Technologická spolupráca 1.-31.10.2014

TRKR20140923002 Hľadá sa návrh a výrobná technológia bezkontaktného RFID čipu

Kórejská výrobná spoločnosť špecializujúca sa na filtre s povrchovou akustickou vlnou (SAW) a bezdrôtové pripojenie hľadá partnera, ktorý vyvíja alebo navrhuje bezkontaktné RFID čipy. V súčasnosti existujúce bezkontaktné RFID čipy nie sú ešte pripravené na komercializáciu, preto by spoločnosť chcela nájsť partnera, ktorý by ďalej vyvíjal túto technológiu pre komercializáciu. Spoločnosť sa zaujíma o licenčnú zmluvu, technickú spoluprácu alebo spoločný podnik.

TRKR20140930002 Tepelno-izolačná technológia pre zabránenie prenosu tepla

R&D Centrum so sídlom v Južnej Kórei, špecializujúce sa na environmentálny a energetický sektor, hľadá tepelno-izolačnú technológiu pre domácich užívateľov kvôli zabráneniu prenosu tepla. Spoločnosť sa zaujíma o technologické kooperačné zmluvy a obchodné zmluvy s technickou pomocou.

TRBE20140925001 Tuhé mazadlo pre čepele a britvy

Medzinárodná spoločnosť so sídlom v Bruseli pôsobiaca v oblasti spotrebného tovaru hľadá riešenia, ktoré významne znížia mokré trenie čepelí a britiev. Riešenia môžu zahŕňať rozvinutú technológiu, materiál alebo materiálový balík alebo vývojového partnera. Spoločnosť hľadá technickú spoluprácu alebo licenčnú zmluvu s cieľom dosiahnuť jeden z nasledujúcich očakávaných výsledkov: pripravený použiť štandardný alebo osvedčený koncept, ktorý je prispôsobiteľný.

TRUK20140930001 Hľadá sa technológia pre výrobu recyklovateľného alebo udržateľne vyrobeného bio vlákna vhodného pre obalový laminát alebo podobné konverzie

Britská spoločnosť zaoberajúca sa hromadnou výrobou príslušenstva hľadá inovatívne environmentálne technológie pre proces výroby udržateľného bio vlákna. Vlákno musí mať pružnosť polyvinylchloridu (PVC) a musí byť vhodné pre výrobu obalového laminátu a ďalších konverzií. Hľadajú sa priemyselné alebo výskumné organizácie vyvíjajúce takéto materiály alebo technológie na ich výrobu, ktoré budú udeľovať licencie podnikom alebo spolupracovať pri vývoji týchto riešení.

TRUK20140926001 Hľadajú sa pokrokové technologické riešenia pre vysoko hodnotnú prácu s kovom a použitie uhlíkových zlúčenín.

V Británii je dobrá obchodná príležitosť pre predstavenie vylepšených produktov použitím pokrokovej technológie pre špeciálnu prácu s kovom a použitie uhlíkových zlúčenín. Spoločnosť, ktorá je uznávaným dodávateľom zváracích a brúsnych produktov pre priemyselných užívateľov, hľadá partnerov s prístupom k takej technológii na spoluprácu pri rozvoji a dodávkach nových, vysoko hodnotných brúsnych produktov.
10 PL 61AK 3GMB Technológia izolačného betónového debnenia pre mimoriadne rýchle vybudovanie dobrých izolačných múrov pre akúkoľvek budovu. 

Malá poľská spoločnosť vyvíja a vyrába stavebné komponenty vyrobené z odľahčenej hmoty (penový polystyrén – EPS, Neopor, Peripor), ktorá sa používa jednak na debnenie betónových múrov a jednak ako izolácia. Táto dvojitá funkcia predstavuje inovatívne riešenie umožňujúce skrátiť čas stavebného procesu. Hľadanými partnermi sú spoločnosti, R&D inštitúcie a projektové kancelárie pre technickú spoluprácu a výrobnú zmluvu.

TOFR20140926001 Doskový výmenník tepla s vylepšenými schopnosťami

Francúzske výskumné centrum vyvinulo doskový výmenník tepla pre výmenu kvapalného plynu v energetickom reaktore. Táto inovácia môže byť implementovaná vo všetkých sektoroch zahŕňajúc všetky druhy kvapalných a tepelných výmen. Umožňuje získať vysokú výhrevnosť pri zachovaní kompaktnosti. Priemyselné odvetvia zaoberajúce sa tepelnou výmenou (napr. potravinárske, chemické, energetické) sú hľadané pre licenčnú zmluvu alebo výskumnú/technickú kooperačnú zmluvu pre spoločný rozvoj návrhu nového výrobku.

