Technologická spolupráca 1.-29.2.2016

Kontakty na zahraničné firmy, ktoré zverejnili svoje požiadavky na spoluprácu Vám radi poskytneme. Stačí ak vyplníte formulár, ktorý nájdete v priloženom súbore pod článkom - Expression of Interest - a zašlete ho na een@rpicpo.sk. Množstvo ďalších ponúk na spoluprácu nájdete v anglickom jazyku v Databáze pre spoluprácu podnikateľov siete Enterprise Europe Network.


Hľadáme pokročilé technológie na výrobu PVC dosiek / fólií, planétových extrudérov, návrh strojov a výrobu. 
TRTR20151228001
Popredná turecká spoločnosť, ktorá vyrába PVC dosky / fólie, hľadá technológie a chemické látky / prísady, ktoré pomôžu zlepšiť kvalitu PVC dosiek / fólií a zodpovedať legislatíve LFGB a ÚV odpor. Spoločnosť má tiež záujem o technologickú spoluprácu v oblasti planétových extrudérov a strojnej výroby. Hľadáme technickú spoluprácu.

Hľadáme rekuperačný systém prachu
TRRU20160118001
Ruská spoločnosť z republiky Mari El, špecializujúca sa na výrobu dverí vysokej kvality hľadá rekuperačný systém prachu, ktorý má byť použitý na mieste, pre zníženie tvorby prachu v procese výroby dverí. Spoločnosť hľadá partnerov, ktorí majú záujem o obchodnú spoluprácu s technickou asistenciou.

Japonský výrobca elektroniky hľadá technológiu na miniaturizáciu systémov napájacích zdrojov
TRJP20160118001
Japonský výrobca elektroniky hľadá možnosti výskumnej a technickej spolupráce v krajinách EÚ. Cieľom spoločnosti je miniaturizácia systémov napájacích zdrojov, ktorými sú vybavené zariadenia a ovládacie panely. Očakávajú partnerskú príležitosť na spoločnú výskumnú alebo technickú spoluprácu, t.j. komisionálny vývoj s relevantným partnerom, ktorý má preukázané schopnosti v oblasti systémov napájacích zdrojov.

Nové potenciálne protizápalové výrobky z prírody
TRIT20151203002
Talianske výskumné centrum buduje sieť výskumníkov schopných overiť a dokázať účinnosť vybraných prírodných látok, schopných inhibovať dve alebo niekoľko bielkovín podieľajúcich sa na zápalových procesoch: COX-2 a 5-lipoxygenázy. Demonštrácia by mala prebiehať prostredníctvom in vitro a in vivo štúdií. Cieľovými partnermi sú verejné a súkromné výskumné centrá a akademickí výskumníci na dohody o výskumnej spolupráci.

Kórejský MSP predstavuje technológiu chemickej recyklácie PET odpadov
TOKR20160112002
Kórejský MSP, špecializujúci sa na vývoj ekologicky šetrných materiálov a zariadení, vyvinul technológiu chemickej recyklácie PET odpadov. Je to ekologické, ekonomické a ľahké na ovládanie. Spoločnosť hľadá partnera, ktorý má záujem o recykláciu PET a je k dispozícii na technickú spoluprácu alebo spoločný podnik.

Zelená strecha
TOPL20151105001
Vynálezca z Poľska, aktívny v oblasti architektúry a nehnuteľností vytvoril riešenie na nedostatok zelených plôch v mestách a čistejšie ovzdušie. Zelená strecha môže byť použitá / postavená v mestských častiach, na konkrétne stavby budov, ktoré sú tiež súčasťou vynálezu. Vynálezca hľadá finančnú dohodu, dohodu o spoločnom podniku alebo dohodu o výskumnej spolupráci.

Požiadavka na výrobu automatického zväzku vodičov a súvisiacich kontrolných technológií na žiarovky predných a zadných svetiel v automobilovom priemysle
TRKR20160119001
Kórejská spoločnosť hľadá výrobcu automatického zväzku vodičov a súvisiacich kontrolných technológií, spojených s kontinuálnymi, elektrickými a vizuálnymi skúškami na žiarovky predných a zadných svetiel v automobilovom priemysle. Určité procesy sú automatické ale väčšinu manuálnych prác je potrebné zameniť za automatické a adaptabilné vizuálne kontroly s cieľom zvýšiť presnosť a rýchlosť.

