Technologická spolupráca 1.-31.8.2015

Ponúkajú sa odborné znalosti a know-how vo vývoji motora a emisnej kontroly
TOSE20150407001
Švédska spoločnosť ponúka svoje odborné znalosti vo vývoji motora a emisnej kontroly/EATS (Systém dodatočnej úpravy výfukových plynov). Spoločnosť má dlhoročné skúsenosti v automobilovom priemysle so špecializáciou na testovanie motora, laboratórne testovanie motora a konštrukciou motora. 
Tieto znalosti ponúkajú zainteresovaným stranám (MSP, inštitúcie, univerzity) v dohode o službách.

Inovatívny user friendly a efektívny nástroj pre nakupujúcich ponúka turecký MSP
TOTR20150611001
MSP z Turecka špecializujúci sa na web dizajn vyvinul nový produkt, ktorý je platformou pre digitálnu distribúciu katalógov. To umožňuje zákazníkom nájsť a využiť výhodu zliav, kupónov a ďalších akcií okolitých maloobchodníkov. Digitálne katalógy bežia online a in-store komunikácii, majú silnú mieru konverzie a dopyt po nich rastie. Spoločnosť teraz hľadá partnerov pre obchodné dohody s technickou asistenciou a finančné dohody.

Ponúka sa technológia aeratora pre vodnú destratifikáciu a prevzdušňovanie
TOPL20150610001
Skupina vedcov z poľskej univerzity vyvinula nový aplikovateľný aerator na destratifikáciu a prevzdušňovanie vodných nádrží (najmä jazerá). Zariadenie používa vzduch k pohybu vstrekovanej vodnej vrstvy. Vedci hľadajú partnerov so záujmom o ďalší výskum a vývoj, a spoločnosti so záujmom o výrobu na základe licencie.

Elastomérové tlmiče pohlcujúce mechanickú energiu sú ponúkané pre priemysel. 
TOPL20141215001
Vedec zo západného Poľska vyvinul technológiu elastomérového tlmiča s dobrými tlmiacimi vlastnosťami. 
Tlmiče sú aplikovateľné v priemysle, najmä v strojoch a výrobných linkách výroby. Pohlcujú až 80% energie zo silného nárazu bez straty ich fyzikálnych a chemických vlastností. To je možné z dôvodu použitia esterových elastomérov vo výrobnom procese. 
Je ponúkaná obchodná dohoda s technickou asistenciou.

Oddeľovanie ekologického olova, cínu a zinku od elektronického odpadu obsahujúceho vzácne kovy
TRLT20150729001
Litovský MSP špecializujúci sa na recyklačné technológie hľadá riešenie, ktoré by mohlo pomôcť oddeliť a obnoviť olovo, cín, a ďalšie sprievodné kovy z elektronického odpadu, ktorý obsahuje vzácne kovy v nadväzujúcich procesoch šetrne k životnému prostrediu: elektrodispozícia alebo ukladanie pomocou redukčných činidiel. Stupeň vývoja by mal byť >75%. MSP hľadá partnerov pre technickú spoluprácu alebo spoločné podnikanie.

Riešenie s nulovou spotrebou v pohotovostnom režime pre elektronické súčiastky
TOFR20150727001
Francúzske laboratórium vyvinulo riešenie umožňujúce vzdialené zapnutie odpojených elektronických zariadení v pohotovostnom režime s nulovou spotrebou pomocou mikrovlnného lúča. Technológia je pod patentom a môže byť licencovaná. Tým, že sa odstráni zvyšková spotreba energie pre elektroniku zariadenia v pohotovostnom režime sa na európskej úrovni vykoná úspora vo výške 14 miliónov ton emisií CO2 za rok. Laboratórium hľadá dohody s novými partnermi na licenciu, alebo na technickú/R&D spoluprácu.

Automatizované polokomerčné zariadenie na získanie zrnitého kremíka s použitím zmesi silikometánu vodíka tepelného rozkladu vo vriacom reaktore
TOBY20150713001
Bieloruský akademický ústav navrhol továreň na nepretržitú výrobu zrnitého solar-grade polykryštalického kremíka (až do 1 mm veľkosti zrna) zo silikometánu. Hlavné výhody: vysoká účinnosť, automatizovaný proces, nízka špecifická spotreba energie. Inštitút ponúka jednorazové továrne a high-tech výrobné linky jemnozrnného karbidu kremíka na základe zmlúv so zákazníkom. Ponúka sa spolupráca vo forme obchodnej zmluvy s technickou asistenciou, alebo licenčné zmluvy.

