Technologická spolupráca 2.-30.11.2015

Hľadá sa malý motor s nízkou hmotnosťou s vnútorným spaľovaním na základe licencie alebo technickej dohody
TRFR20151026002
Francúzsky podnikateľ pracujúci v leteckej oblasti hľadá malý motor s vnútorným spaľovaním, s hmotnosťou nižšou než 45 kg a s výstupným výkonom 80kW pre inovatívny typ lietadla. Podnikateľ alebo laboratórium sú hľadané pre licenčnú dohodu alebo technickú spoluprácu na vývoj takého motora.

Hľadá sa dizajn alebo výroba ľahké elektrického motora na základe licenčnej dohody alebo technickej dohody
TRFR20151026001
Francúzsky podnikateľ pracujúci v leteckej oblasti hľadá nový elektrický motor, s nízkou hmotnosťou < 20 kg, výstupným výkonom 80kW a nízkou rýchlosťou otáčania 1400-1700 rpm (otáčok za minútu) pre inovatívny typ lietadla. Podnikateľ alebo laboratórium sú hľadané pre licenčnú dohodu alebo technickú spoluprácu.

Hľadá sa vývoj montážnej techniky pre drevené materiály na základe technickej dohody
TRFR20151026003
Francúzsky podnikateľ pracujúci v leteckej oblasti hľadá vývoj montážnej techniky a technológie pre drevené materiály pre inovatívny typ lietadla. Podnikateľ alebo laboratórium sú hľadané pre dohodu o technickej spolupráci.

Pyrolýzny kotol pre pečenie chleba
TRUA20150814003
Ukrajinská spoločnosť sa špecializuje na výrobu 4 typov chleba, buchiet a 38 typov cukroviniek hľadá kotol na pyrolýzu pomocou technológií a investícii pre nákup a inštalovanie/reinštaláciu kotlového zariadenia (vyžadovaný pyrolýzny kotol). Hlavným cieľom spoločnosti je zníženie spotreby na elektrickú energiu počas výrobného procesu. Spoločnosť hľadá vlastníkov technológie, obchodných partnerov pre spoluprácu alebo založenie spoločného podniku, investorov.

Inovatívna súťaž: Nové aplikácie hélia
TRUS20151008001
Spoločnosť priemyselného plynu so sídlo v Amerike hľadá nové spôsoby využitia hélia pre generovanie hodnoty v nových a/alebo existujúcich procesoch prostredníctvom zlepšení v účinnosti alebo priepustnosti, alebo na zníženie procesnej ekologickej stopy. Zadávateľ sa snaží identifikovať nové, komerčne životaschopné aplikácie, ktoré pomôžu rozšíriť globálny trh pre hélium a nadviazať technickú spoluprácu alebo spoluprácu v oblasti výskumu vrátane finančnej odmeny.

Hľadajú sa cenovo dostupné inteligentné štítky pre balenie potravín
TRSG20151103001
Spoločnosť so Singapuru v potravinárskom a nápojovom priemysle hľadá cenovo dostupné štítky pre balenie potravín, ktoré môžu identifikovať, či obsah položiek potravín je bezpečný pre spotrebu, ako napríklad časovou detekciou alebo detekciou, či sú vystavené vonkajšej atmosfére. Spoločnosť má záujem o nasledujúce partnerstvá s podnikateľom, ktorý môže ponúknuť vhodnú technológiu a spolupracovať na expandovaný na ázijské trhy spolu:
i)spoločný podnik
ii) technická spolupráca
iii) licencovanie

Digitálna marketingová spoločnosť hľadá partnera na textovú analytiku
TRBE20150923001
Rýchlorastúci start-up z Belgicka sa špecializuje na oblasť digitálneho marketingu, hľadá partnerstvo výhodné pre obe strany s podnikateľom so sídlom v Európe pri spracovaný prirodzeného jazyka. Partner by mal byť schopný robiť priebežne extrakciu podstaty, nejednoznačnosť a automatické značenie predmetu vo veľmi veľkom meradle, ktoré im pomôže vytvoriť „web stránkový znalostný graf“ navrhnutý tak, aby sa staral o odporúčania „motora“ našej webovej aplikácie. Spoločnosť hľadá technickú spoluprácu a výskumnú spoluprácu.

