Technologická spolupráca 1.-30.6.2015

Hľadá sa technológia natierania pre odolnosť proti korózii vo výparoch s vysokými teplotami a obsahujúcimi SO2 (oxid síry)
TRBE20150128001
Spoločnosť založená v Belgicku, ktorá sa špecializuje na dizajn a výrobu novej generácie tepelných výmenníkov určených k obnove tepla v odpadovom plyne, hľadá nové krycie techniky na suroviny, k zmodernizovaniu ich technológie, aby bola vhodná k špecifikáciám abrazívnych a korozívnych podmienok . Hľadajú sa krycie riešenia už na trhu, alebo rozvíjajúce sa technológie pre obchodnú zmluvu s technickou asistenciou, licenčnú zmluvu, technickú spoluprácu a dohodu o výskumnej spolupráci.

Turecký výrobca strojov hľadá dodávateľa peletizačných strojových diskov a valčekov pre krmivo pre zvieratá
TRTR20150223001
Spoločnosť so sídlom v Izmiry, Turecko, ktorá bola založená v roku 1978 so znalosťou presného a vysokokvalitného spracovania, vyrába stroje pre rôzne odvetvia s vyspelým pásovým strojom vo svojom novom zariadení, ktoré má otvorenú plochu veľkosti 30,000 m2 a uzavretý priestor o veľkosti 11,000 m2. Spoločnosť hľadá výrobcu strojových diskov a valcových komponentov na výrobu krmív pre zvieratá k uzatvoreniu technickej spolupráce, alebo obchodnú zmluvu s technickou asistenciou.

Efektívne stavebné bloky pre rýchlejšie stavanie
09 MK 82EX 3CYU
Macedónsky vynálezca ponúka nový typ konštrukčných prvkov pre nový prístup pri stavaní budov. Inovatívny aspekt tohto produktu je jeho tvar, ktorý umožňuje stavbu bez nutnosti akýchkoľvek spojovacích materiálov alebo prvkov. Nové patentované riešenie umožňuje presnejšie a rýchlejšie stavanie, ľahkú demontáž a opätovné použitie. Vynálezca hľadá výrobcov, výskumné organizácie a inžinierske spoločnosti, na technickú spoluprácu, obchodné dohody a prístup k financiám.

Hľadá sa výrobný partner pre dizajn polymérnych produktov
TRUK20150528002
Spoločnosť z Veľkej Británie vyrába sortiment plastových nádob pre recykláciu odpadov. Chceli by vyhotoviť oddeľovač kvapalín na zvýšenie funkčnosti a hodnoty ich nádob na odpadky. Hľadajú priemyselného partnera na dizajn, vývoj a výrobu prototypu. Navrhovaný nový diel je vo fáze základného konceptu. Od partnera by sa očakávalo, že príde s inovatívnym riešením. Firma hľadá dohodu o spoločnom podniku.

Systém pre opätovné použitie zostatkovej energie v pekárňach alebo práčovniach
TODE20150428003
Nemecká spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami a znalosťami v oblasti pekárstva, ponúka ekologický systém na znovu použitie zostatkovej energie v pekárňach pre úsporu energie. Tento ekologický systém umožňuje použitie aj v iných priemyselných oblastiach, napr. práčovne. Spoločnosť by potrebovala dohodu o technickej spolupráci s partnermi z chemického priemyslu na realizáciu ďalšieho spoločného vývoja, a testovanie nových aplikácií.

Riešenie pre správu výroby sieťového obsahu
TOKR20150226001
Kórejská spoločnosť špecializujúca sa na vývoj softvéru vyvinula riešenie pre správu výroby sieťového obsahu. Toto riešenie riadi celý výrobný proces digitálneho obsahu. Spravuje obsah na projekty, sekvencie, alebo zábery, a je používaný v počítačových grafických/vizuálnych efektoch vo filmoch, 3D animáciách, hrách, médiách, a v odvetví digitálneho vzdelávania. Toto riešenie môže znížiť výrobné náklady a čas. Firma hľadá partnerov pre technickú spoluprácu, alebo obchodnú zmluvu.

Priama výroba kovových súčastí prostredníctvom tavenie elektrónovým lúčom
11 BE 0324 3KBO
Elektrónové topenie lúčom (EBM) je inovatívna technika používaná na výrobu kovových častí pripravených na použitie. V procese EBM sú plne kovové časti vytvorené vrstva po vrstve z kovového prášku rozpusteného silným elektrónovým lúčom. Každá vrstva sa taví na presné rozmery definované 3D modelom. Belgické kolektívne výskumné centrum hľadá partnerov pre výskum, technickú a/alebo obchodnú spoluprácu, prispôsobenie sa špecifickým potrebám, testovanie nových aplikácií, aplikácií v nových oblastiach.

