Obchodná spolupráca 1.-13.11.2015

C10 Výroba potravín

BRES20151014001
Španielska spoločnosť špecializujúca sa na distribúciu a propagáciu bez alergénnych jedál a nápojov hľadá spracovateľov/výrobcov so záujmom o uvedenie svojich produktov na tento druh trhu. Hľadá spoločnosti pre dohodu o distribučných službách alebo iné dohody o službách súvisiace s trhom a prieskumom verejnej mienky. Spoločnosť ponúka rozvinuté portfólio spotrebiteľov, ktorí trpia týmto druhom alergie a hľadajú riešenia pre jedlo a nápoje.

BRBG20151020001
Bulharska spoločnosť, líder na národnom trhu vo výrobe premixov stopových prvkov vitamínov, minerálnych zmesí a bio koncentrátov hľadá výrobcov vitamínov, minerálov a kŕmnych zmesí z EÚ a tretích krajín. S cieľom zlepšiť a rozšíriť portfólio vyrobených produktov spoločnosť má záujem nájsť nové prvky, ktoré spracuje a vyrobí premixy. Požaduje sa výrobná dohoda alebo dohoda o distribučných službách.

C15 Výroba kože a kožených výrobkov

BRRO20150729001
Rumunská spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti nešpecializovaného veľkoobchodného predaja (importovanie a predaj rôznych druhov tašiek) má záujem stať sa distribútorom pre zahraničného partnera, ktorý hľadá obchodnú spoluprácu na rumunskom trhu.

C28 Výroba strojov a zariadení i. n. 

BRES20151013001
Španielska spoločnosť, špecializujúca sa na oceňovanie a komercionalizáciu inovatívnych riešení, ponúka svoje služby pre medzinárodné spoločnosti, ktoré chcú vstúpiť do Španielska na základe dohody o obchodnom zastúpení:
1) stroje s výnimočnou hodnotou, ktoré majú byť zahrnuté do výrobných procesov v oblastiach ako sú chemikálie a materiály, znečistenie a recyklácia, priemysel, ... 
2) priemyselné polotovary, ktoré sú pridávané do procesu na získanie prémiového konečného produktu.

BRUK20151008003
Spoločnosť založená vo Veľkej Británii pôsobí v sektore komodít hľadá dodávateľov nových a použitých zariadení na priemyselnú výrobu cukru pre výrobné dohody. Zariadenie je pre použitie rafinácie cukru a spracovanie cukrovej trstiny. Zariadenie by malo byť vhodné pre spracovanie cukrovej trstiny vo fáze 1 a pre fázu 2 4000 MT spracovateľskej kapacity.

C32 Iná výroba

BRIT20150612001
Talianska spoločnosť sa špecializuje na optimalizáciu pitnej vody, predaj sériových produktov najmä prostredníctvom odporúčania marketingu (sieťový marketing) v rámci EÚ a mimo hraníc. Súčasne spoločnosť hľadá výrobcov čapovacích džbánov/karáf na vodu.

BRUK20151017001
Britský podnikateľ vyvinul a automatizoval zariadenie na hygienu rúk pre dekontamináciu. Toto zariadenie dosahuje rýchle, kvalitnejšie výsledky čistenia rúk, monitoruje dodržiavanie umývanie rúk a výstrahy a správy neúspešného umývania. Technológia minimalizuje riziká infekcie a krížovú kontamináciu a má použitie v prostrediach, ktoré vyžadujú vysoké hygienické normy najmä v oblastiach zdravotnej, ošetrovateľskej starostlivosti, potravinárstve a pohostinstve. Požaduje sa výrobca zariadenia.

BRDK20151027001
Dánsky návrhár udržateľných produktov hľadá výrobcu, ktorý môže robiť lisované horľavé drevouhoľné brikety vyrobené z kokosových škrupín a kukuričnej múky. Produkt sa volá drevouhoľné brikety vyrobené s kokosovej škrupiny.

BRCZ20140819001
Malá česká obchodná spoločnosť s vlastnými skladovými priestormi sa špecializuje na produkty domácej výzdoby. Spoločnosť hľadá výrobcov inovatívnych dizajnových produktov ako sú interiérové alebo exteriérové dekorácie alebo nábytok. Spoločnosť ponúka svoje obchodno-sprostredkovateľské služby a chcela by sa stať exkluzívnym distribútorom alebo predajným agentom v Českej republike.

BRAT20151102001
Dvaja výkonní riaditelia tejto rakúskej spoločnosti ponúkajú svoje skúsenosti v predaji luxusných tovarov iným európskym podnikateľom, ktorí vyvinuli luxusný tovar alebo značku s históriou a chceli by preniknúť na rakúsky trh. Rakúsky podnikateľ sa chce stať výhradným obchodným zástupcom jedinečného luxusného produktu alebo značky v Rakúsku prostredníctvom zmluvy o obchodných službách. Podnikateľ hľadá správny obchod, kde sú umiestnené luxusné produkty radšej ako zvyčajné distribučné kanály v Rakúsku.

BRCZ20151109001
Česká obchodná spoločnosť sa špecializuje na životný štýl, domáce dekoračné produkty a nábytok. Spoločnosť hľadá výrobcov dizajnových indoorových dekoračných produktov, nábytku a bytových doplnkov. Spoločnosť ponúka online distribúciu alebo služba flash predajného agenta v Európe, USA a Spojených arabských emirátoch.

H50 Vodná doprava

BRLV20150805001
Lotyšská logistická spoločnosť hľadá partnerov – vlastníkov lodí, ktorí by boli schopní poskytovať svoje služby/prenajať lode pre 3 – 4 obchodné logistické operácie (so šancou pre ďalšiu spoluprácu).

M74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti

BRCY20151014001
Cyperská spoločnosť vyrába a komercializuje rozsah produktov, obsahujúce ružový olej a ružovú vodu. Tento výrobca hľadá dohodu o službách s certifikovaným laboratóriom (súkromné, verejné alebo univerzitné laboratórium) na vykonanie kompletnej analýzy ružového oleja a ružovej vody použitých vo všetkých ich produktoch.
 

Prílohy

expression of interest [  DOC - 71,5 kB]
  13.11.2015 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Obchodná spolupráca | zobrazené: 880 krát | Zdieľajte na facebooku