Technologická spolupráca 1.-30.10.2015

Doplnok a kozmetická odbornosť
13 IT 56Z6 3S6J
MSP zo severu Talianska sa špecializuje na rozvoj služieb a produktov na základe analýzy DNA. Osvedčený v nutričnom a zdravom sektore, spoločnosť hľadá partnerov na vývoj nových produktov pre kozmetický a dermatologický sektor. Radi by mašli výskumníkov a priemysel v kozmetickom odbore pre prenos svojich znalostí pre nové aplikácie a produkty.

Elektrokatalyzátori pre palivové články bez drahých kovov
TOES20150924001
Verejná výskumná organizácia zo Španielska a univerzita zo Saudskej Arábie vyvinuli nový elektrokatalyzátor z grafénu a dusíka, bez drahých kovov, pre použitie ako elektródy v palivových článkoch, udržanie alebo zvýšenie účinnosti s nižšími nákladmi. Tieto materiály môžu byť tiež použité ako super kondenzátory. Hľadajú sa energetické alebo chemické spoločnosti so záujmom o použitie alebo komercializáciu týchto materiálov pre výrobu a/alebo skladovanie energie, na základe patentovej licencie.

Technológia bočného zdviháku so zníženou hmotnosťou a nákladmi pre flexibilnú a rýchlu manipuláciu s kontajnermi v nákladnej doprave
TOAT20150922001
Rakúsky podnikateľ vyvinul hydraulický bočný zdvihák (manipulácia s kontajnerovým zariadením a podvozkom) s výrazne nižšími nákladmi a zníženou hmotnosťou. Vyššie užitočné zaťaženie môže byť vykonané. To umožňuje rýchle (vy)naloženie všetkých štandardizovaných prepravných jednotiek (aj nádoby s tekutinami) z/do kamiónu , železničného vagóna a zeme. Prestoje sa znižujú. Partneri sú hľadaní pre licenčné dohody/spoločný podnik, technickú spoluprácu, obchodnú dohodu s technickou asistenciou a výrobnú dohodu.

Inovatívna charakterizácia a modelovanie pre kremíkové polovodičové materiály a zariadenia
TOBE20150813001
Belgická spoločnosť, aktívna v polovodičovej charakterizácii a modelovaní, ponúka v rámci dohody o outsourcingu, inovatívnu službu pre charakterizáciu a modelovanie kremíkových polovodičových materiálov a zariadení, zahŕňajúce substráty, aktívne a pasívne zariadenia pre pre širokú škálu aplikácii – jednosmerný prúd DC/základné pásmo, vysokofrekvenčné aplikácie – a radiácia tvrdosti prevádzky.

Produkty s vysokou pridanou hodnotou pre priemyselné aplikácie z poľnohospodárskeho odpadu
TOES20150123001
Španielska výskumná skupina vyvinula jednoduchý proces na získanie aktívneho uhlia z poľnohospodárskeho odpadu pre niektoré priemyselné aplikácie, ako je dekontaminácia životného prostredia, spracovanie plynov a heterogénna katalýza. Tento proces umožňuje vyvíjať porézne štruktúry kontrolným spôsobom bez použitia spojív. Môže byť aplikovaný na akékoľvek zmesi poľnohospodárskych a lesných zvyškov. Hľadajú sa spoločnosti so záujmom o licenčnú dohodu a/alebo dohodu o technickej spolupráci.

Francúzsky výskumný ústav špecializujúci sa na vývoj biotechnologických molekúl z extraktov dreva hľadá priemysel, výrobcov biocídov v Európe s potenciálnym záujmom v zelených alternatívach k súčasným fosílnym biocídom. 
TRFR20140909001
Francúzsky výskumný ústav bol poverený projektom s názvom EXTRABIOCÍDY francúzskymi klastrami konkurencieschopnosti “Pôles XYLOFUTUR” a VLÁKNA – spojenie dvoch klastrov všetkých aktérov v odvetví dreva: priemysel, V&V centrá, univerzity a školy, ktoré pôsobia v lesníctve. Hľadajú obchodnú a spoluprácu orientovanú na trh zahŕňajúcu vzájomnú technickú pomoc s priemyselnými spoločnosťami.

