Technologická spolupráca 1.-30.9.2015

Riešenie nevyhnutné na monitorovanie výkonu a spoľahlivosti priemyselných vodných čerpadiel
TRUK20150826001
Vodná sieť založená vo východnom Anglicku, pracujúca v mene vodohospodárskych spoločností, hľadá riešenie, ktoré by mohlo predvídať zlyhanie a ukázať zmeny vo výkone čerpadla v reálnom čase. Hľadajú nové technológie alebo prídavné riešenia. Hľadajú využitie možných riešení na základe obchodnej dohody s technickou asistenciou.

Learningový program pre aditívnu výrobu, 3D tlačenie technických kovových dielov
TONL20140509002
Holandský výskumný inštitút ponúka learningový program pre 3D technológiu tlačenia pre technické kovové diely, priamo 3D návrh pomocou počítača (CAD). Diely sú stavané vrstva po vrstve s použitím (vlastné a klientove špecifikácie) kovového prášku, ktorý je selektívne roztavený do pevného dielu. Technológia je schopná predvídať a dosiahnuť správnu mikroštruktúru a homogénne vlastnosti v konečnom materiály. Inštitút hľadá obchodné dohody s technickou asistenciou.

Hľadá sa tepelné odborné riadenie a technológie pre polovodičové súčiastky
TRUK20150828001
Britský výrobca zosilňovača výkonu hľadá partnerov so skúsenosťou a technológiou tepelnom riadení polovodičových súčiastok. Majú záujem o pasívnu technológie, ktoré sú schopné fungovať v leteckých a kozmických prostrediach. Dohody o technickej spolupráci, subdodávka a licenčné dohody budú požadované.

Bezpečný, anonymný a prenosný elektronický lístok
TOES20140709001
Katalánska univerzitná výskumná skupina vyvinula elektronický lístkový systém, ktorý umožňuje užívateľovi, na rozdiel od iných riešení, prevod lístkov bezpečne a anonymne bez kontaktovania centrálneho systému, tým že umiestnia svoje telefóny k sebe. Kryptografický systém zaručuje bezpečnosť poskytovateľovi služby. Licenčná dohoda je ponúkaná pre existujúce spoločnosti elektronických lístkov alebo pre ďalšie spoločnosti ochotné rozvíjať služby, ktoré môžu byť ponúkané tým, ktorí vydávajú elektronické lístky.

Hľadajú sa elektrické a tepelné technológie energetického systému
TRES20150519001
Španielsky podnikateľ v oblasti automatizácie riadenia budov požaduje elektrické a tepelné technológie riadenia energie pre integráciu do ich kontrolného systému vykurovania, ventilácie, klimatizácie a osvetlenia budov pre licencovanie alebo dohody o technickej spolupráci.

Hľadá sa integrovaný energetický systém pre aplikácie dátových centier
TRSG20150901001
Spoločnosť založená v Singapure poskytuje cloud infraštruktúru, skladovacie služby a iné IT riešenia pre svojich klientov. Majú záujme nájsť partnerstvo v rámci spoločného vývoja a implementácie integrovaného energetického systému pozostávajúceho z pevných oxidových palivových článkov spolu s systémami rekuperácie odpadového tepla a systémami skladovania energie pre napájanie pre prevádzku dátového centra. Partnerstvo môže byť vo forme spoločného podniku, licenčnej dohody, výskumno-vývojovej spolupráce alebo technologickej spolupráce.

Ekologické technológie recyklovania minerálnych odpadov pre priemysel stavebných hmôt
TORO20150519003
Rumunské výskumné centrum vyvinulo niekoľko ekologických a vhodných technológií pre získavanie stavebných výrobkov založených na betóne a íle, recyklovaním minerálnych odpadov (keramické odpady, popolček). Hľadajú sa partneri zo stavebného priemyslu a výskumnej oblasti pre ďalší vývoj v EÚ projektoch a pre stupeň trhového uplatnenia eko-inovatívnych výsledných produktov.

Zamedzenie “late blowing” v syroch pôsobením vysokých tlakov
TOES20150713001
Výskumníci zo španielskeho z R&D inštitútu vyvinuli a patentovali novú metódu na zamedzenie „late blowing“v syroch. „Late blowing“ je jedno z najvážnejších defektov v syroch, vyrába sa bakteriálnou fermentáciou pri výrobe alebo zrení syrov. Táto metóda spočíva v použití jediného cyklu vysokých tlakov a nízkych teplôt. Hľadajú licenčné dohody a dohodu o výskumnej spolupráci.