Budovanie posilňovacích hrádzí s vyťaženými sedimentmi
TONL20150303001
Holandská stavebná firma sa špecializuje na navrhovanie a stavanie klimatický adaptívnych konštrukcií ako posilňovacie hrádze a súvisiace infraštruktúry s vyťaženým sedimentom obsiahnutým v rúrkach geotextílneho materiálu. Tento spôsob použitia odpadového materiálu je cenovo efektívny a udržateľný. Holandská spoločnosť je jednou z mála vo svete, ktorá sa špecializuje v tejto oblasti. Majú záujem o obchodné dohody s technickou spoluprácou s vládnymi agentúrami a stavebnými firmami.

Spôsob a zariadenie na rozlišovanie rôznych typov plastických materiálov. 
TOIT20150325001
Taliansky výskumný ústav, so skúsenosťami na rozvoji röntgenovej diagnostiky v oblasti jadrovej fúzie, vyvinul metódu na oddelenie rôznych druhov elektrických a elektronických plastových odpadov na recykláciu. Táto technológia, založená na inovatívnom systéme pomocou slabého röntgenového žiarenia, je jednoduchá, kompaktná, prenosná a vhodná pre kontinuálne spracovanie toku. Hľadajú sa partneri v oblasti na dohodu o technickej spolupráci.

Mobilná aplikácia, ktorá poskytuje informácie a služby o hoteli a jeho okolí, integrované s hotelovým PMS (systém pre správu nehnuteľností) poskytuje služby, vzťahujúce sa na pobyt zákazníka. 
TOES20130830001
Španielska technologická spoločnosť vyvinula on-line aplikáciu, ktorá umožňuje hotelu osloviť svojich zákazníkov prostredníctvom ich vlastného mobilu, pred, počas a po ukončení pobytu v hoteli, na poskytovanie informácií. Spoločnosť má záujem o dohodu o technickej spolupráci a spoločnom podniku so spoločnosťami z oblasti vývinu softvéru v turizme, s ktorou môže vzniknúť súčinnosť v produktoch, a prenáša technológie prostredníctvom licencií alebo iných typov prenosu duševného vlastníctva.

Bulharská spoločnosť hľadá technológiu pre produkciu lariev múch
TRBG20150521001
Bulharská spoločnosť výrobca hydinového mäsa a aktívna v spracovaní mäsového odpadu hľadá automatickú technológiu pre produkciu lariev múch (biele červy), ktoré budú používané ako krmivo pre zvieratá. Spoločnosť hľadá obchodnú dohodu s technickou asistenciou.

Je požadovaná technológia na výrobu konštrukčných prvkov alebo rámov s výkonom a dlhou životnosťou porovnateľný s dreveným, plastovým a hliníkovým rámom, na použitie pri výrobe dverí a okien
TRIT20141204001
Taliansky podnikateľ, vedúci výrobca veľmi kvalitných drevených a hliníkových okien a dverí, hľadá nový materiál a nový výrobný proces alebo materiál, ktorý má byť zavedený do výroby okien. Nový materiál a výrobný postup by mal pomôcť k tenšiemu a odolnejšiemu profilu. Spoločnosť sa zameriava na predstavenie nového technického riešenia do tohto segmentu trhu. Predpokladaná spolupráca je na základe licenčnej a výrobnej zmluvy.

Nový vysoko-výkonné kovové materiály pre výrobu za studena tvarovaných profilov pre konštrukčné použitie
TRIT20150309001
Taliansky podnikateľ hľadá dodávateľa poskytujúceho vysokopevnostný oceľový materiál (hranica sklzu 500 MPa), ktorý má byť spracovaný za studena a použitý pri výrobe konštrukčných profilov pre ľahkú štruktúru vykonávajúci tenšie a viac odolné konštrukčné profily. Predpokladaná spolupráca je obchodná dohoda s technickou asistenciou.

Bezdrôtové lekárske senzory
TRES20140209001
Španielska technologická spoločnosť aktívna v oblasti riešenia monitorovania pacientov na diaľku má záujem o získanie kontaktu s poskytovateľmi nových bezdrôtových lekárskych senzorov. Spoločnosti, ktoré majú záujem, by mali poskytnúť nielen snímač, ale aj technickú podporu pre integráciu technológii vyvinutej španielskym žiadateľom. Požaduje sa obchodná dohoda s technickou asistenciou.

Odborný rozvoj a výrobné možnosti pri vývoji a výrobe mikro a nano zariadení
TONL20150109002
Holandská spoločnosť sa špecializuje na vývoj a výrobu mikro a nono zariadení. Spoločnosť ponúka svoju odbornosť, mikro/nano zlievárenské zariadenie, laserovú dielňu a montážnu linku na realizovanie zariadenia. Hlavná výhoda je rozsiahla dostupnosť v závodnej odbornosti, spôsobilosti procesu, zariadení a služieb v kompaktnom ekosystéme. Spoločnosť má záujem o služby a výrobné dohody pre vývoj a zákazkovú výrobu špecifických mikro a nano zariadení.

