Technologická spolupráca 1.-28.12.2015

Hľadá sa technológia na výrobu obojsmerného DC / DC konvektora s implementáciou na sledovanie maximálneho prevádzkového bodu fotovoltaického modulu
TRPL20150917001
Poľská spoločnosť, ktorá poskytuje širokú škálu stacionárnych energetických produktov, hľadá špeciálnu funkciu obojsmerného DC / DC konvektora s implementáciou na sledovanie maximálneho prevádzkového bodu fotovoltaického modulu. 
Spoločnosť hľadá dlhodobú spoluprácu so spoločnosťami prostredníctvom obchodnej zmluvy s technickou podporou pri výrobe zmienených zariadení.

Holandská spoločnosť hľadá low-tech technológiu na filtráciu arzénu, fluoridov a siníc z vody, na implementáciu v rozvojových krajinách
TRNL20151111001
Klient, holandský MSP, hľadá low-tech technológiu na filtrovanie arzénu, fluoridov a siníc z vody. Technológia by mala byť prispôsobiteľná a modulárna. Spoločnosť chce použiť technológiu na aplikáciu na vytvorenie bezpečnej pitnej vody v odľahlých oblastiach. Produkt by mal byť pripravený na trh. Spolupráca by mala mať formu obchodnej zmluvy s technickou podporou alebo technickej spolupráce, ak by bol potrebný ďalší rozvoj.

Japonský výrobca ponúka svoju technológiu mikrospracovania pre EÚ výrobcov a výskumné inštitúcie
TOJP20151110002
Japonský výrobca ponúka svoju technológiu mikrospracovania európskym spoločnostiam, výskumno-vývojovým inštitúciám a vysokým školám. 
Technológia môže byť použitá na tvorbu mikročastíc z rôznych materiálov. Je vhodná na výrobu zdravotníckeho zariadenia, satelitov a mikromotorových produktov a pomáha zabrániť ohýbaniu a poškodeniu. Tiež skracuje výrobný proces. 
Hľadajú zmluvu o obchodnom zastúpení s technickou podporou alebo licenčnú zmluvu.

Nový systém podlahového vykurovania s ventilátorom
11 ES 27F3 3NFC
Andalúzska univerzita, v spolupráci s andalúzskou spoločnosťou, hľadá výrobcov na využívanie financovania v rámci patentovej licencie. Vyvinuli myšlienku týkajúcu sa systému, ktorý využíva modulárne štruktúry, ktoré predstavujú riešenie niektorých problémov. Umožňuje inkorporáciu podlahového vykurovania s využitím rúrok s cirkulujúcim odvzdušňovacím ventilom.

Inovatívny obsah – technológia chladenej prepravy čokolády
TRUS20151201001
Severoamerický výrobca čokolády a cukroviniek chce identifikovať nové systémy alebo materiály, ktoré by umožnili prepravovať čokoládu v teplom počasí bez potreby gélových balení. Zadávateľ hľadá spoluprácu v technickej oblasti alebo oblasti výskumu vrátane finančnej odmeny.

Hľadáme inovatívne kontaktné balenie potravín
TRIE20151207001
Uznávaná írska spoločnosť pracujúca v oblasti balení a potravinového zloženia hľadá nove inovatívne kontaktné balenie potravín od vhodných výrobcov. Írska spoločnosť bude vyrábať obaly a predávať ich v Európe potravinárskemu spracovateľskému priemyslu, najmä spoločnostiam zameraným sa na mäsový priemysel. 
Spoločnosť hľadá licenčnú zmluvu alebo obchodnú dohodu na výrobu takýchto obalov s technickou podporou. Uvažujú aj nad dohodou o spoločnom podniku.

Izolačný DC / DC konvertor na nabíjanie a vybíjanie batérií. 
TRPL20150915001
Poľská spoločnosť, ktorá poskytuje širokú škálu stacionárnych energetických produktov hľadá špeciálnu funkciu izolačného DC / DC konvektora používaného na nabíjanie a vybíjanie batérií. Spoločnosť hľadá dlhodobú spoluprácu so spoločnosťami prostredníctvom obchodnej zmluvy s technickou podporou pre výrobu zmienených zariadení.