Strojárska spoločnosť hľadá klientov v železničnom priemysle pre systémy monitorovania nebezpečenstva pádu skál a stability
TOCA20150827001
Kanadská strojárska spoločnosť hľadá obchodné zastúpenie s dohodami o technickej asistencii s partnermi v železničnom priemysle, ktorí môžu ťažiť z alternatív tradičnej technológie bariéry zosunu. Táto nová technológia používa algoritmy poskytujúce okamžité, automatizované rozlišovanie medzi padajúcou skalou a hlukom vo vonkajšom prostredí. Paralelná adaptívna filtrácia ignoruje malé neohrozujúce padanie skál pri zachovaní 100% detekcie prípadov nebezpečenstva padania skál.

Kalibrácie neinvazívnych meracích prístrojov na meranie krvného tlaku
TRDE20150612001
Nemecká spoločnosť špecializujúca sa na kalibráciu meracích prístrojov a strojárstvo hľadá partnerov na spoluprácu, ktorí majú záujem o ďalší vývoj príslušnej metódy a spoločný rozvoj európskeho štandardu pre kalibráciu rôznych nástrojov pre krvný tlak (neinvazívne) v programe spolupráce v oblasti výskumu bude zahŕňať technickú spoluprácu.

Kórejská spoločnosť hľadá fotonický integrovaný obvod, typ čipovej technológie fotonického zariadenia a jej súvisiacu montáž. 
TRKR20150810001
Kórejská spoločnosť má záujem nájsť partnerov z Európy, ktorí chcú spolupracovať na type čipovej technológie fotonického zariadenia a jej výrobe. Pokiaľ ide o technológiu, účel jej použitia by bol v telekomunikácii, biomedicínsky senzor, automobilové aplikácie a IoT (Internet of Things). Kórejská spoločnosť hľadá MSP, národné laboratória a tiež univerzitné laboratória so záujmom o licenčné dohody a dohodu o technickej spolupráci.

Nanosiete založené na molekulárnej oblasti komunikácie: hľadá sa výskumná a technologická spolupráca
TRES20150324001
Španielska univerzita špecializujúca sa na vykonávanie strojárstva hľadá novú technológiu nanosiete na aplikovanie do ich výskumu v molekulárnej komunikácii medzi nanozariadeniami. Hľadajú sa výskumné a technické dohody s akademickou obcou alebo priemyslom.

Naliehavé – Nové značky technológií e-commerce, e-marketing a súvisiace spustenie osvedčených postupov
TRBE20150911001
Belgičan nadnárodne aktívny v spotrebnom tovare hľadá využitie moderných digitálnych technológií a súvisiacich osvedčených postupov pochádzajúcich zo start-upov alebo od mladých MSP. Ich cieľom je preskúmať nové príležitosti, ktoré ponúka e-commerce a podporné technológie, prekonať tradičné maloobchodné kanály. Potenciálni partneri – start-upy alebo mladí MSP – majú obaja najlepšie postupy a technické riešenia, hľadajúci možnú technickú spoluprácu s veľkým účtom.

Britský podnikateľ požaduje dodávku teplotne citlivých materiálov pre nový rad aplikácií snímača teploty
TRUK20150908001
Britský podnikateľ požaduje teplotne citlivé materiály, ktoré zmenia svoje elektrické vlastnosti opakovane s výkyvom teploty. Materiál je nutný na prevádzku v rozmedzí teplôt, je stabilný od T (°C) 0-100, musí byť ľahko tvarovateľný a stlačiteľný, a musí byť v súlade s RoHS (Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok). Britská spoločnosť hľadá obchodnú dohodu na dodávku, a tiež je otvorená možnému spoločnému podniku/fáze výskumu na skúmanie vhodného materiálu.

Vývoj aplikácie nového, efektívneho a zelenšieho veľkokapacitného kondenzátora pre hybridizáciu auta alebo/ iných vozidiel
TRFR20150902001
Francúzska spoločnosť aktívna v sektore elastomérov pre automobilový a letecké priemysel v súčasnosti vyvíja novú technológiu veľkokapacitných kondenzátorov zlepšujúcich energetickú hustotu s inováciami v oblastiach materiálov pre elektródy a elektrolyty. Spoločnosť hľadá partnerov pre spoločný vývoj technológie, testovanie alebo implementáciu do ich vlastných vývojov. Sú požadované dohody o technickej spolupráci.

Požaduje sa technológia vykurovacieho systému pre biomasu
TRUA20150811001
Ukrajinská spoločnosť sa špecializuje na výrobu cukru a hľadá technológiu vykurovacieho systému na biomasu a investície na inštaláciu vykurovacieho systému na biomasu. Hlavným cieľom spoločnosti je znížiť spotrebu zemného plynu na výrobu pary. Spoločnosť hľadá vlastníkov technológie, obchodných partnerov pre spoluprácu alebo nadáciu spoločného podniku, investorov. Sú požadované tieto typy partnerstva; finančná dohoda, dohoda o spoločnom podniku, a/alebo výrobná dohoda.

