Technologická spolupráca 1.-30.11.2014

TRPL20141022001 Hľadá sa technológia plnenia vonných vrecúšok

Poľská spoločnosť je výrobcom širokej škály zákazníkmi navrhnutých osviežovačov vzduchu a produktov neutralizujúcich zápach v oblasti aróma-marketingu. Výrobca hľadá technológiu plnenia pre novú líniu produktov – vonné vrecúška. Spoločnosť požaduje spoluprácu vo forme technickej kooperačnej zmluvy.

TOIT20141024002 Talianska spoločnosť vyvinula novú bezdrôtovú senzorickú technológiu mimoriadne flexibilnú a odolnú

Talianska spoločnosť, pôsobiaca v oblasti meracích transformátorov, snímačov napätia a vnútorných a vonkajších senzorov od roku 1981, vytvorila bezdrôtovú senzorickú technológiu. Spoločnosť hľadá partnerov pre finančnú zmluvu, spoločný podnik a obchodnú zmluvu s technickou pomocou.
TOIL20141026002 Riešenie pre spôsoby parkovania - sledovať, lokalizovať a získať svoje vozidlo

Riešenie ponúka nepretržitú analýzu miesta pobytu auta, aby umožnilo získanie vozidla v prípade akejkoľvek prevencie sledovania. Riešenie je integrované v systéme sledovania vozidiel, zvlášť navrhnuté pre auto finančnej spoločnosti, ktoré musia byť schopné nájsť a opäť získať svoje aktív/majetok, ak zákazník prestane platiť a zablokuje sledovanie zariadenia. Spoločnosť hľadá licenčnú zmluvu, obchodnú zmluvu s technickou pomocou.

TOIL20141026003 Popredná izraelská technológia na sledovanie vozidiel je špeciálne navrhnutá pre spôsoby opätovného získania ukradnutého vozidla (SVR)

Inovatívna technológia predstavuje výkonné sledovacie zariadenie so špeciálnym systémom proti krádeži / GSM (globálny systém mobilných komunikácií) / GPS (globálny lokalizačný systém), ktoré je navrhnuté zvlášť pre poskytovateľov služieb SVR. Izraelský partner hľadá obchodnú zmluvu s technickou pomocou alebo licenčnú zmluvu.

TOSI20141023001 Plánovač chirurgických operácií

Slovinská spoločnosť špecializujúca sa na komplexnú IT podporu pre malé a stredné podniky vyvinula prototyp on-line aplikácie pre plánovanie operačných zákrokov. Spoločnosť hľadá technickú kooperačnú zmluvu pre dokončenie projektu a získanie dodatočných zdrojov pre rozvoj.

TOIT20141027001 Know-how a spolupráca v oblasti anodickej oxidácie a bezprúdového niklovania

Spoločnosť so sídlom v severnom Taliansku sa špecializuje na natieranie ponúka svoje 40-ročné skúsenosti v anodickej oxidácii hliníka a bezprúdového niklového pokovovania na mechanických komponentoch. Spoločnosť hľadá ďalšie spoločnosti pôsobiace v oblasti natierania pre doplnenie svojho know-how s takými špecifickými povrchovými úpravami, aby vybudovala partnerstvo a spoločne oslovila ďalšie trhy mimo Talianska (Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, atď.). Spoločnosť uvažuje o viacerých typoch spolupráce, predovšetkým o technickej spolupráci.

TOBG20131013001 Vysoko účinný katalytický výfukový filter navrhnutý na redukciu škodlivých emisií výfukových plynov z vozidiel vybavených dieselovým motorom a pomerne využívaných horákov

Bulharsky výskumný ústav v spolupráci so súkromnou spoločnosťou vyvinul vysoko efektívny výfukový filter. Filter je navrhnutý na redukciu škodlivých emisií výfukových plynov z vozidiel vybavených dieselovým motorom, môže byť inštalovaný do motorových vozidiel, zariadení na výstavbu ciest, pomerne využívaných horákov a do generátorov dieselových motorov. Spoločnosť hľadá spoluprácu v rámci spoločného podniku a výrobných zmlúv so spoločnosťami, ktoré majú záujem o implementáciu technológie.

