Výzva zameraná na podporu inovácií a technologického transferu (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02)

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií a technologického transferu (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02).

Cieľ výzvy: podporiť projekty zamerané na zvyšovanie kvality a efektivity výrobných a technologických procesov prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne v podnikoch.

Cieľová skupina: malé a stredné podniky

Oprávnené územie: podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja

Oprávnené výdavky: obstaranie dlhodobého hmotného majetku (nákup výrobných zariadení a zariadení na poskytovanie služieb, technologické celky a pod.) a nehmotného majetku (nákup softvéru, licencií a ostatných nehmotných aktív a pod.)

Aktivity: realizácia inovačných opatrení, výsledkom ktorých bude inovácia produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu)

Intenzita pomoci/Nenávratný finančný príspevok: Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj - 25-45%, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj - 35-25%

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt: 100 000 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt: nesmie presiahnuť 5 mil. EUR. 

Dátum vyhlásenia výzvy: 02. 08. 2016

Typ výzvy: otvorená (k uzavretiu výzvy dôjde až po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov)

Termíny najbližších hodnotiacich kôl: 30.9., 30.11.2016, následne posledný kalendárny deň nepárneho mesiaca

Viac info TU. S prípravou projektu Vám radi pomôžu pracovníci RPIC Prešov, kontaktujte nás.

 

Prílohy

Výzva [  PDF - 684,4 kB]
  30.8.2016 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | INÉ VÝZVY | zobrazené: 858 krát | Zdieľajte na facebooku