TRCN20140919001 Polovodičový modul výroby ľadu pre chladničky

Čínska spoločnosť hľadá polovodičový modul výroby ľadu, ktorý môže byť použitý v chladničke alebo mrazničke. Partneri sú hľadaní pre obchodné zmluvy s technickou pomocou.

TRIT20140802002 Hľadajú sa inovatívne materiály pre technológiu laserového rezania

Talianska spoločnosť špecializujúca sa na výrobu železa a ocele hľadá inovatívne materiály ako alternatívy k oceli používanej v technológii laserového rezania. Partneri sú hľadaní pre zabezpečenie technickej kooperačnej zmluvy.

11 PL 61AK 3KLW Výkonový rezistor pre menič frekvencie s výkonom od 50 W do 100 kW

Malá poľská spoločnosť špecializujúca sa na projektovanie a výrobu priemyselnej automatizácie, mechaniky a kontrolného zariadenia používaného v rôznych priemyselných odvetviach. Spoločnosť vyvinula škálu výkonových rezistorov, ktoré sú použiteľné ako brzdový rezistor v pohonných zariadeniach. Hlavnou výhodou tejto ponuky je široká škála spôsobov a flexibility v projektovaní požadovanej aplikácie. Spoločnosť hľadá spoločný podnik a ponúka obchodnú zmluvu s technickou pomocou.

09 DE 1067 3ESN Nová technológia sintrovania pre výrobu veľkých keramických častí z karbidu kremíka

Nemecká spoločnosť zaoberajúca sa výrobou technickej keramiky vyvinula novú technológiu sintrovania na výrobu veľkých keramických častí z karbidu kremíka. Inovatívny proces zabraňuje škodám ako sú deformácie alebo praskanie a umožňuje výrobu veľkých častí s významne zlepšenými mechanickými vlastnosťami a vysokou odolnosťou voči opotrebeniu a korózii. Partneri z oblasti výskumu alebo priemyslu sú hľadaní pre technickú kooperačnú zmluvu.

TOUK20140922002 Rozsiahly, bezkontaktný náterový systém pre vysoko-viskózne materiály

Britská spoločnosť vyvinula rozsiahly, bezkontaktný náterový systém pre vysoko-viskózne materiály ako farba, lepidlá, atrament a potravinové glazúry. Flexibilný a odolný systém umožňuje výrobcom v rôznych odvetviach odstrániť reologické prísady, vylúčené z environmentálnej legislatívy, z náterov v rámci dosiahnutia konzistentnej kvality pri nižšej cene. Požadované sú obchodné zmluvy s technickou pomocou.
TONL20140724001 Holandská spoločnosť sa zaujíma o partnerov pre inovatívnu opravu zlých krajníc

Malá holandská spoločnosť, špecializujúca sa na údržbu krajníc, vyvinula metódu na opravu zlých krajníc lacnejšie a lepšie. Koleso traktora je používané ako čelná fréza, ktorou sa uvoľňuje materiál na krajnici a presúva uvoľnený materiál do nebezpečných výtlkov blízko povrchu cesty. Kolesá pojazdných bagrov zhutňujú tento materiál. Metóda bola testovaná v Holandsku, vlastník teraz hľadá partnerov, ktorí sa zaujímajú o licenčnú zmluvu alebo spoločný podnik.

TRNL20140930001 Penová vložka pre upínací systém používaný v skleníkoch pre uhorky a paradajky

Holandská spoločnosť vyvinula úspornú pracovnú metódu a s tým spojený mechanický podporný systém pre uhorky a paradajky v skleníkoch. Produkt pozostáva z oceľovej tyče a špeciálne navrhnutých svoriek z nerezovej ocele s penovou vložkou, ktoré ochránia a udržia stonky rastlín na mieste. Spoločnosť hľadá priemyselného dodávateľa tejto peny, špecializovaného na aplikáciu peny. Hľadá sa spolupráca v rámci výrobnej zmluvy.

TRUK20141007001 Nové alebo vylepšené kompozitné technológie

Britská spoločnosť zapojená do výroby spracovateľského zariadenia odolného voči korózii hľadá nové kompozitné technológie – týkajúce sa najmä leteckého sektora. Spoločnosť bude zvažovať licenčné zmluvy, obchodné zmluvy alebo technické kooperačné zmluvy.

