Inovácie, výskum a vývoj

strana 1 / 3
 • Vytvárajte lokálne – škálujte globálne

  Ambiciózne spoločnosti sa usilujú o trvalý vysoký rast, rýchlo sa rozširujú, aby využili medzinárodné príležitosti a dosiahli globálny úspech. Ste alebo chcete byť jednou z nich?

  1.12.2017 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | viac...
 • Výzva na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja - zrušená dňom 5.5.2017

  Medzi oprávnené aktivity patria - priemyselný výskum, experimentálny vývoj, ochrana práv duševného vlastníctva, realizácia inovačných opatrení, pričom je potrebné realizovať minimálne 2 aktivity.

  7.3.2017 | Autor: sekcia finančných služieb | viac...
 • 16.2.2017: Seminár: Ako uplatniť daňový odpočet na výskum a vývoj čisto, efektívne a spoľahlivo

  Prebieha vo vašej firme niektorá z aktivít - vývoj materiálov, výrobkov, zariadení, systémov, metód a procesov; výskum neprebádaných javov a získanie nových poznatkov; výpočty, návrhy, simulácie, hypotézy, zber dát; konštrukcia, programovanie, projektovanie, šľachtenie; výroba funkčných prototypov, skúšobných zariadení a modelov; skúšky, skúšobné prevádzky, overovacie série, klinické štúdie? Tak potom sa príďte dozvedieť viac o možnostiach odpočtu nákladov na tieto aktivity z daní.

  17.1.2017 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | viac...
 • Po seminári: Inovácie a ľudia v podniku

  Záverečný seminár Akadémie inovácií sa zameriaval aj na to, že ľudí so srdcom bijúcim pre firmu a vlastnou vnútornou motiváciou nikto nenahradí, preto je im potrebné vytvoriť vhodné prostredie pre ďalší rozvoj seba, čo ide ruka v ruke s rozvojom firmy.

  21.10.2016 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | viac...
 • Po seminári: Vytvorenie inovačného systému v podniku

  Dňa 21.9.2016 sa uskutočnil 4. seminár z cyklu Akadémia inovácií, počas ktorého účastníci získali prehľad o inovačnom procese, inovačnej kultúre, financovaní a meraní výsledkov inovácií a pod.

  22.9.2016 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | viac...
 • 19.10.2016 - Seminár: Inovácie a ľudia v podniku

  Kľúčovým faktorom rozvoja firmy sú ľudia. A správni ľudia sú jej všetko. Ako a či ich motivovať, ako si vyberať tých správnych ľudí pre inovácie, aby firma mala zabezpečenú zdravú a ziskovú budúcnosť? Prihláste sa na náš seminár a dozviete sa viac.

  22.9.2016 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | viac...
 • 21.9.2016 - Seminár: Vytvorenie inovačného systému v podniku

  Produkty a služby, ktoré dnes tvoria 70% vášho predaja budú do menej ako 5tich rokov nepotrebné. Pracujete na tom, čím ich nahradíte? Čo a ako inovovať dnes, aby firma žila dlhým, kvalitným a bezpečným životom? Máte v podniku kľúčový proces - "firmu inovácie", ktorej produktom sú budúce biznisy? Na seminári sa dozviete viac.

  30.8.2016 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | viac...