Technológia veternej energie: vietor vysokej nadmorskej výšky
TOIT20150327001
Talianska spoločnosť pôsobiaca v sektore obnoviteľných zdroji energie má patentovanú novú technológiu na výrobu čistej energie z vetra vysokej nadmorskej výšky, vhodná pre akékoľvek prostredie, nákladovo nižšej ako generácia elektrárne na fosílne palivá v Giga Watt triede. Spoločnosť hľadá finančnú dohodu.

Pokročilé modely extrakcie vedomostí k zlepšeniu logistických procesov a optimalizovanie dodávateľských reťazcov
TOES20150327001
Španielske technologické centrum vyvinulo novú technológiu, ktorá sa vzťahuje na získavanie znalosti modelov (KDM) a odhaľuje skryte vzory v informáciách a systéme riadenia záznamov. Tieto modely môžu byť využité na analýzu rôznych priemyselných a logistických procesov, znižovanie skladovacieho času a nákladov. Hľadajú dohody o technologickej spolupráci, dohody o službách a obchodné dohody s technickou asistenciou so spoločnosťami z akéhokoľvek sektora zahŕňajúceho komplexné logistické procesy.

Systém skladovanie tepla, ktorý využíva prebytočnú elektrinu zo slnečného fotovoltaického poľa pre ohrev teplej vody bez nutnosti použitia vykurovacieho telesa nádrže
TOUK20150312001
Škótsky (VB) podnikateľ pôsobiaci v rozvoji akumulátorov zásobníka tepla, vyvinul a patentoval unikátny systém, ktorý využíva prebytočnú elektrinu zo slnečného fotovoltaického poľa pre ohrev teplej vody, ktorá môže byť potom použitá pre ohrev teplej vody bez nutnosti použitia vykurovacieho telesa nádrže. Spoločnosť teraz hľadá PV výrobcov, montérov alebo dodávateľov energetického systému vlastnej spotreby pre obchodné dohody s technickou asistenciou.

Adaptívne učenie prostredia pre rozvoj ľudských zdrojov v spoločnostiach a administratíve
TODE20150327001
Nemecká spoločnosť so skúsenosťami v oblasti programovania softvéru vyvinula adaptívne učenie prostredia pre moderné reorganizovanie IKT v spoločnostiach alebo administratíve. Systém zahŕňa e-learningové moduly, e-learningový scenár a mikro učenie na mieru pre učenie osoby. Spoločnosť hľadá partnerov z priemyslu a výskumu, ktorí majú záujem o obchodné dohody s technickou asistenciou.

Hardvérový stimulátor pre kognitívny výskum v oblasti neurovied
TOCZ20150401001
Česká univerzita vyvinula a malý prenosný hardvérový stimulátor pre elektrofyziologické a BCI (mozog- počítačové rozhranie) experimenty zamerané na evokovanie mozgových reakcií na sluchové a zrakové podnety. Je to výhodné riešenie, ktoré je možné pripojiť k EEG zariadeniu cez štandardné komunikačné rozhranie. Univerzita hľadá HW výrobcov so záujmom o licenčnú dohodu. Sú požadované zariadenia experimentálnej medicíny alebo elektrofyziologické laboratória so záujmom o technickú spoluprácu.

Požiadavka na technológiu pre výrobu mäkkých syrov
TRRU20150324001
Ruský podnikateľ špecializujúci sa na priemyselnú biotechnológiu hľadá technológiu na výrobu mäkkých syrov „francúzskeho“ typu: Camembert, Brie, Coulommiers pre výrobu týchto produktov v Rusku a blízkych regionálnych trhoch. Spoločnosť hľadá skúsených priemyselných partnerov vo výrobe týchto druhov syrov a transfer technológie pre obchodnú dohodu s technickou asistenciou alebo dohodu o spoločnom podniku.

Hľadajú sa softvéroví vývojári pre testovanie inovatívnej softvérovej aplikácie
TRDE20141211001
Nemecká spoločnosť je softvérovým a poradenským partnerom pre business intelligence, vývoj obchodnej aplikácie a poradenstvo pre informačné technológie a riadenie projektov. Vyvinuli virtuálne zariadenie založené na Linux pripravené na použitie komponentov open source softvéru pre vývoj softvéru. Na zaistenie bezpečnosti dát cloud bude umiestnený na švajčiarskom území a prevádzkovaný z Nemecka.

