Technologická spolupráca 1.-31.3.2015

TRBE20150225001 Súrne – vhodné balenie pre dodávku potravín
Start up so sídlom v Bruseli prevádzkujúci kateringové služby hľadá vhodné riešenie balenia, ktoré berie do úvahy vplyv na životné prostredie v priebehu celého životného cyklu. Start up je otvorený rôznym technickým riešeniam vyvinutých z materiálov na rastlinnej báze, papiera, lepenky atď. Hliník a PVC nie je akceptované. Spoločnosť hľadá technickú spoluprácu alebo obchodnú zmluvu s technickou asistenciou s výrobcami alebo dodávateľmi vhodných balení pre potraviny.

TRPL20131128001 Výrobná technológia za studena lisovaného oleja
Spoločnosť zo severovýchodného Poľska podieľajúca sa na výrobe za studena lisovaného repkového oleja a ľanového oleja hľadá technológiu, ktorá zlepší výrobný proces. Technológia by mala byť schopná spracovať 30 kg materiálu za hodinu pri použití najnižšej teploty počas procesu. Technológia musí byť plne vyvinutá. Spoločnosť hľadá licenčnú zmluvu alebo obchodnú zmluvu s technickou asistenciou.

TOCZ20150223001 Vysoko presný ultrazvukový merací prístroj
Česká univerzita vyvinula presný ultrazvukový merací prístroj založený na spracovaní digitálneho signálu (DSP) techniky ultrazvukového signálu, ktorá potláča vplyv hluku na výsledky merania. Vyvinutý prístroj je použiteľný pre širokú škálu ultrazvukových prietokomerov rôznych prietokov. Univerzita hľadá výrobcov prietokomerov, ktorý majú záujem o licenčnú dohodu.

TOSI20150218001 Platforma pre sledovanie a zlepšovanie kvasenia počas procesu výroby vína
Slovinský podnikateľ vyvinul platformu, ktorá prináša novú metódu pre veľmi tradičný priemysel výroby vína. Internetom prepojená platforma pre kontrolu výroby vína sa zameriava na proces kvasenia vína. Základ platformy pozostáva zo snímača merania cukru, ktorý bol vyvinutý spoločnosťou. Spoločnosť má záujem o technologickú dohodu o spolupráci s partnerom, ktorý bude s nimi spolupracovať a pripojí sa k ďalšiemu vývoju platformy.

TONL20130626001 Bezdrôtové riešenie prenosu energie
Holandský podnikateľ sa špecializuje na riešenia prevodu energie s bezdrôtovým prenosom energie. Podnikateľ ponúka výskumno-vývojovú odbornosť, spoluvýrobu a výrobné kapacity pre aplikácie, ktoré môžu výhodne použiť bezdrôtový prenos energie. Hlavnými výhodami sú zlepšený výkon týkajúci sa energetických strát, inteligentná a ľahká konštrukcia, možnosť prenosu na dlhé vzdialenosti a prispôsobenie. Holandský podnikateľ má záujem o obchodnú spoluprácu, ktorá môže byť podporená technickou asistenciou.

TONL20150211001 Nový mikronizovaný uhlíkový filter na zlepšenie správania materiálov pre ľahké aplikácie. 
Spin off spoločnosť holandskej univerzity vyvíja a vyrába nový materiál pozostávajúci z čistého uhlíka, ktorý tvorí mikronizované trojrozmerné siete. Tieto poskytujú optimálnu štruktúru pre zvýšenie prenosu elektrónov, tepla a mechanickej sily. Pridané v malom množstve, výkon elastomérov, termoplastov a termosetov sa môže podstatne zlepšiť. Spoločnosť hľadá partnerov z rozličných “exkluzívnych” priemyselných odvetví pre obchodnú spoluprácu s technickou asistenciou.

