Technologická spolupráca 1.-30.1.2015

TORO20141211002 Proces získavania papiera pre tlač bezpečnostných označení alebo cenných dokumentov

Rumunská spoločnosť vyvinula inovatívny proces na získanie papiera pre tlač bezpečnostných označení alebo cenných dokumentov. Spoločnosť hľadá podniky v papierenskom/polygrafickom priemysle obzvlášť spracovanie bezpečnostných označení alebo cenných dokumentov pre technické kooperačné a výrobné zmluvy, čo prinesie nové riešenie na trh.

12 IT 53U1 3OKE Nákladovo efektívna a environmentálne vhodná štruktúra pre duálne solárne panely vhodné pre fotovoltaické a solárne kolektory

Talianska spoločnosť, pôsobiaca v oblasti solárnych inštalácií pre výrobu energie, zrealizovala vysoko presnú duálnu technologickú štruktúru, na ktorú je schopná inštalovať kolektory (fotovoltaické alebo solárne) efektívne a s vysokou presnosťou. Spoločnosť hľadá výrobcov oceľovej štruktúry alebo drevených štruktúr a spoločnosti pôsobiace v oblasti obnoviteľných zdrojov na zhodnotenie možností licenčných zmlúv a technickej spolupráce.

TOIT20131118003 Nová modulárna technológia na zjednodušenie transferu substrátov, materiálov a nástrojov v prostredí inkubátora

Talianska výskumná agentúra vyvinula modulárne manipulačné zariadenie vhodné pre aplikáciu vnútri prostredia inkubátora na zjednodušenie prenosu substrátov, materiálov a nástrojov. Invencia zjednodušuje procesné kroky zahrňujúce prítomnosť ľudského činiteľa, ktorý operuje v riadenom prostredí pomocou jednej alebo viacerých rukavíc. Agentúra hľadá priemyselných partnerov, ktorí sa zaujímajú o licenčné zmluvy a spoluprácu pre ďalší rozvoj.

TOIT20131205006 Inovatívna numerická simulačná metodológia pre priemyselné a civilné použitie

Talianska spoločnosť poskytujúca odborné znalosti v oblasti numerických simulácií, matematického modelovania a aplikovanej štatistiky je ochotná podporiť svoju technológiu spočívajúcu v inovatívnej numerickej simulačnej metodike. Spoločnosť hľadá obchodné zmluvy alebo technickú spoluprácu s priemyselnými partnermi a vedeckými/poradenskými organizáciami, ktoré majú záujem o technické a obchodné partnerstvá.

TOKR20140923001 Prenosný čistiaci prostriedok pre zeleninu a ovocie

Kórejská spoločnosť v IT sektore vyvinula prenosný spotrebič, ktorý čistí, sterilizuje a zbavuje pachu predmety využívaním ultrazvukových vĺn, ktoré odstránia prach, zvyšky pesticídov a povrchové nečistoty z predmetov, zatiaľ čo dochádza k sterilizácii baktérií s vodorozpustným ozónom. Prenosný prostriedok môže byť použitý na širokú škálu predmetov vrátane ovocia, zeleniny, príborov, kuchynského náčinia a detských produktov. Spoločnosť sa zaujíma o získanie klientov, subdodávateľov.

TRIT20141216001 Talianska spoločnosť hľadá dodávateľov mikro mechanických častí, elektrických navíjačov a magnetov pre vysoko rýchlostné použitie

Talianska spoločnosť vyvíjajúca jednotné rozmery mikroturbín a mikrogenerátorov hľadá špecializovaných dodávateľov vysoko presných mikro mechanických častí, malých elektrických navíjačov a magnetov pre vysoko rýchlostné použitie.

TRDE20141208001 Rozvoj a adaptácia ochranných trubicových materiálov a obalov pre ponorný vysoko teplotný snímač

Výskumný tím z katedry fyziky Nemeckej univerzity hľadá špecifické riešenia pre ochranný trubicový systém pre ponorný vysoko teplotný snímač. Zlepšené riešenia – okrem predtým používanej keramiky, jednotlivých kryštálov ako aj rôznych refrakčných kovov a obalov – sú hľadané na výrobu systému odolnejšieho a trvanlivejšieho voči agresívnemu mäknutiu a ovzdušiu. Požadovaní sú partneri pre technické kooperačné zmluvy alebo výrobné zmluvy.