Výrobca vysoko kvalitných sviečok pomocou rafinovaného parafínu, palmového a včelieho vosku hľadá technológiu 3D tlače
TRBG20150807001
Bulharská spoločnosť, líder na trhu, sa špecializuje na výrobu vysoko kvalitných sviečok pomocou rafinovaného parafínu, palmového a včelieho vosku hľadá výrobcov 3D tlačiarní s vhodnou technológiu schopnou vyrobiť nový rad sviečok použitím 3D tlačiarne. Spoločnosť hľadá obchodnú dohodu s technickou asistenciou.

Inovatívna antimikrobiálna prísada pre stavebné povrchové materiály
TOLV20150928001
Spin-off univerzita z Lotyšska vyvinula inovatívny, šetrný k životnému prostrediu typ antimikrobiálnej prísady pre realizáciu pri stavebných povrchových materiáloch, aby sa zabránilo plesniam a rastu iným mikroorganizmom, ako aj predĺženie trvanlivosti povrchových materiálov. Spoločnosť najmä hľadá obchodnú dohodu s technickou asistenciou, ale aj ďalšie typy spolupráce sú možné.

Indická spoločnosť hľadá technológiu na integrovaného modelovania vody, energie a hydrológie pre zvýšenie efektivity čerpacích nástrojov
TRIN20150218001
Indická spoločnosť hľadá výskumno-vývojových/technologických partnerov pre integrované modelovanie výkonnosti vody, energie a hydrológie pre zvýšenie účinnosti čerpacích nástrojov. Patentovaný spôsob praktického meria hydraulických parametrov a dynamického výkonu čerpacieho systému od „energetického podpisu“ motora. Požaduje sa technická alebo obchodná dohoda alebo spoločný podnik pre zlepšenie vodno-energetickej efektívnosti pre vodu a nástroje odpadových vôd, príslušenstvo elektrárne, priemysel a poľnohospodárstvo.

Technológia vytvrdzovania vo forme pre kompozitný spracovateľský priemysel
TOFR20151005002
Francúzska spoločnosť založená na severe Francúzska sa špecializuje na vodivé a vykurovacie drôty a pružné rošty. Vyvinuli novú technológiu konceptu pružnej vrstvy umožňujúca vytvrdzovanie kompozitu vo forme, metóda energeticky účinná a flexibilná v porovnaní s vytvrdzovaním v rúre. Spoločnosť hľadá partnera v oblasti kompozitného výrobného procesu pre obchodnú dohodu s technickou asistenciou.

Zariadenie pre nízko nákladové, nechemické vzorovanie flexibilných substrátov a fólií
TOSE20140609001
Švédsky podnikateľ patentoval metódu pre fázu suchého vzorovania flexibilných substrátov a fólií, všetko v jednom výrobnom kroku. Táto nízko nákladová a ekologicky udržateľná metóda môže nahradiť leptanie, a rozširuje možný sortiment vďaka procesu chladenia a sušenia. Podnikateľ hľadá technologickú spoluprácu, najmä testovanie a prijatie špecifických potrieb, ako aj obchodnú dohodu s technickou asistenciou, obchodné zastúpenie a dohodu o distribučných službách.

Modul bioetanolového ohrievača pre stoly
TOES20151007010
Katalánsky podnikateľ vyvinul modul inovatívneho ohrievača, ktorý má byť včlenený do stola. Obsahuje vykurovací stĺp s nerezovým bioetanolovým horákom, ktorý produkuje teplo prúdením. Systém pozostáva z niekoľkých častí na kontrolovanie prúdenia vzduchu vo vnútri a spaľovacieho stĺpca mimo. Podnikateľ hľadá partnerov z hutníckeho priemyslu so záujmom o výrobnú dohodu, obchodnú dohodu s technickou asistenciou alebo dohodu o spoločnom podniku.