Hľadá sa technológia pre suché čistenie elektronických prístrojov
TRIL20151029001
Izraelská spoločnosť hľadá technológiu pre suché čistenie elektronických prístrojov. V ideálne, prípade by sa malo predpokladať, že technológia ponúkne penové netekuté založené riešenie. Jej aktivita by mala zanechať len zvyšok prášku, tak aby nedošlo k poškodeniu elektronických zariadení. Požadovaná technológia môže byť na stupni vývoja. Hľadajú obchodnú dohodu s technickou asistenciou, spoločný podnik, licenciu & dohodu o technickej spolupráci.

Rozvoj praktických a inovatívnych automatizovaných riešení manipulácie s materiálom pre priemysly ako robotika & komerčné aplikácie ako parkovisko
TRIN20150831001
Indická spoločnosť v oblasti priemyselných a komerčných riešení pre manipuláciu s materiálom vrátane produktov, materiálov a nakladania s odpadom, hľadá partnerskú spoločnosť na poskytnutie inovatívneho obalového riešenia, smart záver linky obalového riešenia, riešenia montážnej linky, riešenia integrácie skladu, systémy karuselového parkoviska, parkovisko pre auto a bicykel, dostupné systémy, inovatívne komerčné a priemyselné riešenia dopravy. Technická a marketingová spolupráca by mala byť požadovaná.

Požiadavka na technológiu výroby pary pre výrobu betónu
TRUA20150812002
Ukrajinská spoločnosť stavebných materiálov sa špecializuje na výrobu železobetónových konštrukcií, technického betónu, stavebných tehál, kvádrov, hotovej malty, perlitu a perlitových tehál hľadá technológiu pre výrobu pary a investície pre nákup a inštaláciu zariadenia na výrobu pary. Hlavným cieľom spoločnosti je zníženie spotreby zemného plynu a spotreby vody počas procesu teplej vlhkosti zaťaženého výrobou vzduchu.

Vylepšené komponenty chladenia pre vysokú trvanlivosť, priemyselné využitie LED
TRAT20151105001
Rakúska spoločnosť vyvíja LED pre ťažkú techniku a priemyselné využitie. Tie musia odolať veľmi tvrdým a niekedy extrémnym environmentálnym podmienkam. Budúce aplikácie v tejto oblasti si vyžadujú účinnejší odvod tepla a vyššiu efektivitu nákladov. Preto sa firma snaží zlepšiť niektoré prvky LED systému (napr. chladič, tepelné rozhranie atď.) a hľadá sa technologická spolupráca, výskumná, a výrobná dohoda s potenciálnymi partnermi.

Zariadenie pre prúdenie horúceho topiaceho lepidla okolo filtra
TRPL20151029001
Poľský podnikateľ z varmsko-mazurského regiónu sa špecializuje na výrobu filtrov hľadá zariadenie pre prúdenie horúceho topiaceho lepidla okolo filtra. Spoločnosť hľadá obchodnú dohodu s technickou asistenciou s cieľom zlepšiť výrobný proces.

Španielske poradenstvo pre životné prostredie hľadá partnerov pre rozvoj projektov podzemnej vody a štúdií
TRES20151028001
Španielske environmentálne poradenstvo sa špecializuje na technológie voda/energia a riadenie, s hlbokým záujmom v oblasti podzemných vôd, požaduje partnerov na rozvoj projektov s súvisiacich s riadením, dekontamináciou, ťažbou alebo modelovaním podzemnej vody. Hľadá sa výskumná spolupráca, technická spolupráca a dohody o službách.

Čílska spoločnosť špecializujúca sa na vývoj textilných poťahov hľadá partnerov v Európe za účelom poznania nových technológií v tomto sektore. 
TRCL20151102003
Čílska spoločnosť založená v roku 1989 navrhuje, stavia a inštaluje systémy ochrany a pokrýva veľké oblasti, ako štruktúrované alebo nafukovacie kryty; tenzomembrány; pojazdné membrány; syntetické stropy a riešenia pre špeciálne projekty. Hľadajú nové technológie implementované a použité v Európe za účelom zlepšiť tieto stany a štruktúry. Hľadajú partnerov v rovnakom sektore s cieľom upevniť technologickú dohodu.

Požaduje sa technológia na využitie vykurovacieho systému na biomasu
TRUA20150812003
Ukrajinská potravinárska spoločnosť sa špecializuje na výrobu mlieka, smotany, masla a ďalších mliečnych produktov hľadá technológiu na využitie vykurovacieho systému biomasy a investície pre inštaláciu vykurovacieho systému na biomasu. Hlavným cieľom spoločnosti je zníženie spotreby zemného plynu pri výrobe pary na zlepšenie efektívnosti zdrojov elektrárne.

