Výskumno-vývojové projekty za mesiac február

Manunet: Taliansky MSP hľadá výrobcu turbín
RDIT20160210001

Dva talianske MSP, pôsobiace v oblasti systémov nízkych teplôt, spolu s Univerzitou v Turíne, hľadajú partnera na projekt Manunet, ktorý by mal dodávať montovaný kompresor / turbínu s prevádzkou pri teplotách < -100°C. Jednotka bude inštalovaná ako príslušenstvo inovatívneho systému mrazenia potravín. Partner by mal prispieť k rozvoju systému, pokiaľ ide o chod jeho hardvéru.

Termín výzvy: 17.3.2016
Uzávierka EOI: 11.3.2016

Typ hľadaného partnera: MSP z regiónu, ktorý sa zúčastňuje programu Manunet
Konkrétna oblasť činnosti partnera: Ideálny partner by mal byť aktívny v oblasti návrhu a výroby malých plynových turbín a kompresorov
Oblasť skúseností partnera: Vzdušné alebo pozemné aplikácie
Úlohy partnera: Dodávka turbo/kompresorovej zostavy podľa dohodnutej špecifikácie. Zostava bude inštalovaná v inovatívnom systéme mrazenia potravín. Partner by mal prispieť k vývoju systému starostlivosťou o optimalizáciu výkonu turbo/kompresora v rámci systému.

PS Manunet: Talianske konzorcium hľadá partnera poskytujúceho monitorovací systém batérií a energie
RDIT20160217001

Dva talianske MSP, spoločne s Univerzitou v Toronte, vyvinuli prototyp súvisiaci s inovatívnym elektrickým strojom na zber bylín v ekologickom poľnohospodárstve. Hľadajú nové spolupráce na predloženie návrhu Manunet na optimalizáciu niektorých funkcií stroja a získanie výrobku blízkemu trhu. Hľadajú partnera, ktorý poskytuje hi-tech monitorovací systém spotreby batérií a energie u rôznych častí stroja (trakcia, rezanie a služby).

Oficiálna termín výzvy: 17.3.2016
Termín na vyjadrenie záujmu: 11.3.2016

Typ hľadaného partnera: MSP
Konkrétna oblasť činnosti partnera: batérie, nabíjačky batérií a elektrické systémy pre elektrickú trakciu
Oblasť skúseností partnera: batérie, elektrické vozidlá, sledovanie spotreby
Úlohy partnera: návrh a dodávka batérií pre stroj, sledovanie nákladov a správa.

H2020 GV-04-2017 Elektrické hnacie ústrojenstvo novej generácie na plne elektrické vozidlá, so zameraním na vysokú účinnosť a nízke náklady – britská spoločnosť hľadá výrobcu vozidiel, primárne dodávateľov alebo poskytovateľov technológie. 
RDUK20160108005
Britská spoločnosť so sídlom v severovýchodnom Anglicku hľadá výrobcov vozidiel, primárne dodávateľov alebo poskytovateľov technológie, na partnerstvo v rámci výzvy H2020-GV-2016-2017. 
Cieľom projektu je vyvinúť inovatívne elektrické hnacie ústrojenstvá, ktoré budú brať do úvahy návrh pre výrobu, nízku hmotnosť a materiálové náklady.

Termín výzvy: 1.2.2017
Uzávierka EOI: 30.11.2016

Hľadaní partneri: výrobcovia vozidiel, najmä dodávatelia a technologickí vývojári, ktorí by mali záujem o spoluprácu na novom nízko nákladovom riešení hnacieho ústrojenstva
Typ hľadaného partnerstva: dohoda o výskumnej spolupráci

Fast track to innovation: Spoločnosti alebo technologické centrá na výrobu konfokálneho fluorescenčného mikroskopu s kapacitou miniaturizácie 
RDES20160210001

Španielske výskumné centrum, špecializujúce sa na oblasť zdravotníckych vied, hľadá partnerov na návrh k „Fast track to innovation pilot“. Cieľom je vývoj novej mikro inštalácie za účelom testovania cytotoxickej kapacity protinádorových zlúčenín v mikro gravitácii. Hľadajú spoločnosti alebo technologické centrá s kapacitou výroby konfokálneho fluorescenčného mikroskopu s kapacitou miniaturizácie.

