Technologická spolupráca 1.-30.4.2015

Hľadajú sa nové vážiace systémy
TRFR20140321001
Francúzka spoločnosť hľadá nové riešenia v oblasti vážiacich systémov. Spoločnosť by chcela nájsť nové, inteligentné riešenie ako vážiť tekutý a/alebo tuhý materiál v nádobách. Zaujímajú sa o technológiu, ktorá by mohla byť umiestnená v spotrebičoch. Dohoda o spolupráci bude prehodnotená na základe štádia vývoja ponúknutej technológie.

Efektívny zber golfových lôpt z golfového rybníka
12 CZ 0744 3PCA
Český golfový hotel hľadá technológiu alebo prístroj schopný výlovu golfových lôpt z hotelového rybníka. V súčasnosti sa výlov vykonáva spôsobom, ktorý je náročný na ľudské zdroje, je nákladný a náročný na čas. Výlov golfových lôpt by mal byť vykonávaný strojom, alebo ak je to možné, automatizovaným použitím overenej technológie pripravenej k použitiu.

Optický prenos dát s viacnásobným výstupom/vstupom
TODE20150327002
Nemecká univerzita ponúka patentovanú technológiu pre bezdrôtovú optickú komunikáciu použitím optického viacnásobného vstupu/výstupu. Je možný súvislý príjem dokonca aj pri nesúvislom svetle, čo robí túto technológiu cenovo efektívnu a flexibilnú. Práve preto má potenciál nahradiť súčasné riešenia. Hľadajú sa priemyselné licencie z oblasti prenosu dát a mobilnej komunikácie.

Inštalácia nádob na prípravu medeného prášku zo zásaditého uhličitanu, kremičitej rudy. 
TOPL20140624001
Poľský výskumy inštitút vyvinul inovatívnu technológiu, ktorá zahŕňa prípravu medeného prášku cenovo efektívnou a nekomplikovanou metódou, ktorá môže byť použitá v otvorenom priestranstve bez potreby výrobnej haly alebo použitia akýchkoľvek špeciálnych prístrojov. Tento medený prášok (obsah mede viac ako 92%) je vyrobený zo zásaditého uhličitanu alebo kremičitej rudy, ktorá je ťažená vo Filipínach. Inštitút hľadá partnera na financovanie inštalácie a na ďalší vývoj.

Technológia na ošetrenie a obnovu akéhokoľvek pôvodného tekutého odpadu s vysokým percentuálnym obsahom NH3 (čpavok) v jeho zložení. 
13 ES 28F9 3RQC
Španielska spoločnosť vyvinula celistvý roztok na neutralizovanie, obnovu a na užitočné využitie akýchkoľvek organických pôvodných tekutých odpadov zo zvierat, ľudí alebo priemyslu z vysokým percentuálnym obsahom NH3 (čpavkom) v jeho zložení. Technológia je schopná obnovy vody z odpadu. Práve preto by to mohlo znamenať spoľahlivú cestu k zvýšeniu prístupu k vode vo svete. Spoločnosť hľadá partnerov na dosiahnutie licenčnej zmluvy, finančnej zmluvy alebo zmluvy o technickej podpore.

Malý peletizačný pás pre ohrev tabliet a granúl pre zvieratá pre menších farmárov a pilčíkov. 
10 CZ 0746 3J8N
Česká spoločnosť vyvinula malý peletizačný pás, ktorý slúži na spracovanie tabliet na ohrev a produkciu krmiva pre zvieratá. Výnimočnosť tohto pásu je v jeho kapacite 150 kg tabliet za hodinu, čo je výhodne pre malých farmárov alebo pre pilčíkov. Spoločnosť hľadá partnerov pre obchodnú zmluvu s technickou spoluprácou.

Integrovaný podlahový nosník pre kompozitné (železo-betónové) podlahové konštrukcie. 
13 NL 60AH 3SK4
Malá holandská firma sa špecializuje na komponenty pre stavebný sektor. Táto spoločnosť vyvinula nový typ podlahového nosníka pre kompozitné (železo-betónové) podlahové konštrukcie v budovách. Výhoda oproti existujúcim systémom je menšie použitie ocele v porovnaní s terajším systémom a taktiež možnosť vytvorenia väčších rozsahov. Spoločnosť hľadá partnera, ktorý je aktívny v oblasti stavebníctva a chcel by prevziať koncept v sústave licenčnej zmluvy s technickou spoluprácou.

Nové bylinkové tablety na hrdlo s antibakteriálnym účinkom. 
13 RB 1B1L 3SE7
Srbský výskumný inštitút vyvinul nový liečebný postup pri infekciách slizníc úst a hrdla pre preventívne a terapeutické účely u ľudí a zvierat. Výhoda oproti terajším postupom spočíva v prevencii a liečbe infekcii úst a hltana u ľudí a zvierat, a taktiež aj pri rade iných ochorení. Hľadajú partnera pre licenčnú zmluvu.

