Výskumno-vývojové projekty za mesiac marec

H2020 výzva FETPROACT-01-2016 – Area 4: Nové technológie pre energetické a funkčné materiály – hľadáme koordinátora a partnerov
RDBG20160314001

Bulharský výskumno-vývojový ústav so skúsenosťami s projektmi a vývojom nových materiálov pripravuje návrh projektu na FETPROACT-01-2016 - Area 4: Nové technológie pre energetické a funkčné materiály. Tím hľadá koordinátora a partnerov na projekt (výskumno-vývojové ústavy, univerzity a spoločnosti), zapojených do vývoja pokročilých materiálov a inovatívnych technológií na zlepšenie vlastností kovov a zliatin.

Termín na vyjadrenie záujmu: 12.4.2016
Termín výzvy: 12.4.2016

Typ hľadaného partnera: vedúci partner (koordinátor), členovia projektu, ktorí reprezentujú výskumné a akademické inštitúcie, vedúci predstavitelia priemyslu
Konkrétna oblasť činnosti partnera: spoločnosti špecializujúce sa na nové technológie na výrobu materiálov s vysokým výkonom, posilnených v objeme alebo na povrchu pridaním nano-častíc alebo iných typov povrchovej vrstvy a akademické/výskumno-vývojové inštitúcie s príslušnými laboratóriami a odbornými znalosťami. 
Typ hľadaného partnerstva: Dohoda o výskumnej spolupráci

Naliehavé – H2020 – Hľadáme mestské orgány so záujmom o zapojenie svojich obyvateľov s ICT riešeniami do projektu, ktorého cieľom je zlepšiť správu mesta a kvalitu života použitím Internetu vecí. 
RDDE20160310001

Nemecká univerzita predloží návrh v rámci výzvy H2020-IOT-2016-2017 s cieľom zlepšiť správu a služby miest. Bude vytvorená otvorená platforma na pripojené inteligentné objekty, aby boli aktivity miestnej správy transparentnejšie. Navyše, všetky dostupné informácie sú zhromažďované/využívané s prihliadnutím na napr. komentáre v sociálnych médiách. Hľadajú výskumnú spoluprácu s úradmi primátorov, ktoré môžu pripojiť svojich obyvateľov s ICT riešeniami projektu.

Termín výzvy: 12.4.2016
Uzávierka EOI: 24.3.2016

Typ hľadaného partnera: mestá, ktoré už využívajú senzorovú technológiu
Úloha partnera: Konzorcium má záujem len o priamy kontakt s úradmi primátorov miest, keďže primátor musí povoliť spoluprácu. Mestské úrady by mali prevziať úlohu zapojiť svojich obyvateľov s ICT riešeniami do projektu. Mali by zhromažďovať údaje a spätnú väzbu od svojich obyvateľov a údaje vyzdvihnuté zo sociálnych médií/sietí. Mali by poskytovať sieť senzorov a zariadení, ktoré fungujú v ich meste, ktoré by boli súčasťou dátových zdrojov na projekt „cloud“
Typ hľadaného partnerstva: dohoda o výskumnej spolupráci

Vývoj zoskupenia (klastra) s cieľom podpory sociálnych podnikov vo všetkých fázach hospodárskeho cyklu (výzva BalkanMED)
RDGR20160303001

Grécky inštitút podnikania predkladá návrh projektu v rámci výzvy BalkanMED s termínom 12.4.2016. Navrhovaný projekt je zameraný na posilnenie podnikania žien a podporu konkurencieschopných sociálnych podnikov. Inštitút je ochotný doplniť konzorcium malými a strednými podnikmi v oblasti poradenských služieb (aktívnymi v poradenstve sociálnych podnikov) v rámci dohody o výskumnej spolupráci.