Hľadá sa priemyselný partner s pokročilými zámočníckymi schopnosťami na spoločné podnikanie s vysokým potenciálom
TOLU20150720001
Rýchlo rastúci start-up z Luxemburska vyvinul a patentoval inovatívny elektrický lineárny pohon, ktorý sa používa na výrobu vibrácie s plynule nastaviteľným zdvihom a frekvenciou. Tento pohon môže byť použitý v celej rade aplikácií a priemyselných odvetviach a tak má obrovský trhový potenciál. Start-up sa snaží vytvoriť spoločný podnik s väčším priemyselným partnerom, na vybudovanie a predávanie tohto pohonu vo veľkom meradle.

Technológie pre rezanie kameňa, kovu, skla, keramiky, plastu
TOPL20140425002
Poľský MSP vyvinul presný nástroj ovládaný počítačovým číslicovím riadením (CNC) na rezanie prúdom vody. Spoločnosť hľadá partnerov z priemyslu. Hľadajú sa partneri na obchodné dohody s technickou asistenciou.

Zníženie vodíkovej krehkosti a nové technológie odstraňovanie vodíka. 
TOES20131129002
Španielska spoločnosť špecializujúca sa na VaV v hutníctve a strojárstve, vyvinula novú technológiu na odstraňovanie vodíka z kovov. Táto technológia je založená na fyzikálnom výskume a poskytuje možnosť, ktorá dopĺňa a často zamieňa drahšie metódy používané v súčasnosti. Hľadajú sa firmy na licenčné zmluvy na túto technológiu s možnosťou ďalšej technickej spolupráce.

Softvérová spoločnosť zaoberajúca sa správou podnikových informácii hľadá partnerov na reklamu, služby či licenčné dohody
TOCA20150802001
Kanadská softvérová spoločnosť, ktorá ponúka riešenia pre správu podnikových informácii hľadá globálnych partnerov, ktorí by mohli mať prospech z ich produktov a odborných znalostí prostredníctvom obchodnej dohody s technickou spoluprácou, službami či licenčnými dohodami. Ich produkty umožňujú rýchlejší rast podniku, nižšie prevádzkové náklady a znižujú správu informácií a bezpečnostné riziká tým, že zlepšujú prehľad o podniku, vplyv a rýchlosť procesov firmy.

Žiadosť o inovatívne, analytické / vedecké prístroje a laboratórne vybavenie: skúšanie materiálov, elektromechanika, tepelné riadenie, plyny/častice (licencovanie)
TRUK20140326001
Juho-východný britský výrobca chce rozvíjať svoje portfólio identifikovaním nových a miestnych nástrojov pre testovanie materiálov a analýzu plynu/častíc. Spoločnosť má predovšetkým záujem o licencovanie od výrobcov a výskumných ústavov so záujmom o rozvoj technológií a ich pridanie do svojho portfólia. Dôležitá je technická spolupráca s firmou na testovanie použitia navrhovaných riešení v rôznych aplikáciách.

Identifikácia textilných materiálov
TRUK20150812001
Britská výrobná spoločnosť má záujem nájsť vedomosti, technológie a riešenia, pre identifikáciu a uznanie textilných materiálov. Dôraz je kladený na menšie a nízkonákladné technológie. Typ spolupráce bude závisieť na fáze vývoja a môže zahŕňať licencovanie, technickú spoluprácu a obchodné zmluvy s technickou asistenciou.

Technika/riešenie na meranie hustoty pracieho prášku, aby sa zabránilo prebaleniu
TRBE20150802001
Belgická nadnárodne aktívna spoločnosť v spotrebnom tovare hľadá technické riešenia umožňujúce on-line meranie hustoty pracieho prášku, ktorý by zabránil stratám pracieho prášku z dôvodu prebalenia. Hľadá sa technická spolupráca s priemyselnými subjektmi, s off-the-shell riešením alebo ktorí majú záujem o spoločný vývoj riešení na mieru.

Poľská skupina investorov hľadá partnera, ktorý chce previesť technológie/výrobu do Poľska
TRPL20150528001
Poľská Investičná Skupina hľadá partnera, ktorý chce posunúť technológie/výrobu do Poľska. Spoločnosť ponúka pomoc pri hľadaní zamestnancov pre primárnu úroveň a aj pre úroveň riadenia. Spoločnosť hľadá partnerov na spoločné podnikanie, a dohodu o výrobe a službách.

Hľadá sa tepelne vodivý tlmiaci materiál
TRAT20150624001
Medzinárodný výrobca komfortných výrobkov(s európskou centrálou v Rakúsku) hľadá technológiu, ktorá zvyšuje tepelnú vodivosť tlmiaceho materiálu. Inherentné izolačné vlastnosti tlmiacich materiálov limitujú niektoré z potenciálnych nových aplikácii. Hľadajú sa technológie TRL(úroveň pripravenosti technológie) 3 alebo vyššej. Výrobca je otvorený pre širokú škálu partnerstiev, vrátane spoločného vývoja, licencovania technológií a nákupu zmlúv.

