B.BICE+ - projekt podpory výskumu a inovácie medzi Európou a Brazíliou

Hlavným cieľom B. BICE+ je podporovať trvalé partnerstvo medzi európskymi a brazílskymi účastníkmi celého reťazca výskumu k inováciám.

V rámci projektu boli vyhlásené 2 výzvy, ktoré sú zamerané na výskumníkov a aktérov v oblasti inovácií.

1. výzva: cestovné granty pre účastníkov výskumu
Projekt bude financovať účasť na medzinárodnom vedeckom podujatí (s cieľom podporiť výsledky projektov európsko-brazílskej spolupráce), alebo pracovnú návštevu (na vybudovanie alebo posilnenie dlhodobého partnerstva, alebo príprava spolupráce pre budúce výskumné projekty) pre účastníkov výskumu pracujúcich pre inštitúcie v Brazílii alebo v Európe. 
Cestovné granty budú financované až do výšky 3000 eur.

Podujatie alebo pracovná návšteva sa musia konať v období od mája do októbra 2015.

Cieľová skupina:
Výzva je určená pre účastníkov výskumu so sídlom v Brazílii alebo v členských štátoch EÚ a pridružených krajín. Každý žiadateľ z Európy si musí nájsť partnerské inštitúcie v Brazílii a každý žiadateľ z brazílskej inštitúcie si musí nájsť partnera v Európe.

Oblasti:
  • morský výskum, 
  • bezpečnosť potravín, udržateľné poľnohospodárstvo a biohospodárstvo, 
  • energie, 
  • nanotechnológie, 
  • Zdravie, 
  • IKT, 
  • biotechnológie, 
  • zmena klímy, 
  • obnoviteľné energie.
2. výzva: výmenné pobyty pre účastníkov v oblasti inovácií
Prostredníctvom tejto výzvy bude projekt financovať 1 zástupcu brazílskej alebo európskej inštitúcie, ochotné zorganizovať výmenný pobyt medzi partnerskými inštitúciami. Cieľom sú najmä zástupcovia inovačných organizácií (napr. Centrum pre transfer technológii), laboratórií alebo výskumných inštitúcií a inovačných agentúr a sieti (klastre, vedeckotechnické parky, inkubátory atď.).

Výmena bude financovaná až do výšky 3000 eur.

Deadline pre žiadosti je 6.4.2015.


Viac informácii  a žiadosti nájdete TU

 
  20.3.2015 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | PROJEKTOVÉ PARTNE... | zobrazené: 970 krát | Zdieľajte na facebooku