Hydromechanický zdroj tepla pre premenu elektrickej energie na teplo
TOLT20151028001
Litovský podnikateľ so skúsenosťami v oblasti výroby a premeny energie vyvinul novú technológiu a zariadenie, ktoré premieňa elektrinu na tepelnú energiu. Pri použitý kavitačných procesov zariadenia preukáže vysokú efektívnosť v porovnaní alternatívami dostupnými na trhu (napr. geotermálny, plynový alebo elektrický). Spoločnosť ponúka technickú spoluprácu, licencovanie a obchodnú dohodu s technickou asistenciou.

Hľadá sa technológia na leštenie sklenených tvarovaných kameňov
TRAT20151104001
Rakúsky výrobca spotrebného tovaru hľadá na zlepšenie alebo zastúpenie ich existujúceho tribochemického leštiaceho procesu s novým stabilným výrobným procesom. Proces by mal zabezpečiť vysoko kvalitné leštenie malých tvarovaných sklenených kameňov s nízkymi výrobnými nákladmi a rýchlu dobu realizácie pre vysoké množstvo kameňov. Výrobca je otvorený rôznym partnerstvám zahŕňajúcich licencovanie, technickú spoluprácu a/alebo finančné dohody.

Technológia na výrobu DC/AC konvertoru
TRPL20150910001
Poľska spoločnosť, ktorá poskytuje širokú škálu stacionárnych elektrických produktov hľadá zvláštny DC/AC konvertor. Spoločnosť hľadá dlhodobú spoluprácu so spoločnosťami prostredníctvom obchodnej dohody s technickou asistenciou pre výrobu dotyčných zariadení.

Hľadá sa dodávateľ inovatívneho obalového boxu pre doma vyrábané huby
TRSE20151112001
Malý švédsky pestovateľ húb rozširuje podnikanie a bude vyrábať a predávať „ready-to-grow“ sadu pre domácu produkciu húb. Sada pozostáva z organického substrátu, mycélie z húb a rašeliny. Spoločnosť hľadá výrobcov alebo dodávateľov boxov a vrchnákov, ktoré môžu byť použité ako „skleník“ pre sadu. Materiál v boxe by mal mať environmentálny profil.

Kondenzátor chladeného nespáleného plynu navrhnutý a vyrobený pre spaľovanie výparov rekuperáciou tepla v zariadeniach (odpad na energiu)
TRES20151112001
Baskický podnikateľ hľadá partnerov so znalosťami a skúsenosťami v dizajne a výrobe kondenzátorov chladeného nespáleného plynu pre elektrárne. Spoločnosť požaduje špecifikácie za účelom vytvorenia konečnej formulácie pokročilých uhlíkových oceľových rúrok, ktoré majú byť použité v inštaláciách spaľovania rekuperáciou tepla. Obchodná dohoda s technickou asistenciou, výrobná dohoda alebo technická spolupráca s cieľom vykonať pred-priemyselnú demonštráciu je hľadaná podnikateľom.

Prenosné laserové zariadenie pre rýchlu charakterizáciu a analýzu chemických prvkov v pevných látkach
TOGR20151026001
Grécka výskumná skupina veľkého výskumného centra vyvinula plne prenosný nástroj pre analýzu a charakterizáciu chemických prvkov v pevných materiáloch. Systém je založený na laserovej indukovanej spektroskopii rozkladu a je schopný poskytnúť rýchlu multi elementárnu analýzu „In-situ“. Výskumná skupina hľadá priemyselného partnera z minerálneho alebo leteckého sektora pre dohodu o technickej spolupráci, pokiaľ ide o prispôsobenie systému slúžiaceho pre špeciálne výrobné potreby.

Metóda na meranie rýchlosti a dĺžky bežiaceho závitu v textilnom výrobnom procese
TODE20151116001
Nemecká univerzita aplikovaných vied vyvinula optickú metódu, ktorá monitoruje rýchlosť a dĺžku bežiacej priadze počas prebiehajúceho procesu. Využitie metódy optického merania ponúka vysokú presnosť bez napínania alebo dokonca poškodenia závitu. Táto metóda je lacná a ľahká na údržbu. Univerzita ponúka licenciu pre spoločnosti aktívne v textilnom priemysle alebo možnosť technickej spolupráce s cieľom urýchliť technológiu.