Hľadáme technológiu spracovania obrazu pre systém cielenia
TRUK20151012001
Spoločnosť so sídlom v Londýne hľadá vhodných predajcov, ktorí môžu zlepšiť svoju technológiu zacielenia a efektívne pomôcť poskytovať plne integrované riešenie pre zacielenie. Hľadá sa technická spolupráca.

Zlúčeniny Antifeedant z agro – industriálneho odpadu: na ceste k novému zelenému prístupu na kontrolu škodcov na domácich zvieratách
TRIT20151203001
Talianske výskumné centrum pracuje na obnove prirodzene aktívnych metabolitov z agro – industriálnych odpadov alebo vedľajších produktov, ktoré majú byť použité ako aktívne zložky. Cieľom výskumné návrhu je obnoviť antifeedant alebo odpudivé metabolity z prirodzených zdrojov a overiť ich schopnosť kontroly škodcov na bežných domácich zvieratách s cieľom vytvoriť efektívnejšie, prírodné komerčné produkty bez vedľajších efektov. Hľadajú výskumných partnerov na dohodu o výskume a spolupráci.

Technológia na triedenie včelieho peľu podľa farby
TRLV20150915001
Spoločnosť z Lotyšska, zapojená do výroby medových výrobkov hľadá technológiu, ktorá by triedila včelí peľ podľa jeho farby. Táto technológia môže byť použiteľná aj na triedenie iných výrobkov podľa farby, ale mala by byť prispôsobiteľná na včelí peľ. Spoločnosť hľadá dohodu o obchodnej alebo technickej spolupráci.

Hľadá sa zariadenie na fosfátovanie kovového povrchu. 
TRRU20151201001
Malý podnik z oblasti Vologda v Rusku potrebuje zariadenie na fosfátovanie konečného kovového povrchu. Požaduje sa, aby zariadenie mohlo byť použité vo výrobe za účelom zvýšenia odolnosti kovu voči erózii a predĺženia životnosti hotového výrobku. Spoločnosť preferuje technológiu pripravenú na použitie. Spoločnosť je pripravená uzavrieť dohodu o výrobe.

Poľská spoločnosť hľadá výskumné inštitúcie s know-how v oblasti biomasy / splyňovania celulózy
TRPL20151201001
Poľská spoločnosť, pracujúca na zariadeniach pre lokálnu elektrickú energiu a výrobu termálnej energie, zásobovanie základného zaťaženia s využitím miestnych palív hľadá výskumno-vývojové inštitúcie s know-how v oblasti splyňovania celulózy / biomasy. Chcú doplniť spracovaný nápad s najlepšími konvenčnými zariadeniami na splyňovanie biomasy / celulózy (dodávky paliva, chladenie plynu, plynové motory, atď.) Spoločnosť chce vytvoriť technickú a výskumnú spoluprácu a podpísať príslušné dohody.

Hľadáme černiacu technológiu pre nerezovú oceľ, hliníkové zliatiny a titán
TRPL20141229001
Stredne veľká firma z juhovýchodného Poľska vyrába širokú škálu komponentov pre letecký, automobilový a obranný priemysel. Spolupracuje s poľskými aj zahraničnými firmami. Za účelom zlepšenia niektorých výrobných procesov, spoločnosť hľadá spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti technológie černenia.

Španielske technologické centrum hľadá partnerov na rozvoj a zlepšenie filtrovacích aplikácií pomocou keramických a hlinených materiálov
TRES20151123001
Španielske súkromné technologické centrum, ktoré sa špecializuje na hlinené a keramické materiály, hľadá partnerov na rozvoj technológií súvisiacich s používaním hlinenej keramiky ako filtračný materiál a na prehĺbenie potenciálu ich praktických aplikácií. Hľadajú partnerov na zmluvnú výskumnú a technickú spoluprácu.