TRDE20141105001 Solárna dobíjacia stanica pre batérie do elektrického bicykla

Nemecká spoločnosť sa špecializuje na výrobu udržateľných priestorových kociek hľadá solárne dobíjacie riešenie pre batérie do elektrického bicykla. Drevené kocky sú určené pre cykloturistov a vybavené solárnymi panelmi, ale doposiaľ sa nenašlo žiadne riešenie, ako transportovať solárnu energiu do dobíjacej stanice pre batérie, ktorá by mala byť taktiež pripojená ku kocke. Hľadá sa osobité a predovšetkým bezdrôtové riešenie.

TRBE20141104001 Belgická spoločnosť hľadá vnútorné izolačné panely s vysokou tepelnou a zvukovou účinnosťou

Belgická spoločnosť, sa špecializuje na oblasť modulárnej konštrukcie, hľadá zdroje vnútorných izolačných panelov s vysokou tepelnou a zvukovou účinnosťou. Spoločnosť hľadá obchodnú zmluvu s technickou pomocou a prispôsobenie sa špecifickým potrebám.

TRIT20140708002 Rozvoj kontroly toku energie v konverzných systémoch obnoviteľnej energie použitím saturovateľnej jadrovej technológie. 

Talianska spoločnosť hľadá vývojových pracovníkov pre kontrolu toku energie v konverzných systémoch obnoviteľnej energie. Cieľom spoločnosti je nájsť partnera schopného spoločne rozvinúť technológiu a zvýšiť počet aplikácií, kde je táto technológia použitá. Spoločnosť sa zaujíma o technickú a výskumnú spoluprácu alebo finančné zmluvy.

TOJP20141031001 Japonská spoločnosť ponúka technológiu pre autonómne decentralizované ložisko

Japonská spoločnosť sa špecializuje na dizajn ponúka svoju patentovanú technológiu pre autonómne decentralizované ložisko partnerom v EÚ krajinách. Spoločnosť sa snaží dosiahnuť licenčnú a/alebo výskumnú kooperačnú zmluvu s R&D inštitúciami alebo výrobnými spoločnosťami. Technológia môže byť prijatá vo viacerých oblastiach od lekárskych zariadení, domácich spotrebičov po automobilový sektor.

TRIT20141104001 Hľadajú sa horúce tmeliace zlúčeniny pre zmrštiteľné obaly v plynových/vodovodných potrubiach

Taliansky výrobca horúcich tavených tmelov a lepidiel hľadá technologického partnera s adekvátnym laminátovým vybavením pre kombinovanie horúceho tesniaceho systému do zmrštiteľných termoplastických vrstiev. Spoločnosť hľadá partnera s primeraným know-how a priemyselnou technológiou pre priľnavú lamináciu na plastové materiály. Finálny produkt je poťah zložený do zvitkov.

TRUK20141010001 Opláštenie, obloženie a izolačné produkty pre drevené orámované kuríny

Britská spoločnosť, ktorá vyrába prevažne vysokokvalitné drevené orámované kuríny, má za cieľ ďalšie vylepšenie svojich produktov použitím technológie spojenej s vonkajším opláštením, vnútorným obložením a izolačnými materiálmi. Spoločnosť sa zameriava na platné licenčné technológie a taktiež by mala záujem o obchodné zmluvy a technologické kooperačné zmluvy.

TRDE20141022001 Keramické povlaky s vysokou teplotnou odolnosťou

Nemecká spoločnosť, pôsobiaca v oblasti priemyselnej povrchovej úpravy kovov, hľadá nové keramické pokrývacie materiály a procesy s vysokou teplotnou odolnosťou pre použitie vo veľkovýrobe pre automobilový priemysel a profesionálne kuchynské vybavenie. Nemecká spoločnosť hľadá partnerov ponúkajúcich riešenia, ktoré už sú na trhu alebo sú dostupné ako prototypy. Spoločnosť hľadá technické kooperačné zmluvy alebo obchodné zmluvy s technickou pomocou.

TORO20140429001 Technológia pre izolačné textilné zlúčeniny vyrobené pre mulčovanie pôdy v poľnohospodárstve

Rumunský vynález sa vzťahuje na zlúčeninu na ochranu pôdy proti atmosférickým a biologickým faktorom, pozostávajúcu z textilnej výstuhy s dutinami, ktoré sú vyplnené rozšíriteľnými polystyrénovými zrniečkami. Hľadajú sa výskumné inštitúcie v EÚ alebo iní partneri z textilného priemyslu pre ďalší rozvoj a implementáciu.