TRIT20130808001 Spolu-rozvoj hardvérového systému pre automatické testovanie v elektronickej riadiacej jednotke

Talianska spoločnosť pôsobiaca v oblasti vstavaných systémov vyvinula produkt automatizovaného testovania. Systém, zložený hlavne z hardvérových a softvérových komponentov, umožňuje automatické vykonávanie testov potrebných na validáciu elektronickej palubnej dosky. Vlastník hľadá partnerov, ktorí majú záujem o poskytnutie hardvérového systému umožňujúceho rýchlu konfiguráciu analógovo-digitálnych a digitálne-analógových prevodníkov, prostredníctvom výrobných a technických alebo výskumných kooperačných zmlúv.

TOIT20141222001 Bezdrôtový detský bezpečnostný systém pre motorové vozidlá

Taliansky investor patentoval bezdrôtový detský bezpečnostný systém pre motorové vozidlá, aktivovaný automaticky, nevyžadujúci manuálnu aktiváciu, na upozornenie vodiča o prítomnosti dieťaťa vnútri motorového vozidla, keď zastaví a vystúpi bez dieťaťa, dokonca pri behu motora. Upozornenie sa opakuje, pokým vodič nepríde späť do auta a nevezme dieťa. Investor hľadá priemyselného partnera pre výrobnú zmluvu pod licenciou.

TOHU20141107002 Nový solárny kolektor

Maďarská spoločnosť vyvinula nový solárny kolektor, ktorý ponúka 80 % efektívnosť porovnateľnú so 40-60 % efektívnosťou získanou inými solárnymi kolektormi dostupnými na trhu. Novinka tejto technológie je založená na koncepciách nikdy predtým nepoužitých a naznačuje úplne nové prvky v technických riešeniach, vytvárajúc kompletne novú a unikátnu invenciu. Spoločnosť hľadá obchodných partnerov pre licenciu technológie a know-how.

TOIT20131205004 Inovatívna technológia na sústredenie obnoviteľnej energie z atmosférického tlaku a konverzia na elektrinu

Talianske súkromné R&D centrum poskytuje inovatívny generátor v prevádzke dokonca pod prístreškom nepretržite celý rok, neovplyvňovaný meteorologickými podmienkami. Centrum hľadá stredný/veľký podnik schopný podporiť technológiu v oblasti výroby a marketingu.

TOIT20131205005 Inovatívna technológia umožňujúca získanie dokumentu písaného rukou textovým vyhľadávaním

Taliansky spin-off, pracujúci v oblasti automatického spracovania digitálnych súborov a rozpoznávania písaného rukopisu, ponúka technológiu umožňujúcu plne integrované spravovanie dokumentov písaných rukou. Spin-off hľadá technickú spoluprácu s priemyselnými partnermi a verejnými inštitúciami, ktoré už digitalizovali svoje archívy s papierovými dokumentmi.

13 ES 732H 3SFM Internetový riadiaci kanál na predaj turistického ubytovania.

Španielske výskumné centrum vyvíja internetový predajný kanál, ktorý umožňuje zverejňovať sadzby na rôznych predajných kanáloch turistickým spoločnostiam, ako sú hotely, zlepšujúc ich predaj na rôznych internetových kanáloch. Platforma je nezávislá na kanáli a koncentruje rôzne funkcionality riadenia odbytu, ponúkajúc taktiež obchodné inteligenčné schopnosti. Spoločnosť ponúka svoju technológiu a technickú spoluprácu.

TRUK20141230001 Britská spoločnosť hľadá technológiu pre výrobu priehľadnej rozkladu-schopnej alebo recyklovateľnej fólie vhodnej pre poťahový laminát a podobné konverzie

Britská spoločnosť zaoberajúca sa globálnou výrobou príslušenstva hľadá inovatívne zelené technológie pre spracovanie a výrobu roliek priehľadnej fólie, s pružnosťou PVC, vhodného pre výrobu poťahového laminátu a ďalších konverzií. Požadované sú priemyselné a výskumné organizácie vyvíjajúce materiály a produkty v tomto sektore pre vydávanie licencie malým a stredným podnikom alebo ďalšie stavebné organizácie.