Termín návrhu: 15.4.2016
Uzávierka EOI: 30.3.2016

Typ hľadaného partnera: ideálni partneri by mali byť MSP z oblasti poradenských služieb na doplnenie konkurenčného konzorcia v rámci dohody o výskumnej spolupráci 
Úloha partnera: podieľať sa na týchto aktivitách:
• On-line podpora obchodu pre sociálne podniky
• Rozvoj spoločného certifikačného systému pre udržateľné sociálne podniky
• Propagácia spoločného produktu/služby vo všetkých zúčastnených krajinách
• Spustenie regionálnej súťaže inovatívnych projektov na zvýšenie sociálnej ekonomiky BalkanMED
Typ hľadaného partnerstva: dohoda o výskumnej spolupráci

PS INCOMERA projekt Modulácia nových vlastností nanoštruktúrovaných keramických povlakov
RDIT20160217003

Taliansky MSP chce predložiť projekt, zameraný na moduláciu nových vlastností nanoštruktúrovaných keramických povlakov ako: anti-škálové vlastnosti, elektrická vodivosť na domácich spotrebičoch, hybridné organicko-anorganické transparentné formulácie pre automobilový priemysel, rovnako ako nové systémy aplikácie keramických povlakov. Hľadaní partneri: MSP (skúsenosti vo formulácii produktov na keramickom základe), výrobcovia zariadenia na aplikáciu povlakov na keramickom základe, výskumno-vývojové centrá.

Termín výzvy: 15.4.2016
Termín na vyjadrenie záujmu: 5.4.2016

Typ hľadaného partnera: MSP so skúsenosťami z oblasti formulácie produktov na keramickej báze, výrobcovia zariadení na aplikáciu povlakov na keramickej báze, koncoví užívatelia kovových/nekovových súčiastok, laboratóriá a/alebo výskumné centrá na formuláciu, testovanie, analýzu výsledkov (špecializujúce sa na nanokeramiku) 
Typ hľadaného partnerstva: dohoda o výskumnej spolupráci

EUROSTARS2 Hľadáme výskumno-vývojových partnerov na komercializáciu zabezpečenia skenera pre internetový cloud systém. 
RDKR20160307001

Kórejská MSP vyvíja skener zabezpečenia na detekciu, analýzu a správu zabezpečenia pre systém cloud. Keďže konvenčný nástroj hodnotenia zabezpečenia sa špecializuje len na existujúce IT prostredie, nie je vhodný pre cloud systém. Preto firma hľadá technického partnera, aby sa uchádzali o projekt EUROSTARS2 v oblasti technológií, ktoré zisťujú zabezpečenie v hosťovskom operačnom systéme a technológii koncových bodov cloud bezpečnosti.

Termín výzvy: September 2016 
Termín na vyjadrenie záujmu: August 2016

Typ hľadaného partnera: inštitúcie alebo spoločnosti
Konkrétna oblasť činnosti partnera: bezpečnostná služba cloud, riešenia bezpečnosti cloud, hodnotenie súvisiace s certifikáciou cloud
Úloha partnera: po technologickom licencovaní by mal partner pracovať na výskume a vývoji, aby vyvinul produkt na aplikáciu na miestnom trhu
Typ hľadaného partnerstva: Dohoda o výskumnej spolupráci

H2020 ICT-21-2016 Transfer podpornej technológie do tvorivých odvetví: taliansky MSP hľadá MSP na vývoj nástroja Cloud SaaS
RDIT20160224002

Taliansky MSP hľadá partnerov na účasť v H2020 ICT-21-2016 Transfer podpornej technológie do tvorivých odvetví. Projekt spočíva vo vývoji nástroja Cloud SaaS (Software as a service) na vytváranie šablón na osobné animácie a video. Partner by mal byť MSP, pôsobiaci v tvorivom odvetví s portfóliom koncového užívateľa, u ktorého otestujeme „personalizované video“ a interaktívnu komunikáciu.

Termín výzvy: 26.4.2016
Uzávierka EOI: 15.4.2016

Typ hľadaného partnera: (nie mikro) MSP, pôsobiace v tvorivom odvetví s portfóliom koncového užívateľa
Úloha partnera: spolupráca pri návrhu nástroja pre jeho lepšiu adaptáciu do potrieb tvorivých odvetví; využívanie a testovanie nástroja na generovanie vhodných animácií pre ich vlastných zákazníkov; prinášať inovačné aktivity a styk s novými koncovými užívateľmi; zabezpečiť, aby projektové aktivity reagovali na dopyt na trhu
Typ hľadaného partnerstva: Dohoda o výskumnej spolupráci
 

Prílohy

expression of interest [  DOC - 71,5 kB]
  17.3.2016 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | PROJEKTOVÉ PARTNE... | zobrazené: 775 krát | Zdieľajte na facebooku