TRAT20150305002 Sú požadované inovatívne, nákladovo efektívne spojky a alternatívy pre automobilový priemysel
Rakúska spoločnosť – vedúci dodávateľ v automobilovom priemysle – hľadá nové technológie v oblasti inovatívnych prenosových riešení. Konkrétne je požadovaná, technológia pre kontrolovateľné odpojenie funkcie s vysokou a škálovateľnú kapacitou krútiaceho momentu. Hospodárnosť je dôležitým faktorom a technológia musí predstavovať výhody oproti súčasnému riešeniu. Všetky typy partnerov a spolupráce bez geografického obmedzenia sú vítané.

TRAT20150305001 Ultraľahké, vysoko efektívne riešenie elektrického motora (E-motor) je hľadané
Rakúska spoločnosť – vedúci dodávateľ v automobilovom priemysle – hľadá nové technológie v oblasti inovatívnych prenosových riešení. Konkrétne je požadované technické riešenie pre elektrické trakčné motory, čo je veľmi nízka hmotnosť a môže ponúknuť znížený odpor vzduchu. Musí byť zabezpečená aj nízka hybnosť zotrvačnosti rotujúcich častí v motore. Všetky typy partnerov a spolupráce bez geografického obmedzenia sú vítané.

TRUK20150128001 Inovatívna technológia tepelného krakovania
Britská pobočka európskeho výrobcu petrochémie má záujem o technológie meniacich výnos procesu krakovania k vysokej hodnote kvapalnej frakcie o 3%. V rovnakom čase, potrebujú znížiť hmotnosť % pevnej frakcie. Univerzity alebo technologické centrá sú požadované s príslušnou schopnosťou pre financovaný výskum a technickú spoluprácu. Spoločnosti s postupmi a materiálmi na dosiahnutie tohto cieľa, pre technologickú spoluprácu, licencovanie alebo spoločný podnik sú požadované.

13 PL 63AU 3SBG Zariadenie na pohlcovanie kinetickej energie/systém bezpečnostného pásu
Poľský podnikateľ vyvinul zariadenie na pohlcovanie kinetickej energie pre bezpečnostné pásy. Riešenie pohlcuje kinetickú energiu pohybujúceho sa tela počas kolízie. Ponúkané zariadenie je predložené na ochranu práv duševného vlastníctva. Toto riešenie môže byť tiež použité so systémom bezpečnosti ochrany detí. Zariadenie je menej škodlivé ako súčasné používané systémy bezpečnosti. Spoločnosť hľadá priemyselného výskumno-vývojového partnera, ktorý má záujem o ďalší vývoj, testovanie a aplikácie technológie.

TOUK20130628001 Podsedák/podložka na kľačanie, ktorý sa pripája na ergonomické alebo kancelárske stoličky
Malá britská spoločnosť sa špecializuje na starostlivosť o chrbát dostala pridelený patent na podsedák alebo podložku na kľačanie, ktorá sa pripája na kancelárske alebo iné stoličky. To má väčšiu voľnosť pri zmene polohy, a teda držanie tela danej osoby. Častejšia zmena držania tela pomáha predchádzať hrbeniu a problémom s chrbtom. Je ponúkaná licencia výrobcom nábytku alebo špecialistom na sedenie.

TOSI20150303001 Unikátne bezdotykové výmenné spínače
Slovinský podnikateľ špecializujúci sa na spínača a kontrolné systémy vyvinul bezdotykové výmenné spínače. Krycie dosky spínača sú držané na mieste s magnetmi a môžu byť nahradené inými krycími doskami alebo vybrané pre čistenie. Hlavnou výhodou technológie bezdotykových spínačov je schopnosť, aby ovládacie prvky a spínače boli takmer neviditeľné, sterilné a trendy. Slovinský podnikateľ hľadá partnerov, ktorí majú záujem o obchodnú dohodu s technickou asistenciou, licencovanie a spoločný podnik.

