Technologická spolupráca 1.-31.12.2014

TOIT20141119005 Technológia a spôsob manipulácie komponentov založených na princípe vákua

Taliansky inštitút vyvinul technológiu pre manipuláciu komponentov založených na vákuovom manipulačnom zariadení tak, že používa rovnaký ovládací systém (podtlakové čerpadlo) pre uchopenie častí a regulovanie inovatívneho mechanického systému ako pomoc pri uvoľnení. Technológia môže byť použitá a prispôsobená pre rôzne priemyselné odvetvia, od obalovej techniky cez zdravotnú starostlivosť po automobilový priemysel, navyše partneri v týchto sektoroch sú žiadaní pre implementáciu technológie. Preferované sú licenčné zmluvy.

TONL20141104001 Technológia balenia potravín a stroje pre spájanie sacích podložiek s plastovými podnosmi pre potravinárske výrobky

Holandská spoločnosť, aktívna v oblasti rozvoja, strojárstva a budovania strojov pre potravinové baliace linky, hľadá nových partnerov v oblasti balenia potravín. Spoločnosť má špeciálne vedomosti o ultrazvukovom zváraní sacích podložiek na plastové podnosy pre potravinový obalový priemysel. Použitie tejto technológie spočíva v potravinárskych, zdravotníckych alebo krehkých produktoch. Spoločnosť hľadá partnerov pre rozvoj nových baliacich liniek alebo nové aplikácie a pre použitie baliacich produktov spoločnosti.

TOTR20141121002 Analýza bezpečnostných rizík v reálnom čase a systém včasného varovania pre pracoviská

Turecká spoločnosť vyvinula analýzu bezpečnostných rizík v reálnom čase a systém včasného varovania, ktorý významne zlepší bezpečnosť a výkonnosť na nebezpečných pracoviskách ako staveniská prostredníctvom počítačového videnia a techniky spracovania obrazu. Spoločnosť dosiahla určité štádium rozvoja a hľadá partnerov pre výskumné kooperačné zmluvy na testovanie a ďalší rozvoj technológie na poli a/alebo obchodné zmluvy/zmluvy o spoločnom podniku pre uvedenie produktu na trhu.

TRKR20141125001 Kórejská spoločnosť hľadá nové typy konzervačných prísad pre kozmetické produkty

Kórejská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na výskum a vývoj vysokokvalitných prísad pre kozmetické produkty, vlasové šampóny a kondicionéry, hľadá nové typy konzervačných prísad pre kozmetické produkty. Požadované sú biotechnologické spoločnosti alebo spoločnosti vyvíjajúce produkty pre starostlivosť o pleť pre licenčnú zmluvu a výrobnú zmluvu.

TRKR20141126002 Kórejská spoločnosť hľadá ingredienciu do funkčných potravín, ktorá môže zlepšiť tukový metabolizmus

Kórejská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na výskum a vývoj vysokokvalitných prísad pre kozmetické produkty a hygienické produkty, hľadá nové ingrediencie pre funkčné potraviny, ktoré môžu zlepšiť tukový metabolizmus. Spoločnosť sa zaujíma o licenčnú zmluvu pre transfer technológií alebo výrobnú zmluvu s transferom know-how.

TODE20141126005 Systém abrazívneho rezania vodným lúčom

Nemecká univerzita vyvinula nový systém abrazívneho rezania vodným lúčom. Vynález umožňuje štartovanie bez meškania, pozastavenie a ukončenie rezania a môže byť použitý pre rezanie rôznych vysoko pevných materiálov pod vodou alebo na pobrežné použitie. Proces je skrátený PLC-kontrolovaným prepínaním ventilu, šetrí čas spracovania a dokonca zvyšuje výkonnosť abrazívneho rezania. Univerzita ponúka licenčnú zmluvu.

TORO20141118001 Vzdušný systém pre natriasanie stromov

Rumunský vynálezca vyvinul systém pre natriasanie stromov, charakteristicky trasením ovocných stromov, ktorý pozostáva z kompresora, variabilného priemeru hadice a dĺžky, výmenných konektorov, ľahkého potrubia. Vynálezca hľadá priemyselných partnerov na produkciu a predaj systému. Patent je udelený. Typ spolupráce – obchodná zmluva s technickou pomocou.

TOHU20141126001 Maďarská univerzita hľadá partnerov na zlepšenie alebo produkciu rôznych zariadení regulujúcich rýchlosť

Ide o zariadenie navrhnuté maďarskou spoločnosťou, ktoré má zmeniť rýchlosť a polohu uhla hriadeľov vo vzájomnom súlade so spaľovacími motormi. Univerzita hľadá partnerov alebo licencie na zlepšenie, produkciu a propagáciu technológie prostredníctvom technickej spolupráce, obchodnej zmluvy s technickou pomocou alebo licenčnej zmluvy.