Prírodné farbivá alebo zrniaca technológia pre voskové sviečky
TRLV20151211001
Malá lotyšská spoločnosť zaoberajúca sa výrobou prírodných produktov starostlivosti o krásu hľadá prírodné farbivá alebo zrniacu technológiu pre voskové sviečky. Farbivá by mali byť aplikovateľné v oblasti eko-produkcie odpovedajúce certifikácii. Spoločnosť hľadá technológiu alebo riešenie už zavedené na trhu.

Technológia na ohýbanie špirálových nerezových trubiek malého priemeru
TRLV20150827001
Lotyšská spoločnosť hľadá technológiu na ohýbanie špirálových nerezových trubiek malého priemeru. Technológia môže byť manuálna, elektrická alebo hydraulicky ovládaná. Spoločnosť hľadá technológiu, ktorá už existuje na trhu. Očakávaná forma spolupráce je obchodná zmluva s technickou podporou.

Vysoko efektívny plne automatický filtračný systém pre dymové plyny
TOEE20151202003
Estónsky MSP sa špecializuje na vývoj filtračných systémov dymových plynov, vytvoril riešenie, ktoré znižuje emisie dymových plynov spájaním kyslých splodín cez chemickú reakciu vo vnútri filtračného systému. Možnosti na uplatnenie technológie v komerčnom meradle sú od veľkých priemyselných spaľovacích procesov a lodného priemyslu po domáce vykurovacie systémy. Spoločnosť je otvorená spoločnému podniku, licenčným technológiám alebo technickej spolupráci.

Hľadáme spoločnosť s odbornou znalosťou v programovaní internetových prehliadačov
TRDE20151214002
Náš klient, ktorý našiel spôsob ako urobiť identifikované kvantitatívne dáta prezentatívnymi, sa snaží o zlepšenie internetových prehliadačov. Cez malé rozšírenie prehliadača, by bolo možné na kvantitatívne dáta klikať, interoperovať a vyhľadávať ich, čo by motivovalo ľudí k identifikácii takýchto údajov a urobiť prehliadač známejší. Na základe zmluvy o výskumnej alebo technickej spolupráci, požadovaný partner, spoločnosť zameraná na programovanie internetových prehliadačov, by mala pomôcť integrovať prácu nášho klienta do prehliadača.

Spracovanie kovov s ochranným náterom
TRLV20151209001
Lotyšský podnik hľadá výrobcov kovových častí, ktorí by mali záujem o inovatívnu technológiu na spracovanie kovu s ochranným oxidovým keramickým povlakom. Spoločnosť hľadá výrobné spoločnosti na spoluprácu, za účelom spoločného výskumu účinkov povlaku a rozdielov medzi spracovaným a nespracovaným kovom. Spoločnosť je pripravená udeliť licenciu na implementáciu do výrobných cyklov.

Technológia mechanického rozvinutia vlajok a banerov
TRLV20151110001
Lotyšská spoločnosť, ktorá sa podieľa na správe budov, hľadá technológiu, ktorá by dokázala mechanicky vyvesiť vlajky a banery počas sviatkov a spomienkových dní. Spoločnosť hľadá investorov alebo spoločnosti, ktoré by dokázali vyvinúť alebo ponúknuť tento druh technológie. Spoločnosť má tiež záujem o technológie, ktoré už sú uvedené na trhu, v tomto prípade sa predpokladá spolupráca na obchodnú zmluvu s technickou podporou.

Inovatívny softvér pre poľnohospodárske podniky
TORS20151208001
Malá srbská IT spoločnosť vyvinula inovatívny softvér, ktorý pomáha poľnohospodárskym podnikom nakupovať, skladovať a predávať obchodný tovar a poľnohospodárske výrobky. Výhody oproti existujúcemu softvéru sú také, že toto je špecializované riešenie, ktoré rieši konkrétne problémy, ktoré majú len spoločnosti zamerané na poľnohospodárstvo; umožňuje spoločnostiam riadiť svoju spoločnosť pomocou jedného softvéru a jeho rozhranie je veľmi prístupné užívateľovi. Spoločnosť hľadá partnera na spoločné podnikanie. 

