Výskumno-vývojové projekty za mesiac august

H2020: BBI-2016-R09: Využívanie rias a inej vodnej biomasy na výrobu molekúl pre farmaceutické, nutraceutické, potravinárske prídavné látky a kozmetické aplikácie

RDUK20160805001

Britská Univerzita koordinuje podanie žiadosti pod témou BBI 2016. R9 výzvy Priemysly na báze Bio. Projekt vytvorí inovačný, ekonomicky životaschopný a komerčne cielený hodnotový reťazec na biologickej báze pre výrobu vysoko hodnotných produktov z rias. Hľadá sa koncový užívateľ polynenasýtených mastných kyselín a funkčných polysacharidov na uzavretie konzorcia. Koncový užívateľ to môže požadovať pre uzatvorenie, funkčné potraviny a alebo nutraceutiká.

EoI deadline: 3.9.2016
Deadline podania žiadosti: 8.9.2016

Typ partnera: Priemysel, MSP alebo veľký podnik
Oblasť aktivity: Nutraceutiká, aquafeed
Úlohy: Posúdiť rozsah a pridať sa ku konzorciu

NMBP-13-2017: Hľadajú sa akademickí a priemyselní partnermi pre vytvorenie novej mikro-nano-bio platformy integrovaného systému

RDGR20160729002

Výskumný tím z Gréckeho výskumného centra pripravuje projektovú žiadosť pre H2020-NMBP-2016-2017, s deadline do 19.1.2017. Cieľom projektu je ďalší vývoj novej mikro-nano-bio platformy integrovaného systému založenej na použití plazmovej nanotextúrovej mikrofluidiky. Tím hľadá univerzitu so skúsenosťami pre návrh pilotného systému, nemocnicu patogénnych chorôb na spustenie testovania, a MSP s odbornými znalosťami pre výrobu systému.

Deadline žiadosti: 19.1.2017
EoI deadline: 31.10.2016

Tím hľadá nasledujúci typ partnerov:

1. Univerzitu s odbornými znalosťami v klinických štúdiách diagnostických systémov súvisiacich s patogénnymi chorobami, ktoré má byť zapojená do pred klinických a klinických štúdií v diagnostickom bode systému starostlivosti. 
2. Nemocnicu s odbornými znalosťami patogénnych chorôb, ktorá bude zapojená do demonštrácie systému
3. MSP s odbornými znalosťami v diagnostickom systéme pre patogénne choroby, ktorý bude zapojený do výroby navrhovaného diagnostického systému.

EUREKA or Eurostars2: inteligentné riadenie dodávateľského reťazca

RDKR20160808001

Výskumný tím Kórejskej univerzity vyvíja inteligentné riadenie dodávateľského reťazca a hľadá partnera pre EUREKA alebo Eurostars2. Inteligentné riadenie dodávateľského reťazca (SCM) zvládne tieto neistoty a dosiahne kvalitu, náklady, vnímavosť a spokojnosť zákazníka. Hľadajú univerzity/spoločnosti pracujúce v IKT na spolu vývoj inteligentného riadenia dodávateľského reťazca poskytnutím bezdrôtovej komunikácii založenej na senzorovej sieti prostredníctvom dohody o výskumnej spolupráci.

Deadline pre EOI: 16.1.2017
Deadline žiadosť (Eurostars2: očakávaný): 16.2.2017
Trvanie projektu: 3 roky

Typ partnera:
Výskumno-vývojová inštitúcia, univerzita, MSP a veľká spoločnosť
Špecifická oblasť aktivity partnera:
- Senzor, IKT (WLAN, RFID, GPRS, UWS)
Partnerom požadované úlohy:
- bezdrôtová komunikácia založená na senzorovej sieti. 
- použitie modelu riadenia zásob v oblasti logistiky a SCM
- použitie modelu kombinovania výrobných informácií pre skutočnú časovú kontrolu kvality produktu
- kombinovanie IoT dát so smart SCM a modelom

H2020 PILOTS-04-2017: Plazmová funkcionalita 3 dimenzionálneho tlačeného alebo vstrekovaného mikrofluida

RDGR20160729001

Výskumný tím z Gréckeho výskumného centra pripravuje žiadosť pre H2020-PILOTS-04-2017 – druhá fáza s deadline do 27.10.2016. Cieľom projektu je poskytnúť 3D tlačenie alebo vstrekovanie mikrofluidového systému využitím nanotextúry a chemickej funkcionalizácie plazmovým spracovaním. Tím hľadá MSP a výskumné organizácie s odbornými znalosťami vstrekovania alebo 3D tlačenia mikrofluida na doplnenie konzorcia.