Obnoviteľná energia a systém riadenia rozvodnej elektrickej siete. 
TRIE20150415001
Írsky MSP obchoduje so systémom energetického manažmentu, plug-and-play, ktorá generuje obnoviteľnú energiu, uloží ju, a vydáva ju ako vodíkoví vykurovací plyn a/alebo ako elektrinu v jednom integrovanom systéme. MSP hľadá výrobcu systémových komponentov s technickou pomocou spolu s možnosťou výroby systému /obchodného partnerstva na založenie exemplárneho systému obchodnej veľkosti prostredníctvom licencie, spoločného podnikania a výrobných zmlúv.

Materiály nahrádzajúce lepenku
TRPL20150521002
Poľský MSP obchoduje so školskými a kancelárskymi výrobkami. Spoločnosť hľadá materiály, ktoré môžu nahradiť lepenku. Je ponúkaná spolupráca založená na licenčnej dohode a dohode o technickej spolupráci.

Hydrofóbny povlak na prírodné a kompostovateľné tkaniny, a to bez vplyvu na kompostovateľnosť
TRCH20150817001
Švajčiarska spoločnosť začala svoj prvý kompostovateľný rad oblečenia. V záujme dosiahnutia kompostovateľnosti za každý kus oblečenia, pokyny pre navrhovanie a výrobu sú veľmi striktné. Ako výsledok tohto vývoja produktu a procesu výroby, ponecháva málo alternatívne funkcie ako je vodotesnosť. Spoločnosť hľadá partnerov, ktorí majú know-how pre tento druh povlaku, čo sa týka ich kritéria. Obchodné, technické alebo výskumné dohody by mohli byť možné.

Vývojár inovatívneho čidla pre námorný a pobrežný priemysel požaduje partnerov pre pomoc ďalšieho vývoja prototypu
TRUK20150805001
Britská spoločnosť hľadá partnerov pre ďalší vývoj čidla určený námornému sektoru. Snímač umožňuje plavidlám, plošinám a pobrežným infraštruktúram monitorovať povrchovú vrstvu vody, aby sa zvýšila bezpečnosť, ochrana, monitorovanie životného prostredia a zníženie prevádzkových rizík. Spoločnosť hľadá technickú a výskumnú spoluprácu na vývoji hardwarovej platformy s konkrétnou pomocou pre spracovanie signál, optického návrhu, elektronika a laserovej technológie.

Inovácie v elektro-optickej, infračervenej a rádio frekvenčnej technológii pre odvetvie obrany
TRUK20150702001
Vysoko inovatívny juhovýchodný britský MSP v oblasti elektronické boja (EW) hľadá licenciu špičkových riešení – počiatočnom štádiu alebo v sklade – v strede vlnovej dĺžky infračervenej (3-5um) difúzie, z tekutých kryštálov na krémik (LCoS) a technológie digitálneho zrkadlového zariadenia (DMS). Spoločnosť má tiež záujem o spoločný rozvoj (technická spolupráca) projektov so MSP pracujúcich sa súčasných a budúcich elektro-optických, infračervených a rádio frekvenčných skúšobných zariadeniach výrobkov.

Vysoko efektívna inštalácia zariadení pre splyňovanie uhlia na výrobu plynu alebo elektriny
TOBG20141222004
Bulharská strojárska spoločnosť vyvinula inovatívnu technológiu pre elektrárne, ktoré poskytujú šetrne k životnému prostrediu splyňovanie uhlia transformujúceho do horľavých plynov (vodík a oxid uhoľnatý) a neškodného anorganického prachu. Spoločnosť hľadá obchodné dohody s technickou asistenciou, poskytujúce potrebné know-how a prispôsobenie sa špecifickým potrebám, a dohody o spoločnom podniku so spoločnosťami so záujmom o implementáciu tejto technológie.

Priemyselné schopnosti a zariadenia na vykonávanie procesu reaktívneho vytláčania v odbore polymérov a bioplastov
TOFR20150722001
Francúzsky MSP, špecializujúci sa na vývoj bioplastických zlúčenín so špecifickými vlastnosťami ponúka svoje priemyselné skúsenosti a zariadenia na formulovanie a produkciu polymérov a bioplastov počas reaktívneho procesu vytláčania. Táto technológia umožňuje interakciu medzi rozličnými komponentmi na získanie nových materiálov. Spoločnosť môže tiež ponúknuť odbornosť vo formuláciách podľa priemyselného dopytu. MSP hľadá spoluprácu ako spolu vývojár vyrábať na zákazku plastické hmoty.

Systém pre reguláciu svetelného toku s dvoma úrovňami nabitia napätia
TOES20150729003
Skúsená výrobná spoločnosť založená na severe Španielska ponúka inovatívny, vysoko výkonný, patentovaný energetický regulačný systém založený na kombinácií rozmanitých elektromagnetických prvkov pre osvetlenie spoločných priestorov. Systém je schopný efektívne znížiť svetelný tok lámp znížením napätia. Spoločnosť hľadá obchodnú alebo výrobnú dohodu.

