Technologická spolupráca 1.-31.7.2015

Efektívne sledovanie majetku a vnútorného usporiadania
TOSE20140328002 
Spin-off zo švédskeho výskumného ústavu ponúka novú, samo-konfiguračnú technológiu určovania polohy, ktorá je veľmi flexibilná a adaptívna, odolná a plne nastaviteľná. To ju robí vhodnou predovšetkým pre všetky druhy dynamických podmienok. Táto technológia nevyužíva žiadny iný zdroj než nízko nákladový, odolný bezdrôtový štítok. Spoločnosť hľadá partnerov na licencovanie technológie a technickú spoluprácu v rámci výstavby, spätnej väzby od prvých užívateľov, nemocníc, baníctva a iných relevantných oblasti.

Pokročilé oxidačné procesy na čistenie odpadových vôd z rôznych odvetví 
TOES20141217003 
Španielska výskumné centrum vyvinulo technológiu založenú na pokročilých oxidačných procesoch pre čistenie odpadových vôd. Táto technológia je schopná redukovať vznikajúce látky, ktoré nemôžu byť odstránené konvenčným spôsobom. Organické nečistoty, ako aj žiaruvzdorné mikroorganizmy sú degradované pokročilou oxidáciou. Centrum má záujem o nadviazanie obchodnej zmluvy s technickou asistenciou s potravinárskymi spoločnosťami a čističkami odpadových vôd.

Hľadá sa technológia na dlhodobé uchovávanie energie pre solárnu tepelnú energiu 
TRBE20150508001
Belgická spoločnosť pôsobiaca v rozsiahlych a / alebo kombinovaných solárnych systémoch hľadá vyspelé dlhodobé technológie na skladovania energie, založených na teple. Spoločnosť by chcela začleniť navrhované riešenia na trh prostredníctvom dohôd o technickej spolupráci.

Inovatívne brúsne nástroje použiteľné na rudy, uhlie, slinok, ako aj na ostatné nerastné suroviny a odpady
TOBG20141111002 
Bulharský MSP vyvinul inovatívne brúsne nástroje použiteľné na rudy, uhlie, slinok, ako aj, ostatné suroviny a odpady. Firma sa snaží dosiahnuť dohodu o výskumnej spolupráci a dohody o technickej spolupráci so zainteresovanými firmami z oblasti ťažby a cementárskeho priemyslu, vysokými školami, a R&D inštitúciami s cieľom vytvoriť prototyp a otestovať ho v teréne.

Čistiaci Systém na Solárne panely proti prachu a snehu 
TODE20150611001
MSP, ktorý sa nachádza v južnej časti Nemecka je aktívny v navrhovaní čistiacich systémoch pre fotovoltaické jednotky, rovnako ako montáž systémov na solárne panely vyvinul systém na čistenie solárnych panelov, ktorý funguje automaticky, alebo ručne bez čistiacich prostriedkov alebo chemikálií. Systém čistenia pracuje rýchlo, takže celý fotovoltaický park môže byť vyčistený počas 3 minút. Spoločnosť hľadá partnerov so záujmom o uzavretie výrobnej alebo licenčnej zmluvy.

Hľadá sa licenčná zmluva pre elektronicky riadený stroj na zber olív
TOTR20131128002 
Turecká mechanicko-dizajnová a priemyselná spoločnosť so sídlom v Izmire, pracuje predovšetkým na priemyselných a inžinierskych konštrukčných riešeniach, od myšlienky až k sériovej výrobe. Spoločnosť vyvinula elektronicky riadený prenosný stroj na zber olív vzhľadom k potrebám a požiadavkám pozorovaných v teréne pri zberu olív. Tento stroj pracuje na základe trasenia vyvolávaný priamou elektrickou energiou zo zdroja energie. Spoločnosť má záujem o partnerov, na základe podpísania licenčnej zmluvy.

Britský MSP hľadá inovatívne technológie pre vodohospodárske zariadenia po celom svete 
TRUK20150526001 
Britský MSP hľadá inovatívne vodné technológie alebo technológie odpadových vôd pre komunálne vodohospodárske zariadenia v EÚ, USA alebo Austrálii. Spoločnosť môže ponúknuť inovatívnym vývojárom vodných technológií príležitosť, aby sa technická výška predaja pre R&D tímy vodohospodárskych zariadení, bola bez nákladov (tento projekt je financovaný vodohospodárskymi zariadeniami na celom svete). Ponúkajú zmluvu o službách.