TOES20130826002 Komplexný softvér pre tvorbu a správu internetových cestovných portálov. 
Španielská technologická spoločnosť vyvinula softvérový nástroj pre cestovný sektor. Technológia poskytuje potrebný softvér pre tvorbu a riadenia internetového cestovného portálu. Spoločnosť má záujem o transfer produktu prostredníctvom licencovania; založenie spoločného podniku so softvérovými spoločnosťami cestovného ruchu v spolupráci na produktoch; a je otvorený pre technologickú spoluprácu pre ďalší spoločný návrh rozvoja.

12 NL 60AH 3R2N 3D tvarovanie plechov pre prototypy a malé série, alternatívna technológia pre hlboké ťahanie
Holandský podnikateľ sa špecializuje na navrhovanie, strojárstvo a tvarovanie plechov pre prototypy a malé série s lisovaním gumovou podložkou. Táto technológia, s kombináciou s inteligentnou technikou, umožňuje tvorivé a ľahké 3D konštrukcie. Najdôležitejšími výhodami sú nízke náklady na obrábanie, krátka doba na trhu, široký záber a bez poškodenia povrchu. Podnikateľ ponúka partnerstvo v rámci obchodných ponúk s technickou asistenciou.

TOCZ20150112001 Pokročilý diagnostický systém pre sledovanie stavu rotačných strojov v nestacionárnych akciách
Česká univerzita vyvinula nový diagnostický systém na sledovanie stavu rotačných strojov (hlavne turbíny) v nestacionárnych akciách. Vyvinutý systém poskytuje sledovanie nestacionárnych akcií v prevádzke stroja, čo môže pomôcť zlepšiť jeho životnosť a riadenie údržby. Univerzita hľadá výrobcov alebo prevádzkovateľov energetických zariadení alebo rotačných zariadení zaujímajúci sa o technologickú spoluprácu a dohodu o diagnostických službách.

TOCZ20150210001 Zariadenie na triedenie fragmentov materiálov podľa ich farby
Česká univerzita vyvinula zariadenie umožňujúce efektívne triedenie fragmentov farebných materiálov (napr. sklo) z odpadu. Na základe farby fragmentu materiálu, môžu ich vstavené vzduchové ventily rýchlo vyfúknuť von a triediť kúsky do správneho zásobníka. Vedci hľadajú partnerov, ktorí majú záujem o ďalší výskum a vývoj založený na technologickej spolupráci a pre spoločnosti z recyklačného priemyslu výrobu na základe licenčnej dohode

TOCZ20150108001 Úsporná jednotka založená na technológii organického Rankinovho cyklu pre využitie tepla v bioplynových staniciach
Česká univerzita vyvinula novú technológiu založenú na princípe organického Rankinovho cyklu. Jednotka jednoduchá na výrobu a montáž a je navrhnutá na využitie prebytku nevyužitej tepelnej energie v bioplynových elektrárňach. Jej plánovaný čistý výkon je cca. 10Kw. Prototyp čakajúci na patent je k dispozícii na demonštráciu. Sú hľadaní výrobcovia pre licenciu, partneri pre technologickú spoluprácu a tiež partneri pre financovanie.

TRAT20150320001 Naliehavé: Hľadá sa partner pre náter akustických panelov z konope
Rakúska spoločnosť vyvinula panely absorbujúce zvuk vyrobené z konope pre aplikovanie na vnútorne steny alebo stropy. Pre povrchový náter týchto nových panelov s vodou riediteľnou silikátovou farbou sú naliehavo hľadaní subdodávatelia z Česka a Slovenska. Proces natierania má byť efektívny z hľadiska nákladov (priemyselný závod) vrátane sušiarne a nesmie mať vplyv na akustické vlastnosti. Partner je hľadaný pre technickú spoluprácu a dlhodobú výrobnú dohodu.