TRDE20141022002 Nízko trecie obaly s vysokou teplotnou odolnosťou

Nemecká spoločnosť pôsobiaca v oblasti priemyselnej povrchovej úpravy kovov hľadá nízko trecie obalové materiály a procesy s vysokou teplotnou odolnosťou pre použitie vo veľkovýrobe pre automobilový priemysel a profesionálne kuchynské vybavenie. Nemecká spoločnosť hľadá partnerov ponúkajúcich riešenia, ktoré sú už na trhu alebo sú dostupné ako prototyp. Spoločnosť hľadá technickú kooperačnú zmluvu alebo obchodné zmluvy s technickou pomocou.

TRTR20141106001 Zdravotné mobilné technológie a riešenia kompatibilné s telemedicínskym systémom

Turecká spoločnosť pôsobiaca v oblasti zdravotníckeho zariadenia, mobilného zdravia a laboratórnych produktov hľadá zdravotné mobilné zariadenia kompatibilné s telemedicínskym systémom. Spoločnosť hľadá partnerov pre obchodnú zmluvu, spoločný podnik alebo výrobné zmluvy.
TRGR20141106001 Polytetrafluóretylénová membrána pre viacvrstvový obal

Grécky výrobca personálneho korporátneho a priemyselného pracovného oblečenia za účelom integrovania viacvrstvového ochranného obalu hľadá vhodnú, komerčne dostupnú polytetrafluóretylénovú membránu poskytujúcu priedušnosť a vlastnosti pre reguláciu vlhkosti. Grécky výrobca hľadá technické kooperačné zmluvy.

TOUK20141107001 Nová čalúnnická tkanina vyrobená z troch prírodných vlákien

Britská spoločnosť, sa špecializuje na dizajn a výrobu čalúnnických tkanín pre obchodné kancelárie, pohostinstvá, vládne, inštitučné interiéry, zdravotnú starostlivosť, dopravu, kiná a hľadiská, vyvinula novú prírodnú tkaninu vyrobenú z troch prírodných vlákien – hodváb, ľan a vlna pre kancelárske sedadlá a pohovky. Spoločnosť hľadá obchodné zmluvy s technickou pomocou s výrobcami nábytku a ďalšími potenciálnymi koncovými užívateľmi.

TRUK20141118001 Rozšírené schopnosti pri extrahovaní prírodného kvapalného koncentrátu z produktov z listovej zeleniny

Britský výrobca značkových rastlinných výťažkov potrebuje identifikovať cesty pre rozšírenie. Hľadajú sa extrahovacie závody alebo poskytovatelia príbuzných technológií s know-how a kapacitou pre súčasné rozšírenie, na 125 litrov, z produktov z listovej zeleniny. Požadovaná je technická spolupráca s možnosťou pre partnera stať sa budúcim dodávateľom.

TRDE20141117001 Rozvoj a výroba multifunkčného vodomeru – požadovaný je partner z elektronického priemyslu

Malá nemecká spoločnosť pôsobiaca v oblasti úpravy vody v budovách a priemysle hľadá partnera z elektronického priemyslu, ktorý sa zaujíma o rozvoj a výrobu prenosného vodomeru, ktorý môže merať elektrickú vodivosť, teplotu vody a momentálnu rýchlosť toku. Malo by to byť vykonané v rámci technickej/výrobnej kooperačnej zmluvy.

TOBG20141105001 Rozšírený systém pre stieraciu lištu vozidla

Bulharský výskumný tím vyvinul rozšírený čistiaci systém pre stieraciu lištu na odstránenie dažďa a nečistôt z predného skla a reflektorov bez zmrznutia dokonca aj v najdrsnejších zimných podmienkach. Inovatívna technológia je kompatibilná so všetkými typmi vozidiel, čo zabezpečuje veľký marketingový potenciál. Výskumníci sa zaujímajú o podpísanie finančnej zmluvy, zmluvy o spoločnom podniku alebo licenčnej zmluvy.

TOTR20141110001 Hybridný stavebný komponent

Turecká výskumná spoločnosť navrhla najmodernejší hybridný montážny modul pre použitie pri konštrukcii budov. Táto technológia ponúka kompletnú konštrukčnú jednotku so systémom šírenia tepla v spolupráci s izoláciou a podpornými konštrukčnými prvkami. Ponúkaná technológia poskytuje odolnú a praktickú konštrukčnú jednotku, ktorú je možné namontovať pri určení vhodného spôsobu. Spoločnosť hľadá malé a stredné podniky a veľké podniky zo stavebného priemyslu pre zmluvy o spoločnom podniku.

