Výskumno-vývojové projekty za mesiac júl

Kontakty na zahraničné firmy, ktoré zverejnili svoje požiadavky na spoluprácu Vám radi poskytneme. Stačí ak vyplníte formulár, ktorý nájdete v priloženom súbore pod článkom - Expression of Interest - a zašlete ho na een@rpicpo.sk. Množstvo ďalších ponúk na spoluprácu nájdete v anglickom jazyku v Databáze pre spoluprácu podnikateľov siete Enterprise Europe Network.


Eurostars2: Hľadá sa partner pre vývoj smart podniku

RDKR20160706003

Výskumný tím Kórejskej Univerzity vyvíja smart podnik a hľadá partnera pre projekt Eurostarts2. Cieľom projektu je vývoj/rozvoj smart podniku, ktorý zvládne aj veľmi zložité a účinné systémy prostredníctvom využitia mnohých senzorových sietí. Hľadajú univerzity/spoločnosti pôsobiace v oblasti senzorov a IKT pre spoločný vývoj smart podniku poskytnutím bezdrôtovej komunikácie založenej na senzorovej siete prostredníctvom dohody o výskumnej spolupráci.

Deadline pre EoI (prejavenie záujmu): 15.8.2016
Deadline pre výzvu: 15.9.2016
Trvanie projektu: 3 roky

Typ hľadaného partnera
  • výskumno-vývojový inštitút, univerzita, MSP a veľké spoločnosti
Špecifická oblasť činnosti partnera
  • Senzor, IKT (WLAN, RFID, GPRS, UWS)
Úlohy, ktoré majú byť vykonané partnerom
  • vývoj rámca smart podniku, ktorý môže byť použitý pri výrobe pomocou ovládania senzorovej siete

H2020-NMBP-05-2017- Návrh nových náterových hmôt so zlepšenými estetickými a novými funkciami pre kreatívny priemysel

RDFR20160722001

Významný a skúsený francúzsky MSP vo výskume a vývoji pôsobí v oblasti kompozitných a polymérových materiáloch, najmä v inovatívnych náteroch. V rámci reakcie na výzvu H2020-NMBP-05-2017, francúzsky MSP hľadá partnerov z priemyselného, výskumného a akademického sektora pre návrh a demonštráciu nových náterových produktov s novými funkciami a pridanou hodnotou pre kreatívny priemysel.

Deadline pre výzvu: pre prvú fázu 27.10.2016 a pre druhú fázu 4.5.2017. 
Deadline pre EoI: 30.9.2016
Trvanie projektu: 36 mesiacov

Francúzsky MSP rozličné typy partnerov: Zaujíma sa o:
  • klastre/pracovné skupiny/asociácie špecializujúce sa na kreatívny priemysel a dizajnovo-riadené inovácie. Úloha týchto štruktúr bude pozostávať zo šírenia/propagácie návrhu a vedy o materiáloch ako hnacia sila pre inovácie. Budú participovať na zisťovaní nových potrieb a trendov. 
  • odborníci v dizajne myslenia, ktorí budú zisťovať nové potreby, trendy inovácie riadené sociálnou, ekonomickou, kultúrnou a environmentálnou hnacou silou a ktorí budú participovať na pochopení zmysluplných aplikácií pre spotrebiteľov. 
  • výskumné a technologické organizácie/univerzity/MSP s odbornými znalosťami v oblasti povlakov/náterov, ktoré sa budú podieľať na vývoji/adaptácii funkčného povlaku. 
  • užívatelia z oblasti kreatívneho priemyslu, ktorí budí vyjadrovať svoje potreby a požiadavky, ktoré môžu byť prevedené do materiálových špecifikácii. Užívatelia môžu tiež participovať na testovaní produktov.

Eurostars2: Hľadá sa priemyselný partner pre funkčný pružný podklad

RDKR20160620003

Kórejský MSP špecializujúci sa na výrobu spájkovacích gulí hľadá partnera pre projekt Eurostars2. Projekt sa zameriava na vývoj funkčných pružných podkladov pre organické LED (OLED) svietenie, displeje a organickú fotovoltaiku (OPV). Spoločnosť hľadá priemyselných partnerov vykonávajúcich výskum na realizovanie projektu spoločne.

Deadline pre EoI: 15.8.2016
Deadline pre výzvu: 15.9.2016
Trvanie projektu: 3 roky
Typ partnera
  • MSP a veľké spoločnosti
Špecifická oblasť činnosti partnera
  • laser
Úlohy, ktoré budú vykonané partnerom
  • vývoj funkčných pružných podkladov pre OLED svietenie, displeje a OPV a tiež pomôcť s masovou výrobou produktov používajúc R2R proces.

H2020-SC1-PM-15-2017. Hľadajú sa MSP a výskumno-vývojoví odborníci v rámci Alzheimera

RDES20160708001

Španielska univerzita chce predložiť projektovú žiadosť H2020-SC1-PM-15-2017 (Osobné trénovanie pre zdravie a starostlivosť o osoby, zatiaľ čo oni starnú). Cieľom projektu je zlepšenie kognitívnej reakcie a komunikatívnej interakcie pacientov s Alzheimerom z ich opatrovateľmi. MSP a výskumno-vývojové centrum sa hľadajú pre naplnenia konzorcia.

Deadline výzvy: 31.1.2017
Deadline pre EoI: 30.12.2016

MSP a výskumno-vývojové centrum sa hľadá v rámci odbornosti na Alzheimera, psychológie, neurovedy, lingvistiky, technologickej oblasti.

Úlohy, ktoré by mali byť vykonané:
- nábor pacientov
- hodnotenie Alzheimera
- riadiť experiment (všekultúrny)
- technicky realizovať video hru na hodnotenie choroby
- výcvik v prozódiu zručností

Hľadajú sa ne-španielski partneri.

Podstatný dátum je deadline pre EoI!

 

Prílohy

Expression of Interest [  DOC - 848 kB]
  26.7.2016 | Autor: sekcia Podpory podnikania v EÚ | PROJEKTOVÉ PARTNE... | zobrazené: 543 krát | Zdieľajte na facebooku