DO POZORNOSTI


Výzvy na uvedenie nového alebo inovovaného produktu na trh, realizovanie inovácie produkčného procesu
MH SR pripravuje ďalšiu výzvu pre MSP na obstaranie výrobných zariadení, zariadení na poskytovanie služieb alebo softvéru.
Cielená revízia spotrebiteľského práva EÚ - zapojte sa

VYHĽADÁVANIE

12.12.2016: Seminár - Aktuálne výzvy na podávanie projektov pre podnikateľské subjekty v SR a EÚ, ďalšie možnosti rozvoja

Koniec roka prináša viaceré príležitosti pre získanie financií na rozvoj firiem. RPIC Prešov - Enterprise Europe Network pre Vás pripravilo seminár, kde sa dozviete viac.

Témy seminára konaného 12.12.2016 v priestoroch RPIC Prešov v čase 13:00-16:30 hod.:

 • Financovanie MSP zo Štrukturálnych fondov EÚ
 • Skúsenosti s prípravou projektov, najproblematickejšie oblasti na strane podnikateľských subjektov
 • Aktuálne vyhlásené výzvy na podávanie projektov zo štrukturálnych fondov a potrebné dokumenty
 1. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu nových a začínajúcich mikro, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03) - uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo realizácia inovácie produkčného procesu
 2. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu existujúcich mikro, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-04) - uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo realizácia inovácie produkčného procesu
 3. Výzva zameraná na podporu inovácií a technologického transferu (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02) - realizácia inovačných opatrení, výsledkom ktorých bude inovácia produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu)
 4. Výzva zameraná na podporu podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle (Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5)
 5. Pripravované výzvy
 • Mikropôžičkový program 
 • Horizont 2020, SME Instrument – finančný nástroj pre inovativne projekty firiem
 • Ďalšie možnosti zapojenia sa do programov EÚ a vyhlásených verejných súťaží na medzinárodnej úrovni, využívanie TED
 • Využívanie európskej databázy na vyhľadávanie partnerov pre obchodnú a technologickú spoluprácu
 • Súbeh dotácií a daňového odpočtu na výskum a vývoj

Prihlásiť sa je potrebné do 8.12.2016 on-line po kliknutí na prihlášku.

Seminár sa koná v rámci aktivít siete Enterprise Europe Network a je pre podnikateľské subjekty zdarma.

 

Prílohy

Pozvánka_seminar12_12_2016 [  PDF - 143,8 kB]
  29.11.2016 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 826 krát | Zdieľajte na facebooku