Hľadá sa technológia laserové tavenia (3D tlač na kovy) pre aditívne výroby 
TRFR20150618001 
Francúzsky MSP sa špecializuje na vývoj zámkov a blokovacích zariadení hľadá partnera - v ideálnom prípade MSP - s pôsobnosťou v laserovej technológii tavenia pre aditívne výrobé aplikácie. Majú záujem o technickú spoluprácu na vývin nového radu kovových výrobkov založených na 3D tlači.

Riešenie pre multi-nájom solárnej energie pre propocionálnu distribúciu
TRNL20150508001
Spoločnosť sa nachádza v Holandsku, a je systémový integrátor v oblasti decentralizovanej energetiky. Od poradenstva na vykonávanie opatrení na zvýšenie energetickej účinnosti a riešení pre obnoviteľné zdroje energie v priebehu celého hodnotového reťazca. Hľadá sa riešenie pre multi-nájom distribúcie (solárnej) energie, umožňujúce, aby bola elektrina prerozdelená pomerne medzi nájomníkov podľa množstva investícií alebo iného pomeru. Hľadá sa partnerstvo na výskum a technickú spoluprácu.

Hľadá sa technológia na urýchlenie kalenia a stability sklonu 
TRKR20150416001 
Kórejsky MSP ako stavebná firma pracujúca na zlepšení a obnove pozemných sídelných štruktúr krajiny hľadá technológiu na zrýchlenie vytvrdzovania a stability sklonu. Táto technológia je už na trhu, spevňuje a obnovuje chatrné pozemné alebo usadené stavby pomocou injekčnej malty. Požadovaná technológia by mala byť šetrná k životnému prostrediu a recyklovateľná. Možná spolupráca je vo forme obchodnej dohody s technickou asistenciou.

Nová metóda na opletenie polyesterového vlákna polymérovou hadicou 
TRPL20150302001 
Poľská spoločnosť hľadá nové metódy na opletenie polyesterových vlákien polymérovou hadicou. To bude použité na výrobu 5-vrstvovej záhrady a technických hadíc. Hľadajú sa partneri na obchodné dohody s technickou asistenciou alebo výrobné dohody.

Zariadenia na chránenie očí pre obrazovky elektronických zariadení 
TOES20150413001 
Španielska technologická spoločnosť vyvinula očný chránič, ktorý absorbuje časť vlnovej dĺžky svetla vyžarovaného elektronickými zariadeniami a znižuje tým únavu očí. Spoločnosť hľadá obchodné dohody s technickou asistenciou.

Prispôsobenie tradičných svetiel na LED technológiu 
TOIT20140612002 
Talianska spoločnosť pôsobiaca v oblasti obnoviteľných zdrojov energie vyvinula systém na prispôsobenie tradičných svetiel k technológii LED. Hľadajú výskumné ústavy, ktoré môžu rozvíjať ďalšie aplikácie (t.j. optické šošovky pre LED svetlá).

Označovací stroj na razenie identifikačných čísel a písmen
TOHU20150119001 
Maďarská spoločnosť vyvinula zariadenie na značenie, najmä na razenie čísiel motora s reliéfnou tlačou. Technológia môže byť aplikovaná výrobcami motorových vozidiel aj pre razenie identifikačných čísiel podvozku. Taktiež môže byť táto technológia použitá dodávateľmi automobilového priemyslu, alebo spoločnosťami v odbore strojárstva. Maďarská spoločnosť by chcela nájsť nových medzinárodných partnerov na dohody o výrobnej a technickej spolupráci.

Urgentné - Udržateľné balenie pre dodávku potravín 
TRBE20150225001
Nová firma so sídlom v Bruseli (Belgicko) aktívna v oblasti v stravovacích služieb hľadá udržateľné riešenie pre obaly, ktoré berie v úvahu vplyvy na životné prostredie počas celého životného cyklu obalu. Spoločnosť je otvorená rôznym technickým riešeniam vyvinutých z rastlinných materiálov, papiera, lepenky, atď. Hliník a PVC nie sú akceptované. Spoločnosť hľadá technickú spoluprácu, alebo obchodnú zmluvu s technickou asistenciou s výrobcami alebo dodávateľmi potravín udržateľných obalov.