Poskytovanie osobných odporúčaní produktov pomocou Big Data a inteligentných zariadení
TRBE20150907001
Belgičan nadnárodne aktívny v spotrebnom tovare hľadá najlepší prístup a technológie pre súhrnné informácie zákaznikov (prostredníctvom Big Data a inteligentného zariadenia), na používanie poskytovania individuálnych odporúčaní výrobkov, ktoré môžu podporiť model “riadeného predaja”. Potenciálni partneri – buď z priemyslu alebo akademickej obce – obaja majú prístup a technické riešenia hľadajúci možnú technickú spoluprácu s veľkým účtom.

Niekoľkonásobný koncept výrobnej technológie vŕtania pre olej, plyn, prieskum ložísk nerastných surovín a ťažbu ponúka zvýšenú produktivitu, lepší, lacnejší a šetrnejší k životnému prostrediu, bezpečnejší prieskum a ťažbu 
TOBG20150827001
Bulharská strojárska spoločnosť vyvinula koncepčnú štruktúru /know-what/nákladovo efektívnu a prírode šetrnú technológiu pre zvýšenie výkonu vŕtania. Kombinuje rozličné metódy a ponúka oveľa vyššie výsledky produktivity v porovnaní so súčasným vŕtaním. Spoločnosť hľadá výskumnú/technickú spoluprácu alebo spoločný podnik na vývoj celého technologického radu s partnermi z oblasti priemyslu, akademickej obce alebo výskumných inštitúcii alebo potenciálnych investorov.

Vodivé atramenty vhodné pre tlačené elektronické aplikácie pre papier, polymérne a textilné substráty
TOUK20150911001
Britský MSP špecializujúci sa na vodivé a iné funkčné atramenty vyvinul inovatívny proces čím elektronické obvody môžu byť tlačené pri nízkej teplote, čo je vhodné pre použitie na papier, textilné a všetky polymérne substráty. MSP hľadá spoločnosti vyvíjajúce nové aplikácie tlačenej elektroniky pre obchodnú dohodu s technickou asistenciou a pre dohody o technickom partnerstve.

Spevnenie laku na drevenú podlahu pomocou mobilného UV LED
12 SE 67CJ 3RCW
Švédsky MSP vyvinul rýchle UV tvrdnutie pre systém lakovania pre drevené a plastové podlahy. Mobilné UV LED svietidlo je používané počas tvrdnutia na mieste a oprave. Vytvára menej svetla ako iné UV technológie tvrdnutia, čím je zvlášť vhodná pre obnovu citlivých drevených, plastových (PVC) podláh a linolea v reštauráciách, športových halách, nemocniciach, úradoch, atď. MSP hľadá dohodu zahŕňajúcu technickú podporu a obchodnú asistenciu.

Vysoko presné a materiálovo úsporné riešenie rezania pre flexibilnú výrobu
TODE20150910001
Nemecká strojárska spoločnosť je špecialistom v pásových pílach a rezacom systéme. Rodinná spoločnosť vyvíja a buduje inovatívne a užívateľské, vysoko presné a materiálovo úsporné riešenia rezania pre flexibilnú výrobu. Zaujímajú sa o ďalšie rozšírenie svojich aktivít v oblasti ľahkých materiálov a izolácii a letecký priemysel v nadchádzajúcich rokoch. Hľadajú obchodnú dohodu s technickou asistenciou.

Obnoviteľná alternatíva pre zmes rozpúšťadiel aplikovaná pri vymývaní polymérových dosiek vo flexo-polygrafickom priemysle. 
TRNL20150818002
Holandská spoločnosť hľadá výskumné inštitúcie alebo priemyselných partnerov na vývoj obnoviteľnej alternatívy pre zmes rozpúšťadiel aplikovanej pri vymývaní polymérových dosiek vo flexo-polygrafickom priemysle. Podnikateľ obchoduje s vymývacím produktom určeným pre polymérové dosky, ktoré majú byť spracované po ožiarení v kombinácii s recyklačnou jednotkou na báze vákuovej destilácie. Spoločnosť má záujem o dohodu o výskumnej spolupráci a obchodnú dohodu s technickou asistenciou.

Výrobca na poťahovanie plastových fólií vytvrdzuje s UV lakom požaduje výrobnú dohodu
TRDE20150908001
Nemecký podnikateľ aktívny v oblasti nanotechnológii vyrába niekoľko prototypov pokovaných fólií s UV tvrdnúcim lakom. Hľadá priemyselného partnera z oblasti pokovania zvitkov pre výrobnú dohodu. Fólia musí byť pred úpravou, potiahnutá na jednej strane lakom, hrúbka mokrej vrstvy asi 30µm. Požaduje sa sušenie a vytvrdzovanie s ultrafialovým svetlom, absorbovaná dávka 6J/cm². Ďalej partner musí byť schopný pracovať s lakom s vysoko prchavým rozpúšťadlom.