Prenos výkonu technológie na funkcionalizáciu zložitého tvaru kompozitov (kúrenie, odmrazovanie, monitorovacie obvody)
TOFR20151005001
Francúzsky podnikateľ so sídlom na severe Francúzska sa špecializuje na vodivé a vykurovacie drôty a pružné rošty. Vyvinul novú technológiu konceptu pružnej vrstvy umožňujúci funkcionalizáciu kompozitov (odmrazovanie, kúrenie, monitorovacie obvody…). Spoločnosť hľadá partnera v oblasti kompozitnej výroby pre obchodnú dohodu s technickou asistenciou.

Španielska spoločnosť hľadá výrobcu smart hodiniek so špecifickými vlastnosťami
TRES20151014001
Španielska spoločnosť sa špecializuje na vývoj softvéru pre nositeľné technológie, hľadá partnera schopného vyrobiť smart hodinky s určitými technickými špecifikáciami. Spoločnosť hľadá výrobnú dohodu.

Prírodné vláknité kompozity (NFC) s vysokými mechanickými charakteristikami, nízkymi emisiami a jednotnou farbou pre nové ľahké aplikácie
TOAT20151008001
Rakúska výskumno-vývojový spoločnosť vyvinula miešanie zmesi a výrobné procesy pre prírodné vláknité kompozity optimalizované pre aplikácie v automobilovom priemysle, nábytku, domácnosti a balenie atď. Prírodné vláknité kompozity majú nižšiu spotrebu energie vo výrobe, nižšiu hustotu (hmotnosť) a využívajú obnoviteľné suroviny. Pilotné zariadenie pre vytláčanie profilu a vstrekovanie sú na dosah ruky. Potenciálny užívateľ, vývojár a/alebo výrobca prírodných vláknitých kompozitov sú hľadaní pre vývoj na mieru (technologická alebo výskumná spolupráca).

Plne automatizovaná zinkovňa pre smart továrne a spoločnosti na spracovanie kovov
TOAT20150907001
Rakúsky podnikateľ vyvinul inovatívny koncept pre galvanické linky na zvýšenie efektívnosti a dosiahnutie vysokej bezpečnosti a environmentálnych noriem. Uzavretý, automatizovaný systém môže byť jednoducho integrovaný do existujúcich výrobných liniek. Vyžaduje menší priestor ako konvenčné galvanické linky a znižuje prevádzkové náklady ako aj čas na údržbu. Spoločnosť hľadá partnerov na výrobu a distribúciu systému vo forme spoločného podniku alebo obchodných/finančných dohôd.

Požadujú sa technickí partneri na ďalší vývoj inovačného detektoru priesaku vody
TRUK20151001001
MSP z Británie sa snaží ďalej rozvíjať detektor úniku vody. Prototyp bol vyvinutý obsahujúc vodný detekčný prúžok, ktorý odvádza elektrický signál do zvukového výstražného komponentu vysielajúci výstražný zvuk podobný dymovému alebo požiarnemu alarmu. To upozorňuje užívateľa na skutočnosť, že môže existovať únik, ktorý vyžaduje okamžitú pozornosť. Podnikateľ technickú spoluprácu na ďalšie testovanie a vývoj dizajnu produktu a vytvorenie smart mobilnej aplikácie.

Bezpečnostný protipožiarny systém pre komíny a dymovody
TOIT20150115003
Taliansky odborník vynašiel kovové zariadenie, ktoré bude umiestnené na vrchole komínov (strechy) pre vyfukovanie dymu. Vynález znižuje nebezpečenstvo požiaru jednoduchým a lacným spôsobom. Taliansky vynálezca hľadá spoločnosti so záujmom o licenčnú dohodu.