TOES20141112002 Prirodzený vetrací systém pre šikmé strechy

Španielska univerzita vyvinula a patentovala nový vetrací modul pre šikmé strechy, ktorý odvádza teplo zo slnečného žiarenia, zabraňujúc šíreniu tepla priamo do obývaného priestoru. Systém môže byť použitý pri renovácii striech, ako aj nových budov. Výskumníci hľadajú priemyselných partnerov pre dosiahnutie licenčných alebo technických kooperačných zmlúv.

TOPL20141107001 Jednoúčelové vysoko výkonné systémy videnia pre výskum a priemysel

Poľské univerzitné laboratórium pracujúce na počítačovom videní, obraze a video spracovaní ponúka svoje odborné znalosti. Laboratórium ponúka širokú škálu služieb využiteľných, keď štandardné priemyselné riešenia nie sú postačujúce kvôli rýchlosti spracovania alebo kvalite výsledkov. Tím má záujem o technickú spoluprácu, partnerstvo v kolaborujúcich projektoch a grantoch (oba sústredné na výskum a aplikáciu) alebo licenčnú zmluvu.

TOFR20141113002 Nátery z koloidného roztoku odolné proti opotrebovaniu a poškriabaniu pre plastové, kovové a sklenené podložky

Francúzska spoločnosť sa špecializuje na nátery z koloidného roztoku vyvinula škálu náterových materiálov, aby uplatnila nátery odolné proti poškriabaniu/opotrebeniu. Tieto nátery zahŕňajú rôzne zmesi koloidného roztoku umožňujúce použitie na plastoch pri nízkej teplote. Navyše, táto upraviteľná technológia prináša skvelú priehľadnosť zaujímavú pre optickú aplikáciu. Spoločnosť hľadá priemyselných partnerov zaujímajúcich sa o technickú kooperačnú zmluvu.

TONL20140331001 Vláknami vystužené polymérne stavidlá

Holandská spoločnosť ponúka vláknami vystuženú stavebnú technológiu na zostrojenie silných, ľahkých a odolných stavidiel. Je to osvedčená technológia s významnými výhodami pre oceľ, betón a drevo v stavidlách, priepustoch a ďalších námorníckych konštrukciách. Spoločnosť hľadá spoluprácu v rámci technickej kooperačnej zmluvy alebo obchodnej zmluvy s technickou pomocou.

TOEE20141105002 Plne interaktívna informačná a samoobslužná platforma pre rôzne samoobslužné a zákazníkmi riadené aktivity

Estónska spoločnosť sa špecializuje na IT technológie ponúka samoobslužnú platformu pre širokú škálu samoobslužných aplikácií, spoločne s diaľkovým riadením a užívateľským aplikačným softvérom. Hlavnou konkurenčnou výhodou ponúkanej platformy je založený kompletný systém pre užívateľský servis spoločne s unikátnym interaktívnym hlasovým/video hovorom kompatibilným so systémami call centier a užívateľským aplikačným softvérom. Spoločnosť hľadá obchodnú zmluvu s technickou pomocou.

TOUK20141110002 Nová malo-výkonná elektrická podložka pre vymeniteľné domáce zásobníky teplej vody

Britská spoločnosť vyvinula flexibilný materiál, ktorý pôsobí ako malo-výkonný odolný vykurovací článok. Technológia bola pripojená a testovaná na zásobníkoch teplej vody a má množstvo výhod oproti tradičným ponorným prvkom, obzvlášť pre obnoviteľné energetické systémy. Spoločnosť hľadá výrobcov zásobníkov teplej vody, ktorí chcú integrovať túto technológiu do svojich produktov prostredníctvom zmluvy o spoločnom podniku alebo licenčnej zmluvy.

TOIT20141111001 Talianska spoločnosť ponúka nový stavebný systém vyrobený z lisovaných oceľových profilov 100 % udržateľných a ľahko sa inštaluje. 

Talianska spoločnosť vyvinula stavebný systém vyrobený z lisovaných oceľových profilov, používaných ako základné stavebné prvky, ktorý môže byť použitý na realizáciu betónovej, oceľovej, drevenej kostry a je ideálny pre rozšírenie, renováciu, nadstavbu a nové budovy. Systém je 100 % udržateľný, užívateľsky prístupný a extrémne ľahký. Spoločnosť hľadá partnerov na podpísanie technických kooperačných zmlúv.
 

Prílohy

expression of interest [  DOC - 71,5 kB]
  2.12.2014 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Technologická spo... | zobrazené: 1213 krát | Zdieľajte na facebooku