TRDE20140924001 Hľadá sa strojné zariadenie pre hlboké ťahanie lepenky ako alternatíva k plastovým obalom

Globálne pôsobiaca nemecká spoločnosť a špecialista na výrobu vysokorýchlostných strojov a liniek pre kovové a kompozitné obaly hľadá partnerov z priemyslu a/alebo výskumu pre rozvoj environmentálne vhodnej technológie a strojového zariadenia pre hlboké ťahanie lepenky. Spoločnosť hľadá licenčnú zmluvu, technickú spoluprácu a/alebo obchodnú zmluvu s technickou pomocou.

TOIE20140923001 Regeneračné a rehydratačné mliečne športové nápoje

Írska vývojová potravinárska spoločnosť vyvinula zloženie pre regeneračné a rehydratačné mliečne športové nápoje. Zloženie bolo vyvinuté v spolupráci s vedeckou potravinárskou organizáciou a športovými odborníkmi na výživu. Vývojová spoločnosť je v pokročilom vývojovom štádiu ale má nedostatok výrobných schopností komercializovať samotné produkty.

TODE20140916002 Systém pre príklepovú vŕtačku s pohlcovačom prachu, prevenciou úrazu a hĺbkovým dôrazom

Nemecká spoločnosť vyvinula systém pre príklepové vŕtačky s pohlcovačom prachu, prevenciou úrazu a hĺbkovým dôrazom. Pre bezchybný postup práce je možné ovládanie jednou rukou. Použitím statického skľučovadla na vrtáky môžu byť nainštalované rôzne pohlcovače prachu jednoduchým zaklapnutím. Integrované je LED svetlo a senzor pre bezdotykové meranie hĺbky vŕtania. Spoločnosť hľadá priemyselných partnerov pre ďalší technický rozvoj a výrobu.

TOPL20140718002 Zariadenie na výrobu zeolitu

Univerzita z Poľska vyvinula prototyp zariadenia pre výrobu zeolitu z odpadových látok (lietajúci popol – odpad z elektrární a kombinovaných zariadení pre výrobu tepla elektrickej energie). Takýto zeolit je vyrobený z odpadových látok a môže byť použitý napríklad za účelom absorbovania ropných škvŕn. Univerzita by rada našla partnera na podpísanie technickej kooperačnej zmluvy, na základe ktorej môže byť vybudované nové priemyselné zariadenie na výrobu zeolitu.

TORO20140915001 Rozmerná popredná metóda pre výrobu tenkých kovových plechov prostredníctvom plastickej deformácie

Univerzita z juhovýchodného Rumunska angažovaná v technologickom transfere nových produktov propaguje rozmernú poprednú metódu procesu získania tenkých kovových plechov použitím plastickej deformácie. Rozmerná popredná metóda procesu deformácie sa taktiež používa pre procesy ohýbania kovových plechov. Univerzita hľadá partnerov pre obchodné zmluvy s technickou pomocou.

TRIN20140911001 Pokročilá technológia týkajúca sa dizajnu priemyselných ventilátorov

Uznávaná indická spoločnosť, ktorá má výrobné kapacity pre priemyselné ventilátory (radiálne a osové), hľadá technickú spoluprácu vo forme spoločného podniku, výrobnej zmluvy alebo licenčnej zmluvy s poprednou spoločnosťou vyrábajúcou priemyselné ventilátory z EÚ na dizajnérske účely.

TOIE20140915001 Vnútorne umiestnené riešenie, ktoré poskytuje polohu a pohyb mobilných zariadení v reálnom čase vo vnútri budov používajúcich upravenú technológiu Wi-Fi

Írska technologická vývojová spoločnosť vyvinula vnútorne umiestnené riešenie, ktoré môže sledovať mobilné zariadenia vo vnútri v reálnom čase. Spoločnosť hľadá partnerov s vhodnými rozvojovými/komerčnými schopnosťami priniesť riešenie na trh. Spoločnosť bude zvažovať akékoľvek vzájomne výhodné partnerstvo s vhodným partnerom, napríklad technická spolupráca, spoločný podnik, outsourcing alebo licencia.

TOES20141008001 Vstavaný senzor pre nepretržité meranie vnútorných deformácií v betóne

Španielska verejná výskumná jednotka a dve slovinské univerzity vyvinuli vstavaný senzor pre betón, ktorý je schopný vykonať meranie vnútorného mechanického tlaku a deformácií. Senzor je zložený z magnetických amorfných a nanokryštalických mikrodrôtov, ktoré môžu byť pridané do betónu ako bežný agregát. Hľadaní sú partneri zaujímajúci sa o patentovú licenciu.

TOES20140610003 3D modelovací softvér z 3D skenerov

Španielska organizácia pre transfer technológií vytvorená deviatimi univerzitami hľadá licenčnú zmluvu pre vyspelú inovatívnu technológiu, ktorej výsledkom je softvér pre riadenie, zdieľanie a spracovanie informácií zo vstavaného laserového skenera s cieľom vytvoriť štruktúrované 3D modely. Spoločnosť hľadá partnerov pre licenčnú zmluvu.