Technológia na zrýchlené tepelné vytvrdzovanie betónu
TOKR20151022001
Výskumný inštitút z Južnej Kórei nedávno vyvinul technológiu na zrýchlené tepelné vytvrdzovanie betónu, ktorá môže podstatne znížiť dobu vytvrdzovania. Uvedením na trh, výrazne zníži náklady na výstavbu. Hľadajú partnerov so záujmom o licencovanie.

Vysoko teplotné zariadenia na odstraňovanie prachu
TOCZ20151106002
Česká univerzita s bohatými skúsenosťami v oblasti výroby energie, vyvinula zariadenie, ktoré je súčasťou technológie splyňovania pre elektrickú a tepelnú produkciu. Je použiteľné kdekoľvek pre odprašovanie plynového média s vysokou teplotou. Univerzita hľadá priemyselných a obchodných partnerov, ktorí by boli schopní vyrobiť filtračnú jednotku – zariadenie pre zachytávanie pevných častí rôznych typov vzduchu. Ponúkaná spolupráca na základe licencie, výrobnej a/alebo technickej dohody.

Holandský podnikateľ hľadá partnerov pre ďalší vývoj senzora amoniaku (1ppm) pre nový priemysel
TONL20151110001
Holandský podnikateľ v priemysel senzorov vyvinul zariadenie na meranie amoniaku vo vzduchu a tekutinách (najmä vody) s presnosťou na 1 diel na milión a skrátenie reakčného času na 55 sekúnd. Teraz hľadá priemyselných partnerov na ďalší vývoj zariadenia pre nové aplikácie produktov na trhu. Spolupráca by mala byť kombináciou dohody o technickej spolupráci a licenčnej dohody. Partneri by mal byť schopní/ochotní vyvinúť konkrétny výrobok na trh a predávať ho po celom svete.

Intuitívne a riadené dávkovanie kvapalín
TRBE20151123001
Belgičan nadnárodné aktívny v spotrebnom tovare hľadá intuitívne a riadené dávkovanie kvapalín, ktoré by malo mať porovnateľnú veľkosť oproti normálnemu uzáveru a môže byť včlenený do dizajnového balenia spoločnosti. Priemyselní partner schopní poskytnúť tento druh riešenia dávkovania sú hľadaní pre technickú spoluprácu alebo licenčnú dohodu.

Hľadá sa metalická nevodivá vrstvová technológia pre vývoj vysoko výkonného kondenzátora
TRUK20151123001
Britský dizajnér a výrobca výkonných kondenzátorov dodáva mnohým popredným automobilovým, železničným a leteckým výrobcom si želá vyvíjať nové pokročilé kondenzátory s vysokým výkonom k hmotnostnému pomeru a schopnými pracovať pri vysokých prevádzkových teplotách. Hľadá výrobcov metalickej, nevodivej vrstvy pre spoločný vývoj novej vrstvovej technológie na riešenie prezentovaného technického problému. Požaduje výhradnú technickú spoluprácu a dohodu o spoločnom podniku.

Váhová technológia pre samoobslužný tekutý dávkovač 
TRLV20151109001
Inovatívna malá spoločnosť z Lotyšska pôsobiaca v oblasti vývoja a výroby samoobslužných zariadení hľadá váhovú technológiu pre automatické dávkovanie tekutín. Akékoľvek testované riešenia sú vítané. Spoločnosť hľadá obchodnú dohodu s technickou asistenciou alebo dohodu o technickej spolupráci.

Inovatívna výzva: metódy pre charakterizáciu poškodenia vonkajšieho ochranného odevu určeného pre extrémne podmienky
TRUS20151009001
Americká národná výskumná a vývojová agentúra hľadá metodiky posúdenia opotrebenia textilu podliehajúceho drsným klimatickým podmienkam. Navrhovateľ požaduje finančnú dohodu vo forme finančnej odmeny a licenčnú dohodu pre zvolenú technológiu.

Hľadajú sa pokročilé gyroskopické systémy
TRUK20151011001
Britský MSP hľadá dodávateľa technológie na dodávanie pokročilých zotrvačníkov na báze MEMS. Požadovaná technológia by mala byť overená v prevádzke hoci aj novo vyvinutá a netestované a necertifikované výrobky budú vzaté do úvahy. Spoločnosť hľadá partnerov pre obchodné dohody s technickou asistenciou.
 

Prílohy

expression of interest [  DOC - 71,5 kB]
  30.11.2015 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Technologická spo... | zobrazené: 1010 krát | Zdieľajte na facebooku