Britská biotechnológická spoločnosť s antimikrobiálnym nanomateriálom hľadá partnerov pre technologické škálovanie 
TRUK20150707001 
Britská biotechnológická spoločnosť vyvinula antimikrobiálny nanomateriál zameraný na trh starostlivosti o rany na tele. Spoločnosť vyvíja technológiu ako prototyp, a hľadá výrobcov a / alebo strojárske firmy na preskúmanie možnosti produkcie vo väčšom meradle. Firma sa snaží o obchodnú alebo výrobnú zmluvu s technickou asistenciou, aby rozbehla technológiu vo väčšom meradle. Bude prehodnotené aj spoločné podnikanie a dohody o technickej spolupráci.

Odbornosť a technológie v nepretržitom monitorovaní prchavých organických látok (VOC) 
TRUK20150630001 
Pobočka Britskej medzinárodnej spoločnosti systémov snímania plynov hľadá spôsoby, ako expandovať v oblasti priebežného monitorovania prchavých organických látok (VOC). Hľadajú obe vznikajúce technológie, ale aj odborné znalosti na podporu strategického rozhodovania a vývoja produktu. Typ spolupráce bude závisieť na fáze vývoja a môže zahŕňať licencovanie, výskum alebo technickú spoluprácu, obchodnú zmluvu s technickou asistenciou a finančnú dohodu.

Inovatívne interaktívne riešenia v oblasti vizuálnej komunikácie 
TRPL20150521001 
Poľská spoločnosť sa zaoberá školskými a kancelárskych produktmi. Spoločnosť hľadá inovatívne a interaktívne riešenia vizuálnej komunikácie. Ponúkajú spoluprácu na základe licenčnej zmluvy a dohody o technickej spolupráci.

Hľadá sa konštruktér a výrobca plastových automobilových produktov na spoluprácu s Britskou spoločnosťou na vývin novej spacej kabíny pre úžitkové vozidlá. 
TRUK20150630002 
Britský výrobca na mieru vyrobených nákladných automobilov, úžitkových a nákladných vozidiel vyvíja novú spaciu kabínu pre veľké vozidlá. Spoločnosť vyvíja kabínu na spanie pre úžitkové vozidlá, ktorá bude sklápacia, vyrobená z plastu a pasovala by do rôznych veľkostí a typov vozidiel. Spoločnosť hľadá výrobcu, ktorý sa špecializuje na navrhovanie a výrobu veľkých plastových výrobkov pre automobilový priemysel, na technickú spoluprácu a dohodu o výrobe.

Francúzsky vynálezca nových štruktúr pre energeticky pozitívne budovy (100% prírodné materiály) hľadá partnerov pre industrializáciu a finančnú podporu. 
TOFR20150512001
Francúzsky MSP vyvinul nový koncept energeticky pozitívnych budov. Táto nová koncepcia konštrukcie je založená na modulárnom prostredí s tvarmi alveolu. To umožňuje veľmi dobrú výkonnosť v tepelnej izolácii a zotrvačnosti, stabilitu, požiarnu odolnosť, úroveň prevedenia, správanie zvuku a normalizácie v priemysle za nízku cenu. To umožňuje širokú škálu architektonických konfigurácií. Využíva prírodné materiály. MSP hľadá partnerov na industrializáciu ich stavebného konceptu.

Inovatívne využitie plastového odpadu 
TRUK20150716001 
Škótsky sociálny podnik, ktorý v súčasnosti spracováva a recykluje rad odpadov hľadá inovatívne spôsoby recyklácie plastov, najmä s vysokou hustotou (HDPE), polypropylén (PP) a Polyethylene terephthalate (PET), na výrobu nových produktov. Radi by spolupracovali s priemyselnými alebo akademickými partnermi, ktorí ich môžu uviesť do inovačných procesov prostredníctvom obchodných dohôd s technickou spoluprácou alebo licenčnými dohodami.

Imobilizácia kontaminantov a utesňovanie hornín pomocou časovo závislej kryštalizácie - vyvolanie minerálnej syntézy 
TODE20150420002 
Nemecky MSP ponúka riešenia na zastavenie prietoku vody / utesnenie horniny a dekontamináciu v ťažobnom priemysle. Použitím super nasýtených riešení je možné, aby sa vytvorili zrazeniny prirodzene sa vyskytujúcich minerálov, ktoré znižujú priepustnosť horniny. Tieto dekontaminačné kovy môžu byť stanovené ako sulfidy a zostanú na mieste. MSP hľadá partnerov z priemyslu a výskumu na licenčnú zmluvu, spoluprácu vo výskume, technickú spoluprácu, a / alebo zmluvy o službách.