TRFR20150317001 Vysoko účinná, koncepcia suchého vnútorného valca spaľovacieho motora
Francúzska spoločnosť špecializujúca sa na inovatívne mechanické systémy pre automobilové a off road aplikácie hľadá odborníka na motory. Nový navrhnutý koncept je vnútorný spaľovací motor predstavujúci žiadny kontakt medzi piestom a valcom s cieľom zvýšiť účinnosť a to ako z hľadiska výkonu a zníženia škodlivých emisií. Spoločnosť hľadá technologickú alebo výskumnú spoluprácu (prípadne prostredníctvom spoločného projektu) s cieľom pracovať na prvom prototype.

TRPL20141229002 Poľska spoločnosť hľadá vrtnú súpravu pre inštaláciu tepelných čerpadiel. 
Poľska spoločnosť špecializujúca sa na výstavbu všetkých typov sanitárnych zariadení. Tiež vykonávajú vrty pre tepelné čerpadlá a studne. Za účelom rozvoja obchodu hľadá novú technológiu – vertikálnu vrtnú súpravu pre vŕtanie do hĺbky 100 m. Možná spolupráca na dohodu o službách.

TOFR20150302001 Inovatívne polystérenové panely a upravené spojovacie prvky pre tepelnú a akustickú izoláciu nových alebo renovovaných budov
Francúzska spoločnosť vyvinula a patentovala technický polystérenový panel a upravené spojovacie prvky. Tieto panely sú ideálne pre tepelné a akustické izolácie pre nové budovy ako aj renovované, ktoré nevytvárajú žiadny tepelný most. Vďaka upraveným spojovacím prvkom, panel môže byť použitý kdekoľvek v budove. Spoločnosť hľadá licenčné dohody/výrobné dohody so spoločnosťami vyrábajúcimi polystérenové materiály, ktoré môžu vyrobiť panely a distribuovať spojovacie materiály.

TOLT20150320001 Nová 3D tlač a prototypovanie pre rýchle prototypovanie
3D tlačové centrum z Litvy špecializujúce sa na rýchle prototypovanie vylepšilo svoje technologické schopnosti a hľadá partnerov zaujímajúcich sa o spoločný vývoj prototypov. Spoločnosť má záujem o nízko objemovú a veľmi precíznu výrobu. Prototypy budú postavené a navrhnuté pre plast, kov, keramiku s rýchlym spôsobom k trhovej výrobe. Spoločnosť hľadá dohody o technologickej spolupráci s vysoko inovatívnymi univerzitami a/alebo spoločnosťami.

TOUK20131205001 Podpora prototypovania a výroby ľahkých konštrukcií najmä so spájaním hliníka
Britský výrobca športových áut má dlhú históriu a široké portfólio pri budovaní ľahkých konštrukcií. Predovšetkým, sú lídrom v konštrukciách v spájaní hliníka. Obchod je otvorený pre rozvoj spolupráce v automobilovom priemysle zároveň hľadá rozvoj vzťahov naprieč inými sektormi trhu, ponúka inžinierskú činnosť, prototypovanie, výrobu v malých a veľkých objemoch. Sú požadované výrobné, servisné a technologické dohody.

13 RU 86FG 3RT0 Technológia pre výrobu domácich spotrebičov pre automatickú prípravu vody z topiaceho sa ľadu bez umelých filtrov a chemických prísad
Ruská spoločnosť z Novosibirsk vyvinula technológiu pre výrobu automatického zariadenia pre výrobu čistej a zdravej pitnej vody. Metóda úpravy je založená na princípe čistenia prírodnej vody prostredníctvom mrznutia a topenia, bez umelých filtrov a chemických prísad. Spoločnosť ponúka licenčnú dohodu.

TOUA20141203001 Ekologicky šetrná technológia výroby kože
Ukrajinskí vedci špecializujúci sa na garbiarne a opaľovací proces vyvinuli ekologicky šetrnú technológiu pre zvieraciu (dobytčiu) kožu a spracovanie kože, ktorá umožňuje vyrábať sadu kvalitných produktov (wet blue, wet white and crust) rovnako ako kožu pre obuv (pracovnú/športovú/bežeckú) a nábytok. Vývojári hľadajú priemyselných partnerov pre licencovanie ako aj výskumno-vývojové inštitúcie pre technologickú/výskumnú spoluprácu.

