Technologická spolupráca 1.-29.5.2015

Hľadá sa odolný, cenovo efektívny systém duálnej spojky pre dlhé nákladné vozidlá. 
TRAT20150415003
Rakúska spoločnosť - popredný dodávateľ v automobilovom priemysle- hľadá nové technológie v oblasti inovatívnych riešení ohľadom prevodoviek. Momentálne je snaha o nájdenie, čo najviac vyhovujúceho systému duálnej spojky pre dlhé nákladné vozidlá s krútiacim momentom viac než 1500 Nm. Vítané sú odolné a cenovo efektívne riešenia. Prehodnotené budú všetky tipy partnerov a spoluprác bez geografického obmedzenia s podmienkou že partner ma kapacity na výrobu tohto prevodového systému.

Lepidlo určené pre hmyz/škodcov odpudzujúce produkty
TRPL20150429001
Poľská firma špecializujúca sa na výrobu bez insekticídnych pascí na monitorovanie hmyzu a iných škodcov hľadá lepidlo určené pre hmyz/škodcov odpudzujúce produkty. Spoločnosť hľadá priemyselného partnera/výskumnú organizáciu so skúsenosťami s podobnými lepidlami. Hľadá sa technologická spolupráca s licenčnou zmluvou.

Hľadá sa technológia hmotnostného prietoku vzduchu na zredukovanie strát prúdenia vzduchu v chladiacich systémoch osobných automobilov. 
TRAT20150415004
Rakúska spoločnosť- popredný dodávateľ v automobilovom priemysle- hľadá nové technológie v oblasti inovatívnych riešení ohľadom prevodoviek. Presnejšie, hľadá sa technológia hmotnostného prietoku vzduchu pre osobné automobily, ktorá redukuje alebo eliminuje výrazné straty prúdenia vzduchu, ktoré sú výsledkom aerodynamického odporu. Tento problém nastáva hlavné vo vysokých rýchlostiach. Všetci potenciálni partneri a spolupráce budú prehodnotené bez geografických obmedzení.

Recyklovanie polyetyléntereftalátu (PET)/sklených vlákien
TOGR20140422001
Grécke technologické a výskumné centrum vyvinulo kompozitný materiál založený na recyklovanom polyetyléntereftaláte a sklených vláknách, obe získané z izolačných materiálov z lietadiel. Spoločnosť hľadá partnerov pre technickú spoluprácu a/alebo výrobnú zmluvu.

Hľadajú sa licenční partneri na nové lepenie pre polypropylénové spájanie. 
TOUK20150427001
Spoločnosť z Veľkej Británie pozostávajúca zo strojárov zaoberajúcich sa polymérovými reakciami vyvinula nové lepenie pre polypropylén, ktoré je schopné spojiť polypropylén k sebe alebo ku kovu alebo k iným materiálom ako napríklad drevo. Technológia by mohla byť vhodná pre automobilový priemysel, stavebníctvo, bezpečnosť, zdravotné aplikácie a mnoho iných. Spoločnosť hľadá licenčných partnerov z oblasti výroby lepiacich produktov alebo iných výrobcov, ktorí by sa chceli týmto zaoberať.

Šetrenie energie v komerčných budovách použitím analytických dát
TRIN20150427002
Indická servisná energetická spoločnosť hľadá inovatívne technológie prispôsobujúce sa systému na hospodárenie s energiou v budovách, technológie analytiky dát a úspory energie pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie, klimatizácie (HVAC), práčovne a ďalších zariadení, chladiacej veže atď. Technologický partner/dodávateľ by mal byť schopný pracovať na inovatívnych projektoch hospodárenia s energiou pre rôzne využitie vyššie uvedených. Požaduje sa technologická a/alebo technická spolupráca.

Naliehavé – Tvarovaný produkt spracovanie pásu alebo montáž pre výrobnú linku
TRBE20141222002
Belgičan nadnárodne aktívny s spotrebnom tovare hľadá spôsoby zhotovenia, priemyselné príklady alebo spoločnosti, ktoré sú schopné vyrobiť tenký pás, alebo súbor pásov s hlbokými dutinami usporiadanými po celom hornom povrchu. Spoločnosť chce spolupracovať s priemyselnými hráčmi, ktorí majú odborné znalosti v montáži pre výrobné linky, schopné dodávať riešenie, prototype alebo koncept. Požaduje technologickú spoluprácu, licenčnú dohodu alebo obchodnú dohodu a technickou asistenciou.