Vysoko účinný, hybridný kvapalný polovodič, neutrónový detektor. 
TOES20150317001 
Výskumníci španielskej výskumnej agentúry navrhli vysoko účinný, nízko nákladový hybridný neutrónový detektor s účinnosťou vyššou než tradičné polovodičové detektory (> 20%). Kombinácia dvoch technológií, mikroelektromechanicky (MEM) a mikrofluidiky, umožnili vývoj hybridného kvapalného semikonduktora, ktorého hlavná aplikácia je detekcia neutrónov. Hľadajú sa výrobcovia detektoru na zalicencovanie technológie.

Komunikačná technológia riadenia nákladov 
TOES20150408001 
Španielska IKT spoločnosť vyvinula pokročilú technológiu pre automatickú detekciu chýb a prekročenia nákladov v telekomunikačnej fakturácii. Poskytuje tvorbu cien, analýzu a kontrolu osobitých zmlúv pre významné účty. Spoločnosť hľadá partnerov na obchodné dohody s technickou asistenciou.

Systém riadenia stavby 
TOKR20150326002
Kórejsky MSP vyvinul systém, vedenia stavieb, ktorý by účinne a rýchlo riadil stavebný projekt. Rysom tohto systému je, že napomáha zúčastneným stranám plynule komunikovať s jediným komunikačným nástrojom. Riadiaca organizácia, architekti, konštruktéri a partneri by mohli rýchlo a presne komunikovať a sledovať stavebný proces. Firma má záujem o licenčnú zmluvu.

Decentralizovaný systém na úsporu pitnej vody 
TOES20150310003 
Španielska spoločnosť vyvinula decentralizovaný systém na úsporu pitnej vody. Systém zhromažďuje a filtruje vodu generovanú z umývadla, ktorá má byť následne použitá v toaletách. Systém sa ľahko inštaluje a má nižšie náklady na údržbu a inštaláciu ako ostatné systémy ponúkané na trhu. Spoločnosť je ochotná zalicencovať technológiu, alebo dosiahnuť výrobnú zmluvu so subjektmi z oblasti kúpeľňových produktov.

Holandská spoločnosť ponúka softvérové nástroje na premenu veľkých objemov dát na užitočné informácie 
TONL20150422001 
Táto holandská spoločnosť robí obrázky z (masívnych) dát a dáta z obrázkov. Poskytujú softvérové nástroje, ako sú geografické platformy na spracovanie veľkých objemov dát a robia veľké objemy dát užitočnými. Ponúkajú tiež menší praktický zákazkový softvér pre automatizáciu a časovú úsporu. Hľadajú kombináciu trhu výrobkov a nových trhov pre ich sortiment. Hľadajú partnerov, ktorí môžu pracovať na základe obchodnej zmluvu s technickou asistenciou.

Interaktívna technológia pre výstavy
TOES20150410001 
Španielska IKT spoločnosť, vyvinula technológiu, ktorá umožní aby sa elektronický displej alebo obrazovka (ako sú LCD, LED, plazma alebo projektor), stali interaktívnym digitálnym riešením. Môže byť použitý pre "in-window" zariadenia pre komunikáciu s cieľovými skupinami a premeniť "window-shopping" na interaktívny zážitok. Spoločnosť hľadá obchodné dohody v rámci technickej asistencie.

Krmivá pre ryby v podobe šumivých brikiet 
TOHR20150303001 
Chorvátsky vynálezca vyrobil stlačené návnady pre ryby, ktoré pracujú na princípe šumivých tabliet. Tieto brikety môžu byť využité pri rybolove v slanej a sladkej vode vo veľkých hĺbkach a vzdialenostiach. Hľadajú partnera na podpísanie výrobnej zmluvy alebo finančnej dohody.

Vysoko presný a ultra rýchly 3D senzor na meranie tvarov pre priemyselné a výskumné aplikácie 
TODE20140321002 
Nemecká spoločnosť, špecializujúca sa na ultra-rýchle riešenia snímačov 3D-Vision, vyvinula novú technológiu projekcie, ktorá umožňuje bezkontaktné meranie tvaru 3D objektov s vysokou presnosťou a bezkonkurenčnou rýchlosťou; uplatnenie pre on-line kontroly montážnych liniek alebo pre meranie vysoko dynamických objektov. Hľadajú obchodnú zmluvu s technickou asistenciou, spoločné podnikanie, spoluprácu v oblasti výskumu a dohodu o technickej spolupráci.
 

Prílohy

expression of interest [  DOC - 71,5 kB]
  4.8.2015 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Technologická spo... | zobrazené: 895 krát | Zdieľajte na facebooku