Obchodná spolupráca 1.-15.12.2014

C16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu


BRFR20141204001
Francúzska spoločnosť sa špecializuje na výstavbu osobitých domov a interiérového zariadenia hľadá subdodávateľov. Spoločnosť pôsobiaca pozdĺž francúzskeho pobrežia Stredozemného mora a s dobrou pozíciou na trhu hľadá výrobcov nábytku a drevospracujúce spoločnosti.

C20 Výroba chemikálií a chemických produktov


BRLV20141121001
Lotyšská spoločnosť sa špecializuje na výrobu 100 % prírodných éterických olejov z rastlín pestovaných v Lotyšsku hľadá dodávateľa kvapkacích fliaš z tmavého skla.

20090624029 BO
Spoločnosť zaoberajúca sa výrobou plastov, čistiacich prostriedkov, zmäčkovačov a kozmetiky hľadá distribútorov a ponúka joint venture služby.

C25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení


BRES20141124001
Spoločnosť, zo severu Španielska, má rozsiahle skúsenosti s mechanickými zariadeniami pre mestské a priemyselné zariadenia pre úpravu vody, automatizované dávkovanie a prípravné systémy na vápno. Spoločnosť vyvinula a patentovala inovatívny systém predčistenia založený na povrchovej filtračnej technológii. Za účelom zlepšenia a rastu svojej konkurencieschopnosti a následne možnosti rozšírenia svojho obchodu za hranicami, spoločnosť hľadá dodávateľov-výrobcov zásobníkov pre uskladnenie vápna.

BOHU20141126001
Maďarská spoločnosť sa špecializuje na výrobu, montáž a údržbu výťahov a eskalátorov. Spoločnosť ponúka spracovanie a montáž parkovacích systémov. Taktiež vyrába výťahy pre invalidov a zaručuje ich inštaláciu. Spoločnosť hľadá hlavných konštruktérov a ponúka svoje služby v rámci dohody o poskytovaní služieb v EÚ.

C28 Výroba strojov a zariadení i. n. 


BRUK20141118001
Britská spoločnosť vyrába škálu čistiacich zariadení pre špinavé topánky. Tento úspešný produkt aktuálne využíva štandardné yardové kefky, ale mohol by byť vylepšený použitím zákazníkmi navrhnutých štetinových hlavíc so špecifickými rozmermi a kvalitou štetiny. Spoločnosť teraz hľadá nové štetinové hlavice z cenovo priaznivých európskych zdrojov. Spoločnosť predpokladá, že výsledkom tejto obchodnej žiadosti budú outsourcingové a subdodávateľské zmluvy.

E38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov


BRHU20141120001
Malá maďarská spoločnosť sa zaoberá rozvojom technológie pyrolýzy na recykláciu nepotrebných pneumatík. Hlavnú výhodu technológie možno vidieť v skutočnosti, že generuje žiadané materiály počas recyklovania nepotrebných pneumatík. Maďarská spoločnosť hľadá partnerov, ktorí môžu poskytnúť veľké množstvo nepotrebných pneumatík, prostredníctvom subdodávateľských aktivít.

F41 Výstavba budov


BRPL20141014002
Poľské stavebné a dizajnové štúdio poskytujúce dizajn domov, verejných budov a súkromných a verejných interiérových služieb v minimalistickom štýle ponúka pôsobenie ako obchodný sprostredkovateľ na poľskom trhu, distribútor alebo nejaké iné vzájomne vyhovujúce usporiadanie. Hľadaní sú parteri zo všetkých krajín. Spoločnosť hľadá výrobcov unikátneho a originálneho nábytku, ktorý je pokiaľ možno vyrobený z prírodných materiálov (drevo a oceľ) alebo z veľmi zriedkavého materiálu ako meď.

BOPL20141118005
Poľská spoločnosť sa špecializuje na technológiu predmontovaných drevených konštrukcií domov, najmä modulárneho systému. Táto technológia umožňuje konštrukciu nasledujúcich budov: bytové jednotky, modulárne mrakodrapy, rezidenčné radové domy, hotely, škôlky, školy, administratívne budovy. Spoločnosť hľadá partnerov a investorov zaujímajúcich sa o modulárnu výstavbu. Možná spolupráca v rámci akvizičnej zmluvy, výrobnej zmluvy, zmluvy o poskytovaní služieb a subdodávok.

F43 Špecializované stavebné práce


BRUK20141111001
Popredná britská spoločnosť navrhujúca a vyrábajúca drevené konštrukcie by chcela pôsobiť ako zástupca/distribútor stavebných izolačných panelov s európskym partnerom. Panely musia mať skôr polyuretánové jadro ako bežne rozšírené polystyrénové jadro, pretože zvýšená izolácia a požiarna bezpečnosť je pre spoločnosť kľúčovou otázkou. Spoločnosť je presvedčená, že tento produkt by mohol doplniť už existujúcu produktovú škálu pre stavebný priemysel.

BRPL20140925001
Poľská spoločnosť špecializovaná na dizajn a komplexné projekty elektroinštalácií, telekomunikačných inštalácií a automatiky budov hľadá dodávateľov PV komponentov, obzvlášť PV modulov, PV striedačov a PV konštrukcií, pre strechu a samotné státie pre obchodnú zmluvu alebo distribučnú zmluvu.

G46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov


BRRS20141128001
Srbská spoločnosť založená v roku 1960 sa špecializuje na predaj zariadenia, nástrojov a doplnkov pre poľnohospodárstvo. Má dlhú tradíciu v zásobovaní poľnohospodárskych výrobcov v regióne. Spoločnosť ponúka obchodné sprostredkovateľské služby v Srbsku, akvizíciu kompletnej spoločnosti alebo jej časti.

L68 Činnosti v oblasti nehnuteľností


BOES20141119001
Španielska spoločnosť pôsobiaca v obchode s nehnuteľnosťami a špecializovaná na luxusné nehnuteľnosti hľadá investorov zo Slovenska, Ruska a Ukrajiny, ktorí majú záujem o nadobudnutie luxusných nehnuteľností v Španielsku alebo realitných agentov z týchto krajín.

M70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia


20110218033
Uznávaný írsky poskytovateľ vysoko kvalitných odborných školiacich programov a stáží ponúka služby ako pracovné skúsenosti, jazykový tréning, kultúrne zážitky, pomoc s ubytovaním, trvalú podporu a kariérne poradenstvo. Spoločnosť hľadá príležitosti spolupráce so vzdelávacími inštitúciami, verejnými inštitúciami, regionálnymi výbormi zodpovednými za mladých ľudí a nezamestnaných, zamestnanecké centrá a súkromných sprostredkovateľských partnerov.

N79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti


BRDE20140109004
Nemecká turistická asociácia, sídliaca na severe Saska-Anhaltska, je hlavným poskytovateľom turistických služieb v regióne. Kvôli svojmu zameraniu v oblasti cykloturistiky, pešej turistiky, jazdeckej turistiky a agroturistiky spoločnosť hľadá partnerov, ktorí by chceli sprostredkovať informácie, vedomosti a služby týkajúce sa tohto rezortu. Spoločnosť teda hľadá dohody o poskytovaní služieb s európskymi partnermi.
 

Prílohy

expression of interest [  DOC - 71,5 kB]
  16.12.2014 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Obchodná spolupráca | zobrazené: 1314 krát | Zdieľajte na facebooku