TOUK20141121001 Inovatívna technológia pre kovanie veľkých mikro zliatinových oceľových, hliníkových a super zliatinových častí

Uznávaná britská spoločnosť sa špecializuje na kovanie v zápustke a konečné obrábanie veľkých hriadeľov od úvodného návrhu po dodávku, investovala do modernej technológie, ktorá umožní kovanie veľkých mikro zliatinových oceľových častí, navyše kovanie hliníkových, super zliatinových a exotickejších materiálov pre nové trhy (automobilový, letecký, petrochemický a energetický priemysel). Partneri sú hľadaní pre technickú, výskumnú, výrobnú a/alebo obchodnú zmluvu.

TRIT20141203001 Priemyselní partneri pre realizáciu moderných a flexibilných nákladných vagónov. 

Talianska spoločnosť hľadá priemyselných partnerov pre vytvorenie zmluvy o spoločnom podniku pre realizáciu moderných nákladných vagónov. Mali by byť súčasťou integrovaného informačno-komunikačného systému, spoločnosť rozvíja, nasleduje nový prístup pre dispečing vagónov, zostavovanie vlakov a optimalizované využitie železničných trás.

TRIT20141128001 Partneri špecializovaní na senzory pre inovatívny a integrovaný systém riadenia nákladných vagónov. 

Talianska spoločnosť hľadá partnerov špecializovaných na senzory pre železničný sektor ako kamery pre externé kontroly, senzory pre detekciu prekážok, umiestnenie lúčov. Senzory by mali byť integrované do inovatívneho systému riadenia železničnej siete. Spoločnosť má záujem o vytvorenie zmluvy o spoločnom podniku.

TODE20141201004 Systém na uchovanie kultúrneho dedičstva proti vlhkosti a presakovaniu vody do stien a miestností

Nemecká spoločnosť vyvinula systém na ochranu budov kultúrneho dedičstva proti vlhkosti. S elektrochemickým systémom sa vlhké miestnosti dajú späť do suchého a stabilného stavu. Systém môže byť použitý ako prevencia v oblastiach, kde dochádza k veľkému presakovaniu a/alebo kde sa môže záplava vyskytnúť na pravidelnej báze.

12 LT 57AB 3R4L Povýrobné odrezky zosilnené uhlíkovými vláknami

Litovská spoločnosť, výrobca výstuží z uhlíkových vlákien, hľadá riešenie pre zužitkovanie alebo ďalšie použitie povýrobných odrezkov. Sú to pásy zosilnené uhlíkovými vláknami rôznej šírky (20 – 100 mm) a dĺžky (1 – 10 m). Spoločnosť sa zaujíma o licenčnú zmluvu, technickú kooperačnú a/alebo obchodnú zmluvu.

TRFI20141203001 Vysoko teplotný trecí materiál pre núdzovú brzdu

Fínska medzinárodná spoločnosť špecializujúca sa na rozvoj a výrobu dopravného zariadenia hľadá technológiu pre vysoko teplotné a termálne otrasu vzdorné trecie materiály. Typ partnerstva závisí od zrelosti a obchodnej použiteľnosti technológie predloženej prostredníctvom tohto prieskumu.

TRNL20140924001 Expertíza požadovaná kvôli prestavbe vodného chladiaceho systému pre mechanizmus na výrobu plastových produktov. 

Holandský výrobca strojov pre plastové produkty má záujem o stretnutie s novými partnermi so skúsenosťami v rozvoji termodynamických chladiacich mechanizmov. Výrobca chce nahradiť hydraulický pohon elektrickým, a preto potrebuje nanovo skonštruovaný vodný chladiaci systém. Spoločnosť hľadá nových partnerov, ktorí môžu pomôcť pri rozvoji založeného na strategickej dlhodobej spolupráci v rámci obchodnej zmluvy s technickou pomocou alebo technickej kooperačnej zmluvy.

TODE20141205001 Hľadajú sa partneri pre rozvoj inovatívneho stolného hmotnostného spektrometra

Malá spoločnosť sídliaca v Bremene, so zázemím v oblasti rozvoja a adaptačných riešení v hmotnostnej spektrometrii, hľadá partnerov na výrobu inovatívneho a malého stolného hmotnostného spektrometra. Cieľom je vyvinúť zariadenie s výhodami dvojitého zamerania sektora iónovej optiky za cenu štvorpólového hmotnostného spektrometra. Spoločnosť hľadá spoluprácu v rámci výskumu a vývoja alebo partnerov v rámci spoločného podniku ako aj neskôr OEM výrobcov.

TRLT20141216001 Inovatívne metódy a/alebo zariadenia pre poskytnutie kozmetických a zdravotných služieb

Litovská spoločnosť sa špecializuje na profesionálnu skrášľovaciu a zdravotnú terapiu, masáže tela s masážnymi prístrojmi. Pre rozšírenie svojho podnikania spoločnosť hľadá nové metódy a/alebo zariadenia, ktoré by mohli pomôcť rozšíriť škálu ponúkaných skrášľovacích a zdravotných služieb. Uprednostnené sú neinvazívne riešenia, ktoré už boli testované. Spoločnosť hľadá obchodnú zmluvu s technickou pomocou.