Deadline žiadosti: 27.10.2016 (1.fáza)
Deadline pre EoI: 30.9.2016

Tím hľadá nasledujúci typ partnerov:
1. Spoločnosti pôsobiace v mikrofluide pre prispievanie do návrhu a vývoja systému mikrofluida
2. Spoločnosti aktívne v 3 dimenzionálnom systéme tlačenia pre prispievanie do optimalizácie 3D tlačového systému
3. spoločnosti aktívne vo vstrekovaní pre MEMS pre prispievanie pri rozvoji MEMS vstrekovaním
4. univerzita/výskumné centrum s odbornými znalosťami analýzy životné cyklu s cieľom vykonať analýzu životného cyklu vyvinutých výrobkov a technológií projektu.

H2020 SMEInst-10-2016-2017 Phase 2 hľadajú sa majitelia lodí/správcovia, lodenice, lodné montážne spoločnosti pre obnovu odpadového tepla do elektriny paluby

RDNL20160817001

Holandsky podnikateľ vyvinul inovatívnu pevnú turbínu pre obnovu odpadového tepla do elektriny. Príjemca Nástroja pre MSP fázy 1, hľadajú majiteľov lodí, správcov, lodenice a lodné montážne spoločnosti pripojiť sa do fázy 2 projektového návrhu na základe výzvy: H2020 SMEInst-10-2016-2017. Cieľom projektu je integrovať plošinu (skid) vrátane zelenej turbíny na palubu plavidla a generovať 10% navyše elektrickej energie s využitím tepla spalín z motora na palube.

Deadline pre výzvu: 13.10.2016
Deadline pre EOI: 15.9.2016

- Typ partnera: spoločnosť

- Špecifická oblasť aktivity partnera: majiteľ lode, prevádzkovateľ/správca lode. Lodenica, lodné montážne spoločnosti.

- Oblasť odbornosti/skúsenosti: vnútrozemská a pobrežná plavba, bagrovanie a super jachty

- Požadované úlohy: sprístupnenie lode na demonštráciu; podpora použitia z pohľadu vlastníka lode/partnera

H2020-IND-CE-2016-17 Call – TOPIC PILOTS-03-2017: Riadiaca vetva pre výrobu nanotextúrových povrchov s mechanickými zlepšenými vlastnosťami – výskumná inštitúcia hľadá koordinátora a partnerov

RDBG20160801001

Bulharská výskumná inštitúcia a partneri pripravujú projektový návrh na H2020 TOPIC: PILOT Lines for Manufacturing of Nanotextured surfaces with mechanically enhanced properties. Tím hľadá koordinátora a partnerov (výskumno-vývojové inštitúcie a spoločnosti) podieľajúci sa na vývoji a výrobe pokročilých materiálov a špeciálnych technológií na získanie inovatívnych modifikovaných náterov. Aplikácie technológií by mali byť interdisciplinárne.

Deadline pre EoI: 27.10.2016
Deadline pre výzvu: 27.10.2016

Typ partnera: hľadá sa vedúci partner (koordinátor) a projektoví členovia, ktorí reprezentujú výskumné a akademické inštitúcie a predstaviteľov priemyslu.

Špecifická oblasť partnera: výskumné inštitúcie špecializujúce sa na nové technológie nanášania pre výskum a vývoj kovov, zliatin, povrchov, oboznámení s výskumom nanoštruktúr a najmä sp2 a sp3 hybridizácie uhlíka, vysoko výkonné materiály spevnené na povrchu rôznymi prísadami pre spoločné testovanie povlakov a obzvlášť diamantových nanočastíc vo vrstve a ich vplyv na vlastnosti povrchu; priemyselní partneri pre overenie priemyselných podmienok a prispôsobenie povlakov na ich produkty.

Požadovaná úloha: dohoda o výskumnej spolupráci

V prípade záujmu, prosím vyplňte formulár (EoI) v prílohe a zašlite ho na een@rpicpo.sk

 
  24.8.2016 | Autor: sekcia Podpory podnikania v EÚ | PROJEKTOVÉ PARTNE... | zobrazené: 595 krát | Zdieľajte na facebooku