Výskumno-vývojové projekty za mesiac september

H2020 – Dopravné infraštruktúry (metro, prístav, letisko, železnica) ako alternatívny zdroj vody pre efektívne a udržateľné využívanie

RDES20160913001

Španielska spoločnosť špecializujúca sa na návrh a riadenie čistiarní odpadových vôd, nových materiálov a čistiarní pitnej vody píše projektovú žiadosť na výzvu H2020-CIRC-02-2016-2017. Cieľom projektu je zhromaždiť dažďovú vodu cez dopravnú infraštruktúru, pre spracovanie, skladovanie a použitie. Spoločnosť hľadá projektových partnerov medzi technologickými centrami a spoločnosťami v oblasti odpadového hospodárstva, nových materiálov, dopravnej infraštruktúry, monitorovacích a senzorových systémov a konečnými užívateľmi.

Deadline výzvy: 7.3.2017
Deadline pre EoI: 31.10.2016
Očakávaná doba trvania projektu: 4 roky

Konzorcium hľadá európske výskumné centrá so skúsenosťami v odpadovom hospodárstve, nových materiáloch, a monitorovacích a senzorových systémov, ako aj spoločnosti špecializujúce sa na riadenie a údržbu dopravnej infraštruktúry; monitorovacích a senzorových systémov; a v prostredí, vrátane vodného hospodárstva, energetickej účinnosti a vplyvu na životné prostredie. Títo partneri konzorcia očakávajú montáž a testovanie systému vyvinutého v rozsahu nastavenia.

NMPB 05 2017: Hľadajú sa priemyselní partneri pre vývoj novej platformy inteligentného povrchového materiálu pre dizajnérov

RDGR20160906001

Grécke výskumné centrum pripravuje projektovú žiadosť pre for H2020-NMPB 05 2017-two stages, s deadlinom 26.10.2016. Cieľom projektu je vývoj nového inteligentného povrchu , ktorý je schopný poskytovať multi schopnosti snímania na palete s vysokou pridanou hodnotou spotrebného tovaru v jedinom stupni, aby sa vyhlo montáži objemných snímačov do produktov. Tím hľadá smart výrobcov nábytku, akademických partnerov, návrhárske a konzultačné spoločnosti a IT odborníkov pre vývoj, demonštráciu.

Deadline žiadosti (1. fáza): 26.10.02016
Deadline pre EoI: 10.10.2016

Tím hľadá nasledujúci typ partnerov:

- agentúra produktového dizajnu, alebo/a akademického partnera produktového dizajnu, alebo/a konzultantov produktového dizajnu pre poskytnutie odborných znalostí v dizajne s cieľom vytvoriť nové koncepty pre použitie nového materiálu. Dizajnový odborník by mal mať skúsenosti a záujem o projektové prepojenie produktov a navrhovaní produktov v doméne IoT. 
- IT konzultanti so skúsenosťami vo vývoji riešení a integrovaní systému pre IoT aplikácie. Takýto partner by mohol prispieť k integrácii hardvéru a softvéru pre koncových priemyselných demonštrantov. 
- Každý MSP aktívny v niektorej z nasledujúcich oblastí, na demonštráciu smart povrchového materiálu: 
• Výroba interiéru a exteriéru pre automobilový priemysel pre smart vozidlá, pracujúci aj s plastom. 
• Výroba smart nábytku
• Výroba zariadení a nástrojov
• Výroba produktov na zákazku
• Výroba pevných balení

H2020 FTI 2016: Hľadajú sa priemyselní partneri pre vytvorenie jednotky tepelného rozhrania (HIU) pre ústredné vykurovanie a domácich systémov na prípravu teplej vody

RDIT20160830001

Taliansky MSP podáva žiadosť na základe výzvy H2020 – Fast Track to Innovation Pilot 2016. Cieľom projektu je návrh nepriamej jednotky tepelného rozhrania spĺňajúce potreby modernej domácnosti v bytovom komplexe s centrálnym systémom vykurovania. Spoločnosť hľadá 3 priemyselných partnerov so skúsenosťami v oblasti elektroniky a kontroly, riadenia reklamy značky/propagácie a v pilotných montážach pre oblasť testovania.

