Podpora účasti firiem na výstavách v roku 2015

Základné informácie:
MH SR v rámci priamej podpory účasti na výstavách v zahraničí bude hradiť náklady na vybudovanie a chod spoločného národného stánku, v ktorom sa môžu prezentovať slovenskí MSP z oblasti priemyselnej výroby. V závislosti od veľkosti stánku na danej výstave sa v jednom stánku môže prezentovať od 5 do 10 podnikateľov. Spoločný stánok predpokladá bezplatnú úmernú vystavovateľskú plochu približne 10m2 na jedného spoluvystavovateľa formou samostatnej sekcie s označením spoluvystavovateľa, samostatný rokovací priestor a spoločné zázemie (kuchynka, šatňa, sklad a pod.).

Náklady hradené MH SR:
 • výstavná plocha pre všetkých spoluvystavovateľov;
 • dizajn, montáž a demontáž výstavného stánku (vrátane vnútorného vybavenia a grafických označení);
 • technické pripojenia na stánku;
 • preprava informačných a propagačných materiálov (prostredníctvom technického realizátora);
 • drobné občerstvenie na stánku;
 • zápis do katalógu národného stánku MH SR;
 • náklady spojené s dopravou a ubytovaním pre dvoch zástupcov každého spoluvystavovateľa pre mimoeurópske výstavy;
 • Slovenský deň – sprievodná akcia v rámci účasti na výstave MSV Brno. 

Náklady hradené spoluvystavovateľmi:
 • ubytovanie a cestovné výdavky pre vyslaných zástupcov spoluvystavovateľa pre európske výstavy;
 • stravné výdavky pre vyslaných zástupcov spoluvystavovateľa pre mimoeurópske i európske výstavy;
 • povinný registračný poplatok za účasť na vybranej výstave (buď priamo zahraničnému organizátorovi výstavy alebo technickému realizátorovi slovenskej účasti alebo do času výberu technického realizátora Ministerstvu hospodárstva SR);
 • zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor výstavy (v prípade, že má podnikateľský subjekt o zápis do katalógu záujem).

Bližšie informácie nájdete vo výzve (spolu s podporovanými podujatiami) a na stránke MH SR 

 

Prílohy

Výzva [  PDF - 401,2 kB]
  2.2.2015 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Veľtrhy, výstavy ... | zobrazené: 1618 krát | Zdieľajte na facebooku