Turecká spoločnosť zaoberajúca sa spracovaním kovov hľadá novú technológiu na modifikáciu alebo zredukovanie veľkej spotreby vody a chemikálii v ich výrobnom procese. 
TRTR20131202002
Turecká spoločnosť zaoberajúca sa spracovaním kovov hľadá inovatívnu technológiu, ktorá by zredukovala použitie vody a chemikálii v ich výrobnom procese. Spoločnosť pôsobí v oblasti spracovania kovov a strojárstva ako dodávateľ pre automobilový priemysel. Používa proces kde sa použije fosforečnan zinočnatý ako apretačný prostriedok. Spoločnosť má veľký záujem o dohodu o technickej spolupráci a obchodnú dohodou s technickou spoluprácou.

Turecká textilná spoločnosť hľadá novú technológiu za zredukovanie ich obrovskej spotreby vody vo výrobnom procese. 
TRTR20131129001
Turecká spoločnosť špecializujúca sa na tkané textílie hľadá technológiu, ktorá im pomôže zredukovať ich spotrebu vody a energie. Spoločnosť by chcela pozmeniť ich výrobný proces s novou technológiou pre viac udržateľnú produkciu. Tento výrobca textílii/odevov teraz hľadá technickú spoluprácu a obchodnú zmluvu s technikou asistenciou. Spoločnosť sa tiež zaujíma o výrobnú spoluprácu.

Baliaci systém poskytujúci separátne zadržiavanie dvoch ingrediencií. 
TRBE20141222003
Spoločnosť sídliaca v Bruseli (Belgicko) aktívna v spotrebiteľskom tovare hľadá baliaci systém zabezpečujúci separátne zadržiavanie 2 ingrediencií, s improvizovaným zmiešaním a dávkovaním tejto zmiešanej zmesi. Spoločnosť hľadá riešenia pripravené na použitie alebo aspoň riešenia prístupné k prevedeniu poskytnuté priemyselnými firmami s odbornou znalosťou v balení/ vlastnosťami materiálov. Hľadá sa technická spolupráca alebo obchodná zmluva s technickou asistenciou.

Udržateľný materiál a zákazková výroba stredných až veľkých kvetináčov
TRCH20150429001
Švajčiarska spoločnosť hľadá ekologický materiál a zákazkovú produkciu priemerných až veľkých nádob na pestovanie rastlín na splnenie jednotlivých požiadaviek architektov a ich zákazníkov. Pozornosť sa upriamuje na vzhľad rastliny - nie na pestovanie (fáza) rastliny – a malých sérii. Spolupráca by mohla byť vo forme subdodávateľskej spolupráce. Typ spolupráce: Licenčná zmluva alebo výrobná spolupráca.

Bulharský výrobca vína hľadá technológiu a vybavenie na formovanie sklenených fliaš. 
TRBG20150416001
Bulharská spoločnosť, výrobca vína, hľadá distribútorov a výrobcov technológie pre výrobu sklenených fliaš s úzkym hrdlom ako aj potrebné súvisiace vybavenie. Táto firma hľadá celistvé riešenie, ktoré by šetrilo nákladmi a energiou a tým by uspokojilo ich potreby. Spoločnosť by chcela dospieť k obchodnej zmluve s technickou spoluprácou.

Poľská spoločnosť špecializujúca sa na rezanie kameňa hľadá novú technológiu rezania žuly. 
10 PL 63AX 3JKX
Malá spoločnosť z juhozápadu Poľska špecializujúca sa na rezanie kameňa, hľadá novú technológiu na rezanie žuly. Technológia by mala vylepšiť lubrikáciu a tým umožniť hlbšie rezy. Firma hľadá partnerov, ktorí majú záujem o technickú spoluprácu.

Technológia na vylepšenie kvality a čistenie ovocných páleniek
TRRS20141229001
Srbská spoločnosť hľadá náhradnú technológiu na čistenie ovocných páleniek v snahe dosiahnuť maximálnu možnú organoleptickú (metóda zmyslového posudzovania potravín) kvalitu nápoja. Spoločnosť hľadá obchodných partnerov na výrobnú spoluprácu.

