Webinár: Ako pracovať podľa zákona v Číne: Právne aktuality pre európske MSP

Dátum: 4.11.2014
Čas: od 17:00 do 18:00
Viac informácii nájdete TU
Tento webinár vám prinesie nedávne právne zmeny v Číne, vrátane nasledujúcich tém. 
Pracovné právo: Bližší výklad usmernenia, ktoré bolo nedávno zverejnené vyšším súdom v Pekingu a Mediačným výborom pre pracovné spory. Tieto pokyny obsahujú podrobné výklady o kompenzačných platbách (napríklad v prípade ukončenia) a právo zamestnancov požiadať Zmluvu trvalej práce. 
Právo spoločnosti: Novela čínskeho práva spoločností, nadobudla platnosť 1. marca 2014. Jedna z najdôležitejších zmien sa týka kapitálového vkladu a údržby kapitálu, čo môže tiež ovplyvniť v praxi zodpovednosť akcionárov. 
Právo obchodnej značky: Novela čínskeho zákona o obchodných značkách nadobudla platnosť 1. mája 2014. Hlavné zmeny sa týkajú zavedenia lehôt pre príslušné orgány, ak ide o schvaľovací proces, ďalšie optimalizujú konania o opravnom prostriedku a zmeny týkajúce sa rozsahu náhrady škody. 
Prevencia korupcie: Čínska vláda prijíma v súčasnosti obrovské kroky v boji proti korupcii. Typickým príkladom je vyšetrovanie proti britskej farmaceutickej spoločnosti GlaxoSmithKline. Európske spoločnosti by preto mali byť schopné správne odhadnúť právne riziká korupcie v Číne a vyhnúť sa trestnej zodpovednosti vedenia spoločnosti.
 
  21.10.2014 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Semináre, worksho... | zobrazené: 1029 krát | Zdieľajte na facebooku