Hľadáme letecké motory, prenosový systém helikoptér a turbínu na zemný plyn
TRCN20160115005
Tento čínsky ústav, špecializujúci sa na výskum a vývoj leteckých motorov, prevodového systému a plynovej turbíny helikoptér, hľadá technológie leteckých motorov, prenosovej sústavy helikoptér a turbíny na zemný plyn v rámci spoločného podniku, licencie, spolupráci v oblasti výskumu alebo zmluvy o poskytovaní služieb.

Hľadáme výrobcu moderných leteckých motorov a opravných technológií
TRCN20160115004
Táto spoločnosť sa špecializuje na zariadenia leteckých motorov ako napríklad turbovrtuľových, turbohriadeľových a piestových motorov, výrobu priemyselných plynových turbín, letecké opravy, subdodávky a výrobu v letectve, rovnako ako na výrobu, predaj a údržbu technológie turbovrtuľových, turbohriadeľových a piestových motorov a plynových turbín, opravné technológie leteckých motorov a technologickú výrobu komponentov leteckých motorov. Typ zmluvy: licenčná, výskumná alebo technická spolupráca.

Výrobné technológie na výrobu hliníkových komponentov s vylepšenými vlastnosťami z hliníkových a horčíkových zliatin
TOES20160119001
Výskumné centrum španielskej univerzity vyvinulo rôzne výrobné procesy, formy a materiály na získavanie ľahkých zliatinových komponentov (hliníkové a horčíkové zliatiny). 
Ich procesy sa používajú vo výrobných linkách v rôznych priemyselných odvetviach. Komponenty majú vylepšené vlastnosti ako mechanickú pevnosť a zníženú pórovitosť. Táto skupina má záujem o výskumnú a technickú spoluprácu a o výrobnú zmluvu.

Batéria pripojená do rozvodnej siete 2 megawattového lítiového titaničitanu na výskumné účely
TOUK20160209001
Univerzita z Veľkej Británie vlastní batérie pripojené do rozvodnej siete 2 megawattového lítiového titaničitanu na vedenie výskumu na širokú škálu tém týkajúcich sa budúcnosti inteligentných sietí a skladovania energie. Univerzita hľadá partnerov ako sú spoločnosti distribuujúce elektrickú energiu, výrobcov distribučných zariadení, výrobcov batérií, vozidlo pre vývojárov siete a iné výskumné organizácie na technickú spoluprácu alebo zmluvy o výskume.

Nová metóda na detekciu H2O2 v mokrom / suchom ovocí a zelenine
TOTR20150731011 
Turecká univerzita vyvinula novú metódu na detekciu H2O2 v mokrom / suchom ovocí a zelenine. Podľa zdravotných problémov spojených s používaním peroxidu vodíka (H2O2) vo výrobkoch, detekcia je kritická. Univerzita je otvorená licenčným zmluvám s poľnohospodárskymi spoločnosťami alebo univerzitami ochotnými prijať túto technológiu.

Hľadáme plynové turbíny a nové technológie výhrevnosti
TRCN20160115001
Čínska spoločnosť, špecializujúca sa na výskum, vývoj a výrobu plynových turbín a súvisiacich technológií, hľadá plynové turbíny a nové technológie výhrevnosti. Požadovaný typ dohody: spoločný podnik, licencovanie, spolupráca v oblasti výskumu alebo dohoda o službách.

Hľadáme výrobcu alebo dodávateľa nerezových oceľových skrutiek / priebojníkov pre dentálne ručné náradie
TRNO20160126001
Nórsky podnikateľ hľadá dodávateľa veľmi malých nerezových skrutiek. Táto požiadavka je naliehavá, pretože predchádzajúci dodávateľ nesplnil požadované štandardy.

Počítačové programy a vzdelávanie na kontrolu a zlepšenie výrobných a administratívnych procesov
TOHU20151209001
Maďarský podnikateľ vyvinul balíček na zvýšenie kvality (produkujúci zisk), ktorý obsahuje kvalitné nástroje výučby a softvérové prvky. Jeho najväčšou výhodou je možnosť konzultácie implementácii nástrojov a schopnosti demonštrácie zisku. 
Hlavnými cieľovými skupinami sú odborníci na manažment, ktorí majú záujem o zlepšenie kvality zavedením programov Six Sigma a Lean. Požadovaný typ partnerstva: obchodná zmluva s technickou asistenciou v Rumunsku, Slovensku, Českej republike, Chorvátsku a Srbsku.