Technológia na odstraňovanie kalu a blata
TRES20131218001
Španielska spoločnosť pôsobiaca v oblasti environmentalistiky sa špecializuje na odstraňovanie odpadu. Spoločnosť sa zaujíma o získanie technológie na odstraňovanie kalov a blata a iných typov blata. Spoločnosť hľadá výrobnú alebo obchodnú spoluprácu s technickou podporou na zavedenie takejto technológie na odstraňovanie kalu a blata.

Indická spoločnosť hľadá spoločný podnik alebo výrobnú dohodu s pokročilým technologickým poskytovateľom biomasových splynovačov, čističom bioplynu sírovodíka, vylepšenými systémami bioplynov, malými plynovými turbínami, solárnymi panelmi a projektov. 
TRIN20141105001
Indická spoločnosť je rýchlo rastúcou EPC (zadováženie inžinierskych stavieb) spoločnosťou poskytujúca systémy generovania energie na báze bioplynov a solárnej energie v Indii, poskytovaním inovatívnych riešení pre bioplynové/prírodno plynové a solárne továrne na energiu. Spoločnosť by chcela zmluvu o spoločnom podniku alebo výrobnú spoluprácu s európskou spoločnosťou pre energetické projekty, biomasové splynovače, bioplynové čistenie, výroby malých plynových turbín a kompresovanie prírodných plynov.

Poľská spoločnosť hľadá partnera schopného poskytnúť technológiu na filtrovanie systému iskier keramickým spaľovaním biomasy. 
10 PL 63AX 3HU7
Poľská spoločnosť vyvinula technológiu pre keramické spaľovanie poháňané biomasou. Táto technológia má plne automatizovaný systém kontroly prepojený s ovládacím panelom sušičky a ohrievača na produkovanie tepla (vzduch+spaliny) pre systém sušenia. Problém je v tom, že nie sú schopní eliminovať zapaľovací prietokový kanál do vzduchu. Spoločnosť by preferovala technickú spoluprácu s ďalším vývojom.

Stredisko výroby dentálnych prístrojov
TRRS20141231001
Malá srbská spoločnosť hľadá technológiu, ktorá vylepší existujúci výrobný proces zubných vŕtačiek. Toto technologické riešenie by malo vylepšiť terajšiu technológiu tým, že by sa vykonávali všetky výrobné procesy na jednom mieste. Spoločnosť hľadá technologických partnerov, aby ustanovili výrobnú spoluprácu.

Hľadajú sa riešenia pre valorizáciu odpadových emulzií z obrábania kovov. 
TRRO20150428001
Rumunská spoločnosť špecializujúca sa na nakladanie odpadu hľadá novú technológiu na valorizáciu alebo nakladanie s odpadovými emulziami z obrábania kovov.

Hľadá sa technológia na automatické elektronické leštenie na formovanie vzorov na nerezových oceľových plátoch
TRKR20150428001
Kórejská spoločnosť hľadá technológiu na automatizáciu elektronického leštenia, ktorá by uspokojila potreby materiálu a priemyselného príslušenstva a aplikovala by technológiu do externých alebo interných aplikácii pre domáce spotrebiče, výťahy alebo budovy. Potenciálny partner by sa mal špecializovať na opracovávanie povrchov. Hľadá sa spoločnosť pre technickú spoluprácu, výrobnú zmluvu a obchodnú spoluprácu s technickou asistenciou.

Naliehavé – Doplňovací dávkovač na mokré utierky. 
TRBE20150205001
Nadnárodná Belgická spoločnosť aktívna v spotrebnom tovare hľadá doplňovací dávkovač na mokré utierky. Spoločnosť má v úmysle obnoviť svoje portfólio produktov s novým dizajnom balenia, ktoré je ergonomický priateľské k spotrebiteľovi, zjednodušuje použitie a celkovú skúsenosť spotrebiteľa a je kompatibilný s vysokorýchlostnými výrobnými procesmi. Hľadá sa technická spolupráca s priemyselnými alebo výskumnými centrami na riešenie pripravené k použitiu alebo koncept blízko k fungujúcemu prototypu.

