Manažérsky program v Japonsku

Dátum programu: od 11.5. do 5.6. (alebo 12.6.) 2015
Podať žiadosť je možné do: 26.2.2015
Tento manažérsky program ponúka vynikajúcu príležitosť pre spoločnosti z EÚ získať v krátkej dobe integrovaný pohľad do hĺbky japonskej priemyselnej štruktúry a obchodných praktík. Vzdelávací program je zameraní na európskych manažérov, ktorí majú významnú úlohu pri vymedzovaní a vykonávaní politík ich spoločnosti vo vzťahu k Japonsku, alebo ktorí majú byť preradení do Japonska, alebo ktorí chcú byť informovaní o postupoch riadenia v Japonsku.
Program je otvorený pre všetky spoločnosti (bez ohľadu na veľkosť) a zahŕňa:
  • Prednášky o japonskej histórii, hospodárstve, politike a právnych záležitostí;
  • Spoločné semináre s japonskými obchodníkmi (a role play cvičenia o rozhodovaní, vedení tímu a rokovaní);
  • Japonský jazykový kurz, exkurzie; a
  • Ľubovoľné individuálne návštevy spoločností a nadväzovanie kontaktov počas 5. týždňov.
Náklady:
Špeciálne podmienky účasti pre európske malé a stredné podniky: bez školného, malé a stredné podniky môžu využiť štipendiá až do 3000 EUR. 
Spoločnosti účastníkov budú musieť pokryť náklady na cestu do / z Japonska a ubytovanie. 

Viac informácií je na stránke: http://www.eu-japan.eu/detail-business-programmes/HRTP alebo kontaktujte Céline Godart na: c.godart@eu-japan.eu 
 
  8.1.2015 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Semináre, worksho... | zobrazené: 1704 krát | Zdieľajte na facebooku