Výskumno-vývojové projekty za mesiac január

H2020 LCE-07-2016-2017 Rozvoj technológií obnoviteľnej elektriny a vykurovania / chladenia novej generácie – vývoj riečnej turbíny

RDUK20160118001

MSP so sídlom vo Veľkej Británii, univerzita z Veľkej Británie a španielska spoločnosť chcú predložiť návrh na tému výzvy LCE-07-2016-2017 v Horizont 2020 na vývoj novej technológie riečnej turbíny šetrnej k životnému prostrediu, ktorá je spoľahlivá a ľahko sa udržiava na použitie vo vzdialenom prostredí a prostredí s obmedzenými zdrojmi. Hľadajú partnerov na vývoj a návrh prototypu vodného kolesa a generátora a partnera špecializujúceho sa na inštaláciu bezdrôtových telekomunikačných systémov.

Termín výzvy: 5. januára 2017
Uzávierka EOI: 1. apríla 2016

Typ a úloha hľadaného partnera:
Navrhovatelia hľadajú partnerov, ktorí by mohli pridať hodnotu k ich budúcemu návrhu. Ideálni partneri sú nie príliš malé spoločnosti alebo výskumno-vývojové inštitúcie, ale sú otvorení akýmkoľvek návrhom.

Na doplnenie konzorcia sa hľadajú nasledujúci partneri:
 • MSP / výskumný ústav: na návrh a výrobu modulárneho vodného kolesa, dvoj lúpanej plávajúcej plošiny a uväzovacieho systému
 • MSP / výskumná inštitúcia: na návrh a výrobu efektívneho generátora energie a infraštruktúry pre pripojenie do sústavy 
 • MSP / výskumná inštitúcia: na návrh a dodanie telekomunikácií a infraštruktúru na záložnú batériu

Typ hľadaného partnerstva: dohoda o výskumnej spolupráci


PS-H2020-FTIPilot-2016: Hľadajú sa odborníci z vývoja elektroniky a softvéru na aktívne zdravotnícke zariadenie, vhodné na implementáciu, na pretvorenie zariadenia vhodného na implementáciu pre nápravu skoliózy.

RDES20160114001

Španielska spoločnosť vedie návrh (StimulAIS) na výzvu H2020-FTIPilot-2016. Hlavným cieľom návrhu StimulAIS je výroba zariadenia na svalovú stimuláciu, vhodného na implementáciu, pre nápravu skoliózy podľa európskej regulácie aktívnych zariadení vhodných na implementáciu. Zariadenie bolo vyvinuté v rámci projektu FP7. Hľadá sa partner so skúsenosťami vo vývoji softvéru a elektroniky aktívnych zdravotníckych zariadení, vhodných na implementáciu (okrem krajín: Nemecko, Švajčiarsko, Španielsko).

Termín výzvy: 15. marca 2016
Uzávierka EOI: 5. februára 2016

Typ a úloha hľadaného partnera:
 • Typ: podnik
 • Činnosť: elektronický návrh a vývoj aktívnych zdravotníckych zariadení vhodných na implementáciu
 • Úloha: pretvorenie elektroniky a softvéru a optimalizácia komponentov celého systému na použitie pri štúdiu zvierat a pilotnej klinickej skúšky u ľudí: podkožné zariadenie, bezdrôtová nabíjačka a čítačka, konzola.

Typ hľadaného partnerstva: dohoda o výskumnej spolupráci


H2020 FTI: Syntéza inovatívnych nanočastíc na báze kremeňa

RDES20160113001

Španielska spoločnosť, špecializujúca sa na anorganickú chémiu, pripravuje návrh projektu H2020 Fast Track to Innovation. Projekt je zameraný na reálne škálovanie syntézy inovatívnych nanočastíc na báze kremeňa a ich overovanie v obchodovateľných aplikáciách gumárenského priemyslu. Konzorcium, zložené z chemických výrobcov, výskumného centra a nadnárodnej spoločnosti gumárenského priemyslu, hľadá dvoch nových partnerov: veľký podnik a MSP z gumárenského sektora.

Termín výzvy: 15. marca 2016 
Termín na prejavenie záujmu: 12. februára 2016

Typ a úloha hľadaného partnera:
 • Veľký podnik z gumárenského priemyslu na validáciu nášho nano-kremíka v komerčnej aplikácii, ako sú pečate, tesnenia, technické časti vozidiel, ... ktorého predchádzajúce skúsenosti v projektoch budú brané do úvahy
 • MSP na:
 • o analýzu možnosti recyklácie gumy vrátane nano-aditív projektu
 • o analýzu vplyvov gumy na životné prostredie vrátane nano-aditív projektu

Typ hľadaného partnerstva: dohoda o výskumnej spolupráci


Vývoj vonkajšieho LED systému osvetlenia so solárnym článkom citlivým na farby a systému zberu energie

RDKR20160111001

Kórejský MSP, špecializujúci sa na LED, pripravuje medzinárodný spoločný výskumno-vývojový návrh v rámci programu EUREKA. Projekt je o vývoji LED osvetľovacieho systému na vonkajšie použitie a továrne so solárnym článkom citlivým na farby a systém zberu energie. Spoločnosť hľadá partnera, ktorý by navrhol systém zberu energie a aplikoval ho do LED osvetľovacieho systému. Návrh EUREKA je plánovaný na predloženie najneskôr do prvého štvrťroka 2016.

Termín výzvy: 11. marca 2016

Typ a úloha hľadaného partnera:
• Typ partnera: spoločnosť, výskumný inštitút
• Špecifická oblasť činnosti partnera: obnoviteľná energia, zber energie, integrácia výkonu
• Úlohy: návrh a integrácia LED osvetľovacieho systému, generovanie a uskladnenie veternej sily , napájací systém

Typ hľadaného partnerstva: dohoda o výskumnej spolupráci


EUROSTARS (Termín 18.02.2016) – Bezpečnostné cestné zvodidlá z polyméru hybridného kompozitného materiálu

RDLV20151224001

MSP z Lotyšska pripravuje návrh projektu do programu EUROSTARS (termín predloženia ponúk 18.02.2016). Cieľom projektu bude vyvinúť technológiu na výrobu bezpečnostných zvodidiel z polyméru hybridného kompozitného materiálu. Spoločnosť hľadá partnerov z výskumno-vývojových inštitúcií a priemyslu. Prípadné úlohy partnerov v rámci projektu – testovanie mechanických vlastností cestných zvodidiel, spoločný výskum a vývoj, testovanie / certifikácia, implementácia technológie.

Termín výzvy: 18. februára 2016

Typ a úloha hľadaného partnera:
 • Typ: výskum a priemysel
 • Úloha v rámci projektu: testovanie mechanických vlastností bezpečnostných zvodidiel; spoločný výskum a technologický vývoj kompozitných materiálov pre bezpečnostné zvodidlá; certifikácia; implementácia technológie

Typ hľadaného partnerstva: dohoda o výskumnej spolupráci

 

Prílohy

expression of interest [  DOC - 71,5 kB]
  25.1.2016 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | PROJEKTOVÉ PARTNE... | zobrazené: 859 krát | Zdieľajte na facebooku