Keramická a viac-materiálová technológie 3D tlače
TODE20151014002
Nemecký podnikateľ ponúka práškové lôžko na báze 3D tlače pre výrobu keramických komponentov. Hustá mikro štruktúra a funkčné štruktúry vo vnútri tlačenej keramickej zložky môže byť vytvorená. Vlastnosti sú lepšie. To je okrem iného zaujímavé pre prototypovú výrobu. Uplatnenie napr. v medicíne, mechanickom a elektrickom priemysle. MSP hľadá partnerov na predstavenie systému prostredníctvom obchodnej zmluvy s technickou asistenciou alebo pre výskumné alebo technické dohody.

Nový probiotický jogurt znižujúci cholesterol. 
TOIE20151014001
Írsky výskumný inštitút hľadá obchodného partnera vo funkčnom potravinovom priestore pre ďalší vývoj nového probiotického jogurtu obsahujúci nový EPS (exopolysaccharide) produkujúci Lactobacillus mucosae sliznice DPC6426, ktorý znižuje hladinu cholesterolu v krvi (rizikový faktor pre vznik ischemickej choroby srdca) o 53% v 12 týždňoch. 
Výskumný inštitút hľadá vhodného partnera pre licencovanie svojho produktu v rámci funkčného potravinového priemyslu.

Izolovanie betónu zo systému s premenlivou dĺžkou stenovými väzieb
TOHR20150828001
Chorvátsky MSP vyvinul novú energeticky efektívnu stavebnú technológiu založenú na neustálom izolovaní debnenia, ktoré je súčasťou konečnej železobetónovej konštrukcie. Pomocou plastovej fólie a podpery vytvára formu na liatie betónu, ktoré potom slúži ako izolácia a montážna konštrukcia základného systému. Technológia umožňuje znížiť náklady na výstavbu, tým rastie kvalita budov. Hľadajú partnera na podpísanie finančnej, výrobne dohody alebo dohodu o spoločnom podniku.

Francúzska spoločnosť navrhuje a vyrába inovatívne betónové debnenie pre bazény hľadá partnera na výrobu a distribúciu svojho produktu na základe licenčnej dohody. 
TOFR20150707001
Francúzska spoločnosť založená inžinierom navrhujúcim bazény, mnoho inovatívnych produktov pre svetové firmy hľadá priemyselného partnera na výrobu a predaj nového produktu na základe licenčnej dohody. Proces výroby bazény je jednoduchý a udržiava kvalitu implementácie a rozsah výberu (foriem a materiálov). Francúzska spoločnosť má možnosť prispôsobiť svoj produkt do výrobného nástroja budúceho partnera cez technickú spoluprácu.

Plne automatizovaný triediaci systém pre hromadné toky odpadov s vysokou priepustnosťou a spoľahlivými výsledkami separácie. 
TODE20150922003
Nemecká spoločnosť v odvetví recyklácie vyvinula vyspelý plne automatizovaný triediaci systém pre hromadné toky odpadov. Triediaci proces je prispôsobiteľný k meniacim sa množstvám odpadu, odpadovej skladbe a požadovaným triediacim výsledkom (frakcie). Aj pri vysokých rýchlostiach priepustnosti 8 až 30 t/h, systém zaručuje spoľahlivé separačné výsledky takmer 100% čistoty. Spoločnosť ponúka obchodné dohody s technickou asistenciou pre výrobcov a prevádzkovateľov recyklačných zariadení.

Hľadajú sa partner pre vývoj informačného modelovania budov založenom na riadení požiarnej bezpečnosti softvérového modulu
TRSG20151014002
Spoločnosť založená v Singapure, ktorá vyvíja softvér na riadenie analýzy výkonu budovy (napr. analýza slnečnej cesty, slnečné žiarenie, tepelná hodnota procesu, simulácia vetra a denného svetla) importujúca z Modelov Informácií Budovy hľadá partnerstvo pre vývoj novej riadiacej požiarnej bezpečnosti modulu, ktorý vykonáva simuláciu požiaru a modelovanie evakuácie na včlenenie ich softvérovej sady. 
Partnerstvo, o ktoré majú záujem zahŕňa licencovanie, výskumno-vývojovú alebo technickú spoluprácu.