Technológia výroby výdajných automatov so vstavanou prípravou a skladovaním
TORU20151201002
Ruská spoločnosť vyvinula technológiu na výrobu automatov na samostatnú prípravu, skladovanie a predaj rôznych druhov balenej pitnej roztopenej vody. Novinka tejto technológie je skrytá v metóde prípravy roztopenej vody a jej balení do fliaš na predaj. Spoločnosť má záujem o dohodu o licencii a zmluvu o technickej spolupráci na výrobu výdajných automatov.

Snímacia technológia na riadenie vstupu / výstupu
TRKR20150727001
Kórejský MSP, ktorý vyvinul elektronické nositeľné zariadenia hľadá snímaciu technológiu na rozpoznávanie pohybu a kontrolu vstupu a výstupu. Partnerstvo by bolo založené na licenčnej zmluve a dohode o technickej spolupráci.

Technológia na tvarovanie 3D skla
TRLV20151216001
MSP z Lotyšska, pôsobiaci v stavebnom a architektonickom priemysle, vyvinul a navrhol objekty so sofistikovanými tvarmi. Na výrobu týchto objektov hľadá spoločnosť technológiu, ktorá umožní sklenenej tabuli formovať sa na 3D objekt. Spoločnosť má záujem o obchodnú zmluvu s technickou asistenciou. V prípade, že požadovaná technológia nie je dostupná na trhu, spoločnosť je pripravená uzavrieť dohodu o technickej spolupráci a spoločne rozvíjať technológiu.

Výskum chemického zloženia peľu
TRLV20150921001
Malá spoločnosť z Lotyšska, ktorá sa podieľa na výrobe včelích výrobkov hľadá univerzity alebo výskumné inštitúcie, ktoré by mohli určiť chemické zloženie včelieho peľu.

Francúzska priemyselná skupina hľadá subdodávateľa schopného vstrekovať gumu na valec z nerezovej ocele
TRFR20151210001
Oddelenie nákupu francúzskej priemyselnej skupiny hľadá európsku spoločnosť, ktorá dokáže aplikovať gumu na valec z nerezovej ocele. Spoločnosť zvažuje dlhodobú dohodu o výrobe s vhodným subdodávateľom.

Brazílska mliekarenská spoločnosť hľadá špecializované zariadenia na výrobu čerstvého syra
TRBR20151015001
Brazílska mliekarenská spoločnosť hľadá skúseného obchodníka s tradíciou v oblasti rozvoja / výroby čerstvého syra, ktoré sú pokiaľ možno balené jednotným spôsobom tepelných podnosov. 
Požadovaný typ partnerstva je na obchodnú zmluvu s technickou asistenciou.

Spoločnosť z Čile, špecializujúca sa na čistiace služby hľadá partnerov v Európe
TRCL20151102002
Skupina spoločností z Čile venujúca sa priemyselnému čisteniu a údržbe kancelárií hľadá technológiu a skúsenosti v čistení solárnych panelov, sušiacimi systémami alebo inými metódami za použitia minimálneho množstva vody a automatických systémov, na veľké projekty (veľké plochy) a obchodné vzťahy pre prípadné spoločné projekty ako je zastúpenie, distribúcia a predaj technológie v celej Európe za účelom upevniť dohodu o technologickom prenose.

Technológia vákuového sušenia esenciálneho oleja z ovocia
TRLV20150916002
Malá lotyšská spoločnosť, zaoberajúca sa výrobou včelích výrobkov hľadá technológiu alebo know-how, ktoré by umožnilo získavať esenciálne oleje z ovocia technológiou vákuového sušenia. Spoločnosť má záujem o obchodnú dohodu s technickou asistenciou a o dohodu o technickej spolupráci.
 

Prílohy

expression of interest [  DOC - 71,5 kB]
  28.12.2015 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Technologická spo... | zobrazené: 886 krát | Zdieľajte na facebooku