TRPL20141017001 Poľský výrobca gumového granulátu hľadá farbiacu technológiu

Spoločnosť z juhozápadného Poľska je vysoko špecializovaný výrobcom gumeného granulát. Spoločnosť sa usiluje kúpiť spracovateľskú linku, ktorá umožní zafarbiť granulát vyrobený z gumového odpadu. Cieľovým partnerom bude s najväčšou pravdepodobnosťou strojárska výrobná spoločnosť. Potenciálna spolupráca by sa mala udržiavať v rámci technickej kooperačnej zmluvy.

TRES20141014002 Výrobná technológia na výrobu hliníkových prvkov s vylepšenými vlastnosťami

Výskumné centrum španielskej univerzity, špecializujúce sa na spôsoby tvarovania polotuhých skupenstiev (SSM), sa zaujíma o rozvoj techniky v tejto oblasti. Táto technika by mohla byť použitá v ľahkých zliatinách a medených zliatinách. Požadovaná je technická a obchodná spolupráca s akademickou obcou a/alebo priemyselnými spoločnosťami.

TRAT20141014001 Vyvažovací vankúš v špeciálnej forme pre použitie na konský chrbát

Rakúska spoločnosť pracuje na uvedení nového produktu pre jazdcov na koni. Zahŕňa kombináciu sedla a popruhu použitú v spojení s vyvažovacím vankúšom. Vyvažovacie vankúše sú štandardnými produktmi (s variáciami v závislosti od veľkosti/materiálu/hrúbky), ktoré môžu byť kúpené v ortopedických obchodoch. Avšak, vyvažovací vankúš špecifickej veľkosti a tvaru vyrobený z PVC je potrebný pre použitie so sedlom a popruhom. Spoločnosť hľadá výrobných partnerov pre tento vyvažovací vankúš.

TOEE20140829001 Energetický monitorovací systém pre priemyselné použitie

Estónska spoločnosť, špecializujúca sa na rozvoj IT riešení pre energetickú efektívnosť, vyvinula energetický monitorovací systém, ktorý môže byť použitý pre monitorovanie, analyzovanie a kontrolovanie energie využívanej v priemyselných spoločnostiach. Hlavnou výhodou systému je spoľahnutie sa na open-source softvér a protokoly, ktoré umožnia najvyšší stupeň flexibility, zatiaľ čo udržanie nákladov čo možno najnižšie. Požadovaná je technická spolupráca alebo obchodná zmluva s technickou pomocou.

TRNL20141014001 Hľadá sa výrobca syntetického vlákna pre ďalší rozvoj antibakteriálnej tkaniny alebo pletiva

Holandská spoločnosť vyvinula antibakteriálny polymér. Použitím technológie pri výrobe vlákna, bude výsledkom po ukončení tkania alebo pletenia antibakteriálne tkanivo. Pre takéto použitie si technológia vyžaduje ďalší rozvoj. Spoločnosť preto hľadá výrobcu vlákna, ktorý má záujem o technickú kooperačnú zmluvu a prípadne výrobnú zmluvu.

TOFR20141013002 Jednoduchý a hospodárny proces na výrobu vysoko tepelného solárneho priemyselného tepla

Francúzska inovatívna spoločnosť, špecializujúca sa na výskum a vývoj v oblasti tepelnej energie, vyvinula novú koncepciu solárneho generátora horúceho vzduchu spojeného s akumuláciou tepla. Tento proces vytvára vysoko tepelné priemyselné teplo, ktoré môže byť použité na priame zásobovanie pre priemyselné procesy alebo premenené na paru, chlad alebo elektrinu s termodynamickým cyklom. Spoločnosť hľadá priemyselných partnerov ako demonštrantov koncepcie.

TOES20141021001 Štítok monitorujúci teplotu

Španielska organizácia pre transfer technológií vytvorená deviatimi univerzitami hľadá licenčnú zmluvu na štítok indikujúci teplotu, ktorý bol vyvinutý na monitorovanie produktov závislých od regulovaného teplotného prostredia. Tieto štítky umožnia monitorovať čas a teplotné podmienky, v ktorých bol držaný jeden produkt, prostredníctvom postupnej zmeny tak, že môžu byť použité na kontrolu chladiaceho reťazca potravín alebo liekov.
 

Prílohy

expression of interest [  DOC - 71,5 kB]
  3.11.2014 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Technologická spo... | zobrazené: 1097 krát | Zdieľajte na facebooku