Holandská firma, ktorá vyvíja inovatívnu prsnú náhradu hľadá špecifický materiál. 
TRNL20150409001
Tri skúsené holandské spoločnosti spolupracujú na vývoji 3D-tlačenej prsnej náhrady. Aplikácia používa k vyhotoveniu skenovaný snímok tela, tým pádom je náhrada plne prispôsobená a sedí výborne. K ďalšiemu vývoju a k umiestneniu produktu na trh, spoločnosť hľadá špecifický materiál. Materiál by mal byť vhodný na 3D-tlač a mal by mať vlastnosti podobné silikónu. Spoločnosť by chcela uzatvoriť licenčnú zmluvu alebo zmluvu o technickej spolupráci.

Inovatívne komponenty pre systém produkujúci energiu z obnoviteľných zdrojov. 
TRIT20150131001
Talianska spoločnosť si patentovala inovatívny systém, ktorý vytvára energiu z riek a prílivových prúdov cenovo efektívnou a výkonnou metódou. Systém pozostáva z kinetickej turbíny, ktorá je ponorená vo vodnom prúde. Je udržiavaná v rovnováhe centrálnym deflektorom a je káblom prikotvená k pobrežiu. Spoločnosť hľadá partnerov poskytujúcich komponenty na tento systém k spoločnému postupu vo vývoji technológie v rámci uzatvorenia výrobnej a technickej zmluvy o spolupráci.

Špeciálny, vysoko výkonný hodinový stroj. 
TRNL20150331001
Holandská vývojárska spoločnosť produktov hľadá spolu vývojára a dodávateľa hodinových strojov/pohyb hodín pre aplikáciu v novom dizajne. Ide o technickú poháňaciu časť (motor, prevod, hriadeľ, spínač). Hodiny by sa odlišovali od existujúcich veľkou váhou ručičiek. (0,5-2,0 kg). Spoločnosť hľadá technickú a výrobnú spoluprácu pri mechanických častiach tohto hodinového stroja.

Technológia na analýzu plynov v závodoch bioplynov
12 DE 0855 3PAS
Nemecká spoločnosť vytvorila robustný a nízko nákladový senzor na analýzu bioplynov a merací systém na kontrolu procesov v závodoch bioplynov. Táto technológia umožňuje merať na mieste a reálny čas O2, CH4, H2, CO2, O2-CO2 a Etanol/Metanol (pre biopalivá) v bioprocesoch. Spoločnosť hľadá priemyselných/akademických partnerov na technickú a/alebo obchodnú spoluprácu s technickou asistenciou.

Výroba krmiva pre zvieratá z odpadu ovocia a zeleniny. 
11 RB 1B1M 3N81
Srbská spoločnosť ponúka technológiu umožňujúcu produkciu krmiva pre zvieratá z odpadu ovocia a zeleniny. Je to inovácia, ktorá dovoľuje spracovanie veľkých objemov odpadu ovocia a zeleniny na výrobu zdravého krmiva pre zvieratá. Spoločnosť má záujem o uzatvorenie licenčnej zmluvy.

Zjednodušená metóda pre syntézu kovového katalyzátoru. 
TOES20150119002
Španielska verejná výskumná organizácia vyvinula novú metódu na prípravu kovových a kovovo oxidačných katalyzátorov, ktoré sú podporované poréznym materiálom. Táto metóda výrazne uľahčuje kroky k príprave týchto typov materiálov. Hľadá sa spoločnosť, ktorá má záujem o vývoj a komercializáciu týchto druhov materiálov pod patentovanou licenciou. Plánovaná spolupráca je pod licenciou a zmluvou o výskumnej spolupráci.

Prístroj s multifunkčným využitím v záhradníctve, pri úprave terénu, verejných priestranstiev a pri použití v pohotovostných službách. 
TODE20150120002
Nemecká spoločnosť vytvorila multifunkčný prístroj s vymeniteľnými súčasťami pre príležitostné úlohy ako napríklad kosenie trávy a úpravu pozemku, prevzdušňovanie pôdy, roľníctvo a odstraňovanie listov alebo snehu z chodníkov. Navyše, v prípadoch núdze, stroj môže byť použitý ako generátor energie alebo vodná pumpa. Stroj je skutočne cenovo efektívny keďže sa dá samotný využiť pre mnoho účelov. Spoločnosť má záujem o licencovanie technológie pre OEM (pôvodný výrobca zariadenia) partnera.

