Výskumno-vývojové projekty za mesiac november

Hľadáme partnerov na vývoj vstavaného monitorovacieho riešenia pre hospitalizovaných pacientov (H2020 výzva: IoT-01-2016)
RDIT20151119002
Talianska spoločnosť pôsobiaca v oblasti komunikácie a bezpečnosti, hľadá partnerov, ktorí by sa pripojili do návrhu projektu H2020 v rámci výzvy: IoT-01-2016. Cieľom projektu je vyvinúť spoľahlivé, nepretržité monitorovacie riešenie pre hospitalizovaných pacientov, založené na zdravotníckej bezdrôtovej senzorovej sieti, spoliehajúcej sa na malý prenosný prístroj. 
Partnerov hľadáme v oblasti informačných a telekomunikačných technológií a v elektronických a mechanických odvetviach; rovnako sa hľadajú aj koncoví užívatelia (nemocnice, zdravotné strediská, kliniky a ordinácie) a vysoké školy. 

Oficiálny termín výzvy: 12. apríla 2016
Uzávierka EOI: 28. februára 2016
Typ hľadaného partnera:
1) Nemocnice, zdravotné strediská, kliniky
2) Spoločnosti z oblasti informačných a telekomunikačných technológií
3) Vysoké školy
Konkrétna oblasť činnosti partnerov:
1) Zdravotníctvo a zdravotné záležitosti
2) Softvér, sieťoví vývojári; elektronika; hardvér; mechanika
3) Výskum v oblasti zdravia a príbuzných odvetví
Úlohy na vykonávanie: 
1) uskutočniť kontrolné skúšky so zapojením zdravotníkov, technického personálu a pacientov. 
2) vývoj softvéru a hardvéru
3) kontrolná akademická funkcia

H2020-NMPB-08: Inovačný proces spájania pre výrobu dlhodobého pevného média: hľadáme partnerov pre materiálové prevedenie a výrobu elastickej medzivrstvy. 
RDDE20151110001
Nemecká univerzita pripravuje návrh projektu v rámci výzvy NMPB-08-2016 „Dostupné zníženie hmotnosti veľko objemových vozidiel a komponentov.“ Cieľom projektu je vývoj inovačného procesu spájania pre výrobu dlhodobého pevného média, t.j. nepriepustných kovovo-polymérových hybridných dielov s lepenou medzivrstvou. Hľadáme partnerov s odbornými znalosťami v materiálovom prevedení a výrobe elastickej medzivrstvy, rovnako ako aj koncových užívateľov. 

Termín EOI: 8. januára 2016
Termín výzvy: 21. januára 2016

Hľadáme firmy a / alebo výskumné ústavy s odbornými znalosťami v
• materiálovom prevedení
• výrobe elastickej medzivrstvy

Ďalej hľadáme koncových užívateľov z automobilového sektora (subdodávateľov alebo dodávateľov) na implementáciu vyrobených hybridných súčiastok do ich pohonných systémov.


SME hľadá partnerov konzorcia na H2020 SCC-02-2016-17 Demonštráciu inovačných riešení na prírodnej báze v mestách
RDUK20151013001
Škótsky (Anglicky) R&D MSP hľadá partnerov konzorcia na Horizont 2020 výzvy SCC-02-2016-17. Cieľom projektu je zlepšenie mestskej odolnosti voči klimatickým zmenám (zmiernenie a prispôsobenie) a zvýšenie udržateľnosti hospodárenia s vodnými zdrojmi prostredníctvom nasadenia prírodných riešení a iných technológii v niekoľkých veľkých aj menších mestách. Hľadajú sa skúsení projektoví koordinátori, mestskí partneri, sociológovia a iní špecialisti na zelenú infraštruktúru. 

Termín na vyjadrenie záujmu: preferované do 20. decembra 2015
MSP sa usiluje o rokovanie s týmito partnermi:
• Vládni partneri: Mesto alebo mestské časti so snahou implementovať zelenú infraštruktúru / riešenia na prírodnom základe pre odolnosť voči klimatickým zmenám
• Akademickí / výskumní partneri: sociológovia, iní odborníci na zelenú infraštruktúru
• Priemyselní partneri: strojárenské organizácie a odborníci na klimatické zmeny
• Hľadajú sa aj koordinátor projektu a mediálni odborníci

Geografická poloha v tejto fáze nie je obmedzená.