Termín výzvy: 1.6.2016
Termín na vyjadrenie záujmu: 1.5.2016

Trvanie projektu: 2 roky
Typ hľadaného partnera: Priemysel, technologické centrum
Konkrétna oblasť činnosti partnera: Výrobca konfokálnych fluorescenčných mikroskopov
Úloha partnera: Hľadaný partner by mal spolupracovať pri výrobe miniatúrneho mikroskopu. Tento mikroskop by mal zachytiť a analyzovať fluorescenčné obrazy a mal by umožniť automatický vstup a výstup kamier v experimente
Typ hľadaného partnerstva: Dohoda o výskumnej spolupráci

Výzva H2020 ICT-29-2016 Photonics KET: Nemecký výskumný ústav hľadá spoločnosť z oblasti lekárskych prístrojov, aktívnu v oblasti zobrazovania
RDDE20160218001

Nemecká výskumná organizácia, pôsobiaca v oblasti fotoniky pre lekárske aplikácie, hľadá partnera na výzvu H2020 ICT-29-2016 Photonics KET. Konzorcium vytvorí nástroj lekárskeho prístroja, ktorý umožní vizualizáciu vitality tkaniva a paralelne zásobovanie kyslíkom. Partnerom by mala byť spoločnosť z oblasti lekárskych zariadení s prístupom na trh a predajom v intraoperačnom zobrazovaní. Jeho úloha bude definovať obchodný prípad a navrhnúť používateľské rozhranie pre lekárov.

Termín výzvy: 12.4.2016
Termín na vyjadrenie záujmu: 11.3.2016

Typ hľadaného partnera: stredné a veľké spoločnosti z oblasti lekárskych zariadení
Konkrétna oblasť činnosti partnera:
 • Distribútor a výrobca lekárskych zariadení pre intraoperačné použitie
 • (Optické) Zobrazovacie zariadenia
 • Vývoj výrobkov
Oblasť skúseností:
 • Prezentácia informácii o zobrazení
 • Používateľské rozhranie
Úlohy, ktoré má vykonávať partner:
 • Definícia požiadaviek na lekárske prístroje
 • Definovanie klinického prostredia spolu s klinickými lekármi
 • Definovanie obchodného prípadu
Typ hľadaného partnerstva: dohoda o výskumnej spolupráci

Vývoj novej T-commerce technológie pre TV nákup
RDKR20160203001

Kórejský MSP, špecializujúci sa na TV aplikácie (interaktívne vysielacie systémy dát) pripravuje medzinárodný spoločný výskumno-vývojový návrh v rámci programu EUREKA. Projekt sa týka vývoja novej T-commerce technológie pre TV nákup. Hľadajú partnera, ktorý vie analyzovať protokol káblového prijímača a veľký objem dát alebo vyvinúť systém číselnej obrazovky. Tento návrh by mal byť predložený do tretieho štvrťroku 2016.

Tento kórejský MSP chce predložiť projekt EUREKA do konca septembra 2016 s európskou spoločnosťou. 
Uzávierka EOI: posledný deň augusta 2016

Typ hľadaného partnera: MSP alebo veľká spoločnosť
Konkrétna oblasť činnosti partnera: T-commerce, TV a mobilné aplikácie, ICT, interaktívne vysielanie dát
Úlohy partnera:
 • Analýza protokolu káblového prijímača (alebo)
 • Vývoj systému číselnej obrazovky (alebo)
 • Vývoj TV alebo on-line platobného systému
Typ hľadaného partnerstva: dohoda o výskumnej spolupráci
 

Prílohy

expression of interest [  DOC - 71,5 kB]
  4.3.2016 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | PROJEKTOVÉ PARTNE... | zobrazené: 684 krát | Zdieľajte na facebooku