Technologická spolupráca 1.-28.2.2015

TOCZ20150126001 Technologický systém pre ochranu rezných kvapalín na báze fotodynamickej inaktivácie (nečinnosti) mikroorganizmov

Česká univerzita vyvinula nový technologický systém pre ochranu rezných kvapalín, ktoré môžu očistiť mikrobiálnu kontamináciu týchto kvapalín bez použitia biocídnych výrobkov. Univerzita hľadá reznú chladiacu kvapalinu alebo výrobcov obrábacích strojov alebo strojárske podniky, ktoré majú záujem o licenčné zmluvy.

TOPL20131121001 Bezkontaktná laserová technológia pre vibráciu, presun a meranie zrýchlenia

Výskumný tím z poľskej univerzity vyvinul laserový systém pre vibráciu, presun a meranie zrýchlenia. Táto technológia môže byť použitá pre odhad týchto hodnôt v pracovnom zariadení alebo ich časti, kde nie sú priame metódy k dispozícii. Výskumný tím hľadá spoluprácu s výrobcami zariadení vibrometrie, so záujmom o licencovanú technológiu. Tím tiež ponúka svoju podporu a školenia v ďalšom rozvoji tejto technológie.

TONL20130912001 Použitie vlákna spevneného jednosmerným pásikom

Holandská spoločnosť vyvinula flexibilný priemyselný proces pre impregnáciu sklenených a uhlíkových vlákien s rôznymi typmi termoplastov. Táto technológia umožňuje vyrábať jednosmerné pásky s vlastnosťami na mieru špecifickým potrebám klientov. Holandský partner hľadá kontakt s výrobcami high-end kompozitných dielov a súčiastok, ktorí majú záujem o uplatnenie týchto pásikov v rámci obchodných zmlúv s podporou prenosu technológií v podobe technickej pomoci.

TRNL20141209001 Hľadá sa partner s poznatkami oklúznej technológie pre spoluprácu na rozvoji prenosného systému požiarnej ochrany.  

Holandský MSP chce vyvinúť prenosnú hasiacu ochrannú požiarnú stenu pre plyn, vodu a tepelnú ochranu. Riešenie musí byť vyvinuté pre oklúzne tesnenie požiarne obrazovky z vodiaceho systému. Toto tesnenie by mal byť protipožiarne, plynotesné, vodotesné a odolné voči teplote. Za partnerstvo bude považovaná obchodná zmluva s technickou asistenciou alebo dohoda o technickej spolupráci.

TRKR20150130001 ELS (elektronický policový štítok) za použitia nízkeho napätia hľadá sieť

Juhokórejský podnikateľ sa špecializuje na vývoj NFC (Near Field Communication), hľadá elektronický systém policového štítku pomocou BLE (za použitia nízkoenergetického Bluetoothu) siete. Ako prístupový bod vysielajúci medzi hostiteľským zariadením a podriadením zariadením, technológia musí komunikovať s hostiteľským zariadením WiFi a klasickým Bluetooth a pomocou BLE (za použitia nízkoenergetického Bluetoothu). Spoločnosť má záujem o dohodu o spoločnom podniku, licenčnú zmluvu a technickú spoluprácu.

13 GB 46P4 3RWY Hybridný uzavretý panel stavebného systému poskytuje nákladovo efektívne štruktúry s výnimočným tepelným výkonom pomocou tepelnej izolácie na báze recyklovania a obnovenia rastlinného oleja

Škótska stavebná firma vyvinula hybridný uzavretý panel stavebného systému dodávajúci nákladovo efektívne štruktúry s výnimočným tepelným výkonom pomocou izolácie na báze recyklovania, obnoviteľného rastlinného oleja. Firma sa teraz snaží licencovať systém pre miestnu výrobu a distribúciu v Európe. Držitelia licencií by mohli pochádzať z tradičného rámovania drevom, SIPS (štruktúrované izolované panely)alebo drevených stavieb. Systém možno ľahko integrovať na posilnenie existujúcich výrobných zariadení.

TRSE20141205001 Hľadajú sa subdodávatelia pre výrobu mechanických dielov satelitných anténnych systémov.  

Podnikateľ zo severného Švédska s radom produktov, ktoré zahŕňajú prenosné driveaway/flyaway motorizované automatické sledovanie a manuálny satelit anténnych systémov s veľkosťou misky 1,0-2,4 m hľadá subdodávateľa. SME hľadá subdodávateľov, ktorý môžu poskytnúť výrobu stredne veľkého radu mechanických zariadení, ktoré podporujú retenčné zariadenia a príslušenstva pre antény. Požadovaná je zmluvná výroba.

TRMK20130911001 Technológia na výrobu kyseliny dusičnej (HNO3)

Macedónsky výrobca minerálnych hnojív hľadá efektívne technológie pre výrobu kyseliny dusičnej. Technológia by mala byť plne vyvinutá a pripravená na realizáciu. Spoločnosť má záujem o obchodnú spoluprácu s technickou asistenciou.

TONL20140916001 Metóda na použitie nezmazateľného kódu na plastové podložky.  

