Obchodná spolupráca 1.-15.1.2016

A01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace

BRGR20160105001
Grécka spoločnosť pôsobí v oblasti výroby aloe vera hľadá originálne rastliny aloe vera barbadensis miller pre výrobu aloe vera gélu. Aby zvýšili dodávané množstvo, hľadajú európskych výrobcov (až s 500 zamestnancami) týchto rastlín s vysokou výživnou hodnotou, ktorí sú ochotní vstúpiť na grécky trh. Spoločnosť by rada podpísala výrobnú dohodu.

C10 Výroba potravín

BRPL20150923001
Poľská rodinná spoločnosť zameraná na praženie kávy hľadá výrobcov a dodávateľov kávových zŕn z celého sveta s cieľom získať surové kávové zrná na výrobu kávy. Spoločnosť má záujem podpísať zmluvu o distribúcii.

C11 Výroba nápojov

BRSG20151217001
Distribútor nápojov zo Singapuru s mnohými lokálnymi klientmi hľadá výrobcov alkoholických a nealkoholických nápojov. Spoločnosť môže asistovať dodávajúcej európskej spoločnosti, ktorej môžu chýbať potrebné znalosti / skúsenosti pre vývoz do Singapuru, pri vytváraní zákazníckej základne v Singapure. Tento MSP má záujem o dohodu o distribučných službách.

C13 Výroba textilu

BOGR20151126001
Sociálna kooperácia žien so sídlom na ostrove Kréta v Grécku sa špecializuje na výrobu tradičnej krétskej výšivky ako napríklad handrových kobercov a tkaných batohov s geometrickou štruktúrou s využitím tradičných krétskych tkacích a remeselných techník. Kooperácia hľadá distribútorov.

C25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

BOCZ20151014001
Česká spoločnosť zaoberajúca sa výrobou oceľových konštrukcií, zámočníckych výrobkov, strojových zariadení a ich jednotlivých komponentov, zváracej techniky, spracovaním výpalkov, obrábaním a kompletizáciou investičných jednotiek ponúka subdodávateľské služby pre strojárenské a stavebné spoločnosti, architektov a iné spoločnosti, ktoré by mali záujem o spoluprácu. 
Cieľovými krajinami sú Rakúsko, Nemecko, Holandsko a Slovensko.

C28 Výroba strojov a zariadení i. n. 

BRFR20151229001

Tento francúzsky podnikateľ vyvíja elektrických dopravcov pre logistických odborníkov. Pre jeden z nových produktov pre industriálneho prototypu, podnik hľadá dodávateľa 36 voltových lítiových batérií sprevádzaných rýchlym nabíjaním. Spoločnosť tiež hľadá výrobného partnera vo funkcii subdodávateľa.

BODK20160106001
Dánska firma vyrába stroje na komunálnu údržbu, zimnú údržbu a čistenie ulíc. Exportujú výrobky v rámci celej Európy a hlavnými odberateľmi sú obce, podnikatelia v oblasti čistenia, podnikatelia v oblasti parkov, ciest a diaľnic, ale aj nemocnice, záhradní architekti a cintoríny. Hľadajú partnerov na zmluvu o distribučných službách v Belgicku, Českej republike, Estónsku, Fínsku, Francúzsku, Lotyšsku, Litve, Holandsku, Poľsku, Slovensku a Turecku.

BOGR20151124001
Grécka spoločnosť vyrábajúca ventilačné zariadenia, špecializované silá, odprašovacie systémy, systémy manipulácie s materiálom, ventilátory a lakovacie kabíny pre priemyselné použitie hľadá dohodu o distribučnom zastúpení.

C32 Iná výroba

BRRO20151215001
Rumunská spoločnosť špecializujúca sa na obchod a skladovanie umelých hnojív a pesticídov pre poľnohospodárstvo hľadá nových dodávateľov / výrobcov za účelom pokrytia aktuálnych požiadaviek špecializovaného rumunského trhu. Spoločnosť hľadá spoločnosti z EÚ, ktoré by mali záujem o distribúciu svojich produktov na rumunský trh prostredníctvom zmluvy o distribúcii.

BOTR20150225001
Turecká spoločnosť špecializujúca sa na výrobu plochých kovových výrobkov ako plechy, rezané oceľové pásy, trapézové plechy, vlnité plechy, sínusové plechy a konštrukčné / podporné profily hľadá distribučných partnerov.

BRNL20151211001
Holandská spoločnosť vyvinula revolučné a inovatívne zariadenie bezpečnostného rebríka. Zariadenie poskytuje lepšiu bezpečnosť než súčasné riešenia ako gumové podložky a iné. Môže byť použité za akýchkoľvek podmienok a na akomkoľvek podlahovom povrchu. Pre už používané rebríky môže byť dodaná jednoduchá sada. Táto sada pasuje na väčšinu rebríkov, ktoré majú stabilizačný nosník na spodnom konci. 
Holandská spoločnosť hľadá spoluprácu na základe zmluvy o distribučných službách a / alebo licenčnej zmluvy.

G46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov

BRFR20160105001
Francúzsky obchodný zástupca predávajúci suveníry a upomienkové predmety pre darčekové obchody zoo a akváriá ale tiež pre horské obchody, hľadá nové produkty na komercionalizáciu na francúzskom trhu. Obchodný zástupca hľadá len agentúru obchodného zastúpenia.

BOUK20151104002
Britská spoločnosť, jedna z najväčších svetových rodinných spoločností vyrábajúcich cider, špecializujúca sa na výrobu ciderov s použitím jabĺk z ich vlastných sadov, hľadá distribútorov, pivovary a importérov z celej Európy. Spoločnosť ponúka značkový cider, súkromnú značku a množstvo tekutiny. Cidery sa v súčasnosti predávajú v mnohých supermarketoch, obchodoch a pohostinstvách vo Veľkej Británii.

BOIT20150924002
Taliansky MSP zaoberajúci sa remeselným pražením vysoko kvalitnej kávy, pôsobiaci od roku 1950 v Hotellerie –Restaurant –Café a špeciálnych segmentoch v oblasti kávy hľadá agentov a distribútorov na zahraničné trhy.

J62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

BOHU20150721001
Maďarská spoločnosť špecializujúca sa na IT služby ponúka efektívne hardvérové a softvérové riešenia pre verejné inštitúcie ako múzeá, knižnice, archívy a univerzity. MSP hľadá partnerov na zmluvu o službách alebo na subdodávateľskú zmluvu v niekoľkých krajinách EÚ.
 

Prílohy

expression of interest [  DOC - 71,5 kB]
  15.1.2016 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Obchodná spolupráca | zobrazené: 847 krát | Zdieľajte na facebooku