Technológia na ochranu a stabilizáciu pobrežia, ktorá je cenovo výhodná a šetrná k životnému prostrediu. 
TOUA20141218001
Ukrajinský výskumníci, ktorí sa špecializujú na pobrežné inžinierstvo vyvinuli technológiu, ktorá je cenovo výhodná a šetrná k životnému prostrediu a slúži na ochranu pobreží, stabilizáciu potrebnú na zachovanie biodiverzity ako aj pre ekosystém a jeho schopnosť samočistenia. Výskumníci hľadajú partnerov na spoluprácu (priemyselnú alebo akademickú) aby prispôsobili technológiu špecifickým potrebám. Tak tiež hľadajú technickú, výskumnú alebo obchodnú spoluprácu s technickou podporou.

Systém informačného modelovania budov
TOKR20150123002
Kórejská spoločnosť vytvorila systém informačného modelovania budov (BIM) pre dizajn v interiéroch a exteriéroch, stavanie konštrukcií a riadenie. Tento systém môže byť použitý na dizajn exteriérov a interiérov, riadenie časového plánu a materiálov na začiatku a počas stavania. Tým šetrí čas v rozhodovaní, redukuje cenu, udržuje časový plán a umožňuje vizuálnu simuláciu. Spoločnosť hľadá partnerov na licenčnú zmluvu.

Nová technológia povrchu pre permanentnú proti-lepivú povrchovú vrstvu využiteľnú pre lisovacie nástroje pri spracovaní a výrobe plastov ako je vstrekovanie plastov. 
TODE20150123001
Nemecká výskumná spoločnosť zaoberajúca sa povrchovými vrstvami vytvorila novú permanentnú proti lepivú vrstvu využiteľnú pre lisovacie nástroje pri výrobe/spracovaní podobnej vstrekovanej plastickej hmoty. Technológia je založená na technike koloidného roztoku a ukladaní plazmovo chemických výparov pod atmosférickým tlakom (AP-CVD). Firma hľadá priemyselných a aplikovaných výskumných partnerov, ktorí psa zaoberajú spracovaním a výrobou plastov pre technickú a výskumnú spoluprácu.

Nástroj na získavanie dát pre malé a stredné podniky
TODE20150122003
Nemecká univerzita vyvinula nový a cenovo nenáročný software pre malé a stredné podniky, ktorý povoľuje obšírnejšie získavanie dát z výrobného procesu. Efektívnym použitím dát z prístroja dovoľuje výrobcovi optimalizovať a zlepšiť jeho sprievodku a v podstate celý výrobný proces. Hľadajú sa spoločnosti na licenčnú zmluvu a obchodné zmluvy s technickou podporou a partneri pre výskumnú spoluprácu.

Nová procedúra priemyselného spracovania odpadu z mäsa
TOHU20150407002
Maďarská spoločnosť vytvorila novú procedúru na predspracovanie a dvojstupňové tepelné spracovanie priemyselného mäsa pevnej fázy alebo výrobného odpadu pre výraznú redukciu zápachu a taktiež potlačujúcu patogény v počiatočných fázach celého procesu upravovania pred kompostovaním. Ponúkaná technológia môže byť zaujímavá pre podniky v mäso-spracovateľskom priemysle, spracovanie odpadu a v agrochémii. Spoločnosť sa zaujíma o technickú spoluprácu a licenčnú zmluvu.

Dizajnér materiálov vrátane sendvičov akýchkoľvek kovov a zliatin
13 GB 4103 3RZE
Britský start-up a výskumný inštitút ponúka know-how v oblasti navrhovania materiálov požadovaných vlastností. Najmä, výroba sendvičov akýchkoľvek kovov a zliatin, karbidov, anorganických látok a plastov. To otvára neobmedzené možnosti pre kombinovanie a prispôsobovanie štrukturálnych, tepelných atď. vlastností v sendvičových materiáloch. Európski MSP sú vyzvaní na testovanie nových aplikácii pod technickou spoluprácou alebo obchodnými dohodami s technickou asistenciou.

Užívateľsky prístupný kinetický súbor pre termálnu analýzu a charakterizáciu materiálu
TOFR20140123003
Francúzske univerzitné laboratórium vyvinulo a patentovalo kompletné kinetické riešenie umožňujúce simuláciu priemyselných procesov alebo prírodných javov zvyšujúcich zložitosť. S experimentálnymi dátami, diferenciálne rovnice sú riešené a kinetické mechanizmy sú modelované. Údaje so štatistickou analýzou a potvrdené modely. Odvetvia chemického, elektronického, metalurgického, kozmetického a farmaceutického priemyslu sú požadované pre licenčné dohody.