H2020 – GV-03- 2016 Systém a nákladovo optimalizovaná hybridizácia cestných vozidiel - hľadá sa výrobca motorov pre autobusy
RDUK20151118001
Anglická univerzita pracuje na návrhu projektu (H2020 – GV-03- 2016) v spolupráci s poprednou autobusovou spoločnosťou na vývoji nového technologického prístupu, ktorý by dokázal zlepšiť efektívnosť paliva a znížiť emisie hybridných vozidiel. Cieľom projektu je predovšetkým dosiahnuť zvýšenie efektívnosti paliva o 40% na hybridnom autobuse, ktorý jazdí na skvapalnený plyn (LPG), zníženie emisií a dobré jazdné vlastnosti. Univerzita hľadá výrobcu LPG motorov pre vývoj prototypu. 

Termín výzvy: 26. januára 2016
Termín EOI: 10. januára 2016
Typ partnera: MSP alebo veľká spoločnosť
Činnosť: výroba motorov autobusov
Úloha v projekte: vývoj prototypu motora inovatívneho hybridného autobusu (LPG) – požadovaný výkon > 150 kW

H2020: Hľadajú vodičov – a združenia/stakeholderov súvisiacich s bezpečnosťou 
RDES20151119001
Španielsky MSP, špecializujúci sa v oblasti IKT riešení s bohatými skúsenosťami s koordinovaním Európskych projektov, práve pracuje na návrhu, ktorý bude predložený v ďalšej výzve v H2020 Transport, konkrétne na tému ART-04-2016, „Bezpečnosť a súhlas koncového užívateľa s aspektami automatizácie cestnej premávky v prechodnom období“. Hľadajú vodičov – a združenia/stakeholderov súvisiacich s bezpečnosťou.
 
Termín na vyjadrenie záujmu: 20. decembra 2015
Koniec výzvy: 20. januára 2016
Vodiči- združenia/stakeholderov súvisiaci s bezpečnosťou, ktorí by mali záujem pripojiť sa do konzorcia, t.j. združenia vodičov, združenia autoškôl, regulátorov a tvorcov politiky, poisťovne, atď. na testovanie technológie.

ERA-IB-2: Hľadajú sa partneri z priemyslu a akademickej sféry (vysoké školy a výskumné ústavy) s odbornými znalosťami vo výrobe GMO (geneticky modifikované organizmy) bez kyseliny citrónovej z repnej melasy submerznou fermentáciou (SmF). 
RDTR20151112001
Turecká spoločnosť, pôsobiaca v oblasti výroby cukru z cukrovej repy od roku 1955 pripravuje návrh na výzvu ERA-IB-2 (Európsky výskumný priestor – Priemyselná biotechnológia) s názvom „Výroba GMO bez kyseliny citrónovej z melasy cukrovej repy“. Spoločnosť hľadá priemyselných partnerov s odbornými znalosťami v produkcii GMO bez kyseliny citrónovej z melasy z cukrovej repy submerznou fermentáciou (SmF) a výskumné ústavy / vysoké školy, ktoré majú možnosti na submerznú fermentáciu. 

Termín na EoI: 31. decembra 2015
Termín na ERA-IB-2 7.spoločnej výzvy: 1. februára 2016
Hľadajú sa MSP alebo veľkých priemyselných výrobcovia kyseliny citrónovej. Konzorcium je tiež otvorené výskumným ústavom a vysokým školám, pôsobiacich v príbuznej biotechnologickej oblasti (SmF) pre optimalizáciu procesu laboratórnej mierky výroby GMO bez kyseliny citrónovej.
 

Prílohy

expression of interest [  DOC - 71,5 kB]
  4.12.2015 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | PROJEKTOVÉ PARTNE... | zobrazené: 1097 krát | Zdieľajte na facebooku