TRIT20141210001 Hľadajú sa systémy na zníženie emisií amoniaku

Talianska sieť založená národnou farmárskou asociáciou, výskumným tímom a podnikateľskou asociáciou vyhodnocuje inovatívne a nízko nákladové systémy na redukciu emisií amoniaku vo vzduchu a vode a/alebo znovu použitie. Hľadá sa výskumná spolupráca v tejto oblasti so spoločnosťami alebo výskumnými centrami.

TRCY20141114001 Hľadajú sa partneri na vylepšenie produktov chemických formulácií a výrobu produktov s eko označením

Táto cyperská spoločnosť, ktorá vyrába chemikálie, hľadá partnera na vylepšenie svojich produktových formulácií, prípravu produktov, ktorým bude udelená EÚ eko značka a získanie poznatkov o nových metódach využitia surovín efektívnejšie na dosiahnutie významnej úspory nákladov a konkurencieschopnejších cien. Spoločnosť hľadá zmluvy o poskytnutí služieb.

TRLV20141202001 Fotografická aplikácia pre mobilné telefóny

Spoločnosť z Lotyšska hľadá fotografickú aplikáciu pre Windows, Android a iOS (iPhone) pre mobilné telefóny. Spoločnosť hľadá vývojových pracovníkov, ktorí môžu vyvinúť aplikáciu podľa technických špecifikácií alebo poskytnúť aplikáciu už existujúcu na trhu. Spoločnosť ide po obchodnej zmluve s technickou pomocou.

TRNL20141210001 Miniatúrna vysoko výkonná technológia riadenia pohybu

Holandská spoločnosť vyvíjajúca a vyrábajúca strojárske produkty hľadá technológiu riadenia pohybu, ide o miniatúrnu prevodovku a elektromotor pre automatizáciu TV pripevnenej na stene. Cieľom je integrovať takéto riešenie/produkt do produktov žiadajúcej spoločnosti. Požadovaní sú partneri pre výrobnú alebo outsourcingovú zmluvu, ako aj pre technickú kooperačnú zmluvu.

TOMK20141211001 Technológia rozpoznávania obrazov

Macedónska IKT spoločnosť ponúka svoju technológiu rozpoznávania obrazov, ktorá vylepší mobilné a webové aplikácie s možnosťou prístupu prémiového obsahu a rozšírenia skutočných informácií, kúpu produktu, vstup na sociálne siete, získanie metadát a podieľanie sa na hrách. Spoločnosť hľadá investíciu ako náhradu za majetok, licenčnú zmluvu alebo technickú kooperačnú zmluvu MSP, ktoré chcú integrovať túto technológiu a vyvinúť nové funkcie.

TOGR20141204001 Samostatné systémy zaznamenávania dát

Grécka spoločnosť vyvinula samostatný systém zaznamenávania dát s bohatými funkciami, pripojiteľnosťou a stavebnicovou konštrukciou. Systém podporuje akúkoľvek analógovú a digitálnu jednotku prostredníctvom priameho spojenia so snímačmi alebo prostredníctvom zariadenia, ktoré podporuje Modbus protokol. Systém môže taktiež manipulovať početnými kanálmi a diaľkovými funkciami alarmu. Spoločnosť sa zaujíma o obchodnú zmluvu ponúkajúcu technickú pomoc.

TONL20141121001 Ekologicky priateľská samo hasiaca technológia založená na teplotne stabilnom fosfore dusíka 

Holandská spoločnosť ponúka samo hasiaci produkt pre textílie založený na teplotne stabilnom fosfore dusíka. Vzhľadom na fakt, že produkt je efektívny a dôsledkom špeciálnej štruktúry táto technológia poskytne mäkký dotyk spracovaným produktom. Spoločnosť hľadá obchodnú zmluvu s technickou pomocou.

TOIT20141031002 Postup pre posúdenie stavu čistoty klimatizačného/vykurovacieho systému budov

Taliansky výskumný inštitút ponúka patentovanú metodológiu, ktorá monitoruje a posudzuje stav čistoty vzduchu klimatizačného/vykurovacieho systému budov, ako sadu filtračných a chladiacich kanálov. Metodológia definuje neinvazívnu metodiku pre meranie množstva prachu vo ventilačnom systéme. Priemyselní partneri sú hľadaní pre licenčné zmluvy, finančné zmluvy alebo výrobné zmluvy.
 

Prílohy

expression of interest [  DOC - 71,5 kB]
  7.1.2015 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Technologická spo... | zobrazené: 1100 krát | Zdieľajte na facebooku