 Briketovacia výrobná technológia s kapacitou až 40 tón za hodinu

Indická spoločnosť sa podieľa na hydraulických briketovacích lisoch, rotačných sušiarniach, pádlových miešačkách, vibračných preosievačkách, vibračných dopravníkoch a drvičoch pre rozličné použitie. Spoločnosť hľadá dlhodobú technickú spoluprácu vo forme licenčnej zmluvy alebo výrobnej zmluvy vzhľadom na briketovací proces s kapacitou až 40 tón za hodinu.

TOFR20140902003 Zhodnotenie rôznych odpadov ako druhotnej suroviny alebo nového produktu

Spoločnosť sídliaca na severe Francúzska je expertom v recyklačných technických procesoch. Spoločnosť poskytuje technické služby a inovatívne procesy, aby zhodnotila odpadové látky: nová druhotná surovina alebo návrh nového produktu. Spoločnosť hľadá technickú spoluprácu, zmluvu o technických službách s odvetviami zaoberajúcimi sa vlastným odpadom alebo spoločnosťami zameranými na recykláciu.

TODE20140911003 Užívateľsky voliteľný softvér na diagnostiku chýb pre stroje a zariadenia s hydraulickými a/alebo pneumatickými komponentmi

Malá nemecká hydraulická spoločnosť vyvinula užívateľsky voliteľný softvér pre stroje a zariadenia s hydraulickými a/alebo pneumatickými súčasťami. Softvér umožňuje hodnotenie rýchlosti opotrebenia určitých komponentov, implementáciu diagnostiky chýb a určenie stratégie údržby. Spoločnosť hľadá priemyselných partnerov a výskumné inštitúty pre výskum a dohodu o technickej spolupráci.

TONL20140716001 Voľne ponúkaná trojrozmerná výroba pre vytvorenie veľkých objektov z kovu, bez nosných konštrukcií. 

Známa holandská dizajnová agentúra, ktorá pracuje v oblasti inovácií v digitálnom dizajne a výrobných technológií, ponúka svoju technológiu trojrozmernej výroby oceľových objektov. Spoločnosť hľadá spoluprácu so spoločnosťami, pracujúcimi v priemysle, stavebníctve, výrobe lodí, ktoré môžu pomôcť industrializovať túto technológiu prostredníctvom technických alebo obchodných zmlúv.

TOPT20140905001 Pokrok v konzervácii ovocia

Skupina z portugalskej univerzity zaoberajúca sa výskumom a vývojom vyvíja filmový povlak z polyméru ako prevenciu dozrievania potravín. Povlak môže zahŕňať taktiež prísady do jedla ako vitamíny, omega 3, proteíny a/alebo antibakteriálne činidlá. Táto skupina hľadá obchodnú príležitosť a priemyselné partnerstvo.

TRIT20140716001 Inteligentný systém na rozpoznávanie kvality dreva. 

Talianska spoločnosť vyrábajúca drevospracujúce stroje má za cieľ automatizovať rozpoznávanie kvality dreva prostredníctvom optickej analýzy, počas rezania dreva a procesu spracovania, zvyšovaním presnosti a vyhýbaním sa ľudskému činiteľu v tejto fáze. Technológia by mala byť v štádiu rozvoja, ktorý umožňuje implementáciu v krátkom období. Spoločnosť hľadá výskumnú/technickú kooperačnú zmluvu.

TRUK20140912002 Solárne čerpadlá spodnej vody a pouličné svetelné riešenia hľadané pre poľnohospodárske a mestské projekty na rozvíjajúcich sa trhoch. 

Britská strategická a technická poradenská spoločnosť zapojená do množstiev projektov v Indii a ďalších rozvíjajúcich sa trhoch, ktoré vyžadujú solárne čerpadlá spodnej vody a pouličné svetelné riešenia na zlepšenie výroby potravín a mestskej bezpečnosti a ochrany v tejto súvislosti. Hľadajú sa partneri s technológiou pre adresovanie týchto požiadaviek a zapojenie sa prostredníctvom obchodnej zmluvy s technickou pomocou, spoločným podnikom alebo formou technickej spolupráce.

TRPL20140915001 Počítačovo-riadený systém pre kontrolu výroby a kvalitu produktov navrhnutý pre 5-vrstvové polyetylénové fólie.