Je požadovaný vývoj vlákien lasera s kapacitou 500 W
TRRU20150319001
Ruská spoločnosť založená v Petrohrade vyvíja novú patentovanú konštrukciu lacného vláknového lasera pre spracovanie materiálu s výkonom menej ako 500 W s následnou organizáciou výroby. Spoločnosť potrebuje kvalifikovaného vedeckého a technologického partnera v oblasti vývoja a výroby aktívneho optického vlákna so súborom parametrov na základe obchodnej dohody s technickou asistenciou, spoločného podniku, licencie a/alebo dohody o výskumnej spolupráci.

Je hľadaná metóda na zvýšenie tepelnej vodivosti kože
TRAT20150612001
Medzinárodný výrobca spotrebiteľských komfort produktov (s európskou centrálou v Rakúsku) hľadá technológiu, ktorá zvýši tepelnú vodivosť kože. Prirodzené izolačné vlastnosti kože obmedzujú potenciál nových aplikácii. Preto partner ponúka technické riešenie a požaduje koncept, ktorý už prešiel skúškou. Bude požadovaná široká škála partnerstiev vrátane spoločného vývoja, licencovania technológie a dohôd o odbere.

Bezpečnostný odev s nositeľnou elektronikou
TOCZ20150312002
Česká univerzita navrhla špeciálny odev s nositeľnou elektronikou pre signalizovanie smeru pohybu a monitorovania ďalších vlastností nositeľa. Oblečenie je navrhnuté najmä pre cyklistov a iných športovcov ale môže dobre poslúžiť aj členom záchranných síl, ako odev detekujúci tepelné vlastnosti vo vnútri a mimo odevu. Univerzita hľadá výrobcov športového oblečenia pre licenčnú dohodu.

Technológia fúkania mydlových bublín pre hračkársky priemysel
TRLV20150213001
Malá spoločnosť z Lotyšska zaoberajúca sa výrobou hračiek pre deti a doplnkami pre starostlivosť hľadá technológiu fúkania mydlových bublín, ktorá by mohla byť vhodná pre ploché hračky. Spoločnosť má záujem o spoločný vývoj nového výrobku a/alebo hľadá technológiu, ktorá ju už na trhu.

Rozpoznávanie reči a softvér pre správu dialógu pre vytvorenie inteligentných hlasom aktivovaných a interaktívnych riešení
TOFR20150413001
Francúzsky podnikateľ špecializujúci sa na sociálnu a poznávaciu robotiku vyvinul softvér riadenia dialógu a rozpoznávania reči. Riešenia sú prispôsobené vzdialenej a spontánnej komunikácii v hlučnom prostredí a zabezpečí, že dialógy medzi užívateľmi a zariadeniami sú inteligentné, efektívne a user friendly. Podnikateľ ponúka inovatívne riešenia partnerom ochotným začleniť do svojich produktov/aplikácií a hľadá akýkoľvek typ dohody od výskumu po trh v závislosti na ich potrebách.

Automatický kondenzačný kotol na spaľovanie biomasy s vysokou vlhkosťou
TOCZ20150422001
Navrhnutá technológia je vybavenie vyvinuté českou technickou univerzitou a navrhnuté pre centrálne kúrenie horúcou vodou cirkulujúcej v rozvodnom systéme budovy. Teplo je generované v peci spaľovaním biomasy s vysokou vlhkosťou. Vlhkosť môže byť až 40% alebo vyššia bez výrazného poklesu účinnosti a bez významného zvýšenia škodlivých emisií. Univerzita hľadá priemyselných partnerov so záujmom o licenčnú dohodu.

Technológia šetrná k životnému prostrediu pri výrobe pesticídov a hnojív
TORS20141219001
Srbská spoločnosť vyvinula technológiu na výrobu pesticídov a hnojív s použitým ekologických materiálov. Spoločnosť ponúka spoločný podnik vo vývoji produktov alebo výrobnú dohodu/dohodu o technickej spolupráci.

Inovatívna modulárna vysokorýchlostná linka pokovania
TODE20150420001
Nemecká spoločnosť pôsobiaca v oblasti systémového inžinierstva vyvinula inovatívnu vysokorýchlostnú linku pokovania, ktorá sa vyznačuje modulárnou konštrukciou. Tento systém predstavuje kompaktnú produkčnú bunku a môže byť integrovaná a úplne nezávislá na sebe vo výrobnom procese. Spoločnosť hľadá partnerov na vývoj prototypu a ďalší vývoj tejto technológie. Typ spolupráce môže byť obchodná dohoda s technickou asistenciou alebo technologická spolupráca.
 

Prílohy

expression of interest [  DOC - 71,5 kB]
  30.6.2015 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Technologická spo... | zobrazené: 1066 krát | Zdieľajte na facebooku