13 ES 732H 3SKJ Interaktívny technologický systém pre marketing a digitálny signál

Španielska technologická spoločnosť špecializovaná na prirodzené interakčné systémy vyvinula technológiu rozpoznávania pohybu, ktorá umožňuje interaktívnu širokú škálu použitia pre marketing a digitálny signál prostredníctvom nových systémov používateľského rozhrania. Spoločnosť ponúka technológiu pre vydávanie licencie, rozvoj spoločného podniku, prispôsobenie špecifickým požiadavkám.

TOES20130809001 SOS pohotovostné a sledovacie zariadenie pre mobilnú osobnú bezpečnosť

Španielska spoločnosť, ktorá je zameraná na mobilnú bezpečnosť navrhla a vyrobila inovatívne osobné pohotovostné a sledovacie zariadenie. Sleduje používateľa po celý čas a ak užívateľ zažije stav pohotovosti, on alebo ona môže zavolať pomoc a byť lokalizovaný rýchlo a efektívne. Spoločnosť hľadá obchodné zmluvy s technickou pomocou a/alebo technické kooperačné zmluvy.

TOES20130719001 Softvérové riešenie rozdelenia áut pre riadenie vozového parku elektrických vozidiel

Španielska technologická spoločnosť vyvinula kompletné technologické riešenie špeciálne optimalizované pre riadenie vozového parku elektrických vozidiel. Umožňuje hospodárne rozdelenie vozového parku vozidiel adresovaných konkrétnym užívateľom, spoločnostiam alebo verejným organizáciám. Spoločnosť hľadá integrátora ochotného spolupracovať pod obchodnými zmluvami s technickou pomocou.

TRFR20131217001 Francúzska spoločnosť hľadá nové požiadavky a nové technológie v súvislosti s infračervenou technológiou na rozvoj nových produktov

Francúzska spoločnosť špecializovaná na infračervené žiarenie hľadá inovatívne technológie – počiatočné štádium alebo k dostatiu – čo sa môže vzťahovať na: dohľad a trh s cennými papiermi, termografické zariadenie, laboratórne a testovacie zariadenie pre popis infračervených systémov. Požiadavka je taktiež zameraná na identifikáciu nových požiadaviek, čo môže viesť k rozvoju produktov a riešení založených na použití infračervenej technológie. Spoločnosť požaduje výskumnú a technickú spoluprácu a licenčné a subdodávateľské zmluvy.

TRBE20141222001 Urgentne – Rezistentné polymérne materiály

Bruselská medzinárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti spotrebného tovaru chce preskúmať materiály a technologické prístupy, ktoré môžu obmedziť ťahový pohyb v extrudovaných polyetylénových pružných materiáloch. Spoločnosť hľadá rôzne druhy spolupráce (technické kooperačné alebo licenčné zmluvy), v závislosti od súčasného stavu vývoja navrhnutého riešenia.

TODE20150120001 Rozvoj ekologicky vhodných liečiv a chemických výrobkov

Nemecká univerzita ponúka novú metódu pre rozvoj ekologicky vhodných a udržateľných chemických výrobkov a liečiv. Využitím chemoinformatiky je možné presne zhodnotiť vlastnosti molekuly vykonaných na počítači, umožňujúc rozsiahlu analýzu jej potenciálneho dopadu na prostredie, aby splnila požiadavky EÚ obmedzení chemických výrobkov (nariadenie REACH). Univerzita požaduje licenčné zmluvy ako aj priemyselných partnerov pre spoločný rozvoj.

TODE20141212005 Inovatívny prístup testovania vedúci k certifikovanej validácii automobilových vstavaných systémov

Nemecká spoločnosť ponúka patentovanú technológiu pre certifikovanú validáciu v oblasti automobilových vstavaných systémov monitorujúcich funkčnosť jednotlivých komponentov a integrovaných systémov. Na konci rozvojového cyklu, je reálna funkčnosť systému zhodnotená a interne dokumentovaná, vrátane ochrany voči zneužitiu, plagiátorstvu a otázky zodpovednosti. Celý hodnotový reťazec je zameraný na zabezpečenie kvality produktov. Spoločnosť hľadá licenčnú/obchodnú a technickú spoluprácu.