Holandský podnikateľ vyvinul novú metódu na použitie nezmazateľného kódu na plastové podložky. Kódovaný atrament sa nanáša atramentovou tlačou a ďalšie fotonické spektrá pomocou xenónového blesku. Vzhľadom k foto-termickej reakcii atrament tvorí homogénnu zlúčeninu s podložkou, takže kód je nezmazateľný. Firma hľadá partnerov, ktorí majú záujem o technickú a obchodnú spoluprácu pri uplatňovaní tejto patentovanej technológie do svojich produktov alebo procesov.

TRGR20150119001 Grécky výrobca medu hľadá technikou proti zamŕzaniu

Grécka spoločnosť zaoberajúca sa balením prírodného medu hľadá technológiu alebo know-how alebo baliaci stroj, ktoré budú predchádzať zamrznutiu medu na polici alebo počas prepravy, bez ovplyvnenia prirodzených vlastnosti.

TOHR20150114001 Vynález pre naťahovanie ponožiek

Chorvátsky vynálezca vyrobil inovatívne mechanické zariadenie pre ľahšie naťahovanie ponožiek. Je určený pre ľudí s problémami v oblasti ohýbania v dôsledku rôznych príčin. Novátor v súčasnej dobe hľadá partnerov a investorov, ktorí by mohli mať záujem o ďalší rozvoj a uvedenie produktu na trh prostredníctvom finančnej dohody alebo licencie.

TOIT20131007001 Nová polymérna matrica pre skladovanie aplikácie vodíka 

Taliansky výskumný ústav, vyvinul nové polymérne materiály, ktoré majú byť použité ako matrica pre podporu prechodu oxidov kovov (Mn, Fe, atď.) Pre skladovanie aplikácie vodíka s kapacitou pre ukladanie vodíka v nedrastických podmienkach teploty a tlaku. Inštitút hľadá partnerov na rozvoj prototypov (testovanie nových aplikácií), a/alebo na zlepšenie štúdie na túto tému, alebo iných typov materiálov pre aplikácie vodíka (prevod znalostí na nové surové materiály).

13 SE 67CJ 3SM3 Inovatívny systém, ktorý vedie prirodzené slnečné svetlo do vnútorného prostredia

Švédsky podnikateľ ponúka slnečné svetlo pre vnútorné prostredie prostredníctvom inovatívnej a patentovanej technológie, ktorá zachytáva a vedie lúče slnka až 20 metrov do vnútra budovy. Spoločnosť má záujem o nájdenie partnerov v rámci pozemku, architektov a návrhárov interiérov pre technickú alebo obchodnú spoluprácu. Sú vyhľadávaní tiež partneri v rámci vnútorného pestovania priemyslu pre testovanie nových aplikácií.

TORO20141223001 Špeciálny spôsob na kontrolu kvality produktov a primárnych materiálov na báze riadenia farby

Rumunská organizácia vyvinula špeciálnu metódu na kontrolu kvality primárnych materiálov a výrobkov podľa jeho merania farieb. Hlavné výhody: metóda je jednoduchá, rýchla, má veľmi dobré výsledky požadujúce veľmi nízke náklady. Hľadaný typ partnera: Univerzita/ výskumný ústav pre technickú spoluprácu vo vývoji metód a/alebo spoločnosť, ktorá má záujem o uplatňovanie tejto metódy pre obchodnú dohodu s technickou asistenciou.

TOES20141106001 Nový hubový/plesňový kmeň s aplikáciami v priemysle papiera a celulózy a výroba biopalív druhej generácie.  

Výskumníci zo španielskej výskumno-vývojovej verejnej organizácie a španielska univerzita izolovali a charakterizovali hubový/plesňový kmeň Hormonema sp. CECT 13092, ktorý ponúka množstvo vylepšení v niekoľkých súčasných procesoch v priemysle celulózy a papiera a vo výrobe biopalív druhej generácie. Aplikácia na eukalyptové čipy zlepšuje oboje bio rozvlákňovanie a enzymatické cukornatenia pre výrobu kvasiteľných cukrov na etanol. Licencovanie a/alebo dohoda o technickej spolupráci je požadovaná.

TORO20141231001 Hľadá sa výrobca úsporných žiaroviek 

Malá Rumunská výskumná spoločnosť vyvinula a patentovala úsporné žiarovky. Hlavná výhoda: účinnosť osvetlenia je dvakrát vyššia, než u podobných trubíc v súčasnej dobe. Hľadaný typ partnera: technická spolupráca s výskumnou organizáciou pre ďalší vývoj, licenciu alebo dohoda o spoločnom podniku s výrobcom z oblasti osvetlenia pre výrobu a distribúciu tohto druhu trubíc.

TRUK20150219001 Hľadá sa technológia senzoru pre reálny čas sledovania výkonu ochrannej prilby 

Britská spoločnosť, ktorá navrhuje, vyvíja a dodáva zariadenia na ochranu polície a ďalších bezpečnostných zložiek hľadá partnera pre prácu s ním, na základe zmluvy o technologickej spolupráci, k vytvoreniu funkcie merania výkonnosti v reálnom čase, by malo byť zahrnuté do novej ochrannej prilby. Partner musí byť schopný dodávať výkon merania technológie, ktorá sníma také veci, ako dehydratácia, prehriatie atď. a spĺňa prísne požiadavky pri relatívne nízkych nákladoch.

