KALENDÁR AKCIÍ

<
august
september
október
november
december
január
február
marec
>
poutstštpisone
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
poutstštpisone
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
23
24
25
26
27
28
29
30
poutstštpisone
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
28
29
30
31
poutstštpisone
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
poutstštpisone
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
poutstštpisone
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
poutstštpisone
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
poutstštpisone
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Slovenská verzia     English version

Verejná konzultácia o modernizácii DPH pre cezhraničné transakcie v elektronickom obchode

Konzultácia prebieha: 25.9.2015 - 18.12.2015

Zároveň bol zavedený zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta (MOSS – Mini One Stop Shop) s cieľom znížiť náklady a administratívnu záťaž pre príslušné podniky. Tento systém by sa mal rozšíriť na hmotné tovary objednané online v rámci EÚ, ako aj mimo nej. Namiesto toho, aby museli priznávať a odvádzať DPH v každom jednotlivom štáte, v ktorom majú pobyt ich zákazníci, by podniky mohli podať jediné priznanie a platbu uskutočniť vo svojom vlastnom členskom štáte.

V rámci tejto otvorenej verejnej konzultácie sa usilujeme získať názory podnikov a podnikateľov, verejnosti a organizácií, ktoré ich zastupujú, na tieto témy:

1. Súčasné pravidlá DPH uplatňované na cezhraničné dodávky tovaru a poskytovanie služieb typu podnik-zákazník (B2C).

2. Vykonávanie zmien pravidiel DPH zavedených v roku 2015, ktoré sa týkajú miesta poskytnutia a zjednodušeného jednotného kontaktného miesta.

3. Záväzok Komisie uvedený v Stratégii pre jednotný digitálny trh v Európe:
  • rozšíriť súčasnú jednotnú elektronickú registráciu (t. j. zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta – MOSS) a platobný mechanizmus na online predaj hmotného majetku v rámci EÚ a z tretích krajín, 
  • zaviesť spoločné celoeurópske zjednodušujúce opatrenie (t. j. prah DPH), ktoré pomôže malým začínajúcim podnikom v oblasti elektronického obchodu, 
  • umožniť domovským krajinám kontroly vrátane jediného auditu cezhraničných podnikov na účely DPH a
  • odstrániť oslobodenie od DPH pri dovoze malých zásielok od dodávateľov v tretích krajinách (t. j. krajín mimo EÚ).
 
  14.10.2015 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Spätná väzba MSP ... | zobrazené: 1023 krát | Zdieľajte na facebooku

Podpora podnikania v EÚ