Patentovaný kombinovaný poľnohospodársky stroj na spracovanie pôdy s rotujúcim pluhom, hnojením, prípravu a stabilizáciu pôdy a siatie
TORS20141209001
Malá srbská spoločnosť vyvinula kombinovaný poľnohospodársky stroj na spracovanie pôdy s rotačným pluhom, hnojením, prípravu a stabilizáciu pôdy a siatie. Výhody v porovnaní s existujúcimi strojmi sú: stroj sa vyplatí už v prvom pracovnom období, a to až do 50% úspory paliva, 45% úspora pracovnej sily, 30% úspory stroja a 10-40% zvýšenia výnosu. Firma hľadá partnerov pre obchodnú zmluvu s technickou asistenciou, finančné a licenčné zmluvy.

Hliníkový soľný kúpeľ ponorným spájkovaním pre efektívne, nákladovo efektívne bez potreby zvaru zložitých hliníkových dielov
TOUK20150511002
Spoločnosť presného strojárstva z juhovýchodného Anglicka, ktorá je expertom v (počítačovom riadení obrábacieho stroja) CNC inžinierstve, práci s plechmi s jemnými limitmi, montáž a dokončovanie vyvinula proces hliníkového soľného kúpeľa ponorným spájkovaním, ktorý môže byť použitý na výrobu zložitých komponentov s rôznou hrúbkou steny. Proces ponúka nákladovo efektívne, ľahké vo váhe, ale rovnako silnú alternatívu na zváranie, obrábanie a odlievanie. Hľadajú sa výrobcovia v leteckom priemysle na licencovanie procesu.

Riešenie pre správu Cloud
TOKR20150211002
Kórejská spoločnosť vyvinula riešenie, ktoré môže prakticky ovládať a riadiť IKT infraštruktúru v prostredí cloudu. Táto technológia poskytuje optimalizovanú dôveryhodnú prevádzku a systém riadenia pre rôzne IT služby. Toto riešenie nadväzuje na medzinárodné štandardy a zaručuje rozšíriteľnosť. Spoločnosť hľadá partnera pre licenčné dohody a technickú spoluprácu.

Nová technológia na výrobu bionafty a ďalších biopalív z glycerolu
12 ES 28G1 3O68
Španielska technologická spoločnosť vyvinula novú technológiu na získanie bionafty a ďalších biopalív z glycerolu a akýkoľvek zdrojov triglyceridov. Nový proces zvyšuje globálnu ziskovosť výroby bionafty, potrebuje len štandardné vybavenie a využíva bežné suroviny. Hľadajú licencie na výrobu a predaj práv zainteresovaným spoločnostiam.

Úsporný zotrvačníkový systém na uchovávanie energie
TOIT20150209001
Talianska spoločnosť vyvinula prototypy nízko nákladových zotrvačníkov (LCF), elektromechanického systému skladovania energie pre statické aplikácie. Ponúka technológiu pre projekty súvisiace s energetickou účinnosťou, ukladaním a správou, inteligentnou sieťou, udržateľnou mobilitou, atď, pre optimalizáciu systému a industrializáciu, najmä pre aplikácie v LCF v priemyselných strojoch. Firma hľadá partnerov pre spoločný podnik, výskumnú spoluprácu alebo dohodu o technickej spolupráci.

Bulharská spoločnosť špecializujúca sa na všetky druhy turistických servisov hľadá cestovné agentúry a spoločnosti v oblasti turizmu
BOBG20131004001
Bulharská spoločnosť nachádzajúca sa v balneologickom regióne a aktívna v oblasti turizmu hľadá cestovné agentúry a spoločnosti v oblasti turizmu z EÚ a celého sveta pre dohodu o obchodnom zastúpení.

Britská jazyková škola hľadá spoluprácu s podobnými organizáciami, agentúrami alebo školami
BOUK20131119001
Táto britská spoločnosť založená v Dorsete ponúka rad jazykových kurzov a organizujú pobyty pre štúdium, univerzitu, obchod a potešenie. Požadujú partnerstvo s agentúrami alebo školami, ktoré hľadajú dlhodobé alebo krátkodobé jazykové kurzy v Británii pre deti, teenagerov alebo dospelých študentov. Sú požadované dohody o obchodnom zastúpení alebo spoločný podnik.
 

Prílohy

expression of interest [  DOC - 71,5 kB]
  2.6.2015 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Technologická spo... | zobrazené: 1222 krát | Zdieľajte na facebooku