TRBE20150128002 Hľadá sa čistiaca technika na nakladanie s výmenníkom tepla 

Belgická spoločnosť sa špecializuje na dizajn a výrobu novej generácie tepelných výmenníkov určených na rekuperáciu tepla v spalinách hľadá automatizované čistiace techniky s cieľom zdokonaliť svoju technológiu. Hľadajú sa čistiace riešenia, ktoré sú už na trhu alebo sa vyvíjajú pre dohodu o technickej spolupráci, obchodnú zmluvu s technickou asistenciou, alebo výskumno-vývojové partnerstvo.

TRFI20150213001 Separácia dusíka / čistenie od živočíšnych tukov 

Fínska spoločnosť na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov hľadá technológie pre oddeľovanie, čistenie alebo odstraňovanie dusíka zo živočíšnych tukov pre použitie ako surovinu pre bionaftu. Spoločnosť je otvorená pre návrhy pokrývajúce celú technologickú linku alebo čiastočne riešenie, a to buď prostredníctvom licencovania technológie získaním súvisiacich služieb, prostredníctvom obchodných dohôd s technickou pomocou, alebo prostredníctvom začatia spoločného výskumno-vývojového projektu alebo dohody o technickej spolupráci.

TRAT20150202001 Hľadá sa terasa / prístrešok pre auto s variabilnou a nastaviteľnou fotovoltaickou lamelou

Úspešná rakúska elektrotechnická firma hľadá výrobcu alebo partnera so skúsenosťami v oblasti fotovoltaiky alebo prístreškov. Požadovaná technológia, je terasa a/alebo prístrešok pre auto s pohyblivou fotovoltaickou lamelou, ktorá ponúka štandardné ochranné funkcie okrem schopnosti energetického využitia. Treba vziať do úvahy miestne snehové a poveternostné podmienky, ktoré budú súčasťou bezpečnostných prvkov. Štandardná konštrukcia a sledovací panel riadenia slnka sú nevyhnutné.

TRNL20141211001 Proces oddeľovania (skla-, uhlíka- a aramidu) vlákna a živice v kompozitoch pre opätovné použitie v nových produktoch 

Malá holandská spoločnosť má záujem o technológiu a postupy pre oddeľovanie vlákien a živice v kompozitoch, aby mohli poskytovať recyklovanie druhej generácie vlákien a živice pre producentov kompozitov pre opätovné použitie v nových materiáloch. Technika a procesy sa musia zmestiť do ekonomicky životaschopných modelov. Spoločnosť hľadá technickú spoluprácu so spoločnosťou alebo inštitúciou, ktorá vyvinula recyklačnú techniku pre oddelenie vlákien a živice v kompozitoch.

TONL20130708002 Doplnková výroba / 3D technológia tlače pre technické keramické časti

Holandská výskumná organizácia vyvinula technológiu 3D tlače schopnú produkovať technické keramické diely priamo z 3D CAD dát. Tieto časti sú postavené „vrstva po vrstve“ za použitia vysokého plnenia, tvrditeľnej keramickej pasty. Potom sú zelené časti spojené a zliate. V súčasnej dobe niekoľko keramických materiálov môžu byť spracované, ako napríklad oxid hlinitý a nitrid, karbid kremíka a piezoelektrické keramiky. Holandský partner má záujem o projekty technickej spolupráce.

TOSI20150216001 Fotokatalytický materiál s vynikajúcimi vlastnosťami vhodnými pre aplikácie čistenia vody a vzduchu a spôsobu jeho prípravy 

Slovinský výskumný ústav vyvinul nový fotokatalytický materiál a metódu jeho prípravy. Materiál je založený na tenkej vrstve oxidu zirkoničitého. Meranie fotokatalytickej aktivity ukazuje, až štyrikrát vyššie fotokatalytické aktivity v porovnaní s bežnými titaničitým fotokatalyzátorom. Táto technológia je vhodná pre vzduch, plyn a čistenie vody. Sú požadovaní potenciálni priemyselní partneri pre licenčné zmluvy na aplikovanie technológie na priemyselnej úrovni.

TOES20131213001 Rotácia zariadenie lopatky veternej turbíny na svojej pozdĺžnej osi. 

Baskický podnikateľ špecializujúci sa na navrhovanie a vývoj servo pohonov a systémov servo, vyvinul inovatívne zariadenie rotujúcich lopatiek veterných turbín, ktoré získava lepší výkon. Spoločnosť hľadá firmy so záujmom o licencie na svoj patent alebo vytvorenie spoločnej spolupráce pre využívanie tejto technológie.
 

Prílohy

expression of interest [  DOC - 71,5 kB]
  2.3.2015 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Technologická spo... | zobrazené: 923 krát | Zdieľajte na facebooku