Oficiálny deadline pre výzvu: 25.10.2016 17:00:00 (Brussels local time)
Interný deadline pre EoI: 10.10.2016

Požadované príspevky sú zamerané na:
1. možnosť poskytnúť konzorciu pilotnú inštaláciu. Skúsenosti v navrhovaní, realizácii a riadení účinných inovatívnych podnikov. Preferovaný typ hľadanej spoločnosti: ESCO (a manufacturer of engineered metal parts and components). 
2. skúsenosti s nastavením kontinuálneho monitorovacieho systému pre požadované množstvá, v oblasti riadenia dát a pri analýze dát, najlepšie v odbore HVAC. Požadovaný počet zahŕňa zistenú teplotu a spotrebu podľa meradiel. 
3. skúsenosti v oblasti elektroniky a ovládania (HVAC), automatizácii budov a ľudského rozhrania.

Požadujú sa partneri s nasledujúcim profilom:
Partner 1
Typ: Spoločnosť
Aktivita: vývoj výhradného elektronického riadiaceho zariadenia
Úloha: návrh a optimalizácia elektronického vybavenia potrebného pre presné ovládanie modulačných ventilov podľa výstupnej teploty. To zahŕňa/integruje servomotory, snímača a ovládače s inteligentnými funkciami pre diaľkové ovládanie. 
Partner 2
Typ: Spoločnosť 
Aktivita: služby súvisiacich produktov
Úloha: propagácia produktovej difúzie prostredníctvom reklamy, informačnej kampane a školenia. Vytvorenie popredajného servisu a technickej pomoci. 
Partner 3
Typ: Spoločnosť 
Aktivita: poskytovanie pilotných montáži pre oblasť testovania
Úloha: vykonávanie opatrení so stavebnými dodávateľmi, ktorý majú inštalovaný HIU v skúšobných prevádzkach, docieliť terénny test nového produktu a zozbieranie relevantných dát. 

Partneri z Veľkej Británie nie sú požadovaný.

Hľadá sa priemyselný partner pre H2020 Fast Track to Innovation projektovú žiadosť – Vysokofrekvenčná nízka intenzita elektromagnetického poľa biorezonančnej diagnostiky a terapeutického zariadenia a technológie.

RDLV20160901001

Univerzita z Lotyšska hľadá obchodných partnerov pre projektovú žiadosť v rámci Fast Track to Innovation (H2020-FTIPILOT-2016). Projekt prinesie inovačnú medicínsku technológiu (vysokofrekvenčná nízka intenzita elektromagnetického poľa biorezonančného prístroja pre diagnostiku, liečba a profylaxia ochorení pohybového aparátu - bolesti, kŕče, záchvaty, zápal) pre trh. Jeden z partnerov je hľadaný pre pomoc pri získaní CE označenia. Ďalší bude podporovať a komercionalizovať technológiu.

Deadline pre výzvu: 25.10.2016
Deadline pre EoI: 10.10.2016
Očakávaná doba trvania projektu: 3 roky

Typ hľadaného partnera: Partner 1 – priemyselný/obchodný partner s technickými skúsenosťami a odbornosťou v získavaní CE označenia v súlade s európskymi smernicami o zdravotníckych pomôckach. Požadované úlohy: získanie CE označenia pre navrhovanú medicínsku technológiu.

Typ hľadaného partnera: Partner 2 – priemyselný/obchodný partner. Požadované úlohy: priniesť inovačnú medicínsku technológiu s CE označením na trh.


A H2020-FTI Pilot Konzorcium hľadá klinických partnerov na overenie nového in vitro diagnostického zariadenia

RDFR20160826001

Konzorcium založené vo Francúzsku buduje na overenie diagnostické zdravotnícke zariadenie na nezávislom kohorte pacientov s rakovinou slinivky brušnej pri prvej voľby liečby gemcitabínom. Návrh projektu bude predložený Horizont 2020 Fast Track to Innovation Pilot výzvy. Hľadajú kliniky a nemocnice so záujmom o využitie (spoločník) diagnostiky translačný výskum zameraný na (pankreas) rakovinu.

Deadline pre EoI: 1.10.2016
Deadline pre výzvu: 25.10.2016

Kliniky a nemocnice so záujmom o translačnú medicínu, zhrnutie súboru pacientov a, krvné biobanky pre budúcu spoluprácu

V prípade záujmu, prosím vyplňte formulár v prílohe a zašlite ho na een@rpicpo.sk

 

Prílohy

expression of interest [  DOC - 848 kB]
  16.9.2016 | Autor: sekcia Podpory podnikania v EÚ | PROJEKTOVÉ PARTNE... | zobrazené: 573 krát | Zdieľajte na facebooku