3.5.2016 - Seminár: Inovácie a podnikateľský model

Druhý seminár vzdelávacieho programu Akadémia inovácií s lektorom Jánom Košturiakom sa uskutoční v Prešove dňa 3.5.2016 v čase 9:00-17:00hod. Počet miest je limitovaný počtom 20. Vyplňte prihlášku a zabezpečte si tak svoje miesto v programe, ktorý Vám pomôže zvýšiť tržby aj zisk v najbližších rokoch.

Okruhy tém seminára 2: Inovácie a podnikateľský model

  • Inovácie podnikateľských modelov (Canvas, Lean Canvas, ZIPF)
  • WOIS, IDEO, HCD a ďalšie prístupy k inováciám
  • Zákazníci, komunikácia a distrubúcia hodnoty pre zákazníka
  • Vytváranie hodnoty pre zákazníka
  • Hodnotová krivka
  • Stratágia modrého oceánu, fialová krava, prelomové technológie a inovácie
  • Príklady, úlohy, situácie z praxe, akčný plán
  • Osobné diskusie a kaučing

Chcete sa dozvedieť viac o vzdelávacom programe, o jeho témach aj lektorovi

Rezervujte si svoje miesto vyplnením prihlášky.

 
  13.4.2016 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Inovácie, výskum ... | zobrazené: 2348 krát | Zdieľajte na facebooku