Hľadáme služby antibakteriálneho náteru na kľuky na sanitárne použitie
TRLT20160219001
Spoločnosť z Litvy, špecializujúca sa na návrh a výrobu širokej škály kľúk, ktorých použitie je aj na sanitárne účely, hľadá nové náterové služby na ich konečné výrobky, ktoré by mohli garantovať silný antibakteriálny účinok počas čo najdlhšej doby. Hľadajú nové služby, rovnako ako aj služby, ktoré sú už zavedené na trhu, na obchodnú zmluvu s technickou asistenciou alebo na výrobnú dohodu.

Hľadáme poskytovateľa, ktorý by mohol vyrábať odporové linky a filmy na elektronické obvody
TRES20160112001
Súkromná spoločnosť zo Španielska, ktorá vyvíja elektronické nástroje, hľadá poskytovateľa, ktorý by mohol vyrábať odporové linky a odporové filmy na použitie v elektronických obvodoch. Hľadajú spoločnosti a organizácie na výrobnú dohodu alebo dohodu o technickej spolupráci.

On-line regulácia zaťaženia pre zdvíhanie rúr
TODE20160211001
Nemecký MSP ponúka on-line systém regulácie zaťaženia so zabezpečením kvality, ktorý pomáha zabrániť poškodeniu zdvíhacích rúr. S použitím špeciálnych meracích prístrojov sa meria uhlová výchylka medzi vybranými rúrami a vypočíta sa prípustná zdvíhacia sila, ktorá umožňuje prijať protiopatrenia. Systém zabraňuje preťaženiu zdvíhacích rúr a rozpozná problémy priamo na mieste v ranej fáze. Dáta a analýza sú prístupné on-line. Hľadajú partnerov na obchodnú dohodu s technickou asistenciou.

Alternatívny proces biolúhovania kovov zo sekundárnych zdrojov (priemyselné odpady)
TOBE20160118001
Belgické výskumné centrum vyvinulo (štádium vývoja: technológia overená v laboratóriu TRL 4) lúhovací proces s mikrobiálnou asistenciou, určený na obnovu kovov z druhotných zdrojov. Technológia je založená na novom procese integrujúcom zapuzdrenie bakteriálnej bunky pre vyššiu odolnosť voči rozpusteným organickým látkam a ťažkým kovom. Výskumné centrum hľadá spoločnosti a univerzity na licencovanie patentov, na vývoj európskych projektov a ďalšie použitie v iných sektoroch.

Ponúkame nové ultraľahké skladacie prístrešky
TOUK20160205001
Britská spoločnosť vyrobila prototyp nového ultraľahkého skladacieho prístrešku, ktorý zahŕňa výrobu elektriny, zber vody a likvidáciu odpadov. Riešenie môže byť použité na vonkajšiu rekreáciu, humanitárnu pomoc a dočasné obytné infraštruktúry. Užívateľ dokáže zostaviť výrobok pomocou jednoduchých farebne koordinovaných komponentov za menej ako 10 minút. Spoločnosť hľadá partnera s výrobou prenosného obydlia prostredníctvom obchodnej dohody s technickou asistenciou a / alebo finančnej dohody.

Výroba rastlinných antioxidantov (vitamín E a K) pre zdravotnícke alebo kozmetické prípravky
TOCH20160202001
Švajčiarska univerzita vyvinula technológiu na modifikáciu výroby rastlinného vitamínu na akumuláciu vitamínu E a K alebo ich provitamínov v ľahko extrahujúcich bunkových komorách. Hľadajú partnerov so záujmom o vývoj komerčných produktov obsahujúcich vitamíny, najmä výrobcov zdravotníckych a kozmetických výrobkov na technologickú alebo výskumnú spoluprácu. Mali by mať kapacitu na overenie metódy na napr. dermatologických výrobkov, nutraceutikách a na rozvoj metódy.

Inovácia v odpade
TRIT20160213001
Talianska spoločnosť, pôsobiaca v oblasti hospodárenia s odpadmi, hľadá inovatívne technológie na opätovné použitie priemyselného odpadu alebo jeho recykláciu. Spoločnosť má záujem o výrobnú alebo obchodnú dohodu s technickou asistenciou alebo technickú spoluprácu s vývojármi technológií.

Hľadáme partnerov z východnej Európy s výrobnými kapacitami
TRDE20151221001
Nemecký MSP z oblasti strojárenského inžinierstva so zameraním na vývoj robotických technológií pre výrobné aplikácie na špeciálne účely, hľadá partnerov z východnej Európy so subdodávateľskými kapacitami, v rámci výrobnej dohody. Partner by mal mať know-how v zváracích technológiách a elektrike, v ideálnom prípade odborné znalosti z oblasti robotiky, aby prevzal predbežné zostavy a čiastkové projekty.