Mobilné briketovacie zariadenie
TOHU20150814002
Maďarský podnikateľ – sa špecializuje na technický výskum a vývoj – vyvinul nové mobilné zariadenie na výrobu brikiet s cieľom spracovania dreveného odpadu pre energetické účely kdekoľvek sa vyskytne. Technológia umožňuje skladovanie a prepravu surového dreveného odpadového materiálu ekonomicky. Spoločnosť hľadá priemyselných, finančných a/alebo licenčných partnerov pre ďalší vývoj a výrobu.

Kórejská spoločnosť hľadá novú technológiu emulgácie pre kozmetický priemysel
TRKR20150825002
Kórejská spoločnosť hľadá partnerov, ktorí môžu poskytnúť základnú technológiu a spoluprácu pre ďalší technologický rozvoj vo vývoji novej technológie emulgácie. Táto technológia bude použitá na výrobu konečných výrobkov kozmetiky ako krém a sérum. Nová požadovaná technológia sa vzťahuje k emulgátorom, oleju, vosku, polyméru, samotnému agentovi kontroly viskozity alebo kombinácie týchto zložiek ako emulgačný proces.

Hľadá sa špecifické zariadenie schopné odstrániť rybacie kosti kapra
TRFR20150603001
Francúzska potravinárska asociácia, sa špecializuje na chov rýb, hľadá spoločnosť alebo výskumno-vývojové centrum schopné navrhnúť špecifické zariadenie na odstránenie rybacích kosti za účelom získania vykosteného filetu kapra. Súčasná metóda (krájače) nie sú účinné. Toto zariadenie by sa mohlo používať tiež pre iný druh bielych rýb. Požadovaný typ spolupráce (licenčná dohoda alebo obchodná dohoda s technickou asistenciou alebo dohoda o technologickej spolupráci alebo výskumnej spolupráci).

Hľadajú sa objekt vyhľadávacie technológie na lokalizovanie objektu záujmu v obrazoch
TRSG20150824001
Klient sídliaci v Singapure má záujem o obrazovú analýzu a rozpoznávanie objektov hľadá technológiu, ktorá je schopná identifikovať objekty ako neživé predmety, ľudí, zvieratá a časti ľudí v obrázkoch a videách, ktorá bude slúžiť klientom v sektore ako je zdravotná starostlivosť a maloobchod a na platformách ako sociálne siete. 
Preferované obchodné modely s navrhovaním partnerom môžu byť následujúce:
• Výskumno-vývojová spolupráca
• Licencovanie
• Technologická spolupráca
• Spoločný podnik

Hľadajú sa vývojári pre počítačové športové hry
TRDE20140818001
MSP z Nemecka z oblasti kreatívneho priemyslu (umelecká tvorba) vypracoval novú športovú hru. Spoločnosť hľadá partnerov, ktorí sú schopní a zaujímajú sa o vývoj počítačových a/alebo online verzie hier. Záujemcovia musia mať know-how vo vytváraní športových interakcií. Počítačová hra bude jedna časť produktového portfólio, ktorá súvisí so športovou hrou. Hľadá sa partner pre dohodu o technickej spolupráci.

Environmentálne poradenstvo hľadá technológie v oblasti obnoviteľnej energie a inteligentných miest (smart cities)
TRUK20150820001
Britsko-írska spoločnosť, oprávnení mestskí plánovači, poskytujúci poradenstvo v oblasti udržateľnosti kompletného technického plánovania a environmentálneho riešenia pre pobrežné prúdenie, solárnu fotovoltaiku, iné obnoviteľné technológie, bezdrôtové komunikácie a sektoroch infraštruktúry. Spoločnosť hľadá nové technológie v oblasti obnoviteľnej energie a inteligentných miest na začlenenie do ich plánovania a služieb udržateľnosti. To sa predpokladá prostredníctvom licencie, dohody o službách alebo technickej spolupráci.

Nová technológia pre koncentráciu vzácnych kovov zo surového odpadu
TOLT20150827001
Litovský MSP špecializujúci sa na recyklovanie elektronické odpadu vyvinul novú technológiu pre koncentráciu vzácnych kovov v e-odpade ekonomickým a ekologickým spôsobom. Pri použití ekologicky bezpečnej chemikálie a elektro-depozície ponúkaná technológia umožňuje dosiahnuť 2-10% koncentrátu Au, Ag, Pd. Spoločnosť ponúka technickú spoluprácu, licencovanie a obchodnú dohodu s technickou asistenciou.
 

Prílohy

expression of interest [  DOC - 71,5 kB]
  31.8.2015 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Technologická spo... | zobrazené: 910 krát | Zdieľajte na facebooku