DO POZORNOSTI


Výzvy na uvedenie nového alebo inovovaného produktu na trh, realizovanie inovácie produkčného procesu
MH SR pripravuje ďalšiu výzvu pre MSP na obstaranie výrobných zariadení, zariadení na poskytovanie služieb alebo softvéru.
Cielená revízia spotrebiteľského práva EÚ - zapojte sa

VYHĽADÁVANIE

Výzva zameraná na podporu inovácií a technologického transferu (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02)

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií a technologického transferu (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02).

Cieľ výzvy: podporiť projekty zamerané na zvyšovanie kvality a efektivity výrobných a technologických procesov prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne v podnikoch.

Cieľová skupina: malé a stredné podniky

Oprávnené územie: podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja

Oprávnené výdavky: obstaranie dlhodobého hmotného majetku (nákup výrobných zariadení a zariadení na poskytovanie služieb, technologické celky a pod.) a nehmotného majetku (nákup softvéru, licencií a ostatných nehmotných aktív a pod.)

Aktivity: realizácia inovačných opatrení, výsledkom ktorých bude inovácia produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu)

Intenzita pomoci/Nenávratný finančný príspevok: Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj - 25-45%, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj - 35-25%

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt: 100 000 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt: nesmie presiahnuť 5 mil. EUR. 

Dátum vyhlásenia výzvy: 02. 08. 2016

Typ výzvy: otvorená (k uzavretiu výzvy dôjde až po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov)

Termíny najbližších hodnotiacich kôl: 30.9., 30.11.2016, následne posledný kalendárny deň nepárneho mesiaca

Viac info TU. S prípravou projektu Vám radi pomôžu pracovníci RPIC Prešov, kontaktujte nás.

 

Prílohy

Výzva [  PDF - 684,4 kB]
  30.8.2016 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | INÉ VÝZVY | zobrazené: 685 krát | Zdieľajte na facebooku

AKTUÁLNE VÝZVY