Systém dezinfekcie potravín pomocou ultrafialovej dezinfekčnej radiácie
TOES20150119001
Španielská univerzitná výskumná skupina vyvinula technológiu pre použitie ultrafialovej dezinfekčnej radiácie pri dezinfekcii potravín. Proces dovoľuje eliminovať patogény v potravinách bez ohrozenia kvality. Výskumná skupina hľadá spoločnosti so záujmom o priemyselné aplikácie prostredníctvom licenčnej dohody, výskumnej a/alebo technickej dohody o spolupráci.

Výrobná technológia plechových pásov s ultrajemnou štruktúrou
TOCZ20150917001
Česká technická univerzita vyvinula metódu, ktorá využíva princíp viacnásobnej plastickej deformácie na zlepšenie štruktúry a mechanických vlastností plechových pásov. Najväčší význam v praxi predstavuje nárast hranice sklzu a a medzi únosnosti plechových pásov. Univerzita hľadá výrobcov, ktorí budú využívať výsledky výskumu v ich vlastných obchodných aktivitách, a ponúka licenčnú dohodu.

Technológia anti-smogového filtračného systému
TOIT20150922001
Taliansky vynálezca vyvinul nové riešenie anti-smogového filtra. Znižuje teplotu emisie CO2. Vysoko redukuje NOX a SOX, ktoré spôsobujú kyslé dažde a skleníkový efekt. V mnohých cieľových sektoroch, tento systém by mohol poskytnúť významný príspevok k riešeniu problematiky životného prostredia. Žiadateľ hľadá mechanické spoločnosti so záujmom o vývoj, výrobu a distribúciu systému, definujúci výrobnú, licenčnú dohodu alebo dohodu o technickej spolupráci.

Axiálne a radiálne chladený brzdový kotúč s krytom
TOCZ20150918001
Česká technická univerzita vyvinula konštrukčné riešenie pre chladenie kotúčových bŕzd. Vyvinuté riešenie má vyššiu účinnosť pre chladenie brzdových kotúčov a celý brzdových systém (strmene, podložky, disky). Univerzita hľadá výrobcov brzdových komponentov z automobilového, leteckého a strojárskeho priemyslu a ponúka výrobnú a licenčnú dohodu.

Technológia úpravy vody, ktorá zlepšuje kvalitu a bezpečnosť poľnohospodárskych produktov, a vytvára to bezpečnú výrobu vody. 
TONL20150917001
Holandská spoločnosť sa špecializuje na čistenie odpadových vôd, najmä pre spracovateľov a baličov v agro potravinárskom sektore. Vyvinuli spoľahlivú inštaláciu, ktorá zlepšuje kvalitu a bezpečnosť poľnohospodárskych produktov, s použitím minimálneho množstva vyrobenej vody. Spoločnosť hľadá partnerov aktívnych v oblasti spracovanie pôdy založené na agro potravinárskych produktoch, ako sú zemiaky, koreňová zelenina, mrkva, tvrdé ovocie a mäkkýšov v rámci obchodných zmlúv s technickou asistenciou.

Platforma cross-media technológie pre výrobu konvergujúcej mediálnej práce a post-produkčných aktivít
TOBE20150724001
Belgická post-produkčná spoločnosť je priekopníkom v sektore cross-média, vyvinula softvér pre zvýšenie interoperability medzi tradičnou mediálnou produkciou a konvergujúcou mediálnou produkciou. Aktuálne vyvinutá web služba umožní rýchle prototypovanie a transformáciu filmov a televíznych seriálov 3D scén do použiteľných prostriedkov pre prostredie game engine (základný softvér počítačových a video hier). Požaduje sa obchodná dohoda a technická spolupráca s mediálnymi spoločnosťami.

Britská spoločnosť hľadá softvér na generovanie prepisov z audia a videa 
TRUK20150513001
Britský technologický start-up hľadá MSP a výskumných partnerov s technológiou, ktorá je schopná automaticky prepísať audio a video do formát, ktorý môže byť použitý pre ďalšie spracovanie. Požadovaným výsledkom by mohlo byť podpísanie dohody o spoločnom podniku, obchodnej dohody s technickou asistenciou alebo servisne dohody, aby mal produkt, ktorý môže byť použitý a testovaný v spoločnostiach vlastné služby.
 

Prílohy

expression of interest [  DOC - 71,5 kB]
  30.9.2015 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Technologická spo... | zobrazené: 772 krát | Zdieľajte na facebooku