TOHU20150122001 Zubné implantáty s jedinečnou titánovou podporou

Malá maďarská spoločnosť vyvinula jedinečný zubný implantát s titánovou podporou. Technológia môže byť použiteľná pre zubné technické laboratóriá, zubárov, profesionálov zubného lekárstva, implantológov, nemocnice a kliniky. Spoločnosť hľadá dodávateľov s 3D CBCT zubnými röntgenovými zariadeniami pre lokálne použitie technológie. Spoločnosť hľadá partnerov s technickou/výrobnou/obchodnou zmluvou.

TOUK20130807001 Výrobok pre miešané vajíčka do mikrovlnej rúry

Britský vynálezca ponúka licenciu na návrh nového výrobku pre miešané vajíčka pre mikrovlné rúry. Elegantný dizajn a ľahkosť použitia naznačujú atraktívny exkluzívny produkt pre výrobcov kuchynského riadu.

13 IT 5454 3SKF Technológia pre ekologicky udržateľné a ekonomické WPC (drevoplastové materiály) profily

Talianska spoločnosť vyvinula novú technológiu pre výrobu koextrudovaných WPC (drevoplastové materiály) profilov, ktorá umožňuje zredukovať výrobné náklady a rozšíriť ekologický dopad štandardných WPC profilov. Tento produkt zjednocuje lacný materiál v jadre (heterogénne plasty z konzumného odpadu) s drahým materiálom na povrchu (WPC). Spoločnosť hľadá priemyselných partnerov, ktorí majú záujem o industrializáciu a komercializáciu profilov a ďalší rozvoj nových aplikácií.

TRAT20150114001 Úprava pitnej vody podporená mobilnou solárnou elektrárňou

Rakúsky výrobca mobilných solárnych elektrární chce skombinovať tieto elektrárne so systémom na úpravu vody. Systém by mal byť kompatibilný s konštrukciou solárnej batérie a používať modulárny dizajn. Musí byť regulovateľný v rámci rôznych stupňov a zdrojov znečistenia, a nakoniec poskytnúť pitnú vodu pre 500 ľudí. Spoločnosť hľadá partnerov s modulárnym systémom na úpravu vody pre výrobné/technické kooperačné alebo obchodné zmluvy s technickou pomocou.

TRAT20150119001 Rakúsky start-up hľadá batériou napájaný FM prijímač pre NAVTEX (navigačné spojenie) a snímky počasia

Rakúsky start-up pôsobiaci v oblasti komunikačných riešení hľadá partnera, ktorý rozvíja/vyrába prijímače. Zariadenie by malo byť samostatné, napájané z akumulátora, ručné a schopné prijímať, uchovávať a ukázať:
- NAVTEX správy: textové správy obsahujúce navigačné výstrahy a predpovede počasia, vysielanie prevažne na 518 kHz a 490 kHz. 
- Snímky počasia: obrazy poveternostných máp a súvisiacich meteorologických predpovedí na krátkom vlnovom pásme, hlavne medzi 4MHz a 10 MHz.

TODE20141125001 Inovatívna nedeštruktívna technológia merania pre magnetické vlastnosti elektromagnetických komponentov a systémov

Inovatívna nemecká spoločnosť zaoberajúca sa mechatronickými systémami vyvinula jedinečnú a presnú technológiu pre meranie a monitorovanie magnetických vlastností elektromagnetických komponentov a systémov. Je použiteľná pre mechatronické pohony/mikroaktuátory v automobilovom sektore, automatizačnej technike, bezpečnostnom inžinierstve, jemnej mechanike a optickom sektore. Požadovaní sú priemyselní a výskumní partneri pre subdodávky, technickú spoluprácu a/alebo spoločný podnik.

 

Prílohy

expression of interest [  DOC - 71,5 kB]
  30.1.2015 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Technologická spo... | zobrazené: 923 krát | Zdieľajte na facebooku