Dragon Star: Cestovné granty pre stanovenie rozsahu výskumných laboratórií príslušných partnerských príležitostí

DRAGON-STAR je trojročná iniciatíva Európskej komisie FP7 projektov, ktorého cieľom je podporiť čínsko-európsku spoluprácu v 4 úrovniach:
  • Zlepšenie kvality čínskej účasti v rámcových programoch, a to najmä posilnením účasti ekonomicky menej rozvinutých oblastí. 
  • Podpora vzájomnosti pochádzajúce z podpísanej čínsko-európskej dohody o vedeckej spolupráci a ďalších dvojstranných iniciatívach. 
  • Podpora bilaterálnej spolupráce v širšej oblasti inovácií a najmä technologickej spolupráce medzi priemyselnými subjektmi. 
  • Podpora prebiehajúcich dvojstranných dialógov o vedeckej spolupráci a ďalšie súvisiace iniciatívy. 

V rámci projektu DRAGON-STAR, Grant Scheme Travel bolo stanovené, že umožní zástupcom Európskych Výskumných Laboratórií usporiadať stretnutie s čínskymi partnermi a preskúmať možnosti zriadenia Spoločnej výskumnej štruktúry a príslušných partnerských aktivít. Očakáva sa, že opatrenia posilnia prebiehajúce vzťahy a spoluprácu s čínskymi Vedeckými Laboratóriami. 
Zúčastnené strany sú vyzvané, aby podali žiadosť o cestovný grant spolu s CV do 24. 11.2014. 

Podmienky spôsobilosti
Žiadatelia musia byť vedci, ktorí pracujú pre súkromné alebo verejné výskumné inštitúcie so sídlom v niektorom z členských štátov EÚ alebo v niektorej z Horizont 2020 pridružených krajín a už majú oficiálne zriadený vzťah s čínskou súkromnou alebo verejnou výskumnou inštitúciou a chcú založiť trvalú spoluprácu prostredníctvom vytvorenia Joint Research Laboratory v Číne (napríklad memorandum o porozumení)

Ako požiadať
Žiadatelia spĺňajúci vyššie uvedené kritériá, sú požiadaní, aby vyplnili formulár žiadosti (viď príloha) a odoslali elektronicky spolu s krátkym životopisom na e-mail George Panagopoulos panagopoulos@help-forward.gr, vedúci projektu v PRAXI / FORTH do 28. novembra 2014. 

Rozpočet
Cestovné výdavky budú hradené do výšky 3500 eur pre každého úspešného žiadateľa.
 

Prílohy

Výzva pre žiadosť [  DOCX - 60 kB]
  11.11.2014 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | INÉ VÝZVY | zobrazené: 847 krát | Zdieľajte na facebooku