Inteligentný analytický systém pre úpravu výroby múky
TOIT20130724001
Talianska spin off spoločnosť vyvinula inteligentný analytický nástroj založený na NMR (nukleárna magnetická rezonancia) spektroskopii predpovedajúcej najlepšie miesto použitia múky (bagety, sendviče, pizze, koláče, cestoviny atď.) Výhody oproti bežným analytickým analýzam pochádzajú z hmotnostnej, rýchlej a spoľahlivej metódy. Spoločnosť hľadá iné spoločnosti vyrábajúce múku a/alebo pekárenské výrobky na testovanie nových aplikácii v rámci technologickej dohody o spolupráci.

Rýchle a telekomunikačné drevené stĺpy kontroly a riadenia
TOES20150202001
Španielska spoločnosť špecializujúca sa na telekomunikačné merania a monitorovanie technológií, vyvinula hardware a software technológie, neinvazívny, pre kontrolu a riadenia telekomunikačných stĺpov, čo umožní predvídanie zhoršovania sa inštalovaných drevených stĺpov pre údržbu zo strany telekomunikačných operátorov. Spoločnosť hľadá partnerov pre obchodné dohody s technickou asistenciou.

Výmenník tepla s laminarizérom
TOCZ20150116001
Česká lekárska univerzita vyvinula výmenník tepla s laminarizérom umožňujúcim jednotné laminárne chladenie a ohrievanie tekutín pre jednorazové použitie v zdravotníctve alebo opakované použitie v iných oblastiach ako farmaceutický, chemický alebo potravinársky priemysel. Univerzita má záujem o licenčnú dohodu so spoločnosťami vyrábajúcimi zdravotnícke zariadenia, laboratórne vybavenie alebo zariadenia pre potravinársky, chemický alebo farmaceutický priemysel. Výskumné centrá alebo poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú tiež hľadaní pre technologickú spoluprácu.

Technológia priemysel 4.0 je hľadaná pre inovatívne riadenie výroby
TRKR20150415001
Jeden z Top poskytovateľov IKT služieb v Kórei hľadá inteligentné výrobné riešenie ktoré môže zlepšiť a optimalizovať kapacitu výrobného procesu. Potenciálny partner musí byť schopný zbierať dáta (Plant Information) výrobného procesu a analyzovať pozbierané dáta pre prediktívnu údržbu v cloud platforme. Spoločnosť má záujem o nájdenie spoločnosti pre spoločný podnik, licencovanie, technologické alebo obchodné dohody.

Viditeľné plochy pre vláknami vystužené kompozity
TRDE20150303001
Mnohonárodnostný automobilový Tier 1 dodávateľ v Nemecku hľadá inovatívnu technológiu na vytvorenie dekoračného materiálu pre kompozitný povrch autosedačiek. Ponúkaná technológia môže byť v laboratórnej etape alebo plne vyvinutá. Priemysel, výskumné organizácie a akadémie s vhodným riešením sú hľadaní pre licencovanie a spoločný vývoj pod technologickou dohodou o spolupráci.

Požaduje sa cenovo výhodné mazivo, znižujúce trenie pre zvýšenie prevodovej bočnej plochy
TRAT20150415005
Rakúska spoločnosť – vedúci dodávateľ v automobilovom priemysle – hľadá nové technológie v oblasti inovatívneho prevodového riešenia. V súčasnosti sa zameriava na nájdenie nového typu maziva, ktoré znižuje trenie a tiež zvyšuje prevodovú bočnú plochu. Cena je hlavným faktorom spolu s technológiou a riešením, bude preferovaná najlepšia ponuka pomer cena/výkon. Požadujú sa všetky typy partnerov a spolupráce bez geografického obmedzenia.

Hľadá sa kryogenická komora pre kryoterapiu
TRPL20130729001
Malý podnikateľ z juhovýchodného Poľska pôsobí ako s.r.o. -čka a poskytuje zdravotné služby hľadá kryogenickú komoru pre liečebné a lekárske diagnózy. Spoločnosť hľadá obchodnú a technologickú spoluprácu.

Chybovo-adaptívny monitorovací a kontrolný systém pre komplexný distribuovaný dynamický systém
TRKR20150410001
Kórejský podnikateľ špecializujúci sa na zlepšovanie konvenčného a high-tech komunikačného systému hľadá technológiu chybovo tolerantného senzora sieťového systému pre systém riadenia katastrof pre inteligentné miesta. Spoločnosť zistila že podobná technológia je vyvinutá v európskych krajinách. Preto, by radi našli partnera pre technologickú spoluprácu na včlenenie technológie do ich vlastného riešenia.
 

Prílohy

expression of interest [  DOC - 71,5 kB]
  4.5.2015 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Technologická spo... | zobrazené: 974 krát | Zdieľajte na facebooku