DO POZORNOSTI


Cielená revízia spotrebiteľského práva EÚ - zapojte sa
MH SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro a MSP v najmenej rozvinutých okresoch SR
Nájdeme Vášmu produktu cestu do zahraničia

VYHĽADÁVANIE

MH SR pripravuje ďalšiu výzvu pre MSP na obstaranie výrobných zariadení, zariadení na poskytovanie služieb alebo softvéru.

Očakávané vyhlásenie výzvy je v septembri 2017.

Objem alokovaných zdrojov pre výzvu by mal byť 50 mil. eur.

Špecifický cieľ: 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
Zameranie výzvy: Podpora inovácií v existujúcich mikro-, malých a stredných podnikoch

S prípravou projektov pre výzvu Vám radi pomôžu pracovníci RPIC Prešov.

 
  7.8.2017 | Autor: sekcia finančných služieb | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 363 krát | Zdieľajte na facebooku