Nová metóda pre zníženie kontaminácie pekárenských produktov
TORO20150909001
Rumunská univerzita vyvinula inovatívnu metódu na zníženie kontaminácie mykotoxínmi pekárenských produktov. Univerzita hľadá spoločnosti pôsobiace v pekárenskom priemysle pre technickú spoluprácu a výrobnú dohodu priniesť nové riešenie na trh.

Chorvátska spoločnosť ponúka riešenie pre drôtové hospodárstvo počas výroby pružín hľadá partnerov
TOHR20150811004
Malá chorvátska spoločnosť aktívna vo výrobe strojov ponúka riešenie drôtového hospodárstva pri výrobe pružín. Výhody tejto technológie sú zvýšenie využitia drôtu a lepšia presnosť počas fázy navíjania pri výrobe pružín. Použitie tejto technológie bude mať za následok nízku spotrebu surového materiálu, čo šetrí materiál a peniaze. Spoločnosť hľadá výrobcov pružín so záujmom o licencovanie technológie a obchodnú dohodu s technickou asistenciou.

Hľadá sa návrhár alebo výrobca elektrického generátora s nízkou hmotnosťou alebo alternátora na základe licenčnej dohody alebo technickej spolupráci
TRFR20151026004
Francúzsky podnikateľ pracujúci v oblasti letectva hľadá nový elektrický generátor, s nízkou hmotnosťou < 10kg a 80kW výkonom, ktorý bude použitý pre inovatívny typ lietadla. MSP alebo laboratórium je hľadané pre vývoj na základe licenčnej dohody alebo technickej spolupráci.

Hľadá sa technológia čistenia podložky pre zlepšenie vysokého naparovania depozitného nanášania
TRSG20151014001
Klient so sídlom v Singapure ponúka služby vysokého naparovania depozitného nanášania a vybavenie pre automobilový, biomedicínsky a ropný a plynárenský priemysel hľadá technológie pre efektívne odstraňovanie nečistôt (tak ako vonkajšie i vnútorné) na povrchu kovovej podložky, ktoré môžu mať vplyv na priľnavosť amorfného uhlíka vrstvou nanesenou na povrch pomocou metódy vysokého naparovania. Klient má záujem o licencovanie, spoločný podnik, výskumno-vývojovú alebo technickú spoluprácu s partnermi.

Strojné vybavenie pre hlboké ťahanie 
TRDE20151007001
Globálne pôsobiaca nemecká spoločnosť a špecialista vo výrobe vysokorýchlostných strojov a liniek pre kov a kompozitné obaly hľadá partnerov z priemyslu a/alebo výskumu pre vývoj technológie šetrnej k životnému prostrediu a strojové zariadenie pre hlboké ťahanie lepenky. Spoločnosť hľadá licenčnú dohodu, technickú spoluprácu a/alebo obchodnú dohodu s technickou asistenciou.

Originálna technológia pre sušenie medu a balenie do formy tabliet
TORO20140723001
Rumunský vynálezca navrhol originálnu a efektívnu technológiu pre sušenie medu a balenie do formy tabliet. Novinka tejto technológie spočíva v distribúcii teplého vzduchu proti tenkému filmu medu – pre vyšší výnos – a v prepravnom systéme medu vnútri sušenie baliaceho obvodu. Technologická linka je navrhnutá v modernej a modulárnej forme. Vynálezca hľadá partnera pre vývoj a využitie na základe dohody o spoločnom podniku.
 

Prílohy

expression of interest [  DOC - 71,5 kB]
  30.10.2015 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Technologická spo... | zobrazené: 1010 krát | Zdieľajte na facebooku