Poľská spoločnosť sa špecializuje na výrobu jednovrstvovej polyetylénovej fólie. Spoločnosť hľadá počítačovo-riadený systém pre kontrolu výroby a kvalitu produktov navrhnutý pre 5-vrstvové polyetylénové fólie. Spoločnosť má záujem o licenčnú zmluvu.

TRIT20140802001 Hľadajú sa produkty a metódy na leštenie ložísk a ohýbanie náradia

Talianska spoločnosť zameraná na výrobu železa a ocele hľadá produkty a metódy na leštenie ložísk a ohýbanie náradia. Spoločnosť hľadá partnerov pre realizáciu technickej kooperačnej zmluvy.

TOIT20140702001 Inteligentný merací systém

Talianska spoločnosť pôsobiaca v inovatívnych službách pre letecké spoločnosti vyvinula nové meracie prenosné zariadenie pripojené prostredníctvom konektora ku akémukoľvek inteligentnému zariadeniu (smartfón, tablet, PC atď.). Zariadenie umožňuje meranie akejkoľvek fyzikálnej veličiny (teploty, tlaku, vzdialenosti, alkoholového testu, atď.). Spoločnosť hľadá partnerov zaujímajúcich sa o akvizíciu alebo licenčnú zmluvu a technickú spoluprácu pre ďalší rozvoj systému a začatie industrializácie produktu.

TRPL20140912001 Výrobná technológia pre 5-vrstvové polyetylénové fólie (PE fólie)

Poľská spoločnosť sa špecializuje na výrobu jednovrstvových polyetylénových fólií. Spoločnosť hľadá výrobnú technológiu pre 5-vrstvové polyetylénové fólie (PE fólie). Spoločnosť má záujem o obchodnú zmluvu a/alebo technickú spoluprácu s ďalším spoločným rozvojom na prispôsobenie súčasných výrobných liniek.
TORO20140619003 Tribologické zariadenie pre pneumatické valce

Rumunský výskumný inštitút vyvinul zariadenie používané na testovanie pneumatických valcov v laboratórnych podmienkach, ktoré môže zvýšiť vplyv mazania a lisovacieho tlaku na trecie sily. Hoci zariadenie je iba v koncepčnej fáze, časom zdôrazní vývoj trecích síl už po niekoľkých hodinách životnosti.

TOES20140915001 Koagulačno-flokulačný proces odstraňovania farby z vody

Španielska spoločnosť vyvinula nový koagulačno-flokulačný proces na odstránenie až 95 % prestreknutej farby z vody prispôsobený všetkým druhom lakovacích kabín, ktoré používajú vodné clony pracujúce v obehu na extraktovanie prestrekovacej farby zo vzduchu. Technológia eliminuje použitie biocidu, antipeniacich a pH korekčných prípravkov. Spoločnosť hľadá partnera, ktorý už spolupracuje s automobilovými závodmi, a ktorý by mal záujem o podpísanie obchodnej zmluvy s technickou pomocou.

TONL20140915002 Kontrola mikrobiálnej kontaminácie pre vodný sektor

Holandská spoločnosť sa špecializuje na rozvoj kontrolných metód pre mikrobiálnu kontamináciu. Pôvodne pôsobí spoločnosť na trhu s potravinami, ale teraz sa snaží expandovať technologickú platformu pre monitorovanie kvality vody v širokom spektre. Spoločnosť hľadá priemyselných partnerov zaujímajúcich sa o ďalší spoločný rozvoj tejto technológie pre použitie súvisiace s vodou alebo obchodné zmluvy s technickou pomocou.

TOLV20140303001 Jednodoskový počítač

Lotyšská spoločnosť, výrobca rôznych elektronických zariadení, vyvinula originálny jednodoskový počítač pre priemyselné potreby. Počítač môže byť použitý v reálnom čase pri spracovaní údajov, ako priemyselný kontrolór, v senzorických sieťach, pri ukladaní údajov a kompresii, a kamerovom dohľade. Spoločnosť ponúka obchodnú zmluvu s technickou pomocou alebo technickou kooperačnou zmluvou s technickou pomocou, aby sa zariadenie prispôsobilo pre miestne potreby.
 

Prílohy

expression of interest [  DOC - 71,5 kB]
  1.10.2014 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Technologická spo... | zobrazené: 1143 krát | Zdieľajte na facebooku