Hľadáme riešenia energetickej správy dátového centra novej generácie
TRSG20160218001
Veľká verejná spoločnosť zo Singapuru, poskytujúca telekomunikačné služby, hľadá nové a efektívne riešenia energetickej správy pre dátové centrá od MSP / startup-ov. 
Typ hľadaného partnera:
• MSP <10, 
• MSP 11-50, 
• MSP 51-250. 
Typ hľadaného partnerstva: 
• dohoda o spoločnom podniku, 
• licenčná dohoda, 
• dohoda o výskumnej spolupráci, 
• dohoda o technickej spolupráci.

Hľadáme nové ekologické panely na výstavbu protizvukových stien
TRLT20160223001
Spoločnosť z Litvy pracuje v oblasti výstavby ciest a hľadá nové ekologické panely na výstavbu protizvukových stien. Spoločnosť hľadá partnerstvá, ktoré umožnia vývoj a realizáciu panelov na protizvukové steny (umiestnené v blízkosti diaľnic a v iných hlučných prostrediach, na zníženie úrovne dopravných zvukov) z ekologických materiálov. Hľadajú nové riešenia, rovnako ako riešenia, ktoré sú už zavedené na trhu, na obchodnú dohodu s technickou asistenciou alebo výrobnú dohodu.

Škótsky výrobca syrov hľadá baliacu technológiu pre remeselné syry
TRUK20160219001
Škótska spoločnosť, ktorá vyrába širokú škálu remeselných tvrdých syrov, hľadá baliacu technológiu na zlepšenie baliaceho procesu. Majú záujem o baliaci stroj nie veľkých rozmerov, ktorý urýchli už existujúci proces, zaistí dobu trvanlivosti najmenej 10 týždňov a udrží remeselný vzhľad balenému výrobku. Hľadajú priemyselných partnerov na dohodu o technickej spolupráci alebo na obchodnú dohodu s technickou asistenciou.

Hľadáme softvérové riešenia na zosúladenie dátovej identity a anonymizáciu
TRSG20160215001
IKT spoločnosť so sídlom v Singapure, certifikovaná ISO 9001, 27001 a CMMI Level 3, s pobočkami na globálnych trhoch, hľadá softvérový rámec alebo riešenie na zosúladenie identít jedincov reprezentovaných ako záznamy z databáz, ktoré patria rôznym organizáciám. 
Spoločnosť má záujem o tieto typy partnerstva: licenčná dohoda, dohoda o spoločnom podniku, dohoda o spolupráci v oblasti výskumu, dohoda o technických službách.

Technológia inerčného senzora na funkčnú detekciu ľudského pohybu v reálnom čase
TOIT20160205001
Talianska spoločnosť vyvinula novú technológiu inerčného senzora za účelom prispieť k technickému a vedeckému hodnoteniu funkčného a fyziologického ľudského pohybu. Zariadenie má za cieľ poskytnúť potrebné údaje komukoľvek, kto potrebuje naplánovať správne zameraný tréning (fyzický tréning alebo rehabilitáciu) alebo jednoducho sledovať fyzický stav osoby. Spoločnosť má záujem o obchodnú dohodu s technickou asistenciou v oblasti zdravotných a športových služieb.

Bezpečná mikrozapuzdrovacia technológia pre kozmetiku, zdravie, jedlo, nutraceutiká, papier, chémiu a na iné súvisiace použitie
TOFR20160209001
Francúzsky MSP ponúka novú a 100% bezpečnú zapuzdrovaciu technológiu na olejové výrobky. Táto technológia je založená na patentovanom procese a ma za cieľ pripraviť mikroguľôčky zo škrupinového poľnohospodárskeho materiálu. Skúšobná výroba už bola zahájená a k dispozícii sú postupy na jej zvýšenie. Spoločnosť hľadá spoluprácu s priemyslom na základe licenčnej dohody, obchodnej dohody s technickou asistenciou, dohody o spolupráci v oblasti výskumu alebo techniky, s cieľom preskúmania ďalších nových riešení.
 

Prílohy

expression of interest [  DOC - 71,5 kB]
  29.2.2016 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Technologická spo... | zobrazené: 786 krát | Zdieľajte na facebooku