TRUK20141222001 Hľadá sa systém neelektrického domáceho čistenia odpadových vôd
Britský podnikateľ zamestnávajúci 30 ľudí vyrába čistiarne odpadových vôd, od domácnosti po obchodné priemyselné továrne, schopné obsluhovať malé komunity až do 750 ľudí. Na dokončenie ponuky svojich služieb, má záujem nájsť dodávateľov neelektrických systémov, ktorí hľadajú zavedeného distribútora vo Veľkej Británii a vybraných zahraničných trhoch. Partnerská spolupráca sa očakáva v rámci dohody o službách.

TODE20150225001 Unikátny a inovatívny spôsob spracovania a zlučovania plastov
Podnikateľ z Nemecka vyvinul nový spôsob recyklovania plastu, ktorý umožňuje komplexné spracovanie gumy a plastového odpadu. Tieto častice môžu byť vyrábané lacno <100 mikrónov bez kvalitného obmedzenia pomocou inovatívnej a patentovanej metódy impulzu. Podnikateľ ponúka dohody o technologickej spolupráci a výrobné dohody a hľadá obchodné dohody. Takisto má záujem o výskumnú a inovatívnu technológiu.

11 DE 1592 3N4U Meracie zariadenie na stanovenie účinkov kavitácie
Nemecký výskumný inštitút vyvinul meracie zariadenie pre zistenie účinkov kavitácie. Ultrazvukový čistiaci systém sa používa na zvýšenie rozsahu v posledných rokoch pre viac aplikácií ako je čistenie odliatkov, injekčných ihiel a chirurgických nástrojov. Novo vyvinuté meracie zariadenie ponúka nový systém na stanovanie kvantitatívnej účinnosti čistenia týchto systémov. Hľadá sa výskumný inštitút pre licencovanie.

TOPL20150311001 Modulový systém vertikálnej veternej turbíny určený pre malých užívateľov
Malá poľská spoločnosť z oblasti elektrických zariadení vyvinula nový typ veternej turbíny charakteristický vertikálnou osou práce a modelovej konštrukcie. Zariadenie môže byť využívané v prostredí miest na strechách budov vďaka tichému chodu a vysokej bezpečnosti konštrukcie. Spoločnosť hľadá partnerov z priemyslu pre technologickú spoluprácu, finančnú a výrobnú dohodu.

TOCZ20130722001 Hľadajú sa nové aplikácie pre keramické peny s využitím pokročilej ľahko poréznej vlastnosti materiálov
Český podnikateľ, ktorý vyvíja a vyrába keramické peny, hľadá nové aplikácie. Myšlienkou je použiť keramické peny v architektúre, stavebníctve, automobilovom priemysle alebo v iných sektoroch kde by priaznivé vlastnosti materiálu mohli byť použité. Sú hľadaní priemyselní partneri pre vývoj aplikácie ako aj koneční užívatelia na základe technologickej spolupráci alebo obchodnej dohody s technickou asistenciou, ako aj dohody o licencii a dlhodobé dohody o výskumnej spolupráci.

TOPL20130724004 Technológia výroby keramických a grafitových náterov na hliníkové zliatiny
Výskumníci z južného Poľska vyvinuli dvojstupňovú metódu výroby náterov na hliníkové zliatiny, ktoré môžu byť použité v tribologickom (práca bez mazív) systéme strojov a zariadení. Kryté časti sú pevnejšie a odolné proti opotrebeniu. Vedci hľadajú priemyselných partnerov z oblasti strojných zariadení na dosiahnutie výrobnej dohody alebo technologickej spolupráci alebo výskumné organizácie na dosiahnutie dohody o výskumnej spolupráci.
 

Prílohy

expression of interest [  DOC - 71,5 kB]
  31.3.2015 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Technologická spo